• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 77 Pułk Piechoty - II RP  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Nowa Wilejka (lit. Naujoji Vilnia) − lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie wileńsko-trockim.Adam Walczak ps. Nietoperz (ur. 21 października 1915 w Berlinie; zm. w 2003) - polski dowódca wojskowy. Oficer Armii Krajowej. Kawaler Orderu Virtuti Militari.
  Przypisy
  1. Satora 1990 ↓, s. 145.
  2. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 124.
  3. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
  4. Nowi dowódcy i zastępcy dowódców pułków. „Gazeta Lwowska”, s. 4, Nr 155 z 11 lipca 1935. 
  5. Do 1 czerwca 1935 roku figurował w ewidencji Wojska Polskiego jako Gustaw Wiktor Nosielski. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 1 czerwca 1935 roku, s. 56.

  Bibliografia[]

 • "Almanach oficerski": praca zbiorowa, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1923
 • Szymon Baron: Zarys Historii Wojennej 77-go Pułku Piechoty. Warszawa: z polecenia Wojskowego Biura Historycznego, 1929.
 • Antoni Chomicki, Herby miast i ziem polskich, Wydawnictwo "Archiwum Heraldyczne", Warszawa 1939.
 • Zdzisław Jagiełło: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939. Warszawa: Bellona, 2007. ISBN 978-83-11-10206-4.
 • [red.]Bronisław Prugar-Ketling: Księga chwały piechoty. Warszawa: Departament Piechoty MSWojsk, Warszawa 1937-1939. Reprint: Wydawnictwo Bellona, 1992.
 • Marian Romeyko, Przed i po maju, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983, wyd. III, ISBN 83-11-06884-4, s. 505.
 • Kazimierz Satora: Opowieści wrześniowych sztandarów. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990. ISBN 83-211-1104-1.
 • Zdzisław Sawicki, Adam Wielechowski: Odznaki Wojska Polskiego 1918-1945: Katalog Zbioru Falerystycznego: Wojsko Polskie 1918-1939: Polskie Siły Zbrojne Na Zachodzie. Warszawa: Pantera Books, 2007. ISBN 978-83-204-3299-2.
 • Henryk Wielecki i Rudolf Sieradzki: Wojsko Polskie 1921-1939. Odznaki pamiątkowe piechoty, Wydawnictwo CREAR, Warszawa 1991, wyd. I, ISBN 83-900345-0-6, s. 127.
 • Garnizon Lida – garnizon wojskowy Rzeczypospolitej, garnizon wojsk rosyjskich, po 1945 wojsk radzieckich, a obecnie białoruskich.Plac Konfederacji w Warszawie - położony u zbiegu ulic Schroegera, Lipińskiej, Daniłowskiego i Płatniczej, centralny plac bielańskiego osiedla Zdobycz Robotnicza. Wokół placu znajdują się niskie budynki pochodzące z końcówki lat 20. XX wieku, zaprojektowane przez Janusza Dzierżawskiego. Zbudowane są w stylu dworkowym, w jakim chętnie budowano wówczas tego typu domy. Jest ich 27, choć planowano wybudować ich więcej. Planów tych nie zrealizowano z powodu bankructwa związanej z ruchem socjalistycznym spółdzielni.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich königliche Armee, k.k. Armee czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkrräfte).
  Marian Buczyński (ur. 2 lutego 1891 – stracony w 1940) – lekarz, doktor nauk medycznych, podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
  Kwatermistrz (ang. Quartermaster) – oficer dowództwa (sztabu), który dowodzi w polu (w czasie wojny) z ramienia dowódcy (szefa sztabu) kwatermistrzostwem (tyłami), kieruje działalnością podległych mu szefów służb w zakresie zaopatrzenia i obsługi wojsk, organizuje dowóz i ewakuację, a na wyższych szczeblach - komunikację na obszarze tyłów oraz jest odpowiedzialny za organizację tyłów (etapów); w czasie pokoju kieruje gospodarką jednostki wojskowej będącej oddziałem gospodarczym (na wyższych szczeblach powierzonymi mu działami gospodarki) i prowadzi szkolenie podległych mu kadr. Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP pojęcia kwatermistrz – kwatermistrzostwo rozszerzono i wprowadzono pojęcia: szef logistyki – logistyka. Funkcja kwatermistrza znana jest także w straży pożarnej, skautingu i harcerstwie.
  Leon Jakub Gnatowski (ur. 25 lipca 1903 w Różanie, zm. 8 sierpnia 1987) − podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik bitwy o Monte Cassino.
  Jan Kubin ps. „Turowicz”, „Jasiek”, „Światowid” (ur. 26 czerwca 1888, zm. ?) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, działacz konspiracji podczas II wojny światowej w ramach Ruchu „Miecz i Pług”.
  Stawiski – miasto w woj. podlaskim, w powiecie kolneńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stawiski. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. łomżyńskiego.
  Tymczasowy Komitet Polityczny Ziemi Kowieńskiej – działający w Wilnie na początku lat 20. XX w. komitet skupiając zarówno federalistów, jak i inkorporacjonistów. Zakładał on dążenie do unii Litwy historycznej z odrodzoną Rzecząpospolitą Polską poprzez opanowanie zbrojne całej Kowieńszczyzny. Komitet miał stać się rządem Litwy Kowieńskiej. Rozwiązaniu zakładanemu przez Komitet sprzyjała także faktyczna kontrola przez propolskich Francuzów okręgu Kłajpedy, wydzielonego z Prus Wschodnich z inicjatywy polskiej dyplomacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.