• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 3- - 4-Hydroksymetylobenzoilo -1-pentyloindol

  Przeczytaj także...
  JWH-098 ((4-metoksynaftalen-1-ylo)(2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ylo)metanon, CAS 316189-74-9, PubChem 45272116) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii − polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odurzających.
  JWH-251 (2-(2-metylofenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ylo)-1-etanon, CAS 864445-39-6, PubChem 11616723) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.

  3-(4-Hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindolorganiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid. W projekcie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest włączenie go do grupy I-N. Nie jest objęty kontrolą międzynarodową (zobacz też: Konwencja o substancjach psychotropowych).

  AM-2201 – organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna z grupy syntetycznych kannabinoidów. Działa jako silny, lecz nieselektywny agonista receptorów kannabinoidowych o stałej powinowactwa Ki 1,0 nM do receptora CB1 oraz 2,6 nM do receptora CB2. Został po raz pierwszy zsyntetyzowany i opatentowany przez grupę Alexandrosa Makriyannisa, profesora Northeastern University w Bostonie.Kannabinoidy – grupa organicznych związków chemicznych oddziałujących na receptory kannabinoidowe w mózgu. Zanim odkryte zostały inne typy kannabinoidów, nazwa ta obejmowała tylko alkaloidy konopi. Obecnie ta grupa związków dzieli się na:

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach. 2012-07-12. [dostęp 2013-05-14]. Cytat: [E]kspertyza [opracowana] przez Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [...] potwierdziła zasadność objęcia kontrolą ustawową [...] syntetycznych kanabinoidów: JWH-015, JWH-098, JWH-251, JWH-307, AM-2201, 3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol.
  2. List of Psychotropic Substances under International Control (Green List), wyd. 24, International Narcotics Control Board, 2010.
  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.JWH-015 ((2-metylo-1-propylindol-3-ylo)-naftalen-1-ylometanon, CAS 155471-08-2, PubChem 4273754) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid zsyntetyzowany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  JWH-307 ([5-(2-fluorofenylo)-1-pentylopirol-3-ylo]-naftalen-1-ylometanon, CAS 914458-26-7, PubChem 16049783) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.
  Konwencja o substancjach psychotropowych – traktat międzynarodowy z 1971 roku, którego celem jest ograniczenie dostępu do substancji psychoaktywnych w celach pozamedycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.668 sek.