• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 6 Armia - III Rzesza

  Przeczytaj także...
  Maximilian de Angelis (ur. 2 października 1889 w Budapeszcie, zm. 6 grudnia 1974 w Grazu) – generał artylerii Wehrmachtu.Grupa Armii Południowa Ukraina (Heeresgruppe Südukraine) – niemiecka grupa armii utworzona pod koniec marca 1944 roku z przemianowania Grupy Armii A. Po ciężkich walkach z Armią Czerwoną w sierpniu 1944 została niemalże unicestwiona i we wrześniu 1944 nazwana Grupą Armii Południe.
  I Korpus Kawalerii, niem. I. Kavallerie-Korps – jeden z niemieckich korpusów z czasów II wojny światowej. Utworzony w maju 1944 roku na terenie Generalnego Gubernatorstwa ze sztabu LXXXVIII Korpusu Armijnego. Walczył na froncie wschodnim przeciwko Armii Czerwonej, w listopadzie 1944 roku w składzie 4 Armii na terenie Prus Wschodnich, następnie w ramach 6 Armii na terenie Węgier. Wojnę zakończył na obszarze Styrii razem z innymi oddziałami 2 Armii Pancernej.
  Feldmarszałek Walter von Reichenau

  6 Armia (niemiecka), Grupa Armijna Balck, Grupa Armijna Fretter-Pico, niem. 6. Armee – jedna z niemieckich armii z czasów II wojny światowej. Utworzona w październiku 1939 roku z przekształcenia dowództwa 10 Armii. Do stycznia 1941 roku znajdowała się na zachodzie, brała udział w walkach przeciwko Francji, w składzie Grupy Armii B. Od maja 1941 roku na granicy z ZSRR, wzięła udział w operacji Barbarossa (w składzie Grupy Armii Południe). Po odcięciu w Stalingradzie w efekcie bitwy o to miasto została podporządkowana Grupie Armii Don. Po podpisaniu kapitulacji 2 lutego 1943 roku przestała istnieć.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.10 Armia – niemiecki związek operacyjny, działający w czasie II wojny światowej, m.in. w kampanii wrześniowej, w roku 1944 na froncie włoskim.

  Odtworzono ją w marcu 1943 roku w południowej Rosji z Odcinka Armijnego Hollidt. Dalej walczyła na froncie wschodnim, w sierpniu 1944 roku, wraz z większością Grupy Armii Południowa Ukraina, została niemal ponownie doszczętnie zniszczona. Jej resztki posłużyły do kolejnego odtworzenia armii, zwanej dodatkowo we wrześniu 1944 roku Grupą Armijną Fretter-Pico, a w okresie stycznia – marca 1945 Grupą Armijną Balck.

  Friedrich Wilhelm Ernst Paulus (ur. 23 września 1890 w Guxhagen, zm. 1 lutego 1957 w Dreźnie) – niemiecki feldmarszałek. Dowódca przeprowadzonych na dużą skalę strategicznych symulacji działań na froncie wschodnim. Współtwórca operacji "Barbarossa". Dowódca 6. Armii Polowej, która zapisała się na kartach historii, dzięki krwawym bojom w Stalingradzie. Pierwszy niemiecki feldmarszałek, który podczas działań II wojny światowej skapitulował i dał się wziąć do niewoli.SS (niem. Die Schutzstaffel der NSDAP, pol. "eskadra ochronna NSDAP") – paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).

  Dowódcy[]

 • październik 1939 – styczeń 1942: marszałek Walter von Reichenau
 • styczeń 1942 – luty 1943: marszałek Friedrich Paulus
 • marzec – listopad 1943: generał pułkownik Karl Hollidt
 • listopad – grudzień 1943: generał artylerii Maximilian de Angelis
 • grudzień 1943 – kwiecień 1944: generał pułkownik Karl Hollidt
 • kwiecień – lipiec 1944: generał artylerii Maximilian de Angelis
 • lipiec – grudzień 1944: generał artylerii Maximilian Fretter-Pico
 • grudzień 1944 – maj 1945: generał wojsk pancernych Hermann Balck
 • Struktura organizacyjna[]

  Jednostki armijne (1943 rok)

  LI Niemiecki Korpus Armijny, niem. LI Armeekorps – jeden z niemieckich korpusów armijnych. Utworzony w listopadzie 1940 roku. Wziął udział w inwazji na Jugosławię (w składzie 2 Armii), potem na froncie wschodnim w składzie 6 Armii, z którą walczył pod Charkowem, Kijowem i Stalingradem, gdzie został zniszczony. Odbudowany jako LI Górski Korpus Armijny (niemiecki).Grupa Armii B (niem. Heeresgruppe B) – jedna z niemieckich grup armii. Utworzona w październiku 1939 roku z przemianowania przerzucanej z Polski na zachód Grupy Armii Północ. Grupa Armii B była północnym skrzydłem uderzenia na Francję - atakowała przez Belgię i Holandię. W dalszej fazie kampanii francuskiej nacierała nad Sommą, w kierunku na Paryż i Atlantyk. Po zakończeniu działań na zachodzie przerzucono ją w sierpniu 1940 roku do Prus Wschodnich. Z początkiem wojny niemiecko-radzieckiej przemianowana na Grupę Armii Środek.
 • 306 Wyższe Dowództwo Artylerii
 • 593 Komendantura Tyłów
 • 549 Armijny Pułk Łączności
 • 541 Armijne Dowództwo Zaopatrzeniowe
 • Skład w maju 1940

 • XXVII Korpus Armijny (III Rzesza)
 • IV Korpus Armijny (III Rzesza)
 • XI Korpus Armijny (III Rzesza)
 • VI Korpus Armijny (III Rzesza)
 • XXXX Korpus Armijny (III Rzesza)
 • 3 Dywizja Pancerna (III Rzesza)
 • 4 Dywizja Pancerna (III Rzesza)
 • oddział SS
 • Skład w styczniu 1942

 • XXIX Korpus Armijny (III Rzesza)
 • XVII Korpus Armijny (III Rzesza)
 • LI Korpus Armijny (III Rzesza)
 • 62 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 • Skład w lutym 1943

  III Korpus Armijny, Grupa von Mackensen, niem. III. Armeekorps – jeden z niemieckich korpusów armijnych. Utworzony w październiku 1934 roku z 3 Dywizji Reichswehry w Berlinie. Zmobilizowany z początkiem wojny. Podczas kampanii wrześniowej walczył w składzie 4 Armii (Grupa Armii Północ). W październiku 1939 roku przerzucona na zachód, wraz z innymi oddziałami 12 Armii walczy podczas kampanii francuskiej m.in. na terenie Belgii. Od lipca 1940 roku ponownie na terenie Polski, w międzyczasie korpus został (w marcu 1941) zmotoryzowany. Podczas inwazji niemieckiej na ZSRR walczył w składzie Grupy Armii Południe (1 Armia Pancerna i 6 Armia) na terenie Galicji, Kijowa, Charkowa i Rostowa. Od kwietnia do czerwca 1942 roku zwana też Grupą von Mackensen. W czerwcu 1942 roku przemianowana w III Korpus Pancerny.XVII Korpus Armijny – utworzony 1 kwietnia 1938 w Austrii niemiecki korpus pancerny. We wrześniu 1939 roku był częścią składową 14 Armii. Dowódcą był generał Werner Kienitz.
 • XIV Korpus Armijny (III Rzesza)
 • VIII Korpus Armijny (III Rzesza)
 • LI Korpus Armijny (III Rzesza)
 • XI Korpus Armijny (III Rzesza)
 • IV Korpus Armijny (III Rzesza)
 • 14 Dywizja Pancerna (III Rzesza)
 • Skład w czerwcu 1944

 • VII Korpus Armijny (III Rzesza)
 • XXXXIV Korpus Armijny (III Rzesza)
 • LII Korpus Armijny (III Rzesza)
 • XXX Korpus Armijny (III Rzesza)
 • 3 Dywizja Pancerna (III Rzesza)
 • 13 Dywizja Pancerna (III Rzesza)
 • Skład w lutym 1945

 • I Korpus Kawalerii (III Rzesza)
 • IV Korpus SS
 • III Korpus Armijny (III Rzesza)
 • II Korpus Armijny (węgierski)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Leksykon Wehrmachtu
 • XIV Korpus Armijny - niemiecki korpus armijny. We wrześniu 1939 roku był częścią składową 10 Armii. Dowódcą był genenerał piechoty Gustav Anton von Wietersheim.62 Dywizja Piechoty - niemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana na mocy rozkazu z 26 sierpnia 1939 roku, w 2. fali mobilizacyjnej przez przez Artillerie – Kommandeur 8 w Kątach Wrocławskich w VIII. Okręgu Wojskowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Odcinek Armijny Hollidt (Armee-Abteilung Hollidt) - jedna z niemieckich grup armijnych. Utworzona w styczniu 1943 roku przy Grupie Armii Don z dowództwa XVII Korpusu Armijnego. Miał za zadanie zorganizować rozproszoną obronę niemiecką nad Donem. Jako wzmocnienie wystąpić miała 306 Dywizja Piechoty (III Rzesza). W marcu 1943 roku przekształcony w 6 Armię.
  Grupa Armii Don (Heeresgruppe Don, HGr Don) – niemiecka grupa armii, stacjonująca głównie w okolicach Stalingradu i w północnych Włoszech.
  Wołgograd (ros. Волгоград, do roku 1925 Carycyn (ros. Царицын), od 10 kwietnia 1925 do 7 listopada 1961 Stalingrad (ros. Сталинград)) – miasto obwodowe w Rosji, nad dolną Wołgą. Przed przybyciem Rosjan na tereny, na których leży obecnie Wołgograd, miejscowość nazywała się Cary czin – "żółta wyspa", tj. wysepka, na której została pierwotnie założona osada, a która została utworzona przez "żółtą rzekę" (niosącą pokłady piasku i gliny), tat. Sarysu, później nazwaną przez Rosjan Carycą. Miasto w styczniu 2010 liczyło 979 617 mieszkańców przy powierzchni 565 km².
  IV Korpus Armijny − niemiecki korpus armijny. We wrześniu 1939 roku był częścią składową 10 Armii. Dowódcą był gen. Viktor von Schwedler.
  XI Korpus Armijny - niemiecki korpus armijny. We wrześniu 1939 roku był częścią składową 10 Armii. Dowódcą był gen. Wilhelm Ritter von Leeb.
  Bitwa stalingradzka – jedna z największych bitew II wojny światowej, tocząca się w okresie od 23 sierpnia 1942 do 2 lutego 1943 roku.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.