• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 8 Baza Lotnictwa Transportowego

  Przeczytaj także...
  3 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (3 GPR) – oddział Sił Powietrznych dyslokowany w Krakowie. Jednostka powstała 31 grudnia 2008 na bazie rozformowanej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej funkcjonującej w strukturach 3 Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego, zgodnie z rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych nr Z-117 z dnia 30 maja 2008. Działalność rozpoczęła 1 stycznia 2009. Podlega bezpośrednio pod 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego.Baza lotnicza – specjalnie przygotowany i wyposażony rejon przeznaczony do wszechstronnego zabezpieczenia procesu szkolenia i działalności bojowej związku lotniczego lub oddziału lotniczego. Baza lotnicza wyposażona jest w pasy startowe, hangary, warsztaty, magazyny, środki dowodzenia, transport, pomieszczenia dla personelu (min. domek pilota, wieżę kontroli lotów) oraz środki ochrony i obrony.
  13 Krakowska Eskadra Lotnictwa Transportowego im. ppłk. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego (13 eltr) – pododdział lotnictwa transportowego Sił Powietrznych.

  8. Baza Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego (8 BLTr), Jednostka Wojskowa 1155 – baza lotnictwa transportowego Sił Powietrznych.

  Baza powstała w lipcu 2010 na bazie rozformowanych 8 Bazy Lotniczej i 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego, usytuowana jest w kompleksie lotniskowo-koszarowym Kraków-Balice i wchodzi w skład 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

  Baza przeznaczona jest do zabezpieczenia i realizacji lotów wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz zabezpieczenia logistycznego 1 Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania i 3 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w czasie pokoju kryzysu i wojny. Wspiera również sojusznicze siły wzmocnienia w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

  Żandarmeria Wojskowa (ŻW) – wyodrębniona i wyspecjalizowana służba Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, której działalność polega na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz ochranianie porządku publicznego i zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. ŻW pełni rolę policji wojskowej.Pokój (łac. pax, staropolskie mir) - pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy.

  Od 1 stycznia 2013 roku 8 BLTr funkcjonuje jako wojskowy oddział gospodarczy, zaopatrując około 30 jednostek wojskowych, pododdziałów i instytucji.

  Załogi C-295M przechodzą szkolenie w lotach w goglach noktowizyjnych, w różnych warunkach.

  8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach przeznaczona jest do zabezpieczenia i realizacji zadań transportu lotniczego na korzyść jednostek wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Polskich Kontyngentów Wojskowych. Zabezpiecza logistycznie wskazane jednostki oraz sojusznicze siły wzmocnienia w ramach wsparcia państwa gospodarza w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Zgodnie z planem przydziałów gospodarczych 8. BLTr zabezpiecza szereg jednostek i instytucji wojskowych.

  Oddział gospodarczy (OG) – jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp. Oddział gospodarczy jest dysponentem budżetu państwa III stopnia.Noktowizor to urządzenie umożliwiające widzenie w ciemności. Jest ono wykorzystywane przez wojsko lub oddziały paramilitarne, a także przez myśliwych do obserwacji otoczenia w nocy lub przy znikomym oświetleniu (np. w jaskiniach oraz ciemnych pomieszczeniach). Dzięki noktowizorom żołnierze są w stanie dostrzec swoich przeciwników bez używania dodatkowych źródeł światła.

  Dowódcy[ | edytuj kod]

 • płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk od sierpnia 2010 roku do 12 maja 2014 roku
 • płk pil. Krzysztof Cur z dniem 12 maja 2014 roku do 10 czerwca 2016 roku
 • ppłk mgr inż. Marek Majocha – od czerwca do października 2016 roku
 • płk dr inż. pil. Krzysztof Szymaniec – od 10 października 2016 roku do 29 września 2017
 • cz. p. o. płk Grzegorz Kot - od 30 września 2017 do 29 października 2017
 • płk pil. mgr inż. Paweł Bigos - od 30 października 2017
 • Wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • Lex et Patria 2013 – wyróżnienie przyznawane przez Żandarmerię Wojskową
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Historia 8. Bazy Lotnictwa Transportowego (pol.). [dostęp 2016-01-30].
  2. Altair Agencja Lotnicza, www.altair.com.pl [dostęp 2017-11-15] (ang.).
  3. Ofpras, ..::  :: O NAS ::.., 10 października 2016 [zarchiwizowane z adresu 2017-01-09].
  4. ..:: :: AKTUALNOŚCI ::.., 8bltr.wp.mil.pl, 12 maja 2016 [dostęp 2016-10-01].
  5. ..:: :: AKTUALNOŚCI ::.., 8bltr.wp.mil.pl [dostęp 2016-10-01].
  6. Ofpras, ..::  :: AKTUALNOŚCI ::.., 8 lutego 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-01-09].
  7. http://8bltr.wp.mil.pl/pl/35.html [data dostępu 2017-12-24]
  8. http://8bltr.wp.mil.pl/pl/1_792.html [data dostępu 2017-12-24]
  9. Najlepsi nie mogą być anonimowi. wp.mil.pl, 12 czerwca 2013. [dostęp 2013-06-13].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona internetowa 8 Bazy Lotnictwa Tr
 • Decyzja Nr 98/MON z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 8. Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego (Dz. Urz. MON z 2012 roku, poz. 122).
 • Lotnictwo transportowe - rodzaj lotnictwa pomocniczego przeznaczony do przewożenia drogą powietrzną wojsk, sprzętu i zaopatrzenia.Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kryzys – termin pochodzi z greckiego stgr. κρίσις „krisis” i oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Kryzys poszerza znaczenie o takie cechy, jak nagłość, urazowość i subiektywne konsekwencje urazu w postaci przeżyć negatywnych.
  Lotnisko – obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce, sterowce). Ich wyposażenie zróżnicowane jest w zależności od liczby odprawianych pasażerów i przeładowywanych towarów.
  3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego (3 SLTr) – związek taktyczny Sił Powietrznych dyslokowany w Powidzu, przeznaczony do organizacji i nadzoru zabezpieczenia transportu lotniczego dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz realizacji zadań w ramach lotniczego systemu poszukiwania i ratownictwa. Podlega bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych.
  Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (ang. John Paul II International Airport Kraków-Balice, kod IATA: KRK, kod ICAO: EPKK) – międzynarodowy port lotniczy położony 11 km na zachód od centrum Krakowa, w miejscowości Balice. Port lotniczy jest zlokalizowany obok wojskowej bazy lotniczej w Balicach i współużytkuje z nią betonową drogę startową o wymiarach 2550 × 60 m. Jest to port klasy 4D z podejściem precyzyjnym klasy I dodatkowo wyposażonym w światła osi drogi startowej. Port zarządzany jest przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.
  8 Baza Lotnicza im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego – oddział logistyczny Sił Powietrznych (JW Nr 1155).
  Siły Powietrzne (SP) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych rodzajów Sił Zbrojnych. Składają się z Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.737 sek.