• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ADHD  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.Hipoksja – niedobór tlenu w tkankach powstający w wyniku zmniejszonej dyfuzji tlenu w płucach (hipoksja hipoksemiczna) lub zaburzenia transportu tlenu przez krew do tkanek (hipoksja ischemiczna).

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Uwagi[ | edytuj kod]
  1. (ang.) Bupropion has also demonstrated efficacy in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) .
  2. (ang.) Bupropion, a Dual Norepinephrine and Dopamine Reuptake Inhibitor .

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kooij i in. 2010 ↓, s. 1–3.
  2. Lange i in. 2010 ↓, s. 241–255.
  3. Sroubek, Kelly i Xiaobo 2013 ↓, s. 103–110.
  4. Clauss-Ehlers 2010 ↓, s. 133.
  5. Nestler, Hyman i Malenka 2008 ↓, s. 313–321.
  6. Diamond 2013 ↓, s. 135–168.
  7. Childress i Berry 2012 ↓, s. 309–325.
  8. ICD-10 2000 ↓, Rozdział V.
  9. CDC 2015a ↓, ¶ „Based on the types of symptoms…”.
  10. Dulcan i Lake 2011 ↓, s. 34.
  11. Walitza, Drechsler i Ball 2012 ↓, s. 467–473.
  12. Kooij i in. 2010 ↓, s. 3.
  13. Vos i in. 2015 ↓, s.v. „ADHD”.
  14. Willcutt 2012 ↓, s. 490–499.
  15. Cowen, Harrison i Burns 2012 ↓, s. 546, 654–656, 688.
  16. Faraone 2011 ↓, s. 449–450.
  17. Edmond, Joyal i Poissant 2009 ↓, s. 107–114.
  18. Singh 2008 ↓, s. 957–964.
  19. Hallowell i Ratey 2007 ↓.
  20. Kooij i in. 2010 ↓, s. 3–4.
  21. Bálint i in. 2008 ↓, s. 324–335.
  22. Ginsberg i in. 2014 ↓, s. 2.
  23. NCCMH 2009 ↓, s. 19–27, 38, 130, 133, 317.
  24. Weiss i Vincent Jain ↓, s. VI–VII.
  25. CDC 2015b ↓, ¶ 1–6.
  26. Huang i Tsai 2011 ↓, s. 539–554.
  27. Arnold i in. 2015 ↓, s. 1–2 i dalej.
  28. Parker i in. 2013 ↓, s. 87–99.
  29. Gentile, Atiq i Gillig 2006 ↓, s. 25–30.
  30. Parrillo 2008 ↓, s. 63.
  31. Mayes, Bagwell i Erkulwater 2008 ↓, s. 151–166.
  32. Cohen i Cicchetti 2004 ↓.
  33. Sim, Hulse i Khong 2004 ↓, s. 615–618.
  34. Silver 2004 ↓, s. 4–7.
  35. Schonwald i Lechner 2006 ↓, s. 189–195.
  36. Prifitera i Saklofske Weiss ↓, s. 237.
  37. Zametkin i in. 1990 ↓, s. 1361–1366.
  38. Bailly 2005 ↓, s. 284–287.
  39. Millichap 2010 ↓, s. 26.
  40. Thapar i in. 2013 ↓, s. 3–16.
  41. Getahun, Rhoads i Demissie Lu ↓, s. e53–e61.
  42. Neale i in. 2010 ↓, s. 884–897.
  43. Burt 2009 ↓, s. 608–637.
  44. Nolen-Hoeksema 2013 ↓, s. 267.
  45. Franke i in. 2012 ↓, s. 960–987.
  46. Gizer i Ficks Waldman ↓, s. 51–90.
  47. Kebir i in. 2009 ↓, s. 88–101.
  48. Berry 2007 ↓, s. 3–19.
  49. Sotnikova, Caron i Gainetdinov 2009 ↓, s. 229–235.
  50. Arcos-Burgos i Muenke 2010 ↓, s. 139–147.
  51. Cardo i in. 2010 ↓, s. 143–147.
  52. Williams i Taylor 2006 ↓, s. 399–413.
  53. Glover 2011 ↓, s. 356–367.
  54. Adriani, Zoratto i Laviola 2012 ↓, s. 132–134.
  55. Grimm O, Kittel-Schneider S, Reif A. Recent developments in the genetics of attention-deficit hyperactivity disorder. „Psychiatry Clin Neurosci”, 2018. DOI: 0.1111/pcn.12673. 
