• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 3-D Secure

  Przeczytaj także...
  Autoryzacja, to wyrażenie zgody przez udzielającego informacji prasie na publiczne rozpowszechnienie swej wypowiedzi w danej formie.MasterCard – firma i organizacja członkowska zrzeszająca ponad 25 000 instytucji finansowych wydających karty płatnicze sygnowane marką i logo MasterCard oraz Maestro i Cirrus. Notowana na giełdzie nowojorskiej.
  American Express, Amex – przedsiębiorstwo finansowe założone w 1850 roku w Buffalo przez Henry’ego Wellsa, Williama Fargo i Johna Butterfielda. Firma jest znana dzięki swoim kartom płatniczym. Na całym świecie karty zaliczane są do prestiżowych i są szeroko akceptowane. Czarna karta American Express Centurion to jedna z najbardziej ekskluzywnych kart kredytowych na świecie. Jednym z głównych udziałowców American Express jest Warren Buffett. Siedziba firmy znajduje się w Nowym Jorku. Firma ta jest notowana na NYSE.

  3-D Secure – metoda autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty stosowana przez organizacje płatnicze. Obecnie udostępniają ją Visa, MasterCard, American Express oraz JCB, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zaufania do płatności kartami w internecie.

  Visa – marka kart płatniczych należąca do Visa Inc., spółki giełdowej notowanej na giełdzie nowojorskiej jako NYSE: V z siedzibą w Foster City w USA.PIN (ang. Personal Identification Number) – osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj hasła służącego do autoryzacji i identyfikacji. PIN używany jest najczęściej do:

  3-D Secure jest standardem zabezpieczenia transakcji poprzez identyfikację właściciela karty przy użyciu dodatkowego, najczęściej jednorazowego hasła wygenerowanego przez token lub otrzymanego SMS-em. Aby uniemożliwić podejrzenie, hasła tego nie używa się przy transakcjach wymagających fizycznej obecności karty, stąd nigdy nie jest ono identyczne z PIN-em.

  Organizacja JCB (Japan Credit Bureau) powstała w roku 1961 w Japonii. Jej członkami są banki japońskie, a posiadacze kart kredytowych JCB to w 99% Japończycy.Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  Wstępna autoryzacja transakcji jest dokonywana bezpośrednio poprzez bank – wystawcę karty, np. poprzez dodatkowe hasło. Bank po potwierdzeniu, że osoba dokonująca zakupu jest rzeczywistym posiadaczem karty, kieruje transakcję do normalnej autoryzacji.

  Całkowitą odpowiedzialność za transakcję dokonaną przy użyciu 3-D Secure ponosi właściciel karty.

  Token – generator kodów jednorazowych – urządzenie elektroniczne służące do uwierzytelniania transakcji internetowych, najczęściej bankowych. Jego działanie polega na generowaniu ciągów cyfr za pomocą funkcji jednokierunkowej wykorzystującej dwa parametry – jeden stały dla konkretnego egzemplarza urządzenia, drugi zmienny – wprowadzany za pomocą klawiatury, wczytywany z ekranu monitora, bądź generowany na podstawie czasu. Tokeny występują w formie generatorów haseł jednorazowych (One Time Password – OTP) oraz bardziej zaawansowanej wyzwanie-odpowiedź (Challenge-response). Tokeny OTP wyświetlają kod zmieniamy zwykle co 60 sekund i nie posiadają przycisku lub posiadają tylko jeden przycisk wywołujący wyświetlenie kodu, natomiast tokeny Challenge-response przypominają niewielkie kalkulatory i zazwyczaj są chronione kodem PIN. Rozwinięciem tokenów Challenge-response są czytniki kart obliczające kody na podstawie klucza zapisanego na mikroprocesorze karty płatniczej. Najnowszym rozwiązaniem są jednak tokeny OTP oraz Challenge-response wbudowane w kartę formatu karty płatniczej (może to być zarówno karta Visa lub Mastercard z wbudowanym tokenem, jak i oddzielny token służący jedynie do autentyfikacji).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.