3-Dezoksyantocyjanidyny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Chemiczna struktura antocyjanin, trzeci węgiel jest przedstawiony jako grupa R3

3-Dezoksyantocyjanidyny i ich glikozydy (3-dezoksyantocyjaniny, inaczej 3-DA) – organiczne związki chemiczne o szkielecie antocyjanidyn, w których brakuje grupy hydroksylowej przy trzecim węglu.

Glikozydy – grupa organicznych związków chemicznych zbudowanych z części cukrowej i aglikonowej. Są to pochodne cukrów, których półacetalowe grupy –OH przy pierwszym atomie węgla są zastąpione innymi grupami organicznymi, np. −OR lub −NR2. Wiązanie pomiędzy cukrem a aglikonem nazywa się wiązaniem glikozydowym.Barwa żółta (żółć) – subtraktywna barwa podstawowa, na kole barw dopełnia barwę niebieską. Zakres światła żółtego ma długość fali od 565 do 590 nm. Światło pochodzące z dwóch różnokolorowych źródeł jak na przykład światło czerwone i zielone także jest postrzegane przez ludzkie oko jako kolor żółty.

3-Dezoksyantocyjanidyny są żółtymi antocyjanidynami, które występują przede wszystkim w paprociach i mchach, w sorgo japońskim i odmianie kukurydzy maíz morado.

3-Dezoksyantocyjanidyny wykazują dużą stabilność barwy przy zmianie pH. Syntetyczne 3-dezoksyantocyjanidyny z grupą karboksylanową przy czwartym atomie węgla wykazują niezwykle stabilne właściwości barwników spożywczych przy wartościach pH 7.

Do kategorii 3-dezoksyantocyjanidyn należą m.in.:

Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – towarzystwo naukowe założone w kwietniu 1922 roku na Zjeździe Botaników w Warszawie (pierwszym prezesem był prof. Bolesław Hryniewiecki). Ma na celu przyczynianie się do rozwoju nauk botanicznych, stałe podnoszenie poziomu naukowego, powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki narodowej oraz popularyzację wiedzy botanicznej. Towarzystwo wydaje siedem czasopism naukowych i nadaje medale za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki, za popularyzację i monografie regionalne.Sorgo dwubarwne, sorgo zwyczajne, sorgo cukrowe, sorgo murzyńskie, sorgo japońskie, sorgo zwisłe (Sorghum bicolor (L.) Moench) – gatunek roślin należący do rodziny wiechlinowatych (Poaceae). Pochodzi z Afryki i do dzisiaj rośnie dziko w całej niemal Afryce. Jako gatunek introdukowany rozprzestrzenił się w innych regionach świata i obecnie rośnie dziko także w Indiach, Australii, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej. Ponadto jest uprawiany w wielu krajach świata o klimacie tropikalnym i podzwrotnikowym, a także w cieplejszych regionach o klimacie umiarkowanym.
 • apigeninidyna
 • kolumnidyna
 • diosmetynidyna
 • luteolinidyna
 • tricetinidyna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. James G. Sweeny, Guillermo A. Iacobucci, Effect of substitution on the stability of 3-deoxyanthocyanidins in aqueous solutions, „Journal of Agricultural and Food Chemistry”, 31 (3), 1983, s. 531–533, DOI10.1021/jf00117a017 (ang.).c?
  2. Joseph M. Awika, Behavior of 3-deoxyanthocyanidins in the presence of phenolic copigments, „Food Research International”, 41 (5), 2008, s. 532–538, DOI10.1016/j.foodres.2008.03.002 (ang.).
  3. Stanisław Muszyński, Wiesław Guzewski, Antocyjany roślin wyższych, „Wiadomości Botaniczne”, 20 (4), Kraków: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 1976, ISSN 0043-5090 (pol.).
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Warto wiedzieć że... beta

  Antocyjanidyny – grupa organicznych związków chemicznych, bezcukrowych odpowiedników antocyjanów opierającymi się na jonie flawyliowym lub 2-fenylobenzopiranowym, które są jonami oksoniowymi (najprostszym przykładem tych jonów jest jon hydroniowy).
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O] w roztworach wodnych.
  Luteolinidyna – organiczny związek chemiczny z grupy 3-dezoksyantocyjanidyn będących żółtymi barwnikami. W naturze związek występuje między innymi w sorgu japońskim.

  Reklama