• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 2 Armia Pancerna - ZSRR

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Radzymin – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim, miasto położone ok. 10 km od Wołomina i ok. 17 km od granic Warszawy 25 km od jej centrum. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Radzymin. Miasto wchodzi w skład Aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.
  Operacja wiślańsko-odrzańska – operacja zaczepna Armii Czerwonej w ramach ofensywy przeciwko wojskom hitlerowskich Niemiec, przeprowadzona od 12 stycznia 1945 roku z linii Wisły i zakończona w lutym na linii Odry.
  .mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

  2 Armia Pancerna (ros. 2-я танковая армия) – radziecka armia pancerna z okresu II wojny światowej.

  Operacja brzesko-lubelska (ros. Люблин-Брестская операция) – część operacji Bagration, która została wykonana przez Armię Czerwoną w celu zniszczenia wojsk niemieckich w środkowej i wschodniej Polsce. Ofensywa została przeprowadzona przez lewe (południowe) skrzydło 1 Frontu Białorskiego i miała miejsce w lipcu 1944 r. Naprzeciw niej stały niemieckie Grupa Armii Południowa Ukraina i Grupa Armii Środek.Aleksiej Iwanowicz Radzijewski (ros. Алексе́й Ива́нович Радзие́вский, ur. 13 sierpnia 1911 w Humaniu, zm. 30 sierpnia 1979 w Moskwie) - radziecki dowódca wojskowy ukraińskiego pochodzenia, generał armii, Bohater Związku Radzieckiego (1978).

  Historia[ | edytuj kod]

  W styczniu 1943 utworzono 2 Armię Pancerną pod dowództwem gen. por. wojsk pancernych Prokofija Romanienki, na bazie 3 Armii odwodowej Frontu Brańskiego w składzie: 11 KPanc, 16 KPanc i inne oddziały.

  3 Korpus Pancerny (ros. 3-й танковый корпус) – jednostka pancerna Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej. Wesoła – dzielnica Warszawy, włączona do miasta 27 października 2002, wcześniej oddzielne miasto. Leży w południowo-wschodniej części miasta i graniczy z warszawskimi dzielnicami Rembertów i Wawer.

  W 1944 uczestnicząc w letniej ofensywie Armii Czerwonej uczestniczyła w zdobyciu Lublina oraz w walkach pod Warszawą. Nie wykonały postawionych przed nią zadań zaczepnych. A silne przeciwuderzenie niemieckich wojsk pancernych zmusiło ją do przejścia do obrony. Walczący w jej składzie 3 KPanc został częściowo rozbity i odrzucony z rejonu Radzymina i Wołomina. Natomiast, 2 Armia Pancerna pod Warszawą poniosła porażkę, a nie została rozbita jedynie dzięki interwencji dowództwa 1 Frontu Białoruskiego.

  Prokofij Łogwinowicz Romanienko (ros. Прокофий Логвинович Романенко, ur. 25 lutego 1897 w chutorze Romanienki w guberni połtawskiej, zm. 10 marca 1949 w Moskwie) był radzieckim generałem pułkownikiem. II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Dowódca 2 Armii Pancernej wydał w dniu 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 4.30 rozkaz dotyczący przejścia do obrony: "2 Armia Pancerna przechodzi do obrony na rubieży: Nowa Wieś – KobyłkaOssówSulejówekStara Miłosna – Zbytki. Gotowość do obrony godz. 12.00. Prawe skrzydło armii osłoni się od wschodu i północnego wschodu przed wycofującymi się na zachód oddziałami brzeskiego zgrupowania nieprzyjaciela. Dla osłony tyłów 2 Armii Pancernej dowódca 47 Armii skieruje niezwłocznie ze swego odwodu do rejonu Stanisławowa 260 Dywizję Piechoty. 3 Korpus Pancerny z 220 batalionem saperów zajmie obronę okrężną w pasie Nowa Wieś, Kobyłka, Podleśniakowizna, z zadaniem utrzymania szosy RadzyminWarszawa i nawiązania nad rzeką Długą styczności z prawym skrzydłem 8 gwardyjskiego korpusu pancernego.

  Wołomin – miasto w woj. mazowieckim, siedziba powiatu wołomińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Wołomin. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.16 Korpus Pancerny (ros. 16-й танковый корпус) – jednostka pancerna Armii Czerwonej z okresu II wojny światowej.

  W dniu 20 listopada 1944 otrzymała nazwę 2 Gwardyjskiej Armii Pancernej.

  Skład 2 APanc (1944)[ | edytuj kod]

 • 3 Korpus Pancerny
 • 8 Korpus Pancerny
 • 16 Korpus Pancerny.
 • Operacje 2 APanc[ | edytuj kod]

 • operacja orłowska (VIII 1943 r.);
 • operacja czernichowsko-priniacka (VIII 1943 r.);
 • operacja korsuń-szewczenkowska (I-II 1944 r.);
 • operacja humańsko-batoszańska (III-IV 1944 r.);
 • operacja brzesko-lubelska (VII-VIII 1944 r.);
 • Operacja wiślańsko-odrzańska (I-II 1945 r.);
 • Operacja pomorska (III 1945 r.);
 • Operacja berlińska (IV-V 1945 r.).
 • Dowódcy 2 APanc[ | edytuj kod]

 • gen. por. Prokofij Romanienko (I-II 43 r.);
 • gen. por. wojsk pancernych Aleksiej Rodin (II-IX 43 r.);
 • gen. por. wojsk pancernych, od IV 44 r. gen. płk wojsk pancernych Siemion Bogdanow (IX 43 r.-VII 44 r.);
 • gen. mjr Aleksiej Radzijewski (VII 44 r.- I 45 r.);
 • gen. płk wojsk pancernych Siemion Bogdanow (po raz drugi) (I-V 45 r.)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz Sawicki, Wyrok na miasto. Berlin i Moskwa wobec Powstania Warszawskiego. Warszawa 2014, s.29.
  2. Bączyk 2013 ↓, s. 53.
  3. Bolesław Dolata, Wyzwolenie Polski 1944-1945. Warszawa 1971, s. 588.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Norbert Bączyk. Sowiecki 16 Korpus Pancerny pod Warszawą (29 lipca–6 sierpnia 1944). „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. 4(65)/2 (244), 2013. 
 • Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Bitwa pod Warszawą, znana jako bitwa pancerna na przedpolach Warszawy lub bitwa pod Radzyminem – bitwa stoczona w czasie II wojny światowej na prawym brzegu Wisły po praskiej stronie Warszawy w dniach 25 lipca – 5 sierpnia 1944 r. pomiędzy radziecką 2 Armią Pancerną a niemieckimi oddziałami m.in. dywizjami Waffen-SS Wiking i Totenkopf oraz dywizją Hermann Göring. Bitwa zbiegła się z działaniem Armii Krajowej z radzymińskiego Obwodu "Rajski Ptak", której oddziały w lipcu 1944 przystąpiły do akcji "Burza".
  Warto wiedzieć że... beta

  Armia – związek operacyjny o różnej strukturze organizacyjnej, składający się z dowództwa, kilku korpusów lub dywizji zasadniczego dla danego związku rodzajów wojsk oraz związków taktycznych i oddziałów zapewniających dowodzenie, a także zabezpieczenie operacyjne, materiałowe i techniczne działań całości jego sił. Zależnie od przeznaczenia, składu organizacyjnego i wyposażenia rozróżnia się:
  Kobyłka – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego. W aglomeracji warszawskiej, ok. 17 km od centrum Warszawy w kierunku północno-wschodnim na Nizinie Mazowieckiej. Ma dogodne połączenia kolejowe oraz autobusowe ze stolicą. Położone na linii kolejowej nr 6 z Warszawy do Białegostoku. Do 1954 roku siedziba wiejskiej gminy Kobyłka.
  Aleksiej Grigorjewicz Rodin (ros. Алексе́й Григо́рьевич Родин, ur. 17 lutego 1902 we wsi Zujewo w obwodzie twerskim, zm. 27 maja 1955 w Moskwie) – radziecki dowódca wojskowy, generał pułkownik wojsk pancernych, Bohater Związku Radzieckiego (1943).
  Operacja orłowska (ros. Орловская наступательная операция) – operacja strategiczna przeprowadzona przez Armię Czerwoną przeciwko Wehrmachtowi podczas II wojny światowej. Operacja została nazwana na cześć rosyjskiego dowódcy Michaiła Kutuzowa, który uratował Rosję przed całkowitą klęską podczas francuskiej inwazji w 1812 roku. Operacja rozpoczęła się 12 lipca, a zakończyła się 18 sierpnia 1943 roku i doprowadziła do zniszczenia wybrzuszenia orłowskiego, w którym Front Zachodni i Front Briański pokonały niemiecką 2. Armię Pancerną w jej ufortyfikowanych pozycjach wokół Orła.
  Sulejówek – miasto i gmina miejska w powiecie mińskim województwa mazowieckiego. Sulejówek należy do aglomeracji warszawskiej.
  Bitwa o Berlin (znana w Związku Radzieckim jako Berlińska Strategiczna Operacja Ofensywna) – bitwa będąca ostatnią główną ofensywą na europejskim teatrze wojennym II wojny światowej.
  Tadeusz Sawicki (ur. 26 grudnia 1923 w Zalesiu Wileńskim, zm. 12 września 1999) – polski historyk, pułkownik Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.