• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 716 Dywizja Piechoty - III Rzesza

  Przeczytaj także...
  Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  716 Dywizja Piechotyniemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana w Bielefeld na mocy rozkazu z 2 maja 1941 roku, w 15. fali mobilizacyjnej w VI. Okręgu Wojskowym.

  Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

  Należący do 716 Dywizji Piechoty niszczyciel czołgów (4,7 cm Pak (t) auf Pz.Kpfw. 35 R (f)) porzucony w okolicy Littry (20 czerwca 1944)
 • Struktura organizacyjna w maju 1941 roku:
 • 726. i 736. pułk piechoty, 656. oddział artylerii, 716. kompania pionierów, 716. kompania przeciwpancerna, 716. kompania łączności;

  Niszczyciel czołgów – pojazd wojskowy, najczęściej opancerzony, którego głównym zadaniem jest niszczenie czołgów nieprzyjaciela. Pojawiły się wraz z masowym użyciem czołgów w II wojnie światowej.4,7 cm Pak (t) auf Pz.Kpfw. 35 R (f) - niemiecki niszczyciel czołgów zbudowany na podwoziu francuskiego czołgu lekkiego Renault R-35.
 • Struktura organizacyjna w styczniu 1944 roku:
 • 726. i 736. pułk grenadierów, 1716. pułk artylerii, 716. batalion pionierów, 716. kompania przeciwpancerna, 716. oddział łączności;

 • Struktura organizacyjna w październiku 1944 roku:
 • 726. i 736. pułk grenadierów, 1716. pułk artylerii, 934. wschodni batalion, 716. batalion pionierów, 716. batalion fizylierów 716. oddział przeciwpancerny, 716. oddział łączności, 716. polowy batalion zapasowy;

 • Struktura organizacyjna w listopadzie 1944 roku:
 • 706., 726. i 736. pułk grenadierów, 1716. pułk artylerii, 716. batalion pionierów, 716. batalion fizylierów 716. oddział przeciwpancerny, 716. polowy batalion zapasowy;

  Bielefeld – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w północno-wschodniej części kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Detmold. To największe miasto w rejonie Ostwestfalen-Lippe, centrum kulturalne i gospodarcze. Położone w Lesie Teutoburskim, na wysokości 118 m n.p.m. Ośrodek przemysłowy (gł. włókienniczy, odzieżowy, spożywczy - zakłady koncentratów Dr. Oetkera, produkcja motocykli i obrabiarek). Centrum handlowe, kulturalne i naukowe (uniwersytet).
 • Struktura organizacyjna w styczniu 1945 roku:
 • 706. 726. i 736. pułk grenadierów, 1716. pułk artylerii, 1525. forteczny oddział artylerii, 716. batalion pionierów, 716. batalion fizylierów 716. oddział przeciwpancerny, 716. oddział łączności, 716. polowy batalion zapasowy;

 • Struktura organizacyjna w lutym 1945 roku:
 • 706. pułk grenadierów, I./1716. pułku artylerii, 716. kompania przeciwpancerna;

 • Struktura organizacyjna w marcu 1945 roku:
 • I./706. pułku grenadierów, I./1716. pułku artylerii, 716. kompania przeciwpancerna, 716. batalion alarmowy;

 • Struktura organizacyjna w kwietniu 1945 roku:
 • 5. szkolny batalion strzelców krajowych, 6. policyjny batalion SS, 726. szkolny pułk grenadierów (195. szkolny batalion grenadierów, 75. szkolny batalion strzelców, 553. polowy batalion zapasowy, I. Szkolny batalion grenadierów 19. Armii), 1716. pułku artylerii (I./1526. pułku artylerii, 260. szkolny oddział artylerii, 7. i 8. bateria Volkssturmu), 716. oddział przeciwpancerny, 716. oddział łączności, 716. polowy batalion zapasowy;

 • Struktura organizacyjna w kwietniu 1945 roku:
 • 706., 726. i 736. pułk grenadierów, 1716. pułk artylerii, 716. batalion pionierów, 716. kompania fizylierów 716. kompania przeciwpancerna, 716. oddział łączności, 716. polowy batalion zapasowy;

  Dowódcy[ | edytuj kod]

 • Geneneralleutnant Otto Matterstock 3.V.1941 – 1.IV.1943;
 • Generalmajor Wilhelm Richter 1.IV.1943 – V.1944;
 • Oberst Ludwig Krug V.1944 – 10.VI.1944;
 • Geneneralleutnant Wilhelm Richter 10.VI.1944 – 14.VIII.1944;
 • Oberst Otto Schiel 14.VIII.1944 – 1.IX.1944;
 • Geneneralleutnant Wilhelm Richter 1.IX.1944 – 7.IX.1944;
 • Oberst Ernst von Bauer 7.IX.1944 – 1.X.1944;
 • Generalmajor Wolf Ewert 30.XII.1944 – 18.I.1945;
 • Oberst Hafner IV.1945 – 8.V.1945;
 • Szlak bojowy[ | edytuj kod]

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Haupt Werner, Die deutschen Infanterie-Division 3 vol.; b.m.w i b.d.w; ​ISBN 3-89555-274-7​;
 • Schramm Percy Ernst, Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 8 vol.; Bonn 2003; ​ISBN 3-8289-0525-0​;
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.