• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1991  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.

  Rok 1991 / MCMXCI

  stulecia: XIX wiek ~ XX wiek ~ XXI wiek
  dziesięciolecia: 1960–19691970–19791980–19891990–19992000–20092010–2019
  lata: 1981 « 1986 « 1987 « 1988 « 1989 « 1990 « 1991 » 1992 » 1993 » 1994 » 1995 » 1996 » 2001

  Wydarzenia w Polsce[]

 • 1 stycznia:
 • prymas Polski, kard. Józef Glemp odprawił mszę pontyfikalną w bazylice archikatedralnej w Gnieźnie.
 • przedsiębiorstwao „Pewex”, „Baltona” i inne przedsiębiorstwa „eksportu wewnętrznego” przeszły na obrót złotówkowy.
 • W Polsce zarejestrowano 1126 tys. bezrobotnych.
 • 2 stycznia – w kantorach wymiany walut kurs dolara amerykańskiego podniósł się na kilka dni do poziomu 10 tys. zł.
 • 3 stycznia – rozłam w Obywatelskim Klubie Parlamentarnych. Część posłów i senatorów utworzyło Unię Demokratyczną (UD).
 • 4 styczniaJan Krzysztof Bielecki został powołany na stanowisko premiera (za głosowało 276 posłów, przeciw 58, a 52 wstrzymało się od głosu).
 • 5 stycznia:
 • exposé J. K. Bieleckiego, który zapowiedział dalszą demokratyzację ustroju Polski i kontynuowanie reform gospodarczych.
 • Unia Demokratyczna utworzyła nowy klub parlamentarny (45 posłów i 29 senatorów). Klub opowiedział się za przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi.
 • 9 stycznia – usunięcie pomnika marszałka Iwana Koniewa w Krakowie.
 • 10 stycznia – 10 policjantów zginęło w katastrofie śmigłowca Mi-8 w Bieszczadach.
 • 12 styczniaSejm powołał rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego.
 • 13 stycznia – II Zjazd Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Prezesem został Wiesław Chrzanowski.
 • 17 stycznia – list 55 intelektualistów do władz Polski w sprawie nauczania religii w szkole oraz toczącej się dyskusji nad ustawą regulującą kwestię aborcji.
 • 20 stycznia – założono Polski Związek Radioorientacji Sportowej.
 • 21 stycznia – został ustanowiony Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, biskupem polowym został ks. prałat Sławoj Leszek Głódź.
 • 23 stycznia – premiera filmu Nad rzeką, której nie ma.
 • 24 stycznia – w Warszawie odbywały się manifestacje przed Sejmem w związku z pierwszym czytaniem senackiego projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego.
 • 26 stycznia – powołanie przez Radę Ministrów RP pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.
 • 28 stycznia – rozpoczęła się kontrola NIK w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
 • 30 stycznia:
 • strajk głodowy w hucie szkła w Wołominie na tle żądań ekonomicznych.
 • premiera musicalu Metro wyreżyserowanego przez Janusza Józefowicza.
 • 7 lutegoKrzysztof Bachmiński został prezydentem Krakowa.
 • 15 lutego
 • powołano do istnienia Grupę Wyszehradzką (Polska, Węgry i Czechosłowacja).
 • data emisji banknotów o nominale 1000000 złotych z wizerunkiem Władysława Reymonta.
 • 18 lutego – Fabryka Fortepianów i Pianin Calisia została wpisana w Krajowy Rejestr Zabytków.
 • 23 lutego – rozpoczął obrady III Zjazd „Solidarności”.
 • 24 lutego – na III Zjeździe NSZZ „Solidarność” Marian Krzaklewski zastąpił Lecha Wałęsę na stanowisku przewodniczącego związku.
 • 1 marca – założono Związek Strzelecki „Strzelec” Organizację Społeczno-Wychowawczą.
 • 3 marca – koniec obrad I Kongresu Porozumienia Centrum.
 • 8 marca – wszedł do służby okręt transportowo-minowy ORP Poznań.
 • 9 marcaSejm kontraktowy przyjął uchwałę o skróceniu swej kadencji.
 • 11 marca – wszedł do służby zbiornikowiec ORP Bałtyk.
 • 22 marca:
 • Sejm przyjął ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, tworząc ramy prawne dla rynku kapitałowego w Polsce.
 • chłopi blokują drogi protestując przeciwko polityce rolnej rządu.
 • 27 marcaKraków został podzielony 18 dzielnic oznaczonych cyframi rzymskimi i nazwami.
 • 31 marca – zlikwidowane zostały wojskowe struktury Układu Warszawskiego.
 • 8 kwietnia:
 • początek wycofywania wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce.
 • weszła w życie umowa o ruchu bezwizowym między Polską a Niemcami, Francją, Włochami i krajami Beneluksu.
 • 9 kwietnia – z okazji 750. rocznicy bitwy pod Legnicą, Poczta Polska wydała pierwszą w historii serię znaczków pocztowych wspólnie z pocztą innego kraju (Deutsche Post).
 • 10 kwietnia – w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Zdobywców Pucharów Legia Warszawa przegrała z Manchesterem United 1:3.
 • 12 kwietnia:
 • podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
 • premiera filmu Pogrzeb kartofla.
 • 16 kwietnia – ruszyła pierwsza sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
 • 19 kwietnia – uchwalono ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych.
 • 22 kwietnia – w Poznaniu został zatrzymany seryjny morderca i pedofil Tadeusz Kwaśniak.
 • 3 maja:
 • obchody 200-lecia Konstytucji 3 maja.
 • na Grobie Nieznanego Żołnierza odsłonięto 14 kolejnych tablic przedstawiających miejsca bitew. Dwie tablice poświęcono lotnikom i marynarzom.
 • 7 maja – otwarto Instytut Cervantesa w Warszawie.
 • 10 majaSejm uchwalił ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu.
 • 16 maja:
 • Narodowy Bank Polski ustalił nowy, średni kurs dolara na 11 tys. zł.
 • rozpoczęła funkcjonowanie Straż Graniczna.
 • 20 maja – ogłoszenie stanu zagrożenia ekologicznego w Warszawie i województwie stołecznym w związku ze strajkiem MPO.
 • 22 maja
 • ogólnokrajowa akcja protestacyjna „Solidarności” przeciwko polityce gospodarczej rządu.
 • otwarto z inicjatywy Bolesława Dzierwy Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie.
 • 23 majaSejm przyjął ustawę o związkach zawodowych.
 • 31 maja – rozpoczęcie działalności Studia Filmowego Telewizji Polskiej w Łęgu w Krakowie.
 • 1-9 czerwca – z czwartą pielgrzymką przybył do Polski Jan Paweł II.
 • 7 czerwca – na początku mszy świętej, którą tego dnia sprawował w Płocku Jan Paweł II, znakiem krzyża zostało zainaugurowane i rozpoczęło działalność ewangelizacyjną Katolickie Radio Płock (obecnie Katolickie Radio Diecezji Płockiej), pierwsza w kraju rozgłośnia katolicka.
 • 10 czerwca:
 • prezydent Lech Wałęsa odmówił podpisania ustawy o ordynacji wyborczej; początki sporu z Sejmem.
 • premiera Poloneza Caro.
 • 24 czerwca - wpisanie 1-szej osoby na listę maklerów papierów wartościowych (Wojciecha Jankowskiego).
 • 26 czerwca – w Mławie rozpoczęły się antyromskie zamieszki.
 • 28 czerwca:
 • kolejne veto prezydenta dla ordynacji wyborczej.
 • rozwiązana została Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.
 • 29 czerwca – zaprzestano produkcji Fiata 125p.
 • 1 lipca – rozwiązano Układ Warszawski.
 • 5 lipca – Sejm wprowadził ustawę o powszechnym podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 18 lipca – ujawniono aferę FOZZ.
 • 22 lipca – w gmachu byłego Komitetu Centralnego PZPR otwarto Giełdę Papierów Wartościowych.
 • 31 lipca:
 • w produkcji pojawił się nowy Polonez Caro.
 • właściciele spółki Art-B Bogusław Bagsik i Andrzej Gąsiorowski uciekli do Izraela.
 • 8 sierpnia – w trakcie prac remontowych zawalił się maszt radiowy w Gąbinie-Konstantynowie.
 • 10 sierpnia:
 • powstała katolicka rozgłośnia radiowa – Radio Fiat.
 • w Częstochowie rozpoczęły się IV Światowe Dni Młodzieży.
 • 13 sierpnia – w Krakowie papież Jan Paweł II rozpoczął drugą część swojej czwartej pielgrzymki do ojczyzny.
 • 14 sierpnia – na wieżach archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu zamontowano dwa 17-tonowe hełmy.
 • 16 sierpnia – zakończyła się czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
 • 17 sierpnia – wysłanie pierwszego e-maila w Polsce. Nadawcą był Rafał Pietrak, a odbiorcą Duńczyk, Jan Sorensen, szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu Kopenhaskiego. To symboliczna data narodzin polskiego internetu.
 • 26 sierpnia – rząd Polski wyraził gotowość nawiązania stosunków międzypaństwowych z Litwą, Łotwą i Estonią.
 • 28 sierpnia – podczas prac ziemnych w Gdańsku odkryto masowy grób 38 zamordowanych w 1939 roku obrońców Poczty Polskiej.
 • 2 września – na antenie TVP2 ukazało się premierowe wydanie programu informacyjnego Panorama.
 • 5 września – Polska i Litwa wznowiły stosunki dyplomatyczne.
 • 14 września – zamknięcie Wrocławskiej Kolei Dojazdowej.
 • 20 wrześniaGdańsk: powstał Związek Miast Bałtyckich.
 • 23 wrześniaPoznań: odbył się pierwszy polski koncert zespołu Deep Purple.
 • 25 września – odbyło się ostatnie losowanie gry liczbowej Super Lotek.
 • 26 września – został przedstawiony Sejmowi tzw. Raport Rokity przygotowany przez sejmową komisję badającą zbrodnie popełnione przez funkcjonariuszy MSW w okresie stanu wojennego.
 • 27 września – odbyła się premiera filmu Trzy dni bez wyroku.
 • 3 października – wizyta premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.
 • 5-6 października – Podpisanie na Wawelu tzw. deklaracji krakowskiej przez prezydentów Polski, Czechosłowacji i Węgier.
 • 11 października:
 • podpisanie polsko-włoskiego traktatu o przyjaźni i współpracy.
 • premiera filmu Kroll.
 • 16 października:
 • zgodnie z umową międzyrządową powstała Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.
 • uchwalono ustawę o ochronie przyrody.
 • 24 października – ukazał się pierwszy numer dziennika Super Express.
 • 25 października – premiera filmu V.I.P.
 • 27 października – przeprowadzono pierwsze po II wojnie światowej w pełni demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu.
 • 28 października – odbyła się premiera filmu Dziecko szczęścia.
 • 8 listopada – VI Kongres Bractw Kurkowych RP.
 • 17 listopada – Jan Paweł II ogłosił świętym karmelitę bosego Józefa Kalinowskiego (w zakonie ojca Rafała od św. Józefa).
 • 22 listopada – podpisano Układ europejski o ustanowieniu stowarzyszenia między RP a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi.
 • 25 listopada – pierwsze posiedzenie Sejmu I kadencji.
 • 25-26 listopada – marszałkami Sejmu i Senatu zostali Wiesław Chrzanowski ze Zjednoczenia Chrześcijańskiego i August Chełkowski z NSZZ „Solidarność”.
 • 26 listopada – Polska została przyjęta do Rady Europy.
 • 30 listopada – premiera filmu Zakład.
 • 2 grudnia – Polska, jako pierwsze państwo na świecie, uznała oficjalnie niepodległość Ukrainy.
 • 4 grudnia – zarządzeniem Ministra Łączności, w miejsce państwowej jednostki organizacyjnej „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” powołano dwa oddzielne podmioty gospodarcze: Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” oraz Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa „Telekomunikacja Polska”.
 • 6 grudnia – Sejm powołał Jana Olszewskiego na urząd premiera.
 • 9 grudniaRadio Maryja rozpoczyna nadawanie programu.
 • 11 grudnia – pożar sali koncertowej i biblioteki Filharmonii Krakowskiej.
 • 13 grudnia – odbyła się premiera filmu Rozmowy kontrolowane.
 • 14 grudnia – uchwalono Kodeks Etyki Lekarskiej.
 • 15 grudnia:
 • odsłonięto Pomnik poległych górników KWK „Wujek”.
 • Polskie Radio nadało pierwszą audycję w języku białoruskim.
 • 16 grudnia:
 • zawarto Układ Stowarzyszeniowy między Polską a Wspólnotami Europejskimi.
 • polska premiera Fiata Cinquecento w Warszawie.
 • 18 grudniaPolska i RPA nawiązały stosunki dyplomatyczne.
 • 20 grudnia – Polska została przyłączona do Internetu.
 • 21 grudnia – do sądu w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko 24 osobom w sprawie pacyfikacji kopalni „Wujek”.
 • 23 grudnia – Sejm powołał rząd Jana Olszewskiego.
 • 27 grudnia:
 • Polska uznała niepodległość: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu i Turkmenistanu.
 • wolnomularstwo: Wielka Loża Narodowa Polski została obudzona przy pomocy Wielkiego Wschodu Włoch.
 • 700-lecie lokacji miasta Grudziądza.
 • największa w powojennej historii liczba zgonów Polaków (405,7 tys. osób).
 • Krynica Morska otrzymała prawa miejskie.
 • Tamilskie Tygrysy (Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu, LTTE) − organizacja tamilska żądająca utworzenia w północnej części Sri Lanki niepodległego państwa tamilskiego Ilamu. Powstała w 1976 roku i prowadziła działalność do końca wojny domowej na Sri Lance w 2009 roku. Jej przywódcą był Velupillai Prabhakaran.Rafał Kalinowski, właśc. Józef Kalinowski (ur. 1 września 1835 w Wilnie, zm. 15 listopada 1907 w Wadowicach) – katolicki prezbiter, karmelita bosy, święty Kościoła katolickiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Osijek (węg. Eszék, niem. Esseg, Essegg) – miasto we wschodniej Chorwacji, w historycznej krainie Slawonii, nad rzeką Drawą. Zamieszkuje je 130 tys. mieszkańców i jest czwartą co do wielkości aglomeracją kraju. Jest stolicą administracyjną żupanii osijecko-barańskiej.
  Mikronezja, Sfederowane Stany Mikronezji (Micronesia) – państwo na Oceanie Spokojnym obejmujące większą część wysp Mikronezji, często używana jest dla tego kraju nazwa Federacja Mikronezji, lecz jest ona błędna.
  Carlo Acutis (ur. 3 maja 1991 w Londynie, zm. 12 października 2006 w Monzie) − włoski internauta, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  JFK – amerykański dramat z 1991 roku w reżyserii Olivera Stone’a. Scenariusz został napisany w oparciu o książki Jima Marrsa Crossfire: The Plot That Killed Kennedy oraz Jima Garrisona On the Trail of the Assasins.
  Scandinavian Airlines, SAS AB w przeszłości Scandinavian Airlines System to międzynarodowe, skandynawskie linie lotnicze. Obecnie SAS jest największym przewoźnikiem krajów nordyckich. Głównymi portami lotniczymi SAS są: Port lotniczy Sztokholm-Arlanda (Szwecja), Port lotniczy Oslo-Gardermoen (Norwegia) i Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup (Dania).
  Bitwa o Al-Chafdżi 29 stycznia 1991 była pierwszym większym starciem lądowym pomiędzy siłami koalicji a wojskami Iraku w trakcie I wojny w Zatoce Perskiej.
  Michael Landon, właściwie Eugene Maurice Orowitz (ur. 31 października 1936 w Forest Hills, dzielnicy Queens, zm. 1 lipca 1991 w Malibu) – amerykański aktor, reżyser, scenarzysta oraz producent filmowy i telewizyjny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.311 sek.