• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 3-Metylofentanyl

  Przeczytaj także...
  Izomeria geometryczna, izomeria cis-trans, izomeria E-Z (z niemieckiego: Z od zusammen, razem, E od entgegen, naprzeciw, to znaczy po przeciwnych stronach płaszczyzny odniesienia) – izomeria konfiguracyjna wynikająca z różnego układu atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych. Wympieł (ros. Вымпел, proporzec), Zarząd "W" Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB (Управление «В» Центра специального назначения ФСБ) – rosyjska (dawniej radziecka) jednostka specjalna znana też pod wieloma innymi nieoficjalnymi nazwami.
  Fentanyl (łac. Fentanylum) – organiczny związek chemiczny, pochodna piperydyny; syntetyczny środek przeciwbólowy i anestezjologiczny (anestetyk) . Jest agonistą receptorów opioidowych. Pobudza wytwarzanie serotoniny, zmniejsza stężenie endorfin w osoczu. Ma bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

  3-Metylofentanyl (3-MF, mefentanyl) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny lek opioidowy (pochodna fentanylu) objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykazy I i IV). W Polsce jest na wykazach I-N i IV-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Atak na moskiewski teatr na Dubrowce – atak terrorystyczny przeprowadzony przez czeczeńskie komando pod przywództwem Mowsara Barajewa w dniach 23 - 26 października 2002 w Moskwie, zakończony odbiciem obiektu przez antyterrorystów i śmiercią 173 osób w tym 133 zakładników.

  3-Metylofentanyl jest jednym z najsilniejszych leków rozprowadzanych na nielegalnym rynku, do 1000 razy silniejszy niż morfina. Izomer cis 3-metylofentanylu jest aktywniejszy. Działanie analgetyczne izomeru cis jest ok. 6700×, a izomeru trans ok. 400× silniejsze niż morfiny.

  Właściwości bojowe[ | edytuj kod]

  Istnieją podejrzenia, że 3-metylofentanyl i być może fentanyl zostały zastosowane przez rosyjskie siły specjalne „Alfa” i „Wympieł” podczas akcji odbijania zakładników przetrzymywanych w teatrze na Dubrowce dnia 26.10.2002. Środki te zostały rozpuszczone w halotanie aby stały się łatwo lotne. W trakcie tej akcji zginęło około 100 osób. Już po zakończeniu akcji zmarło następne kilkadziesiąt osób. Według władz Rosji przyczyną śmierci nie był sam gaz, lecz osłabienie zakładników.

  Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku (wraz z poprawką w 1972) – traktat międzynarodowy, którego celem jest ograniczenie dostępu do przetworów konopi (marihuana, haszysz itp.), kokainy (wraz z innymi estrami ekgoniny) i narkotyków opioidowych (morfina, heroina, kodeina itp.) w celach pozamedycznych.Opioidy – grupa substancji działających na receptory opioidowe, wliczając naturalnie występujące w ludzkim organizmie peptydy, (endorfiny, dynorfiny, enkefaliny) oraz leki opioidowe. Najważniejsze substancje opioidowe to: kodeina, morfina, heroina. Są one zaliczane także do opiatów ze względu na ich naturalne pochodzenie roślinne. Kodeina i morfina są szeroko stosowane w medycynie jako narkotyczne środki w zwalczaniu silnego bólu. Najczęściej są one stosowane gdy inne leki opioidowe (słabsze) nie dają efektu. Morfina najczęściej stosowana jest przy i po zabiegach operacyjnych oraz w bólach nowotworowych u pacjentów w stanie agonii, kodeina natomiast jest stosowana jako substytut morfiny (środek zastępczy) o podobnym do niej działaniu, lecz około dwukrotnie słabszym. Heroina ze względu na silne właściwości uzależniające jest substancją nielegalną z wyjątkiem stosowania w Anglii w przypadkach nieskuteczności morfiny.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Yellow List. List of Narcotic Drugs under International Control. International Narcotics Control Board, grudzień 2012. [dostęp 2013-05-13].
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852).
  3. G.L. Henderson. Designer drugs: past history and future prospects. „J Forensic Sci”. 33 (2), s. 569–575, 1988. PMID: 3286815. 
  4. W.Q. Jin, H. Xu, Y.C. Zhu, S.N. Fang i inni. Studies on synthesis and relationship between analgesic activity and receptor affinity for 3-methyl fentanyl derivatives. „Sci Sin”. 24 (5), s. 710–720, 1981. PMID: 6264594. 
  5. Z.X. Wang, Y.C. Zhu, X.J. Chen, R.Y. Ji. [Stereoisomers of 3-methylfentanyl: synthesis, absolute configuration and analgesic activity]. „Yao Xue Xue Bao”. 28 (12), s. 905–910, 1993. PMID: 8030414 (chiń.).  (streszczenie w j. ang.).
  6. Van Bever, Willem F. M., Niemegeers, Carlos J. E., Janssen, Paul A. J. Synthetic analgesics. Synthesis and pharmacology of the diastereoisomers of N-[3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-N-phenylpropanamide and N-[3-methyl-1-(1-methyl-2-phenylethyl)-4-piperidyl]-N-phenylpropanamide. „Journal of Medicinal Chemistry”. 17 (10), s. 1047–1051, 1974. DOI: 10.1021/jm00256a003. PMID: 4420811. 

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Morfina (łac. Morphinum) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów. Wchodzi w skład opium i jest jego najistotniejszym składnikiem psychoaktywnym. Została wyodrębniona w roku 1804 przez Friedricha Sertürnera. W stanie czystym jest białą substancją stałą, o gorzkim smaku, słabo rozpuszczalną w wodzie.
  Analgetyk, środek przeciwbólowy – substancja chemiczna prowadząca do analgezji, tzn. zniesienia czucia bólu. Należą do nich substancje o różnej budowie oraz sile i mechanizmie działania. Zgodnie z drabiną analgetyczną dzielą się na leki nieopioidowe oraz słabe i silne leki opioidowe. Do analgetyków opioidowych należą np. tramadol (słaby) i morfina (silny). Wśród środków nieopioidowych stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen oraz inne leki, np. paracetamol.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.