• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 2 Armia Uderzeniowa

  Przeczytaj także...
  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Generał – wysoki stopień wojskowy, a także grupa stopni generalskich. Nazwa pochodzi z łacińskiego generalis (główny, nadrzędny) i oznaczała początkowo głównego dowódcę wojska lub konkretnego rodzaju broni. W tym znaczeniu, stopień generała, jako naczelnego dowódcy całych sił zbrojnych państwa, zachował się obecnie jedynie w Szwajcarii.
  Władimir Zacharewicz Romanowski (ros. Владимир Захарович Романовский) (ur. 30 czerwca 1896 Wieszałowka, zm. 5 września 1967 Moskwa) – radziecki wojskowy, generał pułkownik.

  2 Armia Uderzeniowa - związek operacyjny Armii Czerwonej.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Grigorij Grigorjewicz Sokołow (1904-1973), Generał lejtnant – wysoki funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa OGPU/NKWD/MWD, m.in. naczelnik Zarządu Głównego Wojsk Pogranicznych Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD).

  Wchodziła w skład 2 Frontu Białoruskiego, a po wojnie – w skład Grupy Wojsk Radzieckich w Niemczech.

  Andriej Andriejewicz Własow, ros. Андрей Андреевич Власов (ur. 14 września 1901 r. we wsi Łomakinie w guberni niżnonowogrodzkiej w Rosji, zm. 2 sierpnia 1946 r. w Moskwie) – generał lejtnant Armii Czerwonej, dowódca Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej (ROA), a następnie Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji podczas II wojny światowej.Związek operacyjny - wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska występująca we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, przeznaczona do prowadzenia operacji na konkretnym teatrze działań wojennych.

  Dowódcy[]

 • generał porucznik G. Sokołow (Г. Г. Соколов): grudzień 1941 r. — styczeń 1942 r.
 • gen. por. Nikołaj Kłykow (Н. К. Клыков): styczeń—kwiecień 1942 r.
 • gen. por. Andriej Własow (А. А. Власов): kwiecień—lipiec 1942 r.
 • gen. por. Nikołaj Kłykow (Н. К. Клыков): lipiec—grudzień 1942 r.
 • gen. por. Władimir Romanowski (В. З.Романовский): grudzień 1942 r. — grudzień 1943 r.)
 • gen. por. (od października 1944 r. gen. płk) Iwan Fiediuninski ( И. И. Федюнинский): grudzień 1943 r. — do końca wojny)
 • Skład[]

 • 98 Korpus Armijny — gen. por. G. Anisimow
 • 108 Korpus Armijny — gen. por. W. Polenow
 • 116 Korpus Armijny — gen. mjr F. Fietisow
 • Bibliografia[]

 • Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija Moskwa 1978,
 • Encyklopedia II wojny światowej MON 1975,
 • Mała Encyklopedia Wojskowa MON 1967,
 • Greczko A. A., Siły zbrojne państwa radzieckiego, Warszawa 1975.
 • Grupa Wojsk Radzieckich w Niemczech (ros. Группа советских войск в Германии, skrót ГСВГ) – ugrupowanie operacyjno-strategiczne wojsk radzieckich w Niemczech Wschodnich, później w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Była najsilniejszą grupą operacyjną (utrzymywana w pełnej gotowości bojowej) Armii Czerwonej. Działała na styku z siłami zbrojnymi NATO. Sztab kwaterował w miejscowości Zossen-Wünsdorf, 40 km na południe od Berlina. Podlegała pod Sztab Generalny Sił Zbrojnych ZSRR do 1984, a od tego roku pod Naczelne Dowództwo Wojsk Kierunku Zachodniego do 1992, kiedy to dowództwo zostało rozformowane.Iwan Iwanowicz Fiediuninski (ros. Ива́н Ива́нович Федю́нинский; ur. 30 lipca 1900 we wsi Gilowa w guberni tobolskiej (obecnie w obwodzie swierdłowskim), zm. 17 października 1977 w Moskwie) – radziecki dowódca wojskowy, generał armii, Bohater Związku Radzieckiego (1939).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama