2017

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok 2017 / MMXVII

Softball – gra podobna do baseballa, lecz rozgrywana na mniejszym boisku, większą piłką oraz lżejszą i cieńszą pałką.Brad Gushue, właśc. Bradley Raymond Gushue (ur. 16 czerwca 1980 w St. John’s) – kanadyjski curler, zawodnik Bally Haly Golf & Curling Club, mistrz olimpijski 2006. W curling zaczął grać w wieku 13 lat.

stulecia: XX wiek ~ XXI wiek ~ XXII wiek
dziesięciolecia: 1980–19891990–19992000–20092010–20192020–2029
lata: 2007 « 2012 « 2013 « 2014 « 2015 « 2016 « 2017 » 2018 » 2019 » 2020 » 2021 » 2022 » 2027

Spis treści

 • 1 Rok 2017 ogłoszono
 • 2 Wydarzenia w Polsce
 • 2.1 Styczeń
 • 2.2 Luty
 • 2.3 Marzec
 • 2.4 Kwiecień
 • 2.5 Maj
 • 2.6 Czerwiec
 • 2.7 Lipiec
 • 2.8 Sierpień
 • 2.9 Wrzesień
 • 2.10 Październik
 • 2.11 Listopad
 • 2.12 Grudzień
 • 3 Wydarzenia na świecie
 • 3.1 Styczeń
 • 3.2 Luty
 • 3.3 Marzec
 • 3.4 Kwiecień
 • 3.5 Maj
 • 3.6 Czerwiec
 • 3.7 Lipiec
 • 3.8 Sierpień
 • 3.9 Wrzesień
 • 3.10 Październik
 • 3.11 Listopad
 • 3.12 Grudzień
 • 4 Wydarzenia sportowe
 • 4.1 Styczeń
 • 4.2 Luty
 • 4.3 Marzec
 • 4.4 Kwiecień
 • 4.5 Maj
 • 4.6 Czerwiec
 • 4.7 Lipiec
 • 4.8 Sierpień
 • 4.9 Wrzesień
 • 4.10 Październik
 • 4.11 Listopad
 • 4.12 Grudzień
 • 5 Zdarzenia astronomiczne
 • 5.1 Styczeń
 • 5.2 Luty
 • 5.3 Marzec
 • 5.4 Kwiecień
 • 5.5 Maj
 • 5.6 Czerwiec
 • 5.7 Lipiec
 • 5.8 Sierpień
 • 5.9 Wrzesień
 • 5.10 Październik
 • 5.11 Listopad
 • 5.12 Grudzień
 • 6 Zmarli
 • 7 Nagrody Nobla
 • 8 Święta ruchome
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • Rok 2017 ogłoszono[ | edytuj kod]

 • Rokiem 100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie (Świat)
 • Rokiem Reformacji (w 500 rocznicę ogłoszenia 95 tez Marcina Lutra) (Województwo śląskie)
 • Rokiem Władysława Biegańskiego (w 100. rocznicę śmierci oraz 160. rocznicę urodzin) (Polska)
 • Rokiem Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta (Polska)
 • Rokiem gen. Józefa Hallera (Polska)
 • Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej (w 300. rocznicę tego wydarzenia) (Polska)
 • Rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego (w 160. rocznicę urodzin) (Polska)
 • Rokiem Tadeusza Kościuszki (w 200. rocznicę śmierci) (Polska)
 • Rokiem bł. Honorata Koźmińskiego (Polska)
 • Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (w 150. rocznicę urodzin) (Polska)
 • Rokiem Władysława Raczkiewicza (w 70. rocznicę śmierci) (Polska)
 • Rokiem troski o trzeźwość Narodu (Polska)
 • Rokiem Rzeki Wisły (Polska)
 • Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

  Styczeń[ | edytuj kod]

 • 1 stycznia:
 • Mielno, Morawica, Opatówek i Rejowiec otrzymały status miasta;
 • Opole powiększyło się o 12 sołectw z gmin Komprachcice, Prószków, Dąbrowa oraz Dobrzeń Wielki.
 • wejście w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw ustanawiającej Wojska Obrony Terytorialnej (WOT).
 • wejście w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy – przepisów wprowadzających ustawę rozpoczynającą proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa.
 • wejście w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawa dezubekizacyjna).
 • wejście w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która zastąpiła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.
 • 11 stycznia – przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru zapowiedział wycofanie się jego partii z blokowania mównicy w Sejmie organizowanego w ramach protestu części opozycji w Sejmie.
 • 12 stycznia – przewodniczący PO Grzegorz Schetyna poinformował, że jego partia zawiesza protest w Sejmie.
 • 15 styczniaXXV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • 28 styczniaabp Marek Jędraszewski odbył ingres do katedry wawelskiej zostając 77. biskupem w historii Kościoła krakowskiego zastępując odchodzącego na emeryturę kard. Stanisława Dziwisza.
 • 31 styczniaIPN ogłosił, że w opinii biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie dokumenty przekazane przez Marię Kiszczak są autentyczne. Eksperci sporządzili 235-stronicową opinię. Materiałem porównawczym do ekspertyzy były 142 strony dokumentów podpisanych lub sporządzonych przez Lecha Wałęsę w okresie 1963–2016, ponadto przebadano sporządzone odręcznie dokumenty 10 funkcjonariuszy SB, których dane pojawiły się w przekazanych materiałach. Jednocześnie przekazane dokumenty w opinii biegłych nie zawierały śladów kopiowania i przerabiania, były również pozbawione elementów mogących świadczyć o próbie imitacji pisma innej osoby.
 • Luty[ | edytuj kod]

 • 10 lutego – wypadek kolumny polskiego rządu z udziałem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu.
 • Marzec[ | edytuj kod]

 • 1 marca – powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, w której strukturze połączono administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną.
 • 31 marca – zakończenie procesu likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa.
 • Kwiecień[ | edytuj kod]

 • 7 kwietniaSejm nie wyraził konstruktywnego wotum nieufności rządowi premier Beaty Szydło i tym samym nie wybrał Grzegorza Schetynę na stanowisko premiera.
 • 8 kwietniakatastrofa budowlana w Świebodzicach (woj. dolnośląskie), w której doszło do zawalenia się kamienicy wskutek wybuchu gazu; zginęło 6 osób.
 • 25 kwietnia – prezydent Andrzej Duda, jako pierwszy w historii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przemówił w Senacie w Meksyku.
 • Maj[ | edytuj kod]

 • 4 maja – wejście w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej przepisy ustanawiające tzw. sieć szpitali, stanowiących element wdrażanej reformy systemu ochrony zdrowia.
 • 5 maja – wejście w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa powołującej Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
 • Czerwiec[ | edytuj kod]

 • 11 czerwca – w trakcie obchodów Stado zawiązano Związek Wyznaniowy Rodzimowierców Polskich „Ród”.
 • Lipiec[ | edytuj kod]

 • 1 lipca – pożar wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim.
 • 56 lipca – wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce.
 • 1224 lipcaprotesty w obronie sądów w Polsce zorganizowane przez przeciwników zmian przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • 1719 lipca – wizyta pary książęcej Wiliama i Kate w Polsce.
 • 20 lipca – polski Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym.
 • 31 lipca – prezydent Polski Andrzej Duda podjął decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia przez Sejm RP (zawetowaniu) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym i ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
 • Sierpień[ | edytuj kod]

 • 11/12 sierpnia – nocą przeszły tragiczne w skutkach nawałnice i burze przez Polskę. Najbardziej ucierpiały województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz wielkopolskie. Bilans wyniósł 6 ofiar śmiertelnych oraz ponad 52 rannych.
 • Wrzesień[ | edytuj kod]

 • 1 września:
 • wejście w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę, które wprowadzają reformę systemu oświaty.
 • wejście w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę, które tworzą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w miejsce Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych i ustanawia Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako jedyną agencją płatniczą UE na obszarze Polski.
 • 10 września – na antenie Telewizji Polsat odbyła się premiera serialu W rytmie serca.
 • 11 września – wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości; ustawa częściowo reguluje funkcjonowanie programu Mieszkanie Plus.
 • Październik[ | edytuj kod]

 • 1 października:
 • wejście w życie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym wprowadzającej rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym w Polsce.
 • wejście w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przywraca w Polsce wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
 • 4 październikaminister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował o powołaniu zespołu ds. krakowskiej reprywatyzacji w związku aferą reprywatyzacyjną w Krakowie.
 • 28 października – wejście w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 • Listopad[ | edytuj kod]

 • 25 listopada – na konwencji wyborczej partii politycznej Nowoczesna nową przewodniczącą została wybrana Katarzyna Lubnauer, która wygrała w głosowaniu z dotychczasowym przewodniczącym Ryszardem Petru.
 • Grudzień[ | edytuj kod]

 • 7 grudnia – Komitet Polityczny partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość przyjął rezygnację Beaty Szydło z funkcji Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i wysunął na tę funkcję kandydaturę dotychczasowego wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego.
 • 8 grudnia:
 • prezydent RP Andrzej Duda przyjął dymisję rządu Beaty Szydło i desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów.
 • Sejm RP uchwalił:
 • ustawę o Służbie Ochrony Państwa, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu;
 • nową ustawę o Sądzie Najwyższym;
 • ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zmienia sposób wyboru 15 sędziów na członków KRS.
 • 11 grudnia – prezydent RP powołał Mateusza Morawieckiego na prezesa Rady Ministrów oraz na jego wniosek pozostałych członków rządu.
 • 20 grudnia:
 • prezydent Polski Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym i ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa.
 • wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował na konferencji prasowej, że Komisja Europejska zdecydowała w środę o uruchomieniu art. 7 ust. 1 traktatu unijnego wobec Polski w sprawie praworządności w Polsce.
 • wejście w życie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa.
 • Tontowi Ahmad (ur. 15 grudnia 1987 r. w Banyumas) – indonezyjski badmintonista, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro w grze mieszanej w parze z Lilyaną Natsir, dwukrotny mistrz świata, srebrny medalista igrzysk azjatyckich, trzykrotny medalista mistrzostw Azji. Skorpion (znany także jako Niedźwiadek, łac. Scorpius, dop. Scorpii, skrót Sco) – jedna z konstelacji zodiakalnych. Znajduje się na południowej półkuli nieba, jednak pod koniec lata z terenów Polski da się niekiedy dojrzeć tuż ponad horyzontem kilka gwiazd tego gwiazdozbioru, między innymi β, σ, π i α Scorpii (Antares). W całości widoczny na południe od równoleżnika 45°N. W naszych czasach przez gwiazdozbiór Skorpiona przebiega tylko 6,5° ekliptyki – nieco ponad 1/5 znaku. Słońce przebywa na tle tego gwiazdozbioru od 23 do 30 listopada, po czym kolejne trzy tygodnie spędza w nie należącym do Zodiaku gwiazdozbiorze Wężownika. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem wynosi około 100. Najjaśniejszą gwiazdą tej konstelacji jest Antares.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Alexander Kristoff (ur. 5 lipca 1987 w Oslo) – norweski kolarz szosowy, zawodnik profesjonalnej drużyny Team Katusha. Brązowy medalista olimpijski.
  Agnieszka Kobus-Zawojska (ur. 28 sierpnia 1990 r. w Warszawie) – polska wioślarka, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, mistrzyni świata i Europy, zawodniczka AZS-AWF Warszawa.
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.
  Laia Palau Altés (ur. 10 września 1979 w Barcelonie) – hiszpańska koszykarka grająca na pozycji rozgrywającej, obecnie zawodniczka Tango Bourges Basket.
  Jordan Larson-Burbach; z domu Larson (ur. 16 października 1986 r. w Colorado Springs w Stanach Zjednoczonych) – amerykańska siatkarka, reprezentantka kraju, przyjmująca. Obecnie występuje w rosyjskiej Superlidze, w drużynie Dinamo Kazań. Wicemistrzyni olimpijska 2012.
  Partia Niepodległości (isl. Sjálfstæðisflokkurinn) – islandzka centroprawicowa partia polityczna. Powstała w 1929 z połączenia Partii Liberalnej i Partii Konserwatywnej. Jest zwolenniczką obecności Islandii w NATO, za to sprzeciwia się wejściu Islandii do Unii Europejskiej.
  Daniele Lupo (ur. 6 maja 1991 w Rzymie) – włoski siatkarz plażowy, medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw Europy.

  Reklama