• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1972  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Kryzys kościelny – konflikt między zwierzchnikiem Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego, arcybiskupem Makariosem III, a metropolitami Pafos, Kition i Kirenii, którzy wypowiedzieli mu posłuszeństwo, zarzucając mu bezprawne łączenie kościelnej godności z funkcją prezydenta Cypru.Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.

  Rok 1972 / MCMLXXII

  stulecia: XIX wiek ~ XX wiek ~ XXI wiek
  dziesięciolecia: 1940–19491950–19591960–19691970–19791980–19891990–19992000–2009
  lata: 1962 « 1967 « 1968 « 1969 « 1970 « 1971 « 1972 » 1973 » 1974 » 1975 » 1976 » 1977 » 1982

  Wydarzenia w Polsce[]

 • 1 stycznia:
 • otwarcie granicy między Polską a NRD.
 • powstanie Zespołów Filmowych: Panorama, „Pryzmat”, Silesia oraz X.
 • 4 stycznia – odbyła się premiera filmu Trzecia część nocy.
 • 5 stycznia – władze PRL uznały państwo Bangladesz.
 • 6 stycznia:
 • narada w Komitecie Centralnym PZPR na temat przyspieszenia inwestycji przemysłowych. Apel do robotników o podjęcie dodatkowej pracy.
 • w Dąbrowie Górniczej aresztowano seryjnego mordercę Zdzisława Marchwickiego, zwanego „Wampirem z Zagłębia”.
 • 8 stycznia – uchwałą Rady Ministrów zamrożono ceny detaliczne na artykuły żywnościowe i część przemysłowych.
 • 9 stycznia – premiera 1. odcinka serialu Podróż za jeden uśmiech.
 • 22 stycznia – w Łodzi otwarto Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia.
 • 27 stycznia – premiera filmu Kazimierza Kutza pt. Perła w koronie.
 • 1 lutego – powstał Teatr Studio pod dyrekcją Józefa Szajny.
 • 3 lutego – zjazd ZLP w Łodzi. W obecności ministra Stanisława Wrońskiego ponownie wybrano Jarosława Iwaszkiewicza na przewodniczącego Związku (kontrkandydat: Igor Newerly).
 • 15 lutego – Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał na karę pozbawienia wolności 9 oficerów MSW oskarżonych o udział w tzw. aferze „Zalew”.
 • 17 lutego – ukazał się pierwszy numer „Literatury” pod redakcją Jerzego Putramenta.
 • 20 lutego – premiera serialu Samochodzik i templariusze.
 • 21 lutego – zapowiedź budowy pierwszej elektrowni atomowej, „najprawdopodobniej na północy kraju”. Planowany termin zakończenia budowy: 1980-82.
 • 22 lutego – 17 osób zginęło w wyniku eksplozji w Zakładach Ziemniaczanych w Luboniu.
 • 25 lutego – premiera filmu Agent nr 1.
 • 6 marca – podpisano umowę między ZSRR a Polską, dotyczącą warunków budowy huty „Katowice”.
 • 19 marca – wybory do Sejmu VI kadencji. Front Jedności Narodu jako jedyny zgłosił listę wyborczą i uzyskał 99,53% ważnych głosów.
 • 21 marca – premiera filmu Brylanty pani Zuzy w reżyserii Pawła Komorowskiego.
 • 22 marca – milicja zlikwidowała zbudowaną kaplicę w Zbroszy Dużej. Natychmiastowa reakcja kardynała Stefana Wyszyńskiego.: „Nie przestaniemy ufać, że w Ojczyźnie przyjdą dni, gdy już takich zniewag nie będzie”.
 • 28-29 marca – inauguracyjna sesja Sejmu nowej kadencji.
 • 29 marca – został powołany drugi rząd Piotra Jaroszewicza.
 • 7 kwietnia – premiera filmu Zaraza.
 • 10 kwietnia – generał Stanisław Skalski, najlepszy polski as myśliwski z okresu II wojny światowej, został na własną prośbę przeniesiony do rezerwy.
 • 15 kwietnia – rozpoczęto budowę Huty Katowice.
 • 1 maja – weszła w życie Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela.
 • 2 maja – wizyta 33-osobowej reprezentacji twórców i działaczy kultury u Edwarda Gierka. I sekretarzowi przekazano wyrazy uznania środowiska za „niezwykle pozytywny klimat dla wszelkiego rodzaju inicjatyw i poszukiwań twórczych”.
 • 5 maja – premiera osnutego na wątkach autobiograficznych filmu Tadeusza Konwickiego Jak daleko stąd, jak blisko.
 • 6 majaMieczysław Moczar został odwołany ze stanowiska prezesa Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Nowym prezesem został Stanisław Wroński.
 • 9-12 maja – rozmowy gospodarcze między przedstawicielami Polski i Wielkiej Brytanii.
 • 10-11 maja – V Plenum KC PZPR. Głównym tematem była polityka mieszkaniowa. Z przemówienia Edwarda Gierka: „Idzie o wielką sprawę - o to, aby w okresie życia jednego pokolenia zbudować drugą Polskę”.
 • 15 maja – obniżka cen niektórych artykułów.
 • 21 maja – założono Warmińsko-Mazurskie Muzeum Pożarnictwa w Lidzbarku.
 • 31 maja-1 czerwca – wizyta prezydenta USA Richarda Nixona w Warszawie.
 • 3 czerwca – w katastrofie kolejowej pod Bydgoszczą zginęło 12 osób, a 26 zostało rannych.
 • 6 czerwca – „Hair” Marka Piwowskiego laureatem filmów krótkometrażowych w Krakowie.
 • 8 czerwca – Sejm PRL powołał gen. dyw. Mieczysława Grudnia na stanowisko ministra do spraw kombatantów
 • 15 czerwcaEdward Gierek spotkał się oficjalnie z Bolesławem Piaseckim i innymi przedstawicielami Stowarzyszenia „Pax”.
 • 16 czerwca – Zygmunt Garbacki i Marian Wojtasik, zabójcy pisarza i posła na Sejm PRL Jana Gerharda, zostali skazani na karę śmierci.
 • 19-23 czerwca – z oficjalną wizytą przybył do Warszawy prezydent Jugosławii Josip Broz Tito.
 • 26 czerwca:
 • FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105.
 • papież Paweł VI ustanowił nowe diecezje i metropolie na Ziemiach Odzyskanych.
 • 28 czerwca – w wyniku negocjacji pomiędzy władzami PRL i Stolicą Apostolską papież Paweł VI wydał bullę Episcoporum Poloniae coetus, znoszącą tymczasowość polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych.
 • 5-8 lipca – z oficjalną wizytą przybył do Warszawy sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim.
 • 19 lipca:
 • informacja prasowa o odkryciu bogatych złóż węgla kamiennego na Lubelszczyźnie.
 • Browary Warszawskie rozpoczęły produkcję licencyjnej Coca-Coli.
 • 20 lipca – apel intelektualistów polskich w sprawie zaprzestania wojny w Wietnamie.
 • 1 sierpnia – zakup licencji francuskiego autobusu „Berliet PR100”.
 • 21 sierpnia – produkcję samochodu Syrena przeniesiono z Warszawy do Fabryki Samochodów Małolitrażowych (FSM) w Bielsku-Białej.
 • 29 sierpnia – premiera filmu Dziewczyny do wzięcia.
 • 3 września – założono Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.
 • 8 września – Sąd Wojewódzki w Opolu ogłosił wyroki w sprawie braci Kowalczyków, oskarżonych o wysadzenie auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
 • 14 września – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską a RFN. Ambasadorami zostali Wacław Piątkowski i Gerhard Ritzel.
 • 15 września – premiera filmu Ocalenie.
 • 16-17 września – po raz pierwszy w Warszawie zorganizowano święto „Trybuny Ludu”; wielki kiermasz przed Pałacem Kultury, festyny i okolicznościowe występy artystów scen polskich.
 • 19-22 września – rozmowy gospodarcze między Polską a Francją, poprzedzające wizytę Edwarda Gierka w Paryżu.
 • 25 września – pierwsza „Warszawska Jesień Poezji” z udziałem 50 amatorów.
 • 27 września – tematem VI Plenum KC PZPR była reorganizacja władz terenowych.
 • 6 października – premiera filmu Bolesław Śmiały.
 • 8 października – wyrok skazujący w procesie braci Kowalczyków oskarżonych o to, że „w okresie od 1968 r. do 5 października 1971 r. w Opolu, działając w celu wrogim PRL, sporządzili ładunek i podłożyli go, by wysadzić w powietrze aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej”. W wyniku protestów i petycji do Sejmu, wyrok śmierci na jednego ze skazanych został zamieniony przez Radę Państwa na dożywotnie więzienie.
 • 15 października – informacja o nowej strukturze organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
 • 17 października – premiera filmu Poślizg.
 • 19 października – Sejm przyjął uchwałę o perspektywicznym planie budownictwa mieszkaniowego.
 • 22 października – w katedrze koszalińskiej odbył się ingres biskupa Ignacego Jeża.
 • 25 października – przewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji został Maciej Szczepański. Jego poprzednik Włodzimierz Sokorski – minister kultury i sztuki w czasach stalinowskich – przeszedł na emeryturę.
 • 31 października – decyzja polityczna w sprawie stabilizacji cen detalicznych na podstawowe artykuły żywnościowe.
 • 16 listopada – tragiczny wypadek w kopalni „Lenin”: 7 górników zginęło.
 • 17 listopada – Ministerstwo Łączności wydało rozporządzenie o wprowadzeniu od 1 stycznia 1973 roku systemu kodów pocztowych.
 • 26 listopada – premiera pierwszego odcinka serialu Chłopi.
 • 29 listopada – Sejm uchwalił reformę władz terenowych. Zlikwidowano 4 tys. gromad i osiedli wprowadzając na ich miejsce gminy, które istniały do 1954 r. Na czele każdej z 2 tys. gmin miał stanąć naczelnik, podlegający wyższym organom administracji państwowej.
 • 2 grudnia – otwarto muzeum w dworku Wincentego Pola w Lublinie.
 • 10 grudnia – premiera filmu Trzeba zabić tę miłość.
 • 19 grudnia – premiera filmu Anatomia miłości.
 • 16 grudnia – w Gdańsku Oliwie oddana do użytku została hala Olivia.
 • W Lądku-Zdroju założone zostało arboretum
 • Zakończono budowę Jeziora Nyskiego.
 • Reprezentacja Związku Radzieckiego w piłce nożnej funkcjonowała w czasie istnienia ZSRR, w latach 1922-1991. W barwach reprezentacji ZSRR grali głównie, obok Rosjan, Ukraińcy, Białorusini, Gruzini czy Ormianie, w mniejszym stopniu zawodnicy pochodzący z pozostałych republik radzieckich.Bonn, Bundesstadt Bonn – miasto federalne, miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, po obu stronach rzeki Ren. Bonn leży ok. 30 km na południe od Kolonii. Liczy 324 899 mieszkańców (2010). W połowie drogi do Kolonii leży port lotniczy Köln/Bonn. Historia miasta liczy ponad 2 000 lat i sięga do czasów germańskich i rzymskich osad. Od 1597 do 1794 Bonn było rezydencją książąt kolońskich, a w 1770 r. przyszedł tu na świat Ludwig van Beethoven.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cypryjski Kościół Prawosławny, Autokefaliczny Kościół Cypru, Kościół Cypru (gr. Ἐκκλησία τῆς Κύπρου) – autokefaliczny Kościół prawosławny obejmujący swoją jurysdykcją Cypr. Jego obecnym zwierzchnikiem jest arcybiskup Nowej Justyniany i całego Cypru Chryzostom II, zaś funkcję katedry pełni sobór św. Jana Teologa w Nikozji.
  Belinda Roma Green (ur. 4 maja 1952 w Australii) - została wybrana Miss World w 1972 podczas konkursu odbywającego się w Londynie. Dorastała w Sydney. Była drugą Australijką (po Penelope Plummer), która otrzymała tytuł Miss World.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa, szef administracji federalnej, naczelny dowódca sił zbrojnych, szef rządu, a także lider swojej partii. Konstytucja nadała mu wiele prerogatyw, co sprawia iż zajmuje on kluczowe miejsce w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.
  Jan-Carl Raspe (ur. 24 lipca 1944 w Seefeld in Tirol, zm. 18 października 1977 w Stuttgarcie) – niemiecki terrorysta, członek pierwszej generacji Frakcji Czerwonej Armii.
  Stadion Olimpijski w Monachium – wielofunkcyjny obiekt sportowy, który znajduje się w północnej części miasta, w centralnej części Parku Olimpijskiego (Olympiapark München). Stadion ten był główną areną Letnich IO 1972, oraz jedną z aren Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1974 i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1988.
  Atari, właść. Atari Inc. – przedsiębiorstwo branży informatycznej, swojego czasu znaczący uczestnik rynku komputerowego przemysłu rozrywkowego. Tworzyło automaty wideo, domowe konsole wideo i komputery osobiste.
  3 października jest 276. (w latach przestępnych 277.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 89 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.191 sek.