• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 3 Pomorska Dywizja Piechoty  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jan Wyderkowski pseud. Grab (ur. 19 czerwca 1913 w Kępnie, zm. 4 lutego 2001 w Warszawie) - generał brygady WP, komendant wojewódzki MO w Bydgoszczy w 1945.45 Pułk Piechoty im. Ludowych Partyzantów Ziemi Lubelskiej (45 pp) - oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego (JW Nr 3576, zmieniony w 1958 na 2425).

  3 Pomorska Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta (3 DP) - związek taktyczny piechoty ludowego Wojska Polskiego.

  Spis treści

 • 1 Formowanie
 • 1.1 Skład organizacyjny
 • 2 Działania bojowe
 • 3 Okres powojenny
 • 3.1 Skład i rozmieszczenie (1949)
 • 3.2 W składzie 9 Korpusu Armijnego
 • 4 Dowódcy
 • 5 Sztandar dywizji
 • 6 Tradycje
 • 7 Uwagi
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • Formowanie[]

  3 Dywizja Piechoty została sformowana w Sielcach w okresie styczeń-marzec 1944 na podstawie rozkazu Nr 95 dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR z 27 grudnia 1943 według etatów Nr 04/500-04/215. 16 marca 1944 dywizja weszła w skład 1 Armii Polskiej w ZSRR.

  Jan Piróg (ur. 8 stycznia 1925 w Sarańczukach pow. Brzeżany, zm. 22 listopada 2005 w Lublinie) - generał brygady WP, wieloletni szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie (1964-1985)Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.

  26 marca 1944 żołnierze dywizji złożyli w m. Lebowo n. Oką uroczystą przysięgę wojskową.

  Skład organizacyjny[]

 • Dowództwo 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta
 • 7 Kołobrzeski Pułk Piechoty
 • 8 Bydgoski Pułk Piechoty
 • 9 Zaodrzański Pułk Piechoty
 • 3 pułk artylerii lekkiej (od maja 1945 roku przemianowany na 5 pułk artylerii lekkiej)
 • 3 Samodzielny Dywizjon Przeciwpancerny
 • Pluton Dowodzenia Dowódcy Artylerii
 • 3 Samodzielny Szkolny Batalion Piechoty
 • 4 Samodzielny Batalion Saperów
 • 3 Samodzielna Kompania Zwiadowcza
 • 3 Samodzielna Kompania Łączności
 • 3 Samodzielny Batalion Sanitarny
 • 3 Szpital ( Ambulans ) Weterynaryjny
 • 3 Samodzielna Kompania Chemiczna
 • 3 Samodzielna Kompania Samochodowo-Transportowa
 • Ruchomy Warsztat Taborowo-Mundurowy
 • 3 Piekarnia Polowa
 • 1942 Kasa Polowego Banku Polskiego
 • Oddział Informacji Dywizji
 • 2930 Wojskowa Stacja Pocztowa
 • Stanisław Komornicki, ps. "Nałęcz" (ur. 26 lipca 1924 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – generał brygady Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, historyk wojskowości i autor pamiętników.Przysięga wojskowa jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich narody. Jest zobowiązaniem żołnierzy wobec państw i narodów, stanowi źródło ich siły moralnej. Zgodnie z postanowieniem ustawy, każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składa przysięgę wojskową. Żołnierz składający przysięgę wojskową może - w zależności od własnego sumienia - odstąpić od wypowiedzenia ostatniego zdania roty. Składanie przysięgi wojskowej następuje w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym, w terminach określonych przez organy wojskowe.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).
  Sielce (ros. Сельцы, Sielcy) – wieś w Rosji, w obwodzie riazańskim, nad Oką. Miejsce formowania 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w lecie 1943 roku.
  Bitwa o Kołobrzeg – bitwa stoczona w dniach 4 - 18 marca 1945 roku w mieście Kołobrzeg podczas II wojny światowej, jedna z głównych bitew operacji pomorskiej.
  Krajowa Rada Narodowa (1 stycznia 1944 - 17 stycznia 1947) – ciało polityczne utworzone podczas II wojny światowej przez Polską Partię Robotniczą (PPR) o charakterze samozwańczego polskiego parlamentu. KRN sama określała się jako "faktyczna reprezentacja polityczna narodu polskiego, upoważniona do występowania w imieniu narodu i kierowania jego losami do czasu wyzwolenia Polski spod okupacji".
  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
  Zygmunt Henryk Berling (ur. 27 kwietnia 1896 w Limanowej, zm. 11 lipca 1980 w Konstancinie-Jeziornie) – polski dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, generał broni Wojska Polskiego, dowódca 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i 1 Armii WP, zastępca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, komendant Akademii Sztabu Generalnego, prawnik, urzędnik państwowy i działacz partyjny, członek PZPR, wiceminister Leśnictwa (1957–1970), prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego (1956-1959).
  Związek Patriotów Polskich (ZPP) – związek polityczny, powołany 1 marca 1943 przez komunistów polskich w ZSRR; uważany za narzędzie polityki Związku Radzieckiego w sprawie polskiej – przygotowywał warunki do przejęcia władzy przez komunistów w powojennej Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.296 sek.