• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 8HevXII a

  Przeczytaj także...
  Pustynia Judzka (także: Pustynia Judejska, właściwie Judea, hebr. יהודה, Yəhuda; arab. سامريّون, Sāmariyyūn ) − górzysta pustynia położona we wschodniej części Judei w środkowej części Izraela.8HevXII b pierwotnie oznaczony LXX – rękopis Septuaginty spisany na pergaminie w formie zwoju. Zwój ten datowany na okres pomiędzy 50 rokiem p.n.e a 50 rokiem n.e. Jest to masukrypt zawierający fragment biblijnej Księgi Zachariasza 8,18-9,7. Został znaleziony na Pustyni Judzkiej w grocie Nachal Chewer. Fragment ten jest oznaczany również numerem 943b na liście rękopisów Septuaginty według klasyfikacji Alfreda Rahlfsa.
  Se2grXII pierwotnie oznaczony LXX – rękopis Septuaginty datowany na I wiek n.e. zapisany na pergaminie w formie zwoju. Manuskrypt ten został znaleziony na Pustyni Judzkiej, prawdopodobnie w grocie Nachal Chewer. Fragment ten na liście rękopisów Septuaginty według klasyfikacji Alfreda Rahlfsa oznaczony jest numerem 943.
  Fragment zwoju LXX (LXX 8HevXII a)

  8HevXII a pierwotnie oznaczony LXX – rękopis Septuaginty datowany na I wiek n.e. Jest to skórzany zwój zawierający biblijne księgi proroków mniejszych. Został znaleziony na Pustyni Judzkiej w grocie Nachal Chewer. Fragment ten jest oznaczany również numerem 943a na liście rękopisów Septuaginty według klasyfikacji Alfreda Rahlfsa.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Septuaginta (z łac. siedemdziesiąt; oznaczana rzymską liczbą LXX oznaczającą 70, w wydaniach krytycznych przez symbol S {displaystyle {mathfrak {S}}} ) – pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Nazwa pochodzi od liczby tłumaczy, którzy mieli brać udział w pracach nad przekładem. Przekład ten powstał pomiędzy 280 a 130 rokiem p.n.e. w Aleksandrii, a jest dziełem wielu tłumaczy.

  Charakterystyka[]

  Zwój ten zawiera tetragram w następujących miejscach Biblii hebrajskiej: Jon 4,2; Mich 1,1.3; 4,4.5.7; 5,4 (x2); Hab 2,14.16.20; 3,9; Sof 1,3.14; 2,10; Zach 1,3 (x2).4; 3,5.6.7.

  Rękopis ten został opublikowany w Supplements to Vetus Testamentum, Vol. X, w roku 1963. Pierwotne oznaczenie zwoju pochodzi od skróconej nazwy publikacji w której został on opublikowany (LXX - rękopis Septuaginty; Vetus Testamentum, Supplements tom X, zwój a czyli pierwszy).

  Jerozolima (hebr. ירושלים, trl. Yerushalayim, trb. Jeruszalajim; arab. القدس, trl. Al-Quds, trb. Al-Kuds oraz اورشليم trl. Ūrushalīm, trb. Uruszalim, łac. Hierosolyma, Aelia Capitolina – zobacz też: nazwy Jerozolimy) – największe miasto Izraela, stolica administracyjna Dystryktu Jerozolimy i stolica państwa Izraela (według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd najwyższy, parlament i inne.Tetragram – cztery hebrajskie litery będące zapisem imienia własnego Boga w Biblii: jod, he, waw, he (hebr. יהוה). Termin „tetragram” pochodzi z języka greckiego i składa się z członów tetra, „cztero-” lub „cztery”, i grámma, „litera”; dosłownie znaczy więc „czteroliterowy”. W Biblii hebrajskiej tetragram pojawia się ponad 6800 razy. Różne formy jego zapisu można spotkać w źródłach pozabiblijnych, niektórych rękopisach Septuaginty oraz rękopisach qumrańskich. Nie występuje w Nowym Testamencie, wspominają jednak o nim Ojcowie Kościoła.

  Rękopis ten jest przechowywany w Muzeum Rockefellera w Jerozolinie (8HevXII a).

  Zobacz też[]

 • 8HevXII b (LXX)
 • Se2grXII (LXX)
 • Przypisy

  1. Supplements to Vetus Testamentum. Würthwein Ernst. T. X. Leiden: 1963, s. 170-178.

  Bibliografia[]

 • Discoveries in the Judean Desert: VIII. The Greek Minor Prophets Scroll from Nahal Hever (8HevXIIgr). Emanuel Tov. Oxford: Clarendon Press, 1990, s. plate 19. ISBN 978-0198263272.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Tetragrammaton Found in Earliest Copies of the Septuagint (ang.)
 • Pełny tekst zwoju 8HevXII (plik pdf)
 • Muzeum Rockefellera (hebr. מוזיאון רוקפלר) – muzeum archeologiczne położone we Wschodniej Jerozolimie. Mieści jeden z najbogatszych zbiorów archeologicznych w Jerozolimie.Alfred Rahlfs (ur. 29 maja 1865 w Linden (obecnie dzielnica Hanoweru), zm. 8 kwietnia 1935 roku w Getyndze) – niemiecki ewangelicki teolog i orientalista. Jeden z pionierów historyczno-krytycznego badania Septuaginty.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Księga Sofoniasza – jedna z ksiąg Pisma Świętego znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu. W kanonie hebrajskim stanowiła część Księgi Dwunastu Proroków Mniejszych. Autorem jest Sofoniasz.
  Stary Testament, Biblia Hebrajska – starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz niekiedy apokryfy).
  Księga Habakuka – jedna z ksiąg Pisma Świętego znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu. W kanonie hebrajskim stanowiła część Księgi Dwunastu Proroków Mniejszych.
  Lista rękopisów Septuaginty według klasyfikacji Alfreda Rahlfsa – spis wszystkich znanych rękopisów Septuaginty zaproponowany Alfreda Rahlfsa na bazie spisu Holmesa i Parsonsa. Obecnie badaniami i klasyfikowaniem manuskryptów zajmuje się instytut naukowy Göttinger Septuaginta-Unternehmen należący do Akademie der Wissenschaften w Getyndze.
  Prorocy mniejsi – dwanaście ksiąg biblijnych wchodzących w skład Starego Testamentu. Każda z ksiąg nosi nazwę od imienia proroka, któremu jest ona przypisana. W Biblii Hebrajskiej poszczególni „prorocy mniejsi" tworzą jedną księgę. W źródłach żydowskich księga ta nazywana jest także aramejskim zwrotem Trei Asar („dwanaście").
  Księga proroka Zachariasza - jedna z ksiąg Pisma Świętego znajdująca się wśród ksiąg prorockich Starego Testamentu. W kanonie hebrajskim stanowiła część Księgi Dwunastu Proroków Mniejszych.
  Nachal Chewer (hebr. נחל חבר w tłum. potok przyjaciela, arab. wadi al-Khabat) – strumień płynący przez Pustynię Judzką. Strumień ten wpada do Morza Martwego pomiędzy Ein Gedi a Masadą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.