  56. Hallowell i Ratey 2004 ↓.
  57. Hallowell i Ratey 2004 ↓, s. 29.
  58. Kooij i in. 2010 ↓, s. 67.
  59. Kołakowski i in. 2007 ↓.
  60. Maren Johanne Heilskov Rytter i inni, Diet in the treatment of ADHD in children—A systematic review of the literature, „Nordic Journal of Psychiatry”, 69(1), 2015, s. 1-18, DOI10.3109/08039488.2014.921933.
  61. Annelies A.J. Verlaet i inni, Nutrition, immunological mechanisms and dietary immunomodulation in ADHD, „European Child & Adolescent Psychiatry”, 23(7), 2014, s. 519–529, DOI10.1007/s00787-014-0522-2.
  62. Joel T. Nigg i inni, Meta-Analysis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder or Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms, Restriction Diet, and Synthetic Food Color Additives, „Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry”, 51(1), 2012, s. 86–97, DOI10.1016/j.jaac.2011.10.015.
  63. ADDITIVE RESEARCH FINDINGS.
  64. Bernard Weiss. Synthetic Food Colors and Neurobehavioral Hazards: The View from Environmental Health Research. „Environ Health Perspect”. 120 (1), s. 1–5, 2012. 
  65. L. Eugene Arnold, Nicholas Lofthouse &Elizabeth Hurt. Artificial Food Colors and Attention-Deficit/Hyperactivity Symptoms: Conclusions to Dye for. „Neurotherapeutics”. 9 (3), s. 599–609, 2012. 
  66. PT ADHD 2004 ↓, § 2.
  67. PAP 2009 ↓, § 1–3.
  68. concerta UdP.
  69. Stahl i in. 2004 ↓.
  70. Zavadenko i Suvorinova 2004 ↓, s. 32–37.
  71. Zavadenko NN, Suvorinova NIu. [Atomoxetine and piracetam in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children]. „Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova”. 108 (7), s. 43-7, 2008. 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Walter Adriani, Francesca Zoratto, Giovanni Laviola, Brain Processes in Discounting: Consequences of Adolescent Methylphenidate Exposure, [w:] Clare Stanford, Rosemary Tannock (red.), Behavioral Neuroscience of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Its Treatment, Springer Science & Business Media, 10 stycznia 2012, ISBN 978-3-642-24611-1 [dostęp 2015-08-14] (ang.).
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Mauricio Arcos-Burgos, Maximilian Muenke, Toward a better understanding of ADHD: LPHN3 gene variants and the susceptibility to develop ADHD, „Attention Deficit and Hyperactivity Disorders”, 2 (3), 2010, s. 139–147, DOI10.1007/s12402-010-0030-2, PMID21432600, PMCIDPMC3280610.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać L. Eugene Arnold i inni, Effect of Treatment Modality on Long-Term Outcomes in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review, „PLoS ONE”, 2 (10), 2015, DOI10.1371/journal.pone.0116407, PMID25714373, PMCIDPMC4340791.c?
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Lionel Bailly, Stimulant medication for the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder: evidence-b(i)ased practice?, „The Psychiatrist”, 29 (8), The Royal College of Psychiatrists, 2005, s. 284–287, DOI10.1192/pb.29.8.284 (ang.).
 • Sára Bálint i inni, Neuropszichológiai károsodásokat felnőtt figyelemhiányos hiperaktivitás zavar(ADHD): A szakirodalmi áttekintés (Neuropsychological impairments in adult attention deficit hyperactivity disorder: a literature review), „Psychiatria Hungarica: A Magyar Pszichiátriai Társaság Tudományos Folyóirata”, 5 (23), 2008, s. 324–335, PMID19129549 (węg.).
 • M.D. Berry, The potential of trace amines and their receptors for treating neurological and psychiatric diseases, „Reviews on Recent Clinical Trials”, 2 (1), 2007, s. 3–19, DOI10.2174/157488707779318107, PMID18473983.
