3G

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

3G, telefonia komórkowa trzeciej generacji – sieć cyfrowa telefonii komórkowej o poszerzonej pojemności dysponująca dodatkowymi usługami umożliwiającymi transmisję video i transmisję pakietową.

Komutacja pakietów – w telekomunikacji sposób transmisji danych polegający na dzieleniu strumienia danych na kawałki (pakiety), a następnie wysyłaniu ich za pomocą łączy komunikacyjnych pomiędzy węzłami sieci. Każdy pakiet podlega osobnemu trasowaniu – może podążać do celu ścieżką niezależną od wcześniejszych pakietów.2.5G - termin używany dla określenia sieci komórkowych drugiej generacji, w których zaimplementowano funkcje wspomagające pakietową komutację danych. Sieci 2.5G uważane są za element ewolucji pomiędzy sieciami drugiej i trzeciej generacji.

Bazuje na standardach rozwiniętych w stosunku do 2.5G: trzeciej generacji rodziny standardów IMT-2000, w tym UMTS (uniwersalnym systemie telekomunikacji ruchomej). Dzięki poszerzonej pojemności sieci umożliwia ona wprowadzenie dodatkowych usług opartych na transmisji wideo oraz transmisji pakietowej (komutacji pakietów).

GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.EDGE (skrót od ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) – technologia używana w sieciach GSM do przesyłania danych.

System telefonii trzeciej generacji umożliwia nieograniczony dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej za pośrednictwem segmentu naziemnego, zarówno dla użytkowników stacjonarnych, jak i mobilnych. Jest systemem w zamierzeniu integrującym wszystkie systemy telekomunikacyjne (teleinformatyczne, radiowe i telewizyjne).

Telefonia komórkowa - infrastruktura telekomunikacyjna (oraz procesy związane z jej budową i eksploatacją), umożliwiająca abonentom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek (ang. cells), obszarów kontrolowanych przez poszczególne anteny stacji bazowych. Charakterystyczną cechą tego typu telefonii jest zapewnienie użytkownikowi mobilności, może on zestawiać połączenia (oraz połączenia mogą być zostawione do niego) na terenie pokrytym zasięgiem radiowym związanym ze wszystkimi stacjami bazowymi w danej sieci.General Packet Radio Service (GPRS) – technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu 30-80 kb/s umożliwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. GPRS nazywane jest często "technologią" 2.5G, ponieważ stanowi element ewolucji GSM (jako telefonii komórkowej drugiej generacji) do sieci w standardzie 3G.

W odróżnieniu od systemu telefonii drugiej generacji GSM, w którym dominującą miała być usługa głosowa, następnie poszerzona o transmisję pakietów w oparciu o standardy GPRS oraz EDGE (zwane też systemem 2.5G), w systemach 3G od momentu rozpoczęcia projektowania zakładano „równoprawne” świadczenie różnych usług (transmisji dźwięku i wideo oraz pakietowej transmisji danych).

FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication System) – podstawowy standard w telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G). Miał zapewnić dostęp do bardzo rozległego zestawu usług i umożliwić ogólnoświatowy zasięg (roaming). Obecnie nazwa FPLMTS nie jest już stosowana – zastąpił ją termin IMT-2000(International Mobile Telecommunications 2000).

Przejście na system telefonii 3G wymagało zmodernizowania wszystkich elementów architektury sieci. Konieczność poniesienia związanych z tym dużych kosztów inwestycyjnych oraz wysokie ceny licencji dla operatorów spowodowały, że wdrożenie telefonii komórkowej trzeciej generacji znacznie się opóźniło.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • 3rd Generation Partnership Project
  • 4G
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 Dz.U. z 2015 r. poz.  2044, s. 230.
    Reklama