• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • AFF  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Spadochron szybujący – spadochron, którego własności aerodynamiczne są wynikiem wytwarzania przez czaszę spadochronu siły nośnej. Zwany także "latającym skrzydłem", spadochronem "tunelowym" lub po prostu "skrzydłem". Zrewolucjonizował spadochroniarstwo dzięki swoim unikalnym, w stosunku do spadochronów okrągłych, właściwościom lotnym. Spadochron taki działa jak każde inne skrzydło: samolotu, szybowca, czy ptaka. Potrafi, dzięki swojej budowie, wytwarzać siłę nośną, która unosi go w powietrzu, w odróżnieniu od spadochronu z okrągłą czaszą, który wykorzystuje opór powietrza.RSL (ang. Reserve Static Line) - system, który otwiera spadochron zapasowy od razu po wypięciu przez skoczka spadochronu głównego.

  AFF (ang. Accelerated FreeFall - przyspieszona nauka swobodnego spadania) – metoda szkolenia spadochronowego mająca na celu stosunkowo szybkie przygotowanie ucznia-skoczka do wykonywania samodzielnych skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu.

  Skok AFF - poziom pierwszy (czerwiec 2012)

  Część teoretyczna[ | edytuj kod]

  Szkolenie teoretyczne zaczyna się przed pierwszym skokiem i trwa przez cały kurs. Przed pierwszym skokiem student uczy się m.in. postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych oraz działania sprzętu. Po każdym skoku uczeń-skoczek dostaje informację o swoich błędach, które omawiane są na podstawie filmu ze skoku, nagranego przez instruktora.

  Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Nadzór – kontrola i możliwość władczego oddziaływania, podmiot nadzorujący odpowiada nie tylko za kwestie proceduralne, ale i działania podmiotu nadzorowanego. Nadzór jest pojęciem szerszym od kontroli.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Szkolenie – zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób.
  AAD (ang. Automatic Activation Device) - urządzenie, które otwiera spadochron zapasowy w przypadku nieotwarcia przez skoczka spadochronu głównego. Pierwszy AAD - CYPRES (ang. CYbernetic Parachute RElease System) - został wypuszczony na rynek w 1991 roku.
  Skok tandemowy (skok w tandemie) – skok ze spadochronem pasażera (najczęściej osoby, która nie ma żadnego doświadczenia w spadochroniarstwie) razem z instruktorem (tzw. tandempilotem), z którym jest połączona specjalną uprzężą.
  Awaria − stan niesprawności obiektu uniemożliwiający jego funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie. Stwierdzenie tego stanu na ogół nie wymaga użycia aparatury badawczej. Moment wystąpienia awarii nie jest możliwy do określenia z góry, przeważnie nie sposób przewidzieć również jej zasięgu. Niekiedy można jednak stwierdzić oznaki zapowiadające awarię.
  Walkie-talkie – rodzaj radiotelefonu o małej mocy, zwykle w postaci terminalu ręcznego. Pierwsze tego typu urządzenia znalazły zastosowanie w czasie II wojny światowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.698 sek.