 • Alexandra S. Burt, Rethinking environmental contributions to child and adolescent psychopathology: a meta-analysis of shared environmental influences, „Psychological Bulletin”, 135 (4), 2009, s. 608–637, DOI10.1037/a0015702, PMID19586164.
 • E. Cardo i inni, Trastorno por déficit de atención/hiperactividad: ¿un patrón evolutivo?, „Revista De Neurologia”, 50 suppl. 3, 2010, s. 143–147, PMID20200842 (hiszp.).
 • Ann C. Childress, Sally A. Berry, Pharmacotherapy of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Adolescents, „Drugs”, 3 (72), 2012, DOI10.2165/11599580-000000000-00000 (ang.).
 • Caroline S. Clauss-Ehlers, Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology, Springer Science & Business Media, 2010, ISBN 978-0-387-71798-2 (ang.).
 • Donald J. Cohen, Dante Cicchetti (red.), Developmental Psychopathology, Developmental Neuroscience, Wiley, 3 lutego 2006, ISBN 978-0-471-23737-2 [dostęp 2015-08-13] (ang.).
 • Philip Cowen, Paul Harrison, Tom Burns, Shorter Oxford Textbook of Psychiatry, wyd. 7, Oxford: Oxford University Press, 9 sierpnia 2012, ISBN 978-0-19-960561-3 [dostęp 2015-08-13] (ang.).
 • V. Emond, C. Joyal, H. Poissant, Neuroanatomie structurelle et fonctionnelle du trouble déficitaire d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), „L'Encéphale”, 35 (2), 2009, s. 107–114, DOI10.1016/j.encep.2008.01.005.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Adele Diamond, Executive Functions, „Annual review of psychology”, 64, 2013, s. 135–168, DOI10.1146/annurev-psych-113011-143750, PMID23020641, PMCIDPMC4084861.
 • Mina K. Dulcan, MaryBeth Lake, Concise Guide to Child and Adolescent Psychiatry, Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, 1 czerwca 2011, ISBN 978-1-58562-416-4 (ang.).
 • Stephen V. Faraone, 25: Epidemiology of attention deficit hyperactivity disorder, [w:] Ming Tsuang, Mauricio Tohen, Peter B. Jones (red.), Textbook of psychiatric epidemiology, wyd. 3, Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2011, ISBN 978-0-470-97740-8.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Barbara Franke i inni, The genetics of attention deficit/hyperactivity disorder in adults, a review, „Molecular Psychiatry”, 17 (10), 2012, s. 960–987, DOI10.1038/mp.2011.138, PMID22105624, PMCIDPMC3449233 (ang.).
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Julie P. Gentile, Rafay Atiq, Paulette M. Gillig, Adult ADHD, „Psychiatry (Edgmont)”, 8 (3), 2006, s. 25-30, PMID20963192, PMCIDPMC2957278.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Darios Getahun i inni, In Utero Exposure to Ischemic-Hypoxic Conditions and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, „Pediatrics”, 131 (1), 2013, e53–e61, DOI10.1542/peds.2012-1298, PMID23230063 (ang.).
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Ylva Ginsberg i inni, Underdiagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adult Patients: A Review of the Literature, „The Primary Care Companion for CNS Disorders”, 3 (16), 2014, DOI10.4088/PCC.13r01600, PMID25317367, PMCIDPMC4195639, Cytat: Reports indicate that ADHD affects 2.5%–5% of adults in the general population, compared with 5%–7% of children. … However, fewer than 20% of adults with ADHD are currently diagnosed and/or treated by psychiatrists..
 • Ian R. Gizer, Courtney Ficks, Irwin D. Waldman, Candidate gene studies of ADHD: a meta-analytic review, „Human Genetics”, 126 (1), 2009, s. 51–90, DOI10.1007/s00439-009-0694-x (ang.).
 • Vivette Glover, Annual Research Review: Prenatal stress and the origins of psychopathology: an evolutionary perspective, „Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines”, 52 (4), 2011, s. 356–367, DOI10.1111/j.1469-7610.2011.02371.x, PMID21250994.
 • Edward M. Hallowell, John J. Ratey, W świecie ADHD: nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych, Izabela Sowa (tłum.), Media Rodzina, 2004, ISBN 978-83-7278-111-6.
 • Edward M. Hallowell, John J. Ratey, Jak żyć z ADHD: nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań, Krzysztof Puławski (tłum.), Poznań: Harbor Point Media Rodzina, 2007, ISBN 978-83-7278-237-3.
 • Yu-Shu Huang, Ming-Horng Tsai, Long-term outcomes with medications for attention-deficit hyperactivity disorder: current status of knowledge], „CNS drugs”, 25 (7), 2011, s. 539–554, DOI10.2165/11589380-000000000-00000, PMID21699268.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Oussama Kebir i inni, Candidate genes and neuropsychological phenotypes in children with ADHD: review of association studies, „Journal of Psychiatry & Neuroscience: JPN”, 34 (2), 2009, s. 88–101, PMID19270759, PMCIDPMC2647566.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Sandra JJ Kooij i inni, European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD, „BMC Psychiatry”, 10, 2010, s. 67, DOI10.1186/1471-244X-10-67, PMID20815868, PMCIDPMC2942810.
 • Artur Kołakowski i inni, ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej: przewodnik dla rodziców i wychowawców, Psychologia dla Praktyków, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, ISBN 978-83-7489-050-2.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Klaus W. Lange i inni, The history of attention deficit hyperactivity disorder, „Attention Deficit and Hyperactivity Disorders”, 2 (4), 2010, s. 241–255, DOI10.1007/s12402-010-0045-8, PMID21258430, PMCIDPMC3000907.
 • Rick Mayes, Catherine Bagwell, Jennifer Erkulwater, ADHD and the rise in stimulant use among children, „Harvard Review of Psychiatry”, 3 (16), 2008, s. 151–166, DOI10.1080/10673220802167782, PMID18569037.
 • J. Gordon Millichap, Attention Deficit Hyperactivity Disorder Handbook a Physician's Guide to ADHD, wyd. 2, New York, NY: Springer Science, 2010, ISBN 978-1-4419-1397-5 (ang.).
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Benjamin M. Neale i inni, Meta-analysis of genome-wide association studies of attention deficit/hyperactivity disorder, „Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry”, 49 (9), 2010, s. 884–897, DOI10.1016/j.jaac.2010.06.008, PMID20732625, PMCIDPMC2928252.
 • Eric Nestler, Steven Hyman, Robert Malenka, Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience, Second Edition, wyd. 2, McGraw Hill professional, New York: McGraw-Hill Medical, 27 października 2008, ISBN 978-0-07-148127-4, OCLC 273018757 (ang.).
 • Susan Nolen-Hoeksema, Abnormal Psychology, wyd. 6, McGraw-Hill Education, 2 grudnia 2013, ISBN 978-0-07-803538-8 (ang.).
 • Vincent N. Parrillo (red.), Encyclopedia of Social Problems, Tom 1, SAGE Publications, 22 maja 2008, ISBN 978-1-4129-4165-5 [dostęp 2015-08-13] (ang.).
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Jack Parker i inni, The long-term outcomes of interventions for the management of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a systematic review of randomized controlled trials, „Psychology Research and Behavior Management”, 6, 2013, s. 87-99, DOI10.2147/PRBM.S49114, PMID24082796, PMCIDPMC3785407.
 • Aurelio Prifitera; Donald H. Saklofske; Lawrence G. Weiss: WISC-4 Clinical Use and Interpretation. Academic Press, 2005. ISBN 978-0-12-564931-5. (ang.)
 • Alison Schonwald, Erin Lechner, Attention deficit/hyperactivity disorder: complexities and controversies, „Current Opinion in Pediatrics”, 2 (18), 2006, s. 189–195, DOI10.1097/01.mop.0000193302.70882.70, PMID16601502.
 • Larry B. Silver, Attention-deficit/hyperactivity Disorder: A Clinical Guide to Diagnosis and Treatment for Health and Mental Health Professionals, American Psychiatric Publishers, 2004, ISBN 978-1-58562-131-6 [dostęp 2015-08-13] (ang.).
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Moira G. Sim; Gary Hulse; Eric Khong. When the child with ADHD grows up. „Australian Family Physician”, s. 615–618, 2004. PMID: 15373378. 
 • Ilina Singh. Beyond polemics: science and ethics of ADHD. „Nature Reviews Neuroscience”. 9 (12), s. 957–964, 2008. DOI: 10.1038/nrn2514 (ang.). 
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Tatyana D. Sotnikova, Marc G. Caron, Raul R. Gainetdinov, Trace Amine-Associated Receptors as Emerging Therapeutic Targets, „Molecular Pharmacology”, 76 (2), 2009, s. 229–235, DOI10.1124/mol.109.055970, PMID19389919, PMCIDPMC2713119.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Ariane Sroubek, Mary Kelly, Li Xiaobo, Inattentiveness in attention-deficit/hyperactivity disorder, „Neuroscience Bulletin”, 29 (1), 2013, s. 103–110, DOI10.1007/s12264-012-1295-6, PMID23299717, PMCIDPMC4440572 (ang.).
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Stephen Stahl, James Pradko, Barbara Haight, Jack Modell i inni. A Review of the Neuropharmacology of Bupropion, a Dual Norepinephrine and Dopamine Reuptake Inhibitor. „The Primary Care Companion to the Journal of Clinical Medicine”. 6 (4), s. 159–166, 2004. DOI: 10.4088/PCC.v06n0403. PMID: 15361919. PMCID: PMC514842. 
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Anita Thapar i inni, Practitioner Review: What have we learnt about the causes of ADHD?, „Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines”, 1(54), 2013, s. 3–16, DOI10.1111/j.1469-7610.2012.02611.x, PMID22963644, PMCIDPMC3572580.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Theo Vos i inni, Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013, „The Lancet”, 2015, DOI10.1016/S0140-6736(15)60692-4, PMID26063472, PMCIDPMC4561509 (ang.).
 • S. Walitza, R. Drechsler, J. Ball, Das Schulkind mit ADHS, „Therapeutische Umschau”, 69 (8), 2012, s. 467–473, DOI10.1024/0040-5930/a000316, PMID22851461.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Margaret Weiss, Annick Vincent, Umesh Jain (red.), Canadian ADHD Practice Guidelines (CAP-Guidelines), wyd. 3, Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA), maj 2013, ISBN 978-0-9738168-2-2.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Erik G. Willcutt, The Prevalence of DSM-IV Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analytic Review, „Neurotherapeutics”, 9 (3), 2012, s. 490–499, DOI10.1007/s13311-012-0135-8, PMID22976615, PMCIDPMC3441936.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Jonathan Williams, Eric Taylor, The evolution of hyperactivity, impulsivity and cognitive diversity, „Journal of the Royal Society Interface”, 3 (8), 2006, s. 399–413, DOI10.1098/rsif.2005.0102, PMID16849269, PMCIDPMC1578754.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Alan J. Zametkin i inni, Cerebral glucose metabolism in adults with hyperactivity of childhood onset, „The New England Journal of Medicine”, 323 (20), 1990, s. 1361–1366, DOI10.1056/NEJM199011153232001, PMID2233902.
 • N.N. Zavadenko, N.Û. Suvorinova, Терапевтическое действие разных доз ноотропила при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью у детей, „Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова [Žurnal nevrologii i psihiatrii imeni S. S. Korsakova]”, 3 (104), tytuł angielski: Therapeutic efficacy of nootropil different doses in attention deficit hyperactivity disorder, Moskva: Ministerstvo Zdravookhraneniia i Meditsinskoĭ Promyshlennosti Rossiĭskoĭ Federatsii, Vserossiĭskoe Obshchestvo Nevrologov, Vserossiĭskoe Obshchestvo Psikhiatrov, 2004, s. 32–37, ISSN 1997-7298, PMID15071842 (ros. • ang.).???
 • Division of Human Development, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention, Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD): Symptoms and Diagnosis, www.cdc.gov, 26 czerwca 2015 [dostęp 2015-08-13].
 • Division of Human Development, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease Control and Prevention, Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD): Recommendations from the American Academy of Pediatrics (AAP), www.cdc.gov, 18 marca 2015 [dostęp 2015-08-13].
 • National Collaborating Centre for Mental Health, Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young People and Adults, Tom 72 z Clinical guideline, London: British Psychological Society, 2009, ISBN 978-1-85433-471-8.
 • Lek na ADHD u dzieci będzie refundowany, [w:] Wirtualna Polska: Wiadomości [online], wiadomosci.wp.pl, 2 marca 2009 [dostęp 2015-08-13].
 • Polskie Towarzystwo ADHD, Farmakoterapia, [w:] Oficjalna strona PT ADHD [online], ptadhd.pl, 2004 [dostęp 2015-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2012-07-19].
 • Rozdział V, [w:] WHO, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Celina Brykczyńska (tłum.), wyd. 2 uzup., [ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical description and diagnostic guidelines], Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2000, ISBN 978-83-85688-25-9.
 • Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Tartrazyna (E102) – cytrynowożółty barwnik azowy produkowany głównie do celów spożywczych. W Polsce jej nazwa handlowa to żółcień spożywcza 5. Dopuszczona do użytku przez amerykańską agencję FDA (mimo tego jest zakazana w niektórych krajach), która wymaga umieszczenia na opakowaniach produktów zawierających ten związek adnotacji FD&C No. 5 (Stany Zjednoczone nie stosują symboli E).


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kakao (nah. cacahuatl – ziarno kakaowe) – nasiona z owoców kakaowca, z których proszek stosowany jest jako składnik wielu wyrobów cukierniczych: tabliczek czekolady, napojów, polew, wiórków czekoladowych, mas czekoladowych, cukierków.
  DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - APA. DSM-IV jest też obowiązującym standardem w armiach NATO. Jest umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji "Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR", stanowiącym przekład najnowszej, poprawionej wersji czwartego wydania pod redakcją prof. Jacka Wciórki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Nowa wersja DSM V, została wydana 18 maj 2013.
  Jąkanie (alalia syllabaris) − zaburzenie mowy, charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów, bądź częstymi zawahaniami lub pauzami zakłócającymi rytmiczny przepływ mowy. Jąkanie powinno być klasyfikowane jako zaburzenie tylko wtedy, gdy jego nasilenie jest na tyle duże, że zakłóca płynność mowy. Termin jąkanie jest głównie powiązany z bezwiednymi powtórzeniami dźwięków, ale obejmuje także odbiegające od normy wahania czy pauzy przed rozpoczęciem mowy, określane przez jąkających się jako bloki, oraz przeciąganie pewnych dźwięków, najczęściej samogłosek i półsamogłosek. Dla wielu jąkających się powtórzenia są podstawowym problemem. Bloki i przedłużenia dźwięków są tylko wyuczonymi mechanizmami, mającymi pomagać w ukrywaniu powtórzeń, ponieważ strach przed nimi w czasie publicznych wystąpień jest najczęściej główną przyczyną psychologicznego niepokoju. Termin jąkanie jest powszechnie stosowany niezależnie od stopnia nasilenia zaburzenia: obejmuje osoby z ledwie postrzegalnymi trudnościami, u których jest to zaburzenie w dużej mierze kosmetyczne, a także osoby z niezwykle dotkliwymi symptomami, w przypadku których komunikacja werbalna jest bardzo utrudniona, czasami niemal niemożliwa.
  Konserwant (środek konserwujący) – związek chemiczny lub mieszanina związków, powodująca przedłużenie przydatności do spożycia (lub trwałości) produktów spożywczych i przemysłowych. Konserwanty mają za zadanie zapobieganie rozwojowi bakterii, grzybów i wirusów.
  Glukoza (dokładniej: D-glukoza) – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy.
  Zachowania eksploracyjne (inaczej zachowania badawcze) – zachowania zwierząt i ludzi nie służące zaspokojeniu żadnej konkretnej potrzeby poza potrzebą poznawczą, wyrażające się w aktywnym badaniu otoczenia. Przyjmuje się, że jest to rodzaj zachowań specyficzny dla ssaków. Tego typu zachowania są badane zarówno przez biologów, jak i psychologów.
  Deficyt uwagi - w psychologii i psychiatrii określa się tak wyraźne trudności w utrzymaniu uwagi w pożądanym miejscu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.121 sek.