• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 2 Armia Pancerna - ZSRR

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Radzymin – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim, miasto położone ok. 10 km od Wołomina i ok. 17 km od granic Warszawy 25 km od jej centrum. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Radzymin. Miasto wchodzi w skład Aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.
  Operacja wiślańsko-odrzańska – operacja zaczepna Armii Czerwonej w ramach ofensywy przeciwko wojskom hitlerowskich Niemiec, przeprowadzona od 12 stycznia 1945 roku z linii Wisły i zakończona w lutym na linii Odry.

  2 Armia Pancerna (ros. 2-я танковая армия) – radziecka armia pancerna z okresu II wojny światowej

  W styczniu 1943 r. utworzono 2 APanc pod dowództwem gen. por. wojsk pancernych P. L. Romanienki, na bazie 3 Armii odwodowej Frontu Brańskiego w składzie:

 • 11 KPanc
 • 16 KPanc
 • inne oddziały
 • Przemianowano na 2 GwAPanc dniu 20 listopada 1944 r.

  Operacja brzesko-lubelska (ros. Люблин-Брестская операция) – część operacji Bagration, która została wykonana przez Armię Czerwoną w celu zniszczenia wojsk niemieckich w środkowej i wschodniej Polsce. Ofensywa została przeprowadzona przez lewe (południowe) skrzydło 1 Frontu Białorskiego i miała miejsce w lipcu 1944 r. Naprzeciw niej stały niemieckie Grupa Armii Południowa Ukraina i Grupa Armii Środek.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Historia[]

  Operacje[]

 • operacja orłowska (VIII 1943 r.);
 • operacja czernichowsko-priniacka (VIII 1943 r.);
 • operacja korsuń-szewczenkowska (I-II 1944 r.);
 • operacja humańsko-batoszańska (III-IV 1944 r.);
 • operacja brzesko-lubelska (VII-VIII 1944 r.);
 • Dowódca 2 Armii Pancernej wydał w dniu 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 4.30 rozkaz dotyczący przejścia do obrony:
 • "2 Armia Pancerna przechodzi do obrony na rubieży: Nowa WieśKobyłkaOssówSulejówek – Miłosna Stara – Zbytki. Gotowość do obrony godz. 12.00. Prawe skrzydło armii osłoni się od wschodu i północnego wschodu przed wycofującymi się na zachód oddziałami brzeskiego zgrupowania nieprzyjaciela. Dla osłony tyłów 2 Armii Pancernej dowódca 47 Armii skieruje niezwłocznie ze swego odwodu do rejonu Stanisławowa 260 Dywizję Piechoty. 3 Korpus Pancerny z 220 batalionem saperów zajmie obronę okrężną w pasie Nowa Wieś, Kobyłka, Podleśniakowizna, z zadaniem utrzymania szosy RadzyminWarszawa i nawiązania nad rzeką Długą styczności z prawym skrzydłem 8 gwardyjskiego korpusu pancernego.

  Armia – związek operacyjny o różnej strukturze organizacyjnej, składający się z dowództwa, kilku korpusów lub dywizji zasadniczego dla danego związku rodzajów wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów zapewniających dowodzenie, a także zabezpieczenie operacyjne, materiałowe i techniczne działań całości jego sił. Zależnie od przeznaczenia, składu organizacyjnego i wyposażenia rozróżnia się:Kobyłka – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego. W aglomeracji warszawskiej, ok. 17 km od centrum Warszawy w kierunku północno-wschodnim na Nizinie Mazowieckiej. Ma dogodne połączenia kolejowe oraz autobusowe ze stolicą. Położone na linii kolejowej nr 6 z Warszawy do Białegostoku. Do 1954 roku siedziba wiejskiej gminy Kobyłka.
 • Operacja wiślańsko-odrzańska (I-II 1945 r.);
 • Operacja pomorska (III 1945 r.);
 • Operacja berlińska (IV-V 1945 r.).
 • Dowódcy[]

 • gen. por. P. L. Romanienko (I-II 43 r.);
 • gen. por. wojsk pancernych A. G. Rodin (II-IX 43 r.);
 • gen. por. wojsk pancernych, od IV 44 r. gen. płk wojsk pancernych S. I. Bogdanow (IX 43 r.-VII 44 r.);
 • gen. mjr. A. I. Radzijewski (VII 44 r.- I 45 r.);
 • gen. płk wojsk pancernych S. I. Bogdanow (po raz drugi) (I-V 45 r.)
 • Operacja orłowska (ros. Орловская наступательная операция) – operacja strategiczna przeprowadzona przez Armię Czerwoną przeciwko Wehrmachtowi podczas II wojny światowej. Operacja została nazwana na cześć rosyjskiego dowódcy Michaiła Kutuzowa, który uratował Rosję przed całkowitą klęską podczas francuskiej inwazji w 1812 roku. Operacja rozpoczęła się 12 lipca, a zakończyła się 18 sierpnia 1943 roku i doprowadziła do zniszczenia wybrzuszenia orłowskiego, w którym Front Zachodni i Front Briański pokonały niemiecką 2. Armię Pancerną w jej ufortyfikowanych pozycjach wokół Orła.Sulejówek – miasto i gmina miejska w powiecie mińskim województwa mazowieckiego. Sulejówek należy do aglomeracji warszawskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bitwa o Berlin (znana w Związku Radzieckim jako Berlińska Strategiczna Operacja Ofensywna) – bitwa będąca ostatnią główną ofensywą na europejskim teatrze wojennym II wojny światowej.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Operacja pomorska (nazywana także operacją wschodniopomorską) – operacja przeprowadzona w lutym i marcu 1945 na froncie wschodnim II wojny światowej. Celem operacji wykonywanej siłami 1. i 2 Frontu Białoruskiego było rozbicie wojsk niemieckich na terenie Pomorza, które zagrażały siłom sowieckim, na głównym, berlińskim kierunku operacyjnym.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.