1949

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok 1949 / MCMXLIX

Izba Reprezentantów (lub Przedstawicieli) Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi biał. Палата Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, łacinka białoruska Pałata Pradstaŭnikoŭ Nacyjanalnaha schodu Respubliki Biełaruś, ros. Палата представителей Национального Собрания Республики Беларусь, – izba niższa Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. Liczy 110 deputowanych wybieranych na 4 letnią kadencję w wyborach powszechnych. Utworzona została w wyniku zmian w Konstytucji Republiki Białorusi w listopadzie 1996 roku, w miejsce zlikwidowanej Rady Najwyższej Republiki Białorusi.Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.

stulecia: XIX wiek ~ XX wiek ~ XXI wiek
dziesięciolecia: 1910–19191920–19291930–19391940–19491950–19591960–19691970–1979
lata: 1939 « 1944 « 1945 « 1946 « 1947 « 1948 « 1949 » 1950 » 1951 » 1952 » 1953 » 1954 » 1959

Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 1 stycznia – w handlu spożywczym zniesiono system kartkowy (jednocześnie „w niektórych okręgach wprowadzono bony tłuszczowe dla świata pracy”).
 • 7 stycznia – w niewyjaśnionych okolicznościach, podczas śledztwa prowadzonego przez MBP, zginął Jan Rodowicz ps. „Anoda” – polski harcerz, żołnierz Szarych Szeregów, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
 • 11 stycznia – zlikwidowano Ministerstwo Ziem Odzyskanych.
 • 16 stycznia – rozwiązanie Bundu.
 • 20 stycznia:
 • Władysław Gomułka został zdymisjonowany z funkcji wicepremiera.
 • na zjeździe literatów w Szczecinie przyjęto za obowiązujący w literaturze tzw. socrealizm (inne środowiska twórcze także przyjęły socrealizm: plastycy 12 lutego, aktorzy 18 czerwca, kompozytorzy 5 sierpnia, a filmowcy 19 listopada).
 • 26 stycznia:
 • Biuro Polityczne KC PZPR powołało specjalną komisję międzyresortową do opracowania metodologii uderzenia w Kościół katolicki
 • podpisanie układu o przyjaźni i współpracy z Rumunią.
 • 4 lutegoSejm uchwalił ustawę o Funduszu Wczasów Pracowniczych.
 • 7 lutego – ukazał się pierwszy numer czasopisma młodzieżowego „Świat Młodych”.
 • 15 lutego – ukazało się pierwsze wydanie „Gazety Krakowskiej”.
 • 24 lutego – została powołana Komisja Bezpieczeństwa KC PZPR.
 • 27 lutego – w wielkopolskim Barchlinie założono pierwszą w kraju Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną.
 • 9 marca – Sejm przyjął ustawę o likwidacji analfabetyzmu.
 • 3 kwietnia – minister kultury i sztuki powołał Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego.
 • 7 kwietnia – ustawa o likwidacji analfabetyzmu.
 • 27 kwietnia – ustawa o ustroju sądów powszechnych i postępowaniu karnym. Wprowadzenie ławników sądowych.
 • 28 kwietniaKoluszki uzyskały prawa miejskie.
 • 12 maja:
 • przedzierając się przez okrążenie oddziałów NKWD zginął ppor. Anatol Radziwonik ps. Olech, ostatni dowódca zorganizowanych struktur polskiego podziemia niepodległościowego na ziemi nowogródzkiej.
 • premiera filmu wojennego Za wami pójdą inni w reżyserii Antoniego Bohdziewicza.
 • 1213 maja – powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
 • 21 maja – kpt. Zdzisław Broński ps. Uskok, dowódca oddziałów partyzanckich Inspektoratu Lubelskiego WiN, kawaler Virtuti Militari, otoczony przez siły bezpieczeństwa popełnił samobójstwo.
 • 1 czerwca – na II Kongresie Związków Zawodowych powołano Centralna Rada Związków Zawodowych.
 • 5 czerwca – kpt. Emilia Malessa ps. Marysia, oficer AK, więziona przez UB od jesieni 1945, popełniła samobójstwo.
 • 17 czerwca – w Gliwicach odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina.
 • 21 czerwca – na Konferencji Architektów Partyjnych proklamowano socrealizm w architekturze.
 • 23 czerwca:
 • rozpoczęto budowę Nowej Huty.
 • otwarto dworzec kolejowy Warszawa Śródmieście.
 • premiera filmu Ulica Graniczna w reżyserii Aleksandra Forda.
 • 1 lipcaŻarki odzyskały prawa miejskie.
 • 3 lipca – w lubelskiej katedrze ukazał się cud.
 • 4 lipca – początek akcji przeglądu bibliotek (wykaz ksiąg „podlegających wycofaniu” obejmował: dzieła wszystkie 14 autorów, 457 tytułów indywidualnych i 61 zbiorowych, 563 książki dla dzieci).
 • 11 lipcaAdam Doboszyński, znany działacz Stronnictwa Narodowego, w pokazowym procesie został skazany na karę śmierci.
 • 12 lipca – w celu przeprowadzenia badań naukowych otwarto grób królowej Jadwigi Andegaweńskiej w katedrze wawelskiej.
 • 17 lipca – po pożarze hali produkcyjnej nr 20 zakładów mechanicznych „Zamech” w Elblągu aresztowano pod zarzutem sabotażu ponad 100 osób.
 • 20 lipca – w Krakowie otwarto Powszechny Dom Towarowy.
 • 22 lipca – oddano do użytku Trasę W-Z w Warszawie.
 • 2 sierpnia – ustanowiono odznaczenia Order Budowniczych Polski Ludowej i Order Sztandaru Pracy.
 • 5 sierpnia – wydano dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania.
 • 20 sierpniaZdobysław Stawczyk ustanowił rekord Polski w biegu na 200 m wynikiem 21,2 s.
 • 2 września – powołano Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) – kombatancką organizację, poza którą pozostawali żołnierze AK, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i więźniowie łagrów.
 • 14 września – zostali rozstrzelani w krakowskim więzieniu: jezuita Władysław Gurgacz, Stefan Balicki i Stanisław Szajna (członkowie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej).
 • 15 września – rozpoczął się IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
 • 22 wrześniaJerzy Dobrzycki i Andrzej Kwiek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza odkryli planetoidę Posnania.
 • 27 września – ukazało się pierwsze wydanie kieleckiego dziennika Słowo Ludu.
 • 30 września – rząd komunistycznej Polski zerwał stosunki dyplomatyczne z Jugosławią.
 • 1 października – otwarto dla ruchu odbudowaną po zniszczeniach wojennych ulicę Nowy Świat w Warszawie.
 • 12 października – pierwszy zjazd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – (ZBoWiD).
 • 3 październikaPolskie Radio uruchomiło drugi program ogólnopolski.
 • 15 października:
 • powstały pierwsze cztery bataliony górnicze.
 • zakończył się IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Pierwszą nagrodę zdobyły ex aequo Halina Czerny-Stefańska (Polska) i Bella Dawidowicz (ZSRR).
 • 21 października – przekazano do eksploatacji pierwszy zbudowany po wojnie w Polsce statek pełnomorski SS Sołdek.
 • 26 października – dekret o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
 • 6 listopada – powołanie Konstantego Rokossowskiego na stanowisko ministra obrony narodowej i mianowanie na stopień Marszałka Polski.
 • 11 listopada – na III Plenum KC PZPR wezwano do wzmożenia „czujności rewolucyjnej” (zapowiedź dalszej ofensywy ideologicznej władz komunistycznych).
 • 12 listopada – zainaugurował działalność Teatr Nowy w Łodzi.
 • 1720 listopada – w Wiśle odbył się Zjazd Filmowców, na którym przyjęto założenia twórczości filmowej zgodnej z linią polityczną PZPR.
 • 18 listopada – pracownik Instytutu Francuskiego w Warszawie André Robineau został aresztowany na lotnisku Okęcie pod zarzutem szpiegostwa.
 • 2729 listopada – kongres zjednoczeniowy ludowców. Powstało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe – (ZSL).
 • 30 listopada:
 • uchwała Rady Ministrów o szczególnych uprawnieniach dla górników – Karta Górnika.
 • utworzono Politechnikę Częstochowską.
 • 1 grudnia – powstała Politechnika Białostocka.
 • 15 grudnia – zakończono prace odwadniające na Żuławach Wiślanych zatopionych przez Niemców w 1945.
 • 19 grudnia – minister obrony narodowej wydał zarządzenie o utworzeniu Wojskowej Centrali Handlowej.
 • 21 grudnia – dokonano oblotu szybowca IS-4 Jastrząb.
 • 29 grudnia – powstały Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi i Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.
 • 31 grudnia – rozpoczęła działalność Wojskowa Centrala Handlowa.
 • Gdańsk – początek odbudowy Głównego Miasta.
 • Komitet Obrony Robotników – polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie. Po częściowym spełnieniu jej postulatów przez władze PRL przekształciła się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR.San Cristóbal – miasto w zachodniej Wenezueli, w górach Cordillera de Mérida, na wysokości około 825 metrów, stolica stanu Táchira. Około 460 tys. mieszkańców (2001).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gustav Radbruch (ur. 21 listopada 1878 w Lubece, zm. 23 listopada 1949 w Heidelbergu) – niemiecki filozof i profesor prawa, przedstawiciel neokantowskiej szkoły badeńskiej. Minister sprawiedliwości Rzeszy w drugim gabinecie kanclerza Josepha Wirtha ( październik 1921- listopad 1922) i dwu gabinetach Gustava Stresemanna ( sierpień - listopad 1923)
  Artaszes Geghamian (orm. Արտաշես Գեղամյան; ur. 2 grudnia 1949 w Erywaniu) – ormiański polityk. W latach 1989-1990 prezydent Erywania. W latach 1995-1999 deputowany Zgromadzenia Narodowego. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2003 (16,9%) i 2008 roku. Lider założonej przez siebie w kwietniu 1997 roku partii Jedność Narodowa.
  Alfred Riedl (ur. 2 listopada 1949 w Wiedniu) – austriacki piłkarz i trener piłkarski. Był uznanym napastnikiem, trzykrotnym królem strzelców (raz ligi austriackiej, dwa razy ligi belgijskiej). W latach 1990-92 pełnił obowiązki selekcjonera reprezentacji Austrii. Później prowadził m.in. Liechtenstein, Palestynę i kilka klubów z Afryki i Azji. Od 2005 do 2007 roku po raz trzeci w karierze był trenerem drużyny narodowej Wietnamu.
  Asfandyar Wali Khan (ur. 19 lutego 1949, Charsadda, Północno-Zachodnia Prowincja Pograniczna), pakistański polityk, przewodniczący Partii Narodowej Awami.
  Yasutsune Uehara (jap. 上原 康恒, Uehara Yasutsune, ur. 12 października 1949 w Naha) – japoński bokser, zawodowy mistrz świata kategorii junior lekkiej.
  Chris Van Allsburg (ur. 18 czerwca 1949 w Grand Rapids) – amerykański pisarz i rysownik, autor książek dla dzieci Jumanji i Express Polarny.
  Krzysztof Dołowy (ur. 15 grudnia 1949 w Warszawie) – polski profesor nauk przyrodniczych, biolog, fizyk, chemik, specjalista z zakresu biofizyki i elektrofizjologii, poseł na Sejm II kadencji.

  Reklama