• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ABB  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wysokie napięcie – każde napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego większe od 1000 woltów (1kV) przy częstotliwości nie większej niż 60 Hz, oraz napięcie w obwodach prądu stałego większe od 1500 woltów.Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.
  Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]
  Roboty ABB
  Roboty ABB
  Transformator ABB
  Transformator ABB
  ABB Azipod – napęd elektryczny dla statków
  ABB Azipod – napęd elektryczny dla statków
  Silnik trakcyjny AMXL 200 prezentowany na Trako 2015

  Od reorganizacji w styczniu 2016 r. spółka ABB składa się z czterech dywizji produkcyjno-sprzedażowych oraz z dywizji korporacyjnej:

  Produkty i Systemy Elektryfikacji

  London Stock Exchange (LSE) - jedna z największych pod względem obrotów giełda papierów wartościowych na świecie. Założona w 1801 roku w Londynie.Centrum usług wspólnych (z ang. shared services center) – wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która świadczy usługi na rzecz co najmniej dwóch podmiotów w ramach jednej grupy kapitałowej o charakterze pomocniczym lub administracyjnym np. usługi księgowe, zarządzenie zasobami ludzkimi, rozliczanie wynagrodzeń, obsługa zamówień i zakupów. W Polsce jest to również nazwa instytucji gospodarki budżetowej działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Dywizja dostarcza produkty i rozwiązania dla zastosowań elektroinstalacyjnych. Są one wykorzystywane zarówno dla zastosowań domowych, jak i do automatyzacji budynków przemysłowych. Główne produkty dywizji to m.in. rozłączniki niskich napięć, wyłączniki, aparatura sterownicza, obudowy, kable i in.

  Robotyka i Systemy Napędowe

  Robot przemysłowy – manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych.Trako (pełna nazwa Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako) – największe w Polsce i drugie w Europie targi transportu kolejowego. Targi odbyły się w latach 1996, 1998 i 1999 w Gdyni, natomiast począwszy od 2001 wydarzenie ma miejsce w Gdańsku i jest organizowane co dwa lata w ramach Międzynarodowych Targów Gdańskich.

  Dywizja Automatyzacji Produkcji i Napędów dostarcza rozwiązania zwiększające efektywność produkcyjną i energetyczną. W jej ramach znajdują się m.in. takie produkty jak silniki, generatory, napędy, roboty przemysłowe oraz przekształtniki i falowniki.

  Automatyka Przemysłowa

  Produkty i rozwiązania w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. W ramach dywizji oferowane są kompleksowe rozwiązania „pod klucz” dla przedsiębiorstw z branż gazowo-paliwowej, farmaceutycznej, wydobywczej, morskiej, papierniczej, przetwarzania surowców mineralnych i innych. Główne produkty to turbosprężarki, systemy sterowania oraz sterowniki PLC.

  Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.Spółka publiczna – spółka akcyjna, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Do obowiązku tych spółek należy wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.

  Produkty i Systemy Energetyki

  Dywizja zajmuje się produkcją oraz dostarczaniem kluczowych elementów do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz rozwiązania „pod klucz” kierowane do elektrowni i sieci przemysłowych. Kluczowymi produktami są stacje elektroenergetyczne, FACTS (Elastyczne Systemy Przesyłu Prądu), HVDC (wysokonapięciowe systemy prądu stałego), transformatory, kable wysokiego napięcia oraz systemy zarządzania siecią.

  Elektroenergetyka – poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy.ZWAR (Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia) – fabryka aparatów elektrycznych założona przez Kazimierza Szpotańskiego, obecnie ABB.

  Marki zależne[ | edytuj kod]

  Grupa ABB produkuje produkty pod następującymi markami: Accuray, Alfa Laval Automation, ASEA, ASEA Brown Boveri, August Systems, Bailey Controls, Bailey Network Management, Bomem, BBC Brown Boveri Electric, Brown, Boveri & Cie (BBC), Calor Emag, Cellier, EJF, Elettrocondutture, ETSI, Fischer & Porter, Gould ITE, Hartmann and Braun, ITE, Kent, Kuhlman Electric Corporation, Luca System, National Industri, Newave, Reyrolle, SACE, Simcon, Stromberg, Taylor, TBI-Bailey, Totalflow, Turati, Westinghouse, ZWAR.

  Falownik (ang. power inverter, przetwornik mocy) – urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały, którym jest zasilane, na prąd zmienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego.Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

  Inne projekty[ | edytuj kod]

  W 2013 roku ABB Sécheron SA dołączył do projektu TOSA (Trolleybus Optimisation Système Alimentation), którego zadaniem było opracowanie koncepcji elektrycznego autobusu, zasilanego podczas postojów na przystankach. Sam proces ładowania trwa jedynie 15 sekund, a autobus nie korzysta podczas jazdy z sieci trakcyjnej.

  Generator elektryczny - urządzenie przetwarzające na energię elektryczną inne rodzaje energii, w tym energię mechaniczną. Większość generatorów wytwarza energię elektryczną w wyniku indukcji elektromagnetycznej. Generatory te mają elementy poruszające się w polu magnetycznym lub wytwarzane jest zmienne pole magnetyczne. Zjawisko odwrotne, czyli przekształcenie energii elektrycznej w energię mechaniczną występuje w silnikach. Silniki i generatory wykorzystujące zjawisko indukcji elekromagnetycznej mają wiele podobieństw. Zalicza się je do tak zwanych maszyn elektrycznych. Część generatorów elektrycznych wytwarza energię elektryczną w wyniku innych zjawisk fizycznych.Napęd elektryczny – zespół połączonych ze sobą i oddziałujących na siebie wzajemnie elementów przetwarzających energię elektromechaniczną w procesie technologicznym.

  W 2014 roku ABB dołączyła do projektu Solar Impulse, który polega na opracowaniu załogowego samolotu zasilanego tylko energią słoneczną. W 2015 roku samolot Solar Impulse rozpoczął lot dookoła świata bez konieczności użycia paliwa konwencjonalnego.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Turbosprężarka - maszyna wirnikowa składająca się z turbiny i sprężarki osadzonych na wspólnym wale. Służy do doładowania silnika spalinowego, albo kotła parowego. Turbina jest zasilana spalinami z silnika, a sprężone powietrze przez sprężarkę zasila silnik. Do cylindra wprowadzona jest większa ilość powietrza dzięki czemu wzrasta moc silnika, większy jest też stopień sprężania dzięki czemu rośnie sprawność.
  Transformator rozdzielczy – transformator energetyczny transformujący napięcia średnie (np. 15, 20, 30 kV) na niskie (0,4 kV), odpowiednie do zasilania urządzeń końcowych (odbiorniki przemysłowe, odbiorcy komunalno-bytowi, odbiorcy indywidualni), w miejscach połączeń sieci średniego napięcia z siecią niskiego napięcia. W zakresie nazewnictwa do określenia tej grupy transformatorów stosuje się również termin "transformatory dystrybucyjne".
  Frankfurter Wertpapierbörse FWB® (pol. Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych) - giełda papierów wartościowych ulokowana we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.
  Przemysł paliwowo-energetyczny to dział gospodarki zajmujący się wydobywaniem surowców energetycznych takich jak: węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny oraz przetwarzaniem ich w elektrowniach i rafineriach. Gałęzie tego przemysłu to:
  ASEA (Allemana Svenska Elektriska Aktienbolaget) – szwedzka firma branży elektroenergetycznej i transportowej, obecnie w grupie ABB.
  Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.