• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 2C

  Przeczytaj także...
  Lipofilowość (lipofilność) – skłonność cząsteczek chemicznych do rozpuszczania się w tłuszczach, olejach oraz rozpuszczalnikach niepolarnych jak heksan czy toluen. Cząsteczki lub fragmenty cząsteczek lipofilowych są najczęściej hydrofobowe i niepolarne, ale pojęcia te nie są tożsame. Pojęciem przeciwstawnym do lipofilowości jest lipofobowość. Nie należy mylić lipofilowości z liofilowością.2C-T-7 – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna z rodziny 2C, pochodna fenyloetyloaminy. Pierwszy raz została otrzymana przez Alexandra Shulgina w roku 1986.
  Fenyloetyloamina (2-fenyloetyloamina, fenetylamina, PEA) – organiczny związek chemiczny, amina o silnym działaniu biologicznym. Występuje w ludzkim mózgu, przypuszcza się, że może pełnić rolę neuroprzekaźnika. Fenyloetyloamina jest naturalnym związkiem biosyntetyzowanym z egzogennego aminokwasu fenyloalaniny poprzez enzymatyczną dekarboksylację. Występuje także w wielu pokarmach, szczególnie w czekoladzie. Istnieją przypuszczenia, że fenetylamina zawarta w żywności może mieć działanie psychoaktywne w odpowiedniej ilości. Jednak po dostaniu się do przewodu pokarmowego szybko jest metabolizowana przez enzym MAO-B co uniemożliwia dotarcie w znacznej ilości do mózgu.

  2C – nazwa rodziny psychodelicznych substancji psychoaktywnych opartych na strukturze 2C-H, pochodnych fenyloetyloaminy. Fenetylaminy 2C przy pierścieniu benzenowym w pozycjach 2 i 5 mają podstawione grupy metoksylowe. Wszystkie oprócz bazowego 2C-H mają również lipofilowy podstawnik w 4 pozycji, co w przypadku większości substancji z tej grupy skutkuje silniejszym i dłuższym działaniem oraz stabilnością metaboliczną. Większość związków 2C została otrzymana po raz pierwszy przez Alexandra Shulgina w latach 70' i 80' i dokładnie przez niego opisana w książce PiHKAL. To on nazwał odkrytą grupę związków "2C", co jest akronimem od "2 carbon", terminu oznaczającego 2 atomy węgla znajdujące się między pierścieniem benzenowym a grupą aminową.

  Substancja psychoaktywna, substancja psychotropowa – substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.2C-H – organiczny związek chemiczny, pochodna fenetylaminy. Stosowana jest jako półprodukt do otrzymywania fenetylamin z grupy 2C.
  Ogólna struktura cząsteczki związku z rodziny 2C
  Struktura chemiczna 2C-T-7

  Znane związki z rodziny 2C[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • PIHKAL. [dostęp 2010-04-12].
 • Psychodeliki (rzadko: psychedeliki) – grupa substancji psychoaktywnych (obejmująca także dysocjanty i delirianty), wywołujących zmiany percepcji, świadomości, sposobu myślenia oraz sposobu odczuwania emocji.Metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz odpowiadanie na bodźce zewnętrzne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Grupa fenylowa (fenyl, w skrócie: Ph) – arylowa organiczna grupa funkcyjna o wzorze C6H5-, występująca w wielu związkach aromatycznych.
  PiHKAL – książka napisana w 1991 roku przez dr Alexandra Shulgina i jego żonę Ann Shulgin. Pełna nazwa książki brzmi – Phenethylamines I Have Known And Loved: A Chemical Story Of Love (Fenetylaminy, które poznałem i pokochałem: Chemiczna historia miłości). Książka opisuje badania, dokładne syntezy, sposoby przyjmowania oraz dawkowanie ponad 170 substancji psychoaktywnych z grupy fenetylamin.
  Alexander "Sasha" Shulgin (ur. 17 czerwca 1925) – farmakolog i wynalazca leków, znany z prowadzenia kampanii na rzecz legalizacji wybranych substancji psychoaktywnych, autor, wspólnie z żoną Ann Shulgin, dwóch książek: "PiHKAL" i "TiHKAL", w których opisał osobiste doświadczenia z eksperymentami nad fenyloetyloaminami i tryptaminami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.