• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

  Przeczytaj także...
  Wojska Obrony Powietrznej Kraju (WOPK) - jeden z czterech, obok wojsk lądowych, wojsk lotniczych i marynarki wojennej, rodzajów Sił Zbrojnych PRL w latach 1962-1990.Mirosław Hermaszewski (ur. 15 września 1941 w Lipnikach na Wołyniu, syn Romana i Kamili z d. Bielańskiej) – generał brygady Wojska Polskiego, kosmonauta – pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos.
  Święta wojskowe w Polsce - ustalone określonymi przepisami wojskowymi dni w roku będące dniami świątecznymi Wojska Polskiego, jego poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, wojsk, instytucji lub jednostek wojskowych.

  34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (34 plm) - oddział lotnictwa myśliwskiego Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i Marynarki Wojennej (JW 3651).

  Pułk został sformowany w dniu 29 stycznia 1952 r. na bazie eskadry myśliwskiej 30 Pułku Lotnictwa MW, według etatu Nr 6/100. Podstawę organizacji jednostki stanowiły rozkazy: Nr 095/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 1951 r. i Nr 066/Org. dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 31 grudnia 1951 r.

  MiG-15 (ros. МиГ-15) - radziecki samolot myśliwski, skonstruowany w końcu lat czterdziestych. Ten typ maszyn brał udział w wojnie koreańskiej. Oznaczenie NATO: „Fagot”.Lotnictwo myśliwskie – rodzaj lotnictwa bojowego, przeznaczony do zwalczania lotnictwa nieprzyjaciela i jego środków napadu powietrznego, osłony wojsk i ważnych obiektów (baz morskich, portów, lotnisk, przepraw) i ważnych ośrodków polityczno-ekonomicznych przed uderzeniami i rozpoznaniem z powietrza oraz do zabezpieczenia działań bojowych innych rodzajów lotnictwa. Głównym jego zadaniem jest prowadzenie walki o panowanie w powietrzu. Lotnictwo myśliwskie może prowadzić rozpoznanie, zwalczać desanty powietrzne, niszczyć wojska nieprzyjaciela, sprzęt bojowy i małe okręty. Zorganizowane może być w pułki, brygady, dywizje, korpusy.

  W latach 1952-1962 i 1991-1994 pułk wchodził w skład Marynarki Wojennej, a w latach 1962-1991 - Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Przez cały okres istnienia stacjonował na lotnisku wojskowym w Gdyni-Babich Dołach.

  Od 1972 do 1991 roku pułk nosił imię "Bohaterów Kępy Oksywskiej" (rozkaz MON o nadaniu imienia nosi datę 4 maja 1972). Utrata patrona wynikała z postanowienia o nienadawniu jednostkom Wojska Polskiego imion patronów zbiorowych.

  W terminie do 31 grudnia 1994 roku pułk został rozformowany, a na jego bazie utworzony 1 Pucki Dywizjon Lotniczy.

  MiG-15 (ros. МиГ-15) - radziecki samolot myśliwski, skonstruowany w końcu lat czterdziestych. Ten typ maszyn brał udział w wojnie koreańskiej. Oznaczenie NATO: „Fagot”.1 Pucki Dywizjon Lotniczy - polski oddział taktyczny lotnictwa Marynarki Wojennej, wchodzący w skład Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Dywizjon istniał od 1 stycznia 1995 roku do 31 grudnia 2002 roku. W tym czasie nieprzerwanie stacjonował na lotnisku wojskowym w Gdyni Babich Dołach.

  Święto pułku obchodzone było 15 maja.

  Godło[]

  Godło 34 pułku lotnictwa myśliwskiego przedstawiało stylizowaną sylwetkę orła rozpiętą na niebieskim kwadracie, obwiedzionym w rogach białym i czerwonym kolorem. Prawy dolny róg godła był koloru czerwonego, umieszczono na nim białe litery "PLM".

  Godło zaprojektował w 1987 oficer pułku - pilot kpt. Wiesław Krawczyk. Ze względu na to, że w tym czasie numery jednostek były tajne, zdecydował się na ukrycie numeru pułku na projekcie godła. Numer pułku zamaskowany został w sylwetce orła: cyfrę "3" tworzy krzywizna zaczynająca się pod dziobem ptaka, w cyfrę "4" układa się tył nogi z pazurami. W ten sposób na godle znalazła się kompletna nazwa jednostki ("34 PLM"). Po pewnym czasie do dowódcy jednostki ppłk. J.Pacześniaka oraz dowódcy 2 KOPK dotarła informacja o wpisanym numerze pułku, za co grożono kpt. pil. W. Krawczykowi usunięciem z jednostki. Godło malowano przy pomocy szablonów, w przedniej części kadłuba samolotu, przed bądź za numerem taktycznym.

  Andrzej Artur Olejko (ur. 6 kwietnia 1963 w Brzozowie) – polski historyk, doktor habilitowany, specjalizujący się w historii wojskowości i problematyce lotniczej, wykładowca historii na Uniwersytecie Rzeszowskim.MiG-17 (ros. МиГ-17) (oznaczenie NATO Fresco) – radziecki samolot myśliwski. Służył w wojskach lotniczych (siłach powietrznych) czterdziestu krajów świata.

  Uzbrojenie[]

  Umiejscowienie godła na kadłubie samolotu
 • Samoloty myśliwskie:
 • Jak-9P;
 • MiG-15 / Lim-1;
 • Lim-2;
 • Lim-5 / 5P;
 • MiG-21PFM;
 • MiG-21M / MF;
 • MiG-21 bis.
 • Samoloty szkolne:
 • UJak-9;
 • SB Lim-2 / UTMiG-15;
 • TS-8 Bies;
 • TS-11 Iskra;
 • MiG-21U / UM.
 • Żołnierze 34 plm[]

  Dowódcy:

  PZL TS-11 Iskra – samolot szkolno-treningowy, produkowany przez WSK "PZL Mielec" (obecnie Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu), zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Tadeusza Sołtyka (stąd oznaczenie TS). Pierwsza polska konstrukcja lotnicza napędzana silnikiem odrzutowym.Pułk (przestarz. i w większości języków "regiment") – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).
 • kpt. mar. pil. Konstanty Jankowski (od 29 stycznia 1952)
 • kpt. mar. pil. Bohdan Pałuczak (od 13 marca 1952)
 • kpt. mar. pil. Romuald Rozmysłowicz (od 31 grudnia 1952)
 • kpt. mar. pil. Bronisław Siwy (od 30 października 1955)
 • ppłk pil. Stefan Zalejski
 • ppłk pil. Jerzy Rakowski (od 10 lutego 1969)
 • ppłk dypl. pil. Henryk Dańko (od 23 stycznia 1971)
 • ppłk Mieczysław Grabka (czasowo pełniący obowiązki dowódcy - cz.p.o.)
 • płk Marian Gniady
 • ppłk dypl. pil. Bolesław Sobania (od 14 lutego 1981)
 • ppłk pil. Jerzy Pacześniak (od 5 czerwca 1981)
 • ppłk pil. Mieczysław Walentynowicz
 • mjr pil. Andrzej Skalski
 • płk pil. Wojciech Górski
 • kmdr ppor. dypl. pil. Stanisław Felner (do 31 grudnia 1994)
 • Oficerowie:

  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).Numer jednostki wojskowej – niepowtarzalny, czterocyfrowy numer jednostki wojskowej używany w Wojsku Polskim, w korespondencji służbowej i prywatnej żołnierzy od 1946 do chwili obecnej. W latach 1943-1945 instytucje i jednostki ludowego Wojska Polskiego posługiwały się pięciocyfrowymi numerami poczty polowej (Войсковая часть полевая почта) obowiązującymi w Armii Czerwonej.
 • Mirosław Hermaszewski
 • Bibliografia[]

 • 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, "Lotnictwo. Aviation International", 1-15 czerwca 1993;
 • Mariusz Konarski, Andrzej Olejko, Tradycje polskiego lotnictwa morskiego, Wyd. Muzeum Marynarki Wojennej, Gdynia 1995;
 • 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, "Lotnictwo z szachownicą", nr 7 (4/2003) i nr 8 (1/2004).
 • Rozkaz – polecenie bezwarunkowego wykonania bądź zaniechania określonej czynności bądź innego zachowania (tj. akt indywidualny i konkretny), wydane przez osobę dysponującą władzą (dowódca, przełożony) nad osobą, której wydano polecenie (podwładny, pełniący służbę). Rozkazy (dyktaty) wydawane są ustnie bądź pisemnie lub za pomocą sygnału, przepisy nie przewidują możliwości ich zaskarżenia, co nie wyłącza możliwości odmowy wykonania rozkazu sprzecznego z prawem. Rozkaz podlega natychmiastowemu wykonaniu, chyba że wyraźnie wskazano inny termin na jego realizację.MiG-21 (ros. МиГ-21, kod NATO: Fishbed) – radziecki samolot myśliwski skonstruowany w latach 50. XX wieku w biurze konstrukcyjnym MiG (OKB, ros. ОКБ МиГ) przez Artioma Mikojana i Michaiła Guriewicza. Ze względu na swoją sylwetkę dorobił się wśród pilotów nazwy „ołówek”.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Etat jednostki wojskowej – dokument określający strukturę organizacyjną jednostki wojskowej i podległość jej poszczególnych ogniw.
  Historia Marynarki Wojennej – dzieje oraz struktury polskiej Marynarki Wojennej. Zawiera opis historii Marynarki Wojennej od czasów powstania oddziałów kaperskich i pierwszej w Polsce regularnej floty wojennej. Wymienia również struktury organizacyjne Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej po I wojnie światowej.
  Formowanie – nakazane rozkazem lub zarządzeniem organizacyjnym utworzenie wojskowej jednostki organizacyjnej – zgodnie z ustalonym etatem.
  Jak-9 (ros. Як-9) – radziecki samolot myśliwski z czasów drugiej wojny światowej, powstały w biurze konstrukcyjnym Jakowlewa jako rozwinięcie myśliwca Jak-7, wywodzącego się z kolei z konstrukcji Jak-1. Był najliczniejszym modelem rodziny myśliwców Jak, produkowanym w licznych różniących się wersjach w latach 1942–1948, w łącznej liczbie 16 769 sztuk.
  TS-8 Bies – polski samolot szkolno-treningowy, produkowany w zakładach PZL, używany w lotnictwie polskim od 1957 do lat 70.
  Babie Doły – najbardziej wysunięta na północ dzielnica Gdyni. Liczy około 2261 mieszkańców (według danych Urzędu Miasta Gdyni, 31 grudnia 2011 zameldowane były dokładnie 2261 osoby).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.