• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1990  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.

  Rok 1990 / MCMXC

  stulecia: XIX wiek ~ XX wiek ~ XXI wiek
  dziesięciolecia: 1960–19691970–19791980–19891990–19992000–20092010–2019
  lata: 1980 « 1985 « 1986 « 1987 « 1988 « 1989 « 1990 » 1991 » 1992 » 1993 » 1994 » 1995 » 2000

  Wydarzenia w Polsce[]

 • 1 styczniaGolczewo, Kunów, Obrzycko, Sędziszów i Zwierzyniec uzyskały prawa miejskie.
 • 10 stycznia – 19 górników zginęło w wybuchu metanu w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej.
 • 15 stycznia – w Krakowie rozpoczęła nadawanie pierwsza prywatna stacja radiowa – RMF FM.
 • 21 stycznia – we Wrocławiu i Legnicy zanotowano rekordową w styczniu dla tych miast temperaturę +19,7 °C.
 • 27 stycznia – uchwała XI Zjazdu PZPR o zakończeniu działalności partii.
 • 28 stycznia – ukazało się ostatnie wydanie „Trybuny Ludu”.
 • 29 stycznia – po raz ostatni wyprowadzono sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oznaczało to jej samorozwiązanie.
 • 30 stycznia:
 • rozpoczął się zjazd założycielski SdRP.
 • założono Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 • Stanisław Wyganowski został prezydentem Warszawy.
 • 4 lutego – odbyła się premiera filmu Bal na dworcu w Koluszkach.
 • 5 lutego – odbyła się premiera filmu Marcowe migdały.
 • 6 lutego – we Wrocławiu została uruchomiona komercyjna stacja telewizyjna PTV Echo; pierwsza w krajach postkomunistycznych.
 • 9 lutego:
 • przywrócono dawne godło państwowe – Orła w koronie.
 • Jerzy Rościszewski został prezydentem Krakowa.
 • 16 lutego:
 • Polska podpisała w Paryżu porozumienie z 14 państwami wierzycielskimi Klubu Paryskiego – 10 mld dolarów polskiego długu zostało rozłożone na okres 14 lat spłat.
 • powstał Zakład Karny Herby.
 • 21 lutego:
 • premier Tadeusz Mazowiecki przedstawił na konferencji prasowej polskie warunki zgody na zjednoczenie Niemiec: udział polski w konferencji „2+4” i parafowanie z obydwoma państwami niemieckimi umowy o nienaruszalności granic, która zostanie podpisana ostatecznie po zjednoczeniu.
 • Komitet Obrony Kraju przyjął doktrynę obronną RP.
 • na Dolnym Śląsku temperatura osiągnęła najwyższą wartość w lutym w historii pomiarów. We Wrocławiu i w Legnicy zanotowano +19,7 °C, w Jeleniej Górze +19,5 °C, w Zielonej Górze +19,0 °C.
 • 22 lutego:
 • Polska otrzymała pierwsze kredyty z Banku Światowego: 360 mln dolarów na rozwój eksportu i rolnictwa.
 • ukazał się pierwszy numer „Gazety w Katowicach” – regionalnego wydania „Gazety Wyborczej”, ukazującego się na terenie ówczesnego województwa katowickiego.
 • w życie weszła uchwalona przez Sejm 9 lutego 1990 ustawa o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej: po przemianach ustrojowych nastąpił powrót do zmodyfikowanej wersji polskiego Orła Białego z otwartą koroną według wzoru z 1927 r.
 • 23 lutego – nowelizacja kodeksu karnego zniosła konfiskatę majątku.
 • 24 lutego – powołano Urząd Antymonopolowy (od 1996 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 • 25 lutego – na południu kraju temperatura osiągnęła najwyższe wartości w lutym w historii pomiarów. W Krakowie zanotowano +21,0 °C, w Tarnowie +20,6 °C, w Nowym Sączu +20,3 °C, w Opolu +19,3 °C.
 • 26 lutegoJan Kułakowski został powołany na ambasadora Polski przy Wspólnotach Europejskich.
 • 27 lutego – Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne z Izraelem.
 • 8 marca – zmiana Konstytucji, przywracająca po 40 latach gminom status jednostki samorządu terytorialnego; ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ordynacja wyborcza do rad gmin.
 • 9 marca – w obserwatorium meteorologicznym na Śnieżce zmierzono rekordową w Polsce prędkość porywu wiatru (346 km/h).
 • 10 marca – rozpoczęło emisję zakopiańskie Radio Alex.
 • 14 marca – padł rekord inflacji: Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w ciągu 12 miesięcy wyniosła 1360%.
 • 20 marcaLech Wałęsa otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 22 marcaSejm przyjął ustawę likwidującą koncern prasowy RSW Prasa-Książka-Ruch.
 • 26 marca – na antenie TVP Wrocław rozpoczęto emisję lokalnego serwisu informacyjnego Fakty.
 • 30 marca – ukazał się pierwszy numer dziennika Express Bydgoski.
 • 5 kwietnia – zostało wydane zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie przekształcenia dzielnic miasta stołecznego Warszawy w gminy.
 • 6 kwietniarząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską, a powołujących w zamian Policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa w miejsce rozwiązywanej Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja znosząc jednocześnie święto 22 lipca.
 • 11 kwietnia:
 • Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury.
 • radziecka agencja TASS opublikowała oświadczenie rządu radzieckiego o przyjęciu odpowiedzialności za zbrodnię katyńską.
 • 18 kwietnia – premiera komedii kryminalnej Deja vu.
 • 23 kwietnia – zarejestrowano Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
 • 27 kwietnia – Polska ratyfikowała Konwencję wiedeńską o prawie traktatów.
 • 28 kwietnia – w życie weszła ustawa znosząca święto 22 lipca i przywracająca Święto Narodowe Trzeciego Maja.
 • 1 maja – utworzono parki narodowe: Drawieński i Poleski.
 • 4 majaHutę im. Włodzimierza Lenina w Krakowie przemianowano na Hutę im. Tadeusza Sendzimira.
 • 5 maja – z połączenia PSL „Odrodzenie” oraz PSL wilanowskiego utworzono Polskie Stronnictwo Ludowe.
 • 6 maja – premiera filmu Korczak.
 • 10 maja:
 • Lech Wałęsa wygłosił tezę o wojnie na górze, przedstawiając demokrację jako pokojową walkę wszystkich ze wszystkimi.
 • weszły w życie ustawy powołujące Urząd Ochrony Państwa i Policję.
 • w warszawskim klubie Hybrydy odbył się pierwszy koncert Elektrycznych Gitar.
 • 12 maja – powstało Porozumienie Centrum.
 • 18 majaSejm uchwalił ustawę o ustroju Warszawy.
 • 25 maja – Polska złożyła w Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi.
 • 27 maja:
 • wolne wybory do samorządu terytorialnego.
 • w wyborach samorządowych w Krakowie kandydaci Komitetu Obywatelskiego (opozycyjnego do byłych członków PZPR) zdobyli 73 z 75 mandatów.
 • 28 maja-7 czerwca – Krakowskie sympozjum KBWE pod hasłem „Dziedzictwo kulturalne kontynentu”.
 • 1 czerwca – ze służby wycofano trałowiec bazowy ORP Dzik, projektu 254M.
 • 6 czerwca – odbyła się premiera komedii sensacyjnej Zabić na końcu w reżyserii Wojciecha Wójcika.
 • 8 czerwca – w rodzinnym grobowcu na Powązkach pochowano sprowadzone z Wielkiej Brytanii zwłoki Felicjana Sławoja Składkowskiego.
 • 20 czerwcaJacek Woźniakowski został prezydentem Krakowa.
 • 24 czerwcaLech Wałęsa skrytykował ostro rząd Tadeusza Mazowieckiego i wspierające go skrzydło Komitetu Obywatelskiego rozpoczynając „wojnę na górze
 • 6 lipca – ministrem obrony narodowej został wiceadm. Piotr Kołodziejczyk.
 • 9 lipca – Polska i Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy z Rodos i z Malty (Zakon maltański) nawiązały stosunki dyplomatyczne.
 • 12 lipca – do służby w Siłach Powietrznych RP wszedł samolot Tu-154M nr boczny 101, który 10 kwietnia 2010 roku uległ katastrofie w Smoleńsku.
 • 13 lipca – sformowano jednostkę do działań specjalnych GROM.
 • 15 lipca – w Pile, płotkarz Tomasz Nagórka ustanowił rekord Polski w biegu na 110 m ppł. wynikiem 13,35 s.
 • 17 lipca – podłączono PLEARN, pierwszy węzeł sieci komputerów akademickich w Polsce do sieci zagranicznej EARN.
 • 31 lipca – pożar w pałacu pod Baranami w Krakowie.
 • 3 sierpnia – podjęto decyzję o wprowadzeniu lekcji religii do szkół.
 • 9 sierpnia – Polska i NATO nawiązały stosunki dyplomatyczne.
 • 10 sierpniaWanda Panfil-González ustanowiła rekord Polski w biegu na 3000 m wynikiem 8.52,07 s.
 • 20 sierpniaKatastrofa kolejowa w Ursusie: w zderzeniu pociągów zginęło 16 osób, a 43 zostały ranne.
 • 26 sierpnia – otwarto Dom urodzin generała Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym.
 • 1 września:
 • wprowadzono naukę religii do szkół.
 • sformowano Żandarmerię Wojskową.
 • 3 września – rozpoczął się pierwszy Festiwal Kultury Japońskiej w Krakowie.
 • 4 wrześniaRada Ministrów podjęła decyzję o zaprzestaniu budowy elektrowni atomowej nad Jeziorem Żarnowieckim.
 • 5 września – Komisja Krajowa NSZZ Solidarność odebrała Gazecie Wyborczej prawo do posługiwania się symbolem Solidarności na pierwszej stronie Gazety.
 • 7 września – uchwała Rady Miasta Krakowa o przywróceniu dawnych nazw ulic i placów.
 • 11 wrześniaThomas Simons został ambasadorem USA w Polsce.
 • 15 września – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się pogrzeb zmarłego w 1942 roku gen. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego.
 • 21 września – Polska złożyła deklarację o przyjęciu obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
 • 27 września:
 • uchwalono ustawę o wyborze prezydenta RP.
 • Polska ponownie przystąpiła do Interpolu.
 • 28 września – powstała druga komercyjna rozgłośnia radiowa, Radio ZET, założone przez Andrzeja Woyciechowskiego.
 • 1 października – rozpoczął się XII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
 • 10 październikaKonferencja Episkopatu Polski wydała dekret o reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 • 11 października – powstała Unia Metropolii Polskich.
 • 12 październikaSejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu Straży Granicznej.
 • 15 października – odbyła się premiera filmu Ucieczka z kina „Wolność”.
 • 19 października – rozpoczął emisję ośrodek regionalny TVP Rzeszów.
 • 9 listopada – Sejm przyjął ustawę o przejęciu przez skarb państwa majątku po byłej PZPR.
 • 14 listopada – ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec podpisali traktat potwierdzający granicę między obu państwami.
 • 25 listopada i 9 grudnia – pierwsze w historii Polski powszechne wybory prezydenckie wygrane w pierwszej turze przez Lecha Wałęsę (39,7%) przed Stanem Tymińskim (23,1%), który wyprzedził Tadeusza Mazowieckiego.
 • został podłączony do Internetu.
 • 29 listopada – likwidacja restrykcji w sprzedaży napojów alkoholowych, wódkę można było znów kupować przed godziną 13.
 • 2 grudnia – powstała Unia Demokratyczna, grupująca przede wszystkim dawne środowiska inteligenckie i opozycyjne.
 • 6 grudnia – zarejestrowana została partia Unia Polityki Realnej.
 • 7 grudnia – premiera filmu Po upadku. Sceny z życia nomenklatury.
 • 8 grudnia – powstała fundacja Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
 • 9 grudnia – w drugiej turze wyborów prezydenckich, po „medialnej” mobilizacji, zwyciężył Lech Wałęsa (74,3%) przed Stanem Tymińskim (25,7%).
 • 14 grudnia – Sejm przyjął dymisję rządu Tadeusza Mazowieckiego.
 • 17 grudnia – Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji budowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu.
 • 22 grudniaLech Wałęsa został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski uroczyście przekazał Lechowi Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej II Rzeczypospolitej oraz oryginał konstytucji RP z 1935 r.
 • 25 grudnia – Polska ratyfikowała Układ o Współpracy Patentowej.
 • 29 grudnia – port wojenny na Oksywiu: pożegnano okręty polskiej marynarki wojennej wyznaczone do niesienia humanitarnej pomocy uczestnikom konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej: ORP Wodnik (okręt szpitalny) i ORP Piast (okręt ratowniczy).
 • James Maury Henson, znany jako Jim Henson (ur. 24 września 1936 w Greenville, zm. 16 maja 1990 w Nowym Jorku) – amerykański lalkarz, twórca muppetów i fraglesów oraz takich programów telewizyjnych jak Muppet Show i Ulica Sezamkowa. Ukończył University of Maryland, College Park. Był reżyserem filmów fabularnych z udziałem muppetów, za które był nominowany do Oscara, a jako producent programów telewizyjnych otrzymał nagrodę Emmy za Bajarza i Jim Henson Hour. Założyciel Fundacji Jima Hensona. Zmarł w wyniku infekcji paciorkowcem ropnym. Jego ulubionym muppetem była żaba Kermit, którą osobiście animował i której użyczał głosu. Podczas jego pogrzebu śpiewał chór złożony z muppetów, a na trumnie siedział Kermit z tabliczką „Straciłem głos”.Stanisław Tymiński, znany jako Stan Tyminski (ur. 27 stycznia 1948 w Pruszkowie) – polski biznesmen prowadzący interesy w USA, Kanadzie i Ameryce Południowej, zajmujący się branżą elektroniczną, komputerową i telewizyjną, kandydat w polskich wyborach prezydenckich w 1990 i 2005 roku, założyciel Partii X.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Karol Ablewicz (ur. 1 listopada 1919 w Krośnie, zm. 31 marca 1990 w Tarnowie) – polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1962–1990.
  Korczak – czarno-biały film w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1990 roku. Jest to biograficzna opowieść o Januszu Korczaku, polskim lekarzu żydowskiego pochodzenia.
  Falklandy (ang. Falkland Islands) – brytyjskie terytorium zamorskie na południowym Atlantyku, około 480 km od wybrzeży Argentyny obejmujące wyspy o tej samej nazwie. Wyspy znajdują się pod administracją brytyjską, ale prawa do nich rości sobie także Argentyna, z tego powodu są czasem również nazywane Malwinami, od ich hiszpańskiej nazwy Islas Malvinas.
  Reinaldo Arenas (ur. 16 lipca 1943 w Oriente, zm. śmiercią samobójczą 7 grudnia 1990 w Nowym Jorku) - kubański poeta, pisarz i dramaturg.
  Miejsce święte – miejsce uznawane przez wyznawców danej religii za święte, uświęcone obecnością istoty boskiej lub świętego, albo z innego powodu uznane za takie. Miejsca święte bywają celem pielgrzymek.
  Toni Kroos (ur. 4 stycznia 1990 w Greifswald) – niemiecki piłkarz grający na pozycji ofensywnego pomocnika. Zawodnik Bayernu Monachium. Jego młodszym bratem jest Felix Kroos.
  Pawieł Aleksiejewicz Czerenkow (ros. Павел Алексеевич Черенков; ur. 15 lipca/28 lipca 1904 w miejscowości Nowaja Czigła koło Woroneża, zm. 6 stycznia 1990 w Moskwie) – fizyk rosyjski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.192 sek.