• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1937



  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Charles Edward Haden (ur. 6 sierpnia 1937 w Shenandoah) – amerykański kontrabasista jazzowy, długoletni współpracownik saksofonisty Ornette Colemana. Laureat NEA Jazz Masters Award 2012.Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.
  Wydarzenia w Polsce[]
 • 10 stycznia – w obecności wiceministra komunikacji otwarto nowo wybudowane drogi o trwałej nawierzchni: KrakówWieliczka (12 km) oraz Kraków – Katowice (64 km).
 • 17 styczniaStronnictwo Ludowe podjęło decyzję o strajku chłopskim.
 • 21 stycznia – premiera filmu Pani minister tańczy.
 • 28 stycznia – antysemickie ekscesy na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej.
 • 31 stycznia2 lutego – w Radomiu odbył się XXIV Kongres PPS
 • 5 lutego – rząd polski podjął decyzję o utworzeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP).
 • 8 lutegolwowskie starostwo grodzkie zarządziło rozwiązanie oddziału Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela w tym mieście.
 • 14 lutego – rozegrano pierwsze zawody na skoczni narciarskiej Skalite w Szczyrku.
 • 21 lutego:
 • powstał Obóz Zjednoczenia Narodowego.
 • rozpoczął się III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (zwyciężył radziecki pianista Jakow Zak).
 • 1 marca – uruchomiono rozgłośnię radiową Warszawa II.
 • 12 marca:
 • Minister Spraw Wojskowych wydał rozkaz o utworzeniu oddziałów Obrony Narodowej.
 • Jakow Zak z ZSRR został zwycięzcą III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
 • 20 marca:
 • rozpoczęto budowę miasta i huty Stalowa Wola.
 • premiera filmu Ordynat Michorowski.
 • 31 marca – minister spraw wewnętrznych rozwiązał zdominowaną przez lewicę Radę Miejską Łodzi.
 • 2 kwietniaprezydent RP Ignacy Mościcki nadał pośmiertnie Karolowi Szymanowskiemu Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski.
 • 7 kwietnia – w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie został pochowany Karol Szymanowski.
 • 9 kwietniastrajk generalny w Łodzi przeciwko rozwiązaniu przez rząd Rady Miejskiej zdominowanej przez lewicę.
 • 18 kwietnia – policja zabiła 3 osoby i kilkanaście raniła podczas uroczystości historycznej w Racławicach.
 • 20 kwietnia – premiera filmu Dorożkarz nr 13.
 • 23 kwietnia – Sejm ustanowił dzień 11 listopada Świętem Niepodległości.
 • 13 maja – po zabójstwie polskiego policjanta dokonanym przez Żyda doszło do pogromu w Brześciu nad Bugiem.
 • 23 maja – z połączenia Gminy Polskiej i Związku Polaków powstała Gmina Polska Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.
 • 26 maja – rozwiązanie przez rząd Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
 • 1 czerwca – ustanowiono Herb Krakowa.
 • 2 czerwcaAnthony Joseph Drexel Biddle został ambasadorem USA w Polsce.
 • 20 czerwca – biskup Adam Sapieha podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję o przeniesieniu trumny marszałka Piłsudskiego do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Tym razem o wstrzymanie akcji poprosił sam prezydent Mościcki.
 • 22 czerwca – powołanie Związku Młodej Polski, organizacji młodzieżowej Obozu Zjednoczenia Narodowego.
 • 9 lipca – zakończono usypywanie Kopca Piłsudskiego w Krakowie.
 • 14 lipca – koniec konfliktu wawelskiego o trumnę marszałka Piłsudskiego, którą 22 czerwca na polecenie biskupa Adama Sapiehy przeniesiono z krypty św. Leonarda do przygotowanej osobnej krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.
 • 1 sierpnia:
 • Stanisława Walasiewicz ustanowiła rekord Polski w biegu na 100 m wynikiem 11,6 s. (rekord ten przetrwał 25 lat, poprawiono go dopiero w 1962).
 • uruchomiono pierwszą regularną linię autobusową w Sosnowcu.
 • 15 sierpniaStronnictwo Ludowe proklamowało strajk chłopski.
 • 19 sierpnia:
 • na Giewoncie od uderzenia pioruna zginęły 4 osoby, a 13 zostało porażonych.
 • policja otworzyła ogień do chłopów blokujących drogę w Harcie na Podkarpaciu, zabijając dwóch z nich.
 • 21 sierpnia – Wiesław Gąssowski ustanowił rekord Polski w biegu na 400 m wynikiem 48,3 s. (rekord ten przetrwał 17 lat, poprawiono go dopiero w 1954).
 • 25 sierpnia – został zdławiony strajk chłopski. Tego dnia w Majdanie Sieniawskim na Podkarpaciu w starciach z policją zginęło 15 chłopów.
 • 4 września – rektorzy szkół wyższych wprowadzili rozdział miejsc dla studentów Polaków i Żydów, tzw. getta ławkowe.
 • 11 wrześniaKierownictwo Marynarki Wojennej wprowadziło jako obowiązujący termin okręt podwodny zamiast wcześniejszego łódź podwodna (zarządzenie KMW nr 722/Org. z 11 IX 1937 r.).
 • 16 września – premiera filmu Znachor.
 • 25 września – pierwszy raz odegrano Hejnał Płocka.
 • 2 października – powstał Związek Lewicy Patriotycznej.
 • 3 października – powstało Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych.
 • 5 października – porozumienie polsko-niemieckie o tranzycie przez Pomorze.
 • 10 października – powstało Stronnictwo Pracy (z połączenia Narodowej Partii Robotniczej i Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji), prezesem został Wojciech Korfanty.
 • 16 października – powstał Klub Demokratyczny przekształcony w 1938 w Stronnictwo Demokratyczne.
 • 19 października – uchwałą Walnego Zjazdu Związku Lekarzy Państwa Polskiego wprowadzono tzw. paragraf aryjski.
 • 26 października – premiera filmu Dziewczęta z Nowolipek.
 • 27 października:
 • protest Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego przeciw bojówkarskim atakom prawicowych studentów.
 • wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych.
 • Październik – wprowadzenie getta ławkowego na niektórych polskich uczelniach wyższych.
 • 11 listopada – pierwsze obchody Święta Niepodległości jako ustawowego święta państwowego.
 • 25 listopada – podniesienie bandery na ORP „Błyskawica”.
 • 27 listopada – Rada Ministrów wydała rozporządzenie o reaktywacji Legii Akademickiej.
 • 8 grudnia – w Krynicy-Zdroju została uruchomiona pierwsza w kraju kolej linowo-terenowa na Górę Parkową.
 • 15 grudnia:
 • uruchomiono elektryczną linię kolejową Warszawa – Mińsk Mazowiecki.
 • powstał klub sportowy Calisia Kalisz.
 • 22 grudnia – rozwiązanie Socjalistycznej Partii Pracy.
 • Wydarzenia na świecie[]

 • 1 styczniaAnastasio Somoza García został dyktatorem Nikaragui.
 • 2 styczniaWłochy i Wielka Brytania zawarły porozumienie o wzajemnym poszanowaniu praw i interesów w rejonie Morza Śródziemnego.
 • 3 stycznia – w Leeds odbyła się pierwsza konwencja science fiction.
 • 7 stycznia – odbył się ślub przyszłej królowej Holandii Juliany i niemieckiego arystokraty Bernharda zu Lippe-Biesterfelda.
 • 9 stycznia – wszedł do kin film animowany Don Donald, w którym Kaczor Donald wystąpił po raz pierwszy w głównej roli i ze zmienionym wizerunkiem.
 • 11 stycznia – w USA ukazało się w sprzedaży pierwsze wydanie magazynu LOOK.
 • 13 stycznia – ustanowiono honorowy tytuł Ludowego Artysty ZSRR.
 • 19 styczniaHoward Hughes przeleciał z Los Angeles do Nowego Jorku w czasie 7:28.25 s. (ustanawiając nowy rekord lotniczy).
 • 20 stycznia – sędzia Sądu Najwyższego Charles Evans Hughes zaprzysiągł Franklina Delano Roosevelta na drugą kadencję jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zmiana daty zaprzysiężenia prezydenta była związana z ratyfikacją w 1933 roku dwudziestej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
 • 23 styczniawielki terror: w Moskwie rozpoczął się proces siedemnastu przywódców komunistycznych, oskarżonych o udział w spisku rzekomo zorganizowanym przez Lwa Trockiego, a mającym na celu obalenie ustroju komunistycznego i zamordowaniu Józefa Stalina.
 • 25 stycznia – w amerykańskim radiu NBC nadano pierwszy odcinek Guiding Light, najdłużej emitowanego serialu na świecie.
 • 26 stycznia:
 • w Michigan celebrowano 100-lecie przyłączenia stanu do Stanów Zjednoczonych.
 • rząd III Rzeszy wydał Ustawę o Dużym Hamburgu, na mocy której pruskie miasta Altona, Harburg-Wilhelmsburg i Wandsbek oraz hamburski Bergedorf straciły swoją samodzielność i stały się częścią Hamburga z dniem 1 kwietnia 1937.
 • 30 stycznia:
 • Adolf Hitler ogłosił wycofanie podpisu Niemiec pod Traktatem wersalskim.
 • wielki terror: w Moskwie zakończył się proces 17 czołowych komunistów oskarżonych o spiskowanie z Lwem Trockim przeciwko rządowi; 13 z nich zostało skazanych na karę śmierci.
 • 31 stycznia:
 • USA: powódź na rzece Ohio.
 • wielki terror: w ZSRR rozstrzelano 31 osób za rzekomy trockizm.
 • 5 lutego
 • Turcja przyjęła kemalizm jako ideologię państwową.
 • prezydent Franklin D. Roosevelt przedstawił plan zwiększenia składu osobowego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
 • 8 lutegohiszpańska wojna domowa: oddziały sił nacjonalistycznych, zdobyły miasto Málaga.
 • 827 lutego – hiszpańska wojna domowa: nierozstrzygnięta bitwa nad rzeką Jarama.
 • 11 lutego:
 • zakończył się strajk okupacyjny w fabrykach General Motors, kiedy korporacja uznała Zjednoczony Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Samochodowego (ang. United Automobile Workers Union).
 • w Japonii ustanowiono Order Kultury.
 • 16 lutegoWallace Hume Carothers opatentował syntetyczny polimerNylon.
 • 19 lutego:
 • w Australii doszło do katastrofy lotniczej w Parku Narodowym Lamington, pięć osób straciło życie.
 • w Addis Abebie, w czasie ceremonii w pałacu cesarskim, dwóch nacjonalistów Erytrejskich dokonało nieudanego zamachu na gubernatora i wicekróla Rodolfo Grazianiego. Włoskie siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do tłumu widzów i przez następne kilka tygodni, w zemście, dokonały rzezi na Etiopczykach.
 • ustanowiono flagę Holandii.
 • 21 lutego:
 • Liga Narodów zabroniła krajom postronnym udziału w hiszpańskiej wojnie domowej.
 • amerykański wynalazca Waldo Waterman dokonał pierwszego udanego lotu latającym samochodem (Aerobile).
 • 26 lutegoJan Alfred Szczepański i Justyn Wojsznis dokonali pierwszego wejścia na Ojos del Salado, najwyższy (6893 m) wulkan na Ziemi (obecnie nieczynny), położony w Andach Środkowych, na granicy Argentyny i Chile.
 • 27 lutego – podczas obrad plenum KC WKP aresztowano Mikołaja Bucharina i Aleksieja Rykowa; w ZSRR rozpoczął się kolejny etap czystek politycznych.
 • 1 marcaKyösti Kallio został prezydentem Finlandii.
 • 4 marca – odbyła się 9. ceremonia wręczenia Oscarów.
 • 8 marca – hiszpańska wojna domowa: rozpoczęła się bitwa pod Guadalajarą.
 • 12 marca – Aimo Cajander został po raz trzeci premierem Finlandii.
 • 14 marca – papież Pius XI ogłosił encyklikę Mit brennender Sorge dotyczącą sytuacji Kościoła w III Rzeszy i potępiającą narodowy socjalizm.
 • 15 marca – przy Cook County Hospital w Chicago utworzono pierwszy na świecie bank krwi.
 • 16 marca:
 • Davao na filipińskiej wyspie Mindanao uzyskało prawa miejskie.
 • dokonano oblotu holenderskiego myśliwca Fokker G.I.
 • 17 marca – w San Francisco ukazał się raport prywatnego detektywa Edwina Athertona dokumentujący wady i korupcję policji miejskiej.
 • 18 marca:
 • doszło do wybuchu gazu w szkole w miejscowości New London w stanie Teksas. Eksplozja pozbawiła życia 295 osób spośród uczniów i nauczycieli.
 • założono klub piłkarski Neftçi Baku.
 • 19 marcapapież Pius XI w encyklice Divini Redemptoris potępił antyreligijny charakter komunizmu.
 • 21 marca:
 • w Niemczech odczytano w kościołach encyklikę Piusa XI Mit brennender Sorge, potępiającą ideologię III Rzeszy.
 • 19 osòb (w tym 2 policjantów) zginęło, a 235 zostało rannych w czasie rozpędzania demonstracji nacjonalistów w Ponce na Portoryko.
 • 23 marca – hiszpańska wojna domowa: zwycięstwo wojsk republikańskich w bitwie pod Guadalajarą.
 • 26 marca:
 • w mieście Crystal City w stanie Teksas plantatorzy szpinaku wystawili statuę głównego bohatera komiksu i postaci z amerykańskiego filmu animowanego Popeye.
 • William Henry Hastie został pierwszym czarnoskórym sędzią Sadu Federalnego w USA.
 • 1 kwietniaAden stał się kolonią brytyjską.
 • 5 kwietnia – otwarto port lotniczy Praga-Ruzyně.
 • 9 kwietnia – japoński samolot Kamikadze (九七式司令部偵察機 – Boski Wiatr – Mitsubishi Ki-15) wylądował na londyńskim lotnisku, był to pierwszy samolot japońskiej produkcji, który przyleciał do Europy.
 • 10 kwietnia:
 • zwodowano holenderski transatlantyk SS Nieuw Amsterdam.
 • założono francuski klub piłkarski Nîmes Olympique.
 • 12 kwietnia – Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zawyrokował, że akt prawny zabezpieczający prawa robotników w sektorze prywatnym z 1935 r. (ang. National Labor Relations Act), jest zgodny z konstytucją.
 • 17 kwietnia – w filmie animowanym pod tytułem Prosiaka Porky’ego Polowanie (ang. Porky’s Duck Hunt), w reżyserii Texa Avery’ego z serii Zwariowane Melodie, zadebiutowała postać Kaczora Daffy’ego.
 • 20 kwietnia – pożar w szkole podstawowej w miejscowości Kilingi-Nõmme w Estonii, pozbawił życia 17 osób i ranił 50.
 • 21 kwietnia – założono chilijski klub piłkarski Universidad Católica Santiago.
 • 26 kwietnia – hiszpańska wojna domowa: niemiecki Legión Cóndor zbombardował baskijską Guernikę; zginęło ponad 1600 osób.
 • 27 kwietnia – premiera filmu Narodziny gwiazdy.
 • 28 kwietnia – na przedmieściach Rzymu Benito Mussolini dokonał otwarcia największego włoskiego studia filmowego Cinecittà.
 • 1 maja – we Francji w Paryżu doszło do strajku powszechnego.
 • 2 majareprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn zadebiutowała w Mistrzostwach Europy, przegrywając w Rydze z Francją 24:29.
 • 3 maja:
 • rewolucja hiszpańska: rozpoczęły się walki pomiędzy komunistami a anarchosyndykalistami, znane jako dni majowe w Barcelonie.
 • amerykańska pisarka Margaret Mitchell otrzymała nagrodę Pulitzera za powieść Przeminęło z wiatrem.
 • 6 maja:
 • niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas cumowania na lotnisku w Lakehurst w amerykańskim stanie New Jersey. Zginęło 13 pasażerów i 22 członków załogi oraz główny członek załogi naziemnej, kapitan Ernst Lehmann.
 • w Londynie otwarto Chelsea Bridge.
 • 7 maja – hiszpańska wojna domowa: niemiecki Legión Cóndor wyposażony w samoloty Heinkel He 51 wylądował w Hiszpanii, by wspomagać oddziały falangi generała Francisco Franco.
 • 8 maja – powołano metropolię ryską.
 • 12 maja – w Londynie w Opactwie Westminsterskm odbyła się koronacja Jerzyego VI Windsora i jego małżonki Elżbiety.
 • 17 maja – w mieście Solna pod Sztokholmem został otwarty Råsundastadion.
 • 20 maja – dokonano oblotu brytyjskiego samolotu pasażerskiego i pocztowego de Havilland Albatross.
 • 21 maja:
 • sowiecka stacja polarna wybudowana na pływającej krze stała się pierwszą naukową placówką na Oceanie Arktycznym.
 • w ramach akcji odwetowej za próbę zamachu na włoskiego gubernatora Rodolfo Grazianiego w Etiopii, włoskie oddziały dokonały masakry w klasztorze Debre Libanos, 297 mnichów zostało zamordowanych i 23 osoby świeckie.
 • 22 majawielki terror: w Kujbyszewie, w czasie konferencji organizacji partyjnej Okręgu, pod zarzutem szpiegostwa i uczestnictwa w kontrrewolucyjnej organizacji został aresztowany marszałek Michaił Tuchaczewski.
 • 26 maja:
 • wielki terror: w ZSRR poinformowano o aresztowaniu pod sfabrykowanym zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec marszałka Michaiła Tuchaczewskiego.
 • Egipt został członkiem Ligi Narodów.
 • 27 maja – uroczyście otwarto most Golden Gate, łączący San Francisco z hrabstwem Main.
 • 28 maja:
 • Neville Chamberlain został premierem Wielkiej Brytanii.
 • założono niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Volkswagen.
 • 30 maja – hiszpańska wojna domowa: w czasie walk pomiędzy „Republikanami” i „Nacjonalistami”, hiszpański statek Ciudad de Barcelona został storpedowany.
 • Maj – w Stanach Zjednoczonych bezrobocie osiągnęło poziom 7 mln osób.
 • 3 czerwca:
 • książę Windsoru Edward (do czasu abdykacji w 1936 roku król Edward VIII) poślubił we Francji Amerykankę Wallis Simpson.
 • MS Batory został poważnie uszkodzony w wyniku pożaru w odległości 800 mil morskich od brzegów amerykańskich.
 • 4 czerwcaFumimaro Konoe został premierem Japonii.
 • 8 czerwca:
 • całkowite zaćmienie Słońca, którego czas przekroczył 7 minut (tak długiego nie było przez 800 lat), było widoczne z Oceanu Spokojnego i z Peru.
 • we Frankfurcie odbyła się premiera kantaty scenicznej, skomponowanej przez Carla Orffa, pod tytułem Carmina Burana.
 • 9 czerwca – działacze antyfaszystowscy Carlo i Nello Rosselli zostali zamordowani we Francji przez włoską bojówkę faszystowską.
 • 11 czerwcawielki terror: na rozkaz Józefa Stalina dokonano egzekucji ośmiu wysokich dowódców wojskowych, m.in. marszałka Michaiła Tuchaczewskiego.
 • 13 czerwca – w Marsylii otwarto Stade Vélodrome.
 • 14 czerwca – stan Pensylwania wprowadził Święto Flagi, jako święto stanowe, jedyny spośród stanów w USA.
 • 15 czerwca – w Paryżu odbyła się premiera baletu Szach-mat Arthura Blissa.
 • 21 czerwca – we Francji koalicyjny rząd Léona Bluma podał się do dymisji.
 • 23 czerwca – w ramach Hiszpańskiej Armii Ludowej utworzono „150 Brygadę Międzynarodową im. Jarosława Dąbrowskiego”.
 • 1 lipca:
 • w referendum w Wolnym Państwie Irlandzkim obywatele zaakceptowali nową konstytucję – 685,105 osób głosowało za konstytucją a 527,945 przeciw.
 • pierwszy telefoniczny numer alarmowy na świecie został uruchomiony w Londynie. Kiedy abonent wykręcał 999, w centrali włączał się brzęczyk i pulsujące czerwone światło, aby zwrócić uwagę telefonistki.
 • niemiecki pastor luterański i teolog Martin Niemöller został aresztowany przez Gestapo.
 • 2 lipca:
 • Amelia Earhart i nawigator Fred Noonan zniknęli po starcie z Nowej Gwinei podczas lotu dookoła świata.
 • rozpoczęła czuwanie nieustająca warta żołnierska przy grobie nieznanego żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington koło Waszyngtonu.
 • 5 lipca – padł rekord temperatury w Kanadzie, w miejscowości Yellow Grass odnotowano 45 °C.
 • 6 lipca – hiszpańska wojna domowa: rozpoczęła się bitwa pod Brunete.
 • 7 lipcaincydent na moście Marco Polo – początek wojny chińsko-japońskiej (przez niektórych dzień ten jest uważany za początek II wojny światowej w Azji).
 • 8 lipcaJaponia wypowiedziała wojnę Chinom.
 • 11 lipca – w Nowym Jorku, Amerykanin Elroy Robinson ustanowił rekord świata w biegu na 800 m wynikiem 1.49,6 s.
 • 12 lipca – na paryskiej wystawie światowej pokazano obraz Pabla Picassa Guernica.
 • 16 lipca – w katastrofie kolejowej w indyjskim mieście Patna zginęło 107 osób.
 • 19 lipca – w Monachium została otwarta zorganizowana przez nazistów Wystawa sztuki zdegenerowanej.
 • 21 lipcaÉamon de Valera zostaje wybrany prezydentem Irlandii.
 • 22 lipcaNowy Ład (New Deal): Senat Stanów Zjednoczonych głosuje przeciwko propozycji prezydenta Franklina D. Roosevelta by zwiększyć ilość sędziów w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych.
 • 25 lipca – hiszpańska wojna domowa: zakończyła się bitwa pod Brunete.
 • 28 lipca – w Belfaście Irlandzka Armia Republikańska (IRA) dokonała nieudanej próby zamachu bombowego na króla Jerzego VI Windsora.
 • 30 lipcaNikołaj Jeżow wydał rozkaz nr 00447 (na podstawie decyzji KC WKP(b) z 2 lipca 1937 r., z podpisem Stalina), w którym zarządzał masową likwidację „elementów antyradzieckich”. Na jego mocy od sierpnia 1937 do września 1938 r. wydano zaocznie ponad 700 tys. wyroków śmierci.
 • 1 sierpnia – w Berlinie, sprinterka Stanisława Walasiewicz ustanowiła rekord świata w biegu na 100 m (11,6 s.)
 • 5 sierpnia – w ZSRR rozpoczęła się kampania mająca wyeliminować elementy antysowieckie, zwana Wielką Czystką. W następnym roku około 724 tys. osób zostało zamordowanych na skutek działalności komisji tzw. trzech (trojka), często komisje te wybierały swe ofiary ze względów etnicznych.
 • 6 sierpnia – hiszpańska wojna domowa: artyleria falangistów ostrzelała Madryt.
 • 10 sierpnia – w Tokio założono firmę Canon.
 • 11 sierpnia:
 • narkom spraw wewnętrznych Nikołaj Jeżow wydał rozkaz nr 00485; w zrealizowanej na jego podstawie tzw. „operacji polskiej” zamordowano ponad 110 tys. obywateli ZSRR polskiej narodowości.
 • Salwador wystąpił z Ligi Narodów.
 • 25 sierpnia – dokonano oblotu samolotu szturmowego Su-2.
 • 26 sierpniawojna chińsko-japońska: japoński samolot ostrzelał samochód z ambasadorem brytyjskim podczas powietrznego rajdu na Szanghaj.
 • 28 sierpnia – założono Toyota Motor Corporation.
 • 2 wrześniatajfun, który nawiedził Hongkong pozbawił życia około 11 tys. osób.
 • 5 września – hiszpańska wojna domowa: Falangiści zdobyli miasto Llanes.
 • 7 września:
 • CBS nadało dwuipółgodzinny koncert radiowy dla upamiętnienia zmarłego w lipcu George’a Gershwina.
 • hiszpańska wojna domowa: zakończyła się bitwa pod Belchite.
 • 21 września – w Londynie ukazała się powieść Hobbit, czyli tam i z powrotem (ang. The Hobbit or There and Back Again) autorstwa J. R. R. Tolkiena.
 • 22 września – „biały emigrant”, przywódca Rosyjskiego Związku Ogólnowojskowego generał Jewgienij Miller został przez wysłanników Wydziału Zagranicznego GUBG uprowadzony z Paryża do ZSRR.
 • 25 września – wojna chińsko-japońska: w bitwie o Pingxingguan, Komunistyczna Czerwona Armia pokonała siły japońskie.
 • 26 września – rozpoczęła się seria półgodzinnych programów radiowych pod tytułem Cień (ang. The Shadow), Orson Welles wystąpił w roli tytułowej.
 • 27 września – ostatni Tygrys żyjący na wyspie Bali zdechł. Był to najmniejszy z żyjących tygrysów.
 • 1 października:
 • w USA weszło w życie prawo (ang. Marijuana Tax Act), które było pierwszym krokiem do sankcji prawnych eliminujących używanie Marihuany.
 • sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Hugo Black, w przemówieniu radiowym, wyparł się związków z Ku Klux Klanem.
 • 2 października – Szwadrony śmierci dyktatora Dominikany Rafaela Trujillo rozpoczęły rzeź około 20 tys. czarnoskórych imigrantów z Haiti.
 • 3 października – wojna chińsko-japońska: japońska armia rozpoczęła ofensywę w kierunku miasta Nankin.
 • 5 października – w Chicago prezydent Roosevelt wygłosił przemówienie (ang. Quarantine Speech), w którym wzywał do objęcia kwarantanną narody agresywne. Przemówienie to wzmocniło wśród Amerykanów postawę izolacjonizmu.
 • 13 października – Niemcy w nocie dyplomatycznej do Brukseli zagwarantowali nienaruszalność i integralność terytorialną Belgii, pod warunkiem, że Belgia nie podejmie żadnej akcji militarnej pod adresem Niemiec.
 • 15 października – ukazała się powieść Ernesta Hemingwaya Mieć i nie mieć (ang. To Have and Have Not). Na podstawie powieści w roku 1944 został nakręcony film Mieć i nie mieć.
 • 17 październikaHyzio, Dyzio i Zyzio, siostrzeńcy Kaczora Donalda, po raz pierwszy pojawili się w gazetowym pasku komiksowym.
 • 21 października:
 • hiszpańska wojna domowa: całe północne wybrzeże Hiszpanii znalazło się w rękach Falangistów.
 • Roberto María Ortiz został wybrany prezydentem Argentyny.
 • 27 października – hiszpańska wojna domowa: siły republikańskie podpaliły zapasy paliw w mieście Gijón, wycofując się przed nacierającymi Falangistami.
 • 3 listopada – na mocy orzeczenia „trójki” NKWD rozstrzelano Wołodymyra Czechiwskogo, byłego premiera Ukraińskiej Republiki Ludowej.
 • 5 listopada:
 • w Kancelarii Rzeszy odbyło się ściśle tajne zebranie, na którym Adolf Hitler przedstawił swój plan powiększenia przestrzeni życiowej dla Niemców.
 • hiszpańska wojna domowa: w miejscowości Piedrafita de Babia pobliżu miasta León 35 tys. osób wspierających siły republikańskie zostało zamordowanych.
 • 6 listopada – Włochy dołączyły do paktu antykominternowskiego.
 • 9 listopada – wojna chińsko-japońska: armia japońska zdobyła Szanghaj.
 • 10 listopada:
 • brazylijski prezydent Getúlio Vargas ogłosił Estado Novo (Nowy Kraj), nazwę nowego rządu. Od tego momentu stał się dyktatorem Brazylii do roku 1945.
 • w Gruzji otwarto Muzeum Józefa Stalina.
 • 14 listopada – Japończycy zdobywają Szanghaj.
 • 21 listopada – w Leningradzie odbyła się premiera V symfonii Dymitra Szostakowicza.
 • 26 listopada – w Moskwie został rozstrzelany Peldżidijn Genden, były premier Mongolskiej Republiki Ludowej.
 • 28 listopadaJózef Stalin podpisał wniosek o rozwiązanie Komunistycznej Partii Polski.
 • 11 grudnia – Włochy wycofały się z Ligi Narodów.
 • 12 grudnia:
 • doszło do incydentu zbrojnego, kiedy to została zbombardowana kanonierka amerykańska USS Panay na rzece Jangcy koło Nankinu przez japońskie samoloty.
 • odbyły się wybory do Rady Najwyższej ZSRR.
 • 13 grudnia – wojna chińsko-japońska: armia japońska zdobyła Nankin, który stał się stolicą marionetkowego państwa chińskiego. Wojska dokonały masakry ludności cywilnej, w ciągu trzech miesięcy zamordowano ponad 300 tys. osób.
 • 15 grudnia – hiszpańska wojna domowa: rozpoczęła się bitwa o Teruel.
 • 21 grudnia – w amerykańskich kinach można było obejrzeć film animowany pełnometrażowy produkcji wytwórni Walta Disneya pod tytułem Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków.
 • 22 grudnia – otwarto Tunel Lincolna łączący nowojorski Manhattan z New Jersey.
 • 25 grudnia – w wieku 70 lat, legendarny dyrygent Arturo Toscanini dyrygował Orkiestrą Symfoniczną NBC w koncercie radiowym. Był to pierwszy występ dyrygenta z tą orkiestrą, który zapoczątkował 17-letnie występy. W pierwszym koncercie Toskanini dyrygował utwory Vivaldiego, Mozarta, Brahmsa. Miliony osób wysłuchało tego koncertu radiowego łącznie z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem.
 • 28 grudniaOctavian Goga został premierem Rumunii.
 • 29 grudniaIrlandia przyjęła konstytucję; de facto państwo stało się republiką, choć oficjalnie dopiero w 1949.
 • Urodzili się[]

 • 1 stycznia
 • Adam Wiśniewski-Snerg, polski pisarz science fiction (zm. 1995)
 • Mirosława Lombardo, polska aktorka
 • Janusz Michałowski, polski aktor
 • 2 styczniaMartin Lauer, niemiecki lekkoatleta
 • 3 stycznia
 • Tania Aszot-Harutunian, irańska pianistka
 • Gernot Böhme, niemiecki filozof
 • Zygmunt Konieczny, polski kompozytor muzyki teatralnej i muzyki filmowej
 • Glen A. Larson, amerykański scenarzysta i producent filmowy (zm. 2014)
 • Jerzy Mikułowski Pomorski, polski socjolog i nauczyciel akademicki
 • Andrzej Ramlau, polski operator filmowy
 • 4 stycznia
 • Dyan Cannon, amerykańska aktorka, reżyser, scenarzystka, montażystka i producent filmowy
 • Mariusz Walter, polski reporter i reżyser
 • 6 stycznia
 • Luigi Arienti, włoski kolarz
 • Paolo Conte, włoski kompozytor i śpiewający autor
 • 7 styczniaAnna Borowiec, polska aktorka
 • 8 styczniaShirley Bassey, brytyjska piosenkarka
 • 10 styczniaNatalia Piekarska-Poneta, polska poetka
 • 11 stycznia:
 • Henryk Boukołowski, polski aktor i reżyser
 • Francis Palmade, francuski sędzia rugby
 • 12 stycznia
 • Marie Dubois, francuska aktorka (zm. 2014)
 • Shirley Eaton, brytyjska aktorka
 • 13 stycznia
 • George Reisman, ekonomista amerykański
 • Eulogiusz (Smirnow), rosyjski duchowny prawosławny
 • 14 styczniaMarian Janowski, polski burmistrz, działacz społeczny i samorządowy
 • 15 stycznia
 • Margaret O’Brien, amerykańska aktorka dziecięca
 • Zofia Gładyszewska, polska aktorka filmowa i dubbingowa
 • 16 stycznia
 • Francis George, amerykański duchowny katolicki, kardynał (zm. 2015)
 • Marceli Klimkowski, polski psycholog
 • 18 stycznia
 • Yukio Endō (jap. 遠藤 幸雄), japoński gimnastyk (zm. 2009)
 • John Hume, północnoirlandzki polityk, laureat pokojowej Nagrody Nobla
 • Dieter Lindner, niemiecki lekkoatleta
 • David Mech, amerykański biolog
 • 19 styczniaZbigniew Jóźwik, doktor nauk, przyrodnik, artysta grafik, bibliofil i polarnik z Lublina
 • 20 stycznia
 • Bailey Howell, amerykański koszykarz
 • Jarosława Jóźwiakowska, polska siatkarka i lekkoatletka
 • Albert-Marie de Monléon, francuski duchowny katolicki
 • 21 stycznia
 • Zbigniew Bargielski, polski kompozytor
 • Christian de Chalonge, francuski reżyser i scenarzysta
 • 22 styczniaAl Kasha, amerykański kompozytor
 • 25 stycznia
 • Jerzy Kostro, polski szachista
 • Marek Starowieyski, polski duchowny katolicki
 • 27 stycznia
 • Marek Dagnan, polski autor tekstów piosenek
 • Youhanna Golta, egipski duchowny katolicki
 • David Yallop, brytyjski pisarz
 • 28 styczniaJerzy Jóźwiak, polski polityk
 • 29 styczniaArnold Belgardt, rosyjski kolarz
 • 30 stycznia
 • Vanessa Redgrave, brytyjska aktorka, zdobywczyni Oscara
 • Boris Spasski (ros. Борис Васильевич Спасский), rosyjski szachista
 • 31 stycznia
 • Philip Glass, amerykański kompozytor
 • Suzanne Pleshette, amerykańska aktorka (zm. 2008)
 • 1 lutego
 • Audrys Bačkis, litewski duchowny katolicki, kardynał
 • Don Everly, amerykański śpiewak rock and rolla
 • 2 lutego
 • Leszek Arent, polski koszykarz, trener
 • Eric Arturo del Valle, polityk panamski (zm. 2015)
 • Carl R. Hagen, amerykański fizyk teoretyczny pochodzenia norweskiego
 • 3 lutego
 • Jacques Barrot, francuski polityk (zm. 2014)
 • Mirosław Dakowski, polski fizyk
 • 4 lutego
 • Galina Jermołajewa, rosyjska kolarka
 • Piergiuseppe Vacchelli, włoski duchowny katolicki
 • 5 lutego
 • Rolf Bock, niemiecki trener piłkarski
 • Gaston Roelants, belgijski lekkoatleta, długodystansowiec
 • 6 lutegoWiesław Ochman, polski śpiewak operowy
 • 8 lutegoBronisław Łagowski, polski filozof, eseista i publicysta
 • 9 lutegoJózef Smaga, polski rusycysta, nauczyciel akademicki
 • 10 lutegoRoberta Flack, wokalistka amerykańska śpiewająca jazz, soul i folk
 • 11 lutego
 • Maciej Kossowski, polski piosenkarz i kompozytor muzyki
 • Maryse Condé, karaibska pisarka
 • 12 lutegoCharles Dumas, amerykański lekkoatleta (zm. 2004)
 • 13 lutego
 • Anna Malewicz-Madey, polska śpiewaczka operowa
 • Sigmund Jähn, niemiecki kosmonauta
 • 14 lutego
 • Carlos Campos, chilijski piłkarz
 • John MacGregor, brytyjski polityk
 • Márta Rudas, węgierska lekkoatletka, oszczepniczka
 • 15 lutego
 • Raymundo Damasceno Assis, brazylijski duchowny katolicki, kardynał
 • Henryk Pająk, polski pisarz
 • 16 lutego
 • Paul Bailey, brytyjski pisarz
 • Bohdan Gonsior, polski szpadzista
 • 17 lutego
 • Bolesław Faron, polski historyk
 • Wanda Koczeska, polska aktorka (zm. 2008)
 • Willi Koslowski, niemiecki piłkarz
 • 18 lutegoDamir Jadgarow, radziecki i uzbecki polityk
 • 19 lutegoKrzysztof Karasek, polski poeta
 • 20 lutego
 • Robert Huber, niemiecki biochemik, laureat Nagrody Nobla
 • Karol Tarnowski, polski filozof
 • Nancy Wilson, amerykańska wokalistka
 • 21 lutego
 • Ron Clarke, australijski lekkoatleta (zm. 2015)
 • Harald V Norweski, król Norwegii
 • Marek Wawrzkiewicz, polski poeta, dziennikarz i tłumacz
 • 22 lutego
 • Edward Leja, polski fizyk (zm. 2009)
 • Kazimierz Olesiak, polski polityk
 • 25 lutegoTom Courtenay, angielski aktor
 • 27 lutego
 • Barbara Babcock, amerykańska aktorka
 • Ricardo Estarriol, hiszpański dziennikarz
 • Mirosław Zbigniew Wojalski, polski krajoznawca, autor kilkunastu książek o dziejach i zabytkach Łodzi
 • 2 marca
 • Abd al-Aziz Buteflika, polityk algierski, prezydent Algierii
 • Katarzyna Piskorska, polska artystka rzeźbiarka i medalierka (zm. 2010)
 • 4 marcaJurij Sienkiewicz, radziecki lekarz pochodzenia polskiego, naukowiec i podróżnik, prezenter telewizyjny, autor książek (zm. 2003)
 • 6 marcaWalentina Tierieszkowa, radziecka kosmonautka
 • 8 marca
 • Juvénal Habyarimana, rwandyjski polityk i wojskowy (zm. 1994)
 • Zofia Helman, polska muzykolog
 • 9 marcaRyszard Cieślak, polski aktor (zm. 1990)
 • 10 marcaBernadetta Matuszczak, polska kompozytorka
 • 11 marca
 • Lorne Loomer, kanadyjski wioślarz
 • Aleksandra Zabielina, rosyjska florecistka
 • 14 marcaGerhart Lippert, niemiecki aktor
 • 15 marcaAndrzej Zawiślak, polski polityk (zm. 2015)
 • 16 marca
 • William Lester Armstrong, amerykański polityk (zm. 2016)
 • Salvatore Di Cristina włoski duchowny katolicki, arcybiskup Monreale
 • Attilio Nicora, włoski duchowny katolicki, kardynał
 • 18 marca
 • Rudi Altig, niemiecki kolarz (zm. 2016)
 • Laurens Jan Brinkhorst, holenderski polityk
 • 19 marca
 • Elżbieta Dzikowska, polska historyk, sinolog, podróżniczka i reżyser
 • Egon Krenz, niemiecki działacz państwowy
 • 20 marca
 • Krzysztof Kowalewski, polski aktor
 • Lois Lowry, amerykański pisarka
 • Jerry Reed, amerykański gitarzysta i aktor (zm. 2008)
 • Helmut Recknagel, niemiecki skoczek narciarski
 • 22 marca
 • Angelo Badalamenti, amerykański kompozytor
 • Winfried Böhm, niemiecki pedagog i filozof
 • Armin Hary, zachodnioniemiecki lekkoatleta
 • 23 marcaRobert Gallo, amerykański lekarz
 • 24 marcaMerkur Bozgo, albański aktor
 • 26 marca
 • Wayne Embry, amerykański koszykarz
 • Roger Gries, amerykański duchowny katolicki
 • Ahmad Kuraj, polityk palestyński
 • 28 marcaJózef Beker, polski kolarz
 • 30 marca
 • Warren Beatty, amerykański aktor i reżyser
 • Stanley Wojcicki, amerykański fizyk polskiego pochodzenia
 • 31 marcaHerbert Ninaus, piłkarz austriacki (zm. 2015)
 • 1 kwietniaMohammad Hamid Ansari, indyjski naukowiec, dyplomata, polityk
 • 2 kwietnia
 • Frank Covelli, amerykański lekkoatleta
 • Paul E. Kanjorski, amerykański polityk pochodzenia polskiego
 • 3 kwietnia
 • Maciej Wierzyński, polski dziennikarz telewizyjny
 • Aleksandra Zawieruszanka, polska aktorka
 • 4 kwietniaLajos Portisch, węgierski szachista
 • 5 kwietnia
 • Colin Powell, generał, pierwszy czarnoskóry szef amerykańskiej dyplomacji
 • Elżbieta Kępińska, polska aktorka
 • Andrzej Schinzel, polski matematyk
 • 6 kwietnia
 • Karsten Friedrich Hoppenstedt, niemiecki polityk
 • Billy Dee Williams, amerykański aktor i scenarzysta
 • 9 kwietniaMarek Walczewski, polski aktor (zm. 2009)
 • 10 kwietniaBella Achmadulina, rosyjska poetka (zm. 2010)
 • 11 kwietniaJill Gascoine, brytyjska aktorka, pisarka
 • 12 kwietniaIgor Wołk, rosyjski kosmonauta i pilot-oblatywacz
 • 13 kwietniaRyszard Stachowski, polski psycholog
 • 15 kwietniaHussein el-Husseini, libański polityk
 • 17 kwietniaFerdinand Piëch, austriacki przemