• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 2 Dywizjon Artylerii Konnej  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Józef Longin Sowiński herbu Krakowczyk (ur. 15 marca 1777, zm. 6 września 1831) – polski generał, dowódca obrony reduty na Woli w Warszawie w 1831.Kamil Kazimierz Józef de Pourbaix "Luks" (ur. 17 grudnia 1913 w Horodcu, poległ 1 września 1939 w bitwie pod Mokrą) – porucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego.
  Ag virtuti.jpg
  Józef Sowiński, patron 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
  Dywizjon walczył w składzie Wołyńskiej BK
  Bitwa mokra 1939.png
  Tadeusz Smyczyński – tablica w kolumbarium

  2 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego (2 dak) – pododdział artylerii konnej Wojska Polskiego II RP.

  Dywizjon został sformowany 30 lipca 1919 roku na bazie kadry 2 baterii 1 dak.

  Wojskowe Biuro Historyczne (WBH) – polska wojskowa instytucja historyczna działająca w Warszawie w latach 1927–1939.Jan Nowak-Jeziorański, właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański pseud. „Janek”, „Jan Zych” (ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005 w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Do 1939 roku stacjonował w garnizonie Dubno, na terenie Okręgu Korpusu Nr II (pierwotne miejsce postoju – Łomża). Od 1929 roku pod względem wyszkolenia dywizjon podlegał dowódcy 2 Grupy Artylerii.

  Od 20 maja 1922 roku oficerom i żołnierzom mogły być nadawane odznaki pamiątkowe artylerii konnej, wspólne dla wszystkich dywizjonów.

  Święto dywizjonu obchodzono 1 września

  Jan Olimpiusz Kamiński (ur. 17 grudnia 1893 w Ciechanowie, zm. 14 kwietnia 1986 w Warszawie) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego.Adam Tymoteusz Sawczyński (ur. 22 sierpnia 1892 we Lwowie, zm. 19 marca 1975 w Londynie) – polski historyk wojskowości, pułkownik artylerii Wojska Polskiego.

  Nadanie sztandaru i zatwierdzenie jego wzoru ujęte zostało w Dodatku Tajnym nr 3 do Dziennika Rozkazów MSWojsk. z dn. 17 lutego 1938 r. Sztandar ufundowany przez Związek Ziemian w Łucku, wręczył dywizjonowi marszałek E. Rydz – Śmigły w Zamościu 17 lipca 1938 r.

  W kampanii wrześniowej 1939 dywizjon, liczący trzy baterie, walczył w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii. 1 września wspierał oddziały brygady w bitwie pod Mokrą. Za kampanię dywizjon został odznaczony orderem Virtuti Militari.

  Zdzisław de Pourbaix (ur. 29 stycznia 1918 we Włodzimiercu, zm. 13 października 1943 w Warszawie przy ul. Pięknej) – kapral podchorąży rezerwy artylerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.Edward Aleksander Robakiewicz (ur. 20 października 1888 w Płocku, zm. 1940 w Krzeszowicach) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego.

  12 września w skład dywizjonu włączona została 15 Bateria Artylerii Konnej.

  Konni artylerzyści z Dubna[]

  Dowódcy dywizjonu[]

 • mjr / ppłk art. Edward Robakiewicz (30 VIII 1919 - 12 III 1929 → rejonowy inspektor koni w Starogardzie)
 • ppłk art. Tadeusz Bogdanowicz (22 III 1929 - 31 VIII 1931 → dowódca 1 pag)
 • ppłk art. Adam Sawczyński (1 IX 1931 - 1934 → Wyższa Szkoła Wojenna)
 • ppłk dypl. Jerzy Aleksander Zawisza (1934 - IV 1937 → dowódca 30 pal)
 • ppłk dypl. Marian Jasiński (IV 1937 - XI 1938 → dowódca 10 pal)
 • mjr art. Tadeusz Smyczyński (1938-1939)
 • ppłk art. Jan Olimpiusz Kamiński (do IX 1939)
 • Obsada personalna dywizjonu 1 września 1939 roku[]

  Dowództwo

  Adiutant (łac. adiuvare - "pomagać"), adiutant ordynansowy - żołnierz pomocniczy (w stopniu oficerskim - zwykle podporucznik lub porucznik) asystujący najwyższym oficerom (zazwyczaj generałom oraz dowódcom jednostek wojskowych). Jest w osobistej dyspozycji swego przełożonego. Wykonuje ogólne prace kancelaryjno-biurowe i organizacyjne zapewniające rytmiczność działalności służbowej dowódcy, a także zlecenia osobistego przełożonego, oraz kieruje pracą innych pracowników adiutantury (kancelarii dowódcy).Garnizon – to stałe miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie pokoju. Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki, czy osady. Miasto garnizonowe to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.
 • dowódca – ppłk Jan Olimpiusz Kamiński
 • adiutant – kpt. Józef Stojewski-Rybczyński
 • oficer łącznikowy – ppor. Piotr Sumiński
 • oficer zwiadowczy – por. Franciszek Morawski
 • oficer obserwacyjny – ppor. Andrzej Maria Komornicki
 • oficer broni i gazu – ppor. Kazimierz Andruszewski
 • oficer żywnościowy – ppor. Luba Radzymiński
 • lekarz – ppor. lek. dr Stanisław Postuła
 • lekarz weterynarii – kpt. lek. wet. dr Rudolf Piotr Kurczab
 • płatnik – ppor. Stanisław Przyborowski
 • dowódca kolumny amunicyjnej – ppor. Władysław Bielawski
 • dowódca plutonu łączności – por. Mieczysław Ostrowski
 • 1 bateria

  Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.Kazimierz de Pourbaix (ur. 19 stycznia 1917 roku w Horodcu na Wołyniu, zm. 17 stycznia 2005 w Wavre w Belgii, pochowany w Szczawnicy) – porucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego, uczestnik Kampanii Wrześniowej z 1939 roku, powstaniec warszawski, odznaczony Krzyżem Walecznych oraz VM V kl.
 • dowódca – kpt. Mieczysław Sokołowski
 • oficer ogniowy – ppor. Witold Giedroyć
 • oficer zwiadu – ppor. Kazimierz de Pourbaix
 • dowódca I plutonu – ppor. Konstanty Campioni
 • dowódca II plutonu – ppor. Stanisław Poller
 • 2 bateria

 • dowódca – kpt. Ryszard Kwiryn Kawecki
 • oficer ogniowy – ppor. Stefan Radzikowski
 • oficer zwiadu – ppor. Włodzimierz Romanów
 • dowódca I plutonu – ppor. rez. Kamil Kazimierz Józef de Pourbaix
 • dowódca II plutonu – ppor. Antoni Orłowski
 • 3 bateria

 • dowódca – por. Kazimierz Wakalski
 • oficer ogniowy – por. Stanisław Pokorny
 • oficer zwiadu – pchor. Józef Wójcik
 • dowódca I plutonu – por. Wiktor Bagiński
 • dowódca II plutonu – plut. pchor. Zdzisław de Pourbaix
 • W dywizjonie służył w 1939 r. jako bombardier podchorąży Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak-Jeziorański) i przeszedł cały szlak bojowy dywizjonu. Do niewoli niemieckiej dostał się dopiero na Wołyniu.

  Dubno (ukr. Дубно) – miasto w obwodzie rówieńskim Ukrainy, nad Ikwą (dorzecze Prypeci). Około 37,7 tys. mieszkańców.Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).

  Odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920[]

  Spis utworzony na podstawie "Zarys historji wojennej 2-go dywizjonu artylerii konnej" s. 23

  Order Virtuti Militari

  Odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari za kampanię wrześniową 1939 roku[]

  Dodatek do rozkazu pochwalnego dowódcy Armii "Łódź" i "Warszawa" z dnia 13 września 1939 roku dla Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Gen. dyw. Juliusz Rómmel nadał niżej wymienionym żołnierzom Order Virtuti Militari odpowiednich stopni:

  Krzyż Złoty

  Pododdział – to część większego pododdziału, oddziału lub związku taktycznego nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej.Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) – osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • ppłk Jan Olimpiusz Kamiński
 • Krzyż Srebrny

  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Wilczkowski – (ur. w 1931), polski taternik i alpinista, kierownik wypraw górskich m.in. w Hindukusz i góry Etiopii, autor opowiadań i książek o tematyce alpinistycznej. Z wykształcenia inżynier mechaniki Politechniki Łódzkiej, specjalista w dziedzinie silników spalinowych, wynalazca: autor pięciu patentów w tej dziedzinie. Działacz NSZZ Solidarność. Z zamiłowania historyk.
  Juliusz Karol Wilhelm Józef Rómmel vel Rummel (ur. 3 czerwca 1881 w Grodnie, zm. 3 września 1967 w Warszawie) – pułkownik artylerii konnej Armii Imperium Rosyjskiego, generał dywizji Wojska Polskiego.
  Jerzy Aleksander Zawisza (ur. 18 czerwca 1895 w Wilnie, zm. 22 lutego 1995 w Martin Coronado w (Argentynie) – polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego, emigracyjny działacz społeczny.
  Formowanie – nakazane rozkazem lub zarządzeniem organizacyjnym utworzenie wojskowej jednostki organizacyjnej – zgodnie z ustalonym etatem.
  Okręg Korpusu Nr II (OK II) – okręg wojskowy Wojska Polskiego II RP w latach 1921-1939 z siedzibą dowództwa w Lublinie.
  Bitwa pod Mokrą – jedno z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas drugiej wojny światowej, które miało miejsce dnia 1 września 1939 roku w pobliżu wsi Mokra, 5 km na północ od miasta Kłobuck, 23 km na północny zachód od Częstochowy.
  Artyleria konna – artyleria będąca organicznym składnikiem oddziałów i związków kawalerii, wyposażona w lekkie armaty oraz moździerze dostosowane do zaprzęgu konnego. Cała obsługa artylerii konnej jeździła konno.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.