• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ACR

  Przeczytaj także...
  ITU-T – Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU (ang.: International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector)MOS (ang. Mean Opinion Score) – subiektywny współczynnik jakości dźwięku lub wizji po kompresji, dekompresji lub transmisji. Jest używany w telefonii, zwłaszcza w telefonii VoIP.
  CCR (ang. Comparison Category Rating) – siedmiostopniowa skala oceny jakości próbek dźwiękowych. Jedna ze skal jakości metody MOS (ang. Mean Category Rating).

  ACR (ang. Absolute Category Rating) – pięciostopniowa skala oceny jakości próbek dźwiękowych, zgodna ze standardem ITU-T. Jedna ze skal jakości metody MOS (ang. Mean Opinion Score).

  Sposób oceniania:

  Próbki dźwiękowe odsłuchuje się pojedynczo, tylko jeden raz, po czym przyznaje się jedną spośród pięciu ocen. Ocena jakości próbki dźwiękowej jest subiektywna.

  Wystawiana próbce ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych wystawionych przez wszystkich oceniających podczas jednego eksperymentu.

  DCR (ang. Degradation Category Rating) – pięciostopniowa skala oceny jakości próbek dźwiękowych. Jedna ze skal jakości metody MOS (ang. Mean Category Rating).

  Inne skale jakości próbek dźwiękowych metody MOS:

 • CCR – Comparison Category Rating
 • DCR – Degradation Category Rating • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.