48

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok 48 / XLVIII

Lucius Annaeus Seneca (Minor) (ur. ok. 4 p.n.e. w Kordobie, zm. 65 r.n.e.), Lucjusz Anneusz Seneka (Młodszy) - retor, pisarz, poeta, filozof rzymski, zwany Filozofem, syn Seneki Starszego (Seneca Maior) zwanego Retorem (Seneca Rhetor). Stoik, piewca heroicznej etyki. Jego filozofia wywarła znaczny wpływ na chrześcijaństwo. Wychowywał Nerona. Był konsulem w roku 56 n.e. W 63 roku wycofał się z polityki, a dwa lata później Neron zmusił go do popełnienia samobójstwa, gdy odkryto jego rzekome powiązania ze spiskiem Pizona.Klauzule Jakubowe – zalecenie Jakuba Sprawiedliwego podczas soboru jerozolimskiego (ok. 49 r.), które mówiło, że nawróceni z pogaństwa chrześcijanie nie muszą przestrzegać prawa Mojżeszowego ani być obrzezani, ale zaleca się im, by nie spożywali pokarmów "ze zwierząt uduszonych" oraz krwi, by nie uprawiali nierządu sakralnego i kazirodztwa oraz by nie składali ofiar pogańskim bogom, gdyż mogłoby to wywołać zgorszenie i utrudnić współżycie Greków z Żydami. O tych klauzulach mówi Dz 15, 13-21.

stulecia: I wiek p.n.e. ~ I wiek ~ II wiek
lata: 38 « 43 « 44 « 45 « 46 « 47 « 48 » 49 » 50 » 51 » 52 » 53 » 58

Wydarzenia[ | edytuj kod]

Azja
 • Południowi Xiongnu podporządkowali się zwierzchnictwu chińskiej dynastii Han.
 • Bliski Wschód
 • Sobór jerozolimski pod przewodnictwem Pawła z Tarsu i Barnaby uchwalił Klauzule Jakubowe. (lub w 49)
 • Rzym
 • Waleria Messalina zawarła bigamiczne małżeństwo z senatorem Gajuszem Syliuszem. Gdy cesarz Klaudiusz dowiedział się o sprawie, oboje zostali skazani na śmierć.
 • Małżeństwo Klaudiusza z Agrypiną Młodszą.
 • Seneka Młodszy wychowawcą Nerona, syna Agrypiny.
 • Nadanie prawa sprawowania urzędów rzymskich celtyckim Eduom, tzw. ius honorum.
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • 15/30 sierpnia – Ulpia Marciana, siostra cesarza rzymskiego Trajana.
 • Zmarli[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Zmarli w 48.
 • Gajusz Syliusz, kochanek Messaliny.
 • Herod z Chalkis, wnuk Heroda z Judei.
 • Minjung, król Goguryeo.
 • Waleria Messalina, cesarzowa rzymska (ur. 17).

 • <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||><|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Warto wiedzieć że... beta

  Gaius Silius (ur. ok. 13 n.e., zm. jesienią 48 n.e.) – senator rzymski wyznaczony na konsula w 49 n.e., stracony przez cesarza Klaudiusza za związki z cesarzową Walerią Messaliną w 48 n.e.
  Ulpia Marciana, Marciana (ur. między 15 a 30 sierpnia 48; zm. między 112 a 114) – córka prokonsula Marcusa Ulpiusa Traianusa i jego żony – Marcii, siostra cesarza Trajana. Matka Matidii, babka Vibii Sabiny – żony cesarza Hadriana.
  Neron (Lucius Domitius Ahenobarbus, po adopcji przez Klaudiusza Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, ur. 15 grudnia 37 w Ancjum, zm. 9 czerwca 68 w Rzymie) – cesarz rzymski w latach 54-68, syn Gnejusza Domicjusza Ahenobarbusa i Agrypiny Młodszej, późniejszej żony cesarza Klaudiusza.
  Iulia Agrippina Minor (ur. 6 listopada 15 n.e.; zm. w marcu 59 r. n.e.) – cesarzowa rzymska, córka Germanika i Agrypiny Starszej.
  Sobór jerozolimski (sobór apostolski) – zebranie Kościoła, które odbyło się około 49 r. w Jerozolimie. Rozstrzygnięto na nim kwestię konieczności przestrzegania zwyczajów żydowskich przez nawróconych pogan. Wydarzenie zostało opisane w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, które jednak nie nazywa tej narady Apostołów i starszych soborem.
  Marek Ulpiusz Trajan (łac. Marcus Ulpius Traianus, ur. 18 września 53 w Italice, zm. 9 sierpnia 117 w Selinusie) – cesarz rzymski w latach 98-117.
  Król Goguryeo Minjung (? – 48) – czwarty król Goguryeo, największego spośród Trzech Królestw Korei. Panował w latach 44-48. Był piątym synem drugiego władcy króla Yuriego. Informacje o jego życiu pochodzą głównie z koreańskich kronik Samguk Sagi i Samguk Yusa.

  Reklama