• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 3 Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej

  Przeczytaj także...
  Obrona terytorialna - jest jednym z dwóch elementów często stosowanego podziału potencjału zbrojnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na siły obrony terytorialnej (OT), oraz siły operacyjne. Przy obecnie przyjętej nieagresywnej i defensywnej strategii, siły obrony terytorialnej przeważają nad siłami operacyjnymi. Podstawowym organem dowodzenia w obronie terytorialnej jest dowództwo okręgu wojskowego.Koszary w Zamościu – wojskowy teren wybudowany na początku XX wieku (w latach 1905-11) przy obecnej ul. J. Piłsudskiego w Zamościu (w dzielnicy Os. Kilińskiego).
  Śląski Okręg Wojskowy (SOW) – terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (art. 14 Ustawy z 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Rozformowany z końcem 2011 - jego historię i tradycje przejęła 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu.

  3 Zamojska Brygada Obrony Terytorialnejzwiązek taktyczny Wojska Polskiego, stacjonujący w Zamościu, podporządkowany Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a potem Śląskiego Okręgu Wojskowego, wchodzący w skład jednostek Obrony Terytorialnej (OT).

  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.Zamość (łac. Zamoscia, ukr. Замостя, ros. Замость (Замостье), jid.זאמאשטש) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (65 612 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Historia[]

  3 Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej została sformowana w marcu 1996 roku w kompleksie koszarowym zlikwidowanej Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu jako jednostka Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

  Pierwszych żołnierzy wcielono do brygady w maju 1996 roku. Od 1 grudnia 1998 roku 3 BOT została podporządkowana dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.Sztandar – weksylium będące znakiem oddziału, stowarzyszenia, miasta, szkoły, instytucji itp. Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma różne wzory na obu stronach, przeważnie obszyty jest frędzlą i przymocowany do drzewca skórzanym rękawem i ozdobnymi gwoździami. Pod głowicą wiązane są wstęgi i szarfy w barwach narodowych lub orderów i odznaczeń, którymi posiadacz sztandaru został odznaczony. Pod wstęgami mogą być mocowane odznaki odznaczeń. Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym egzemplarzu.

  2 sierpnia 1996 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał brygadzie sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru.

  W roku 1996 3 Brygada Obrony Terytorialnej decyzją Ministra Obrony Narodowej przyjęła nazwę wyróżniającą „Zamojska”.

  W roku 2007 Minister Obrony Narodowej decyzją nr 616/MON z 27 grudnia 2007 roku ustanowił doroczne święto 3 Zamojskiej Brygady Obrony Terytorialnej na dzień 14 sierpnia. Tą samą decyzją ustanowiono odznakę pamiątkową.

  Z dniem 1 stycznia 2008 roku brygada została przeformowana w 3 Batalion Obrony Terytorialnej, a z dniem 1 lipca 2008 roku 3 Batalion Obrony Terytorialnej włączono do 3 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie z jednoczesnym przekształceniem w 3 Batalion Zmechanizowany.

  Zadania i przeznaczenie[]

  Zasadnicze zadania brygady

 • szkolenie programowe pododdziałów: piechoty zmotoryzowanej, rozpoznawczych, łączności i logistycznych
 • szkolenie i przygotowanie rezerw osobowych
 • doskonalenie systemu reagowania kryzysowego
 • kształtowanie postaw proobronnych wśród społeczeństwa
 • Brygada dysponowała poligonem w Sitańcu-Wolicy, który umożliwiał szkolenie na strzelnicy garnizonowej, placu treningów ogniowych, torze taktycznym oraz rzutni granatów bojowych.

  Dowódcy brygady[]

 • płk Bernard Zwierz
 • płk Zbigniew Winiarski
 • płk Jerzy Trynkiewicz
 • ppłk Piotr Sadziak - p.o.
 • ppłk Stanisław Lenart – p.o.
 • Zobacz też[]

 • Koszary w Zamościu
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Jacek Otręba, Dariusz Drączkowski: "Zmiany w zamojskiej jednostce", Gazeta Internetowa Redakcji Wojskowej, styczeń 2008. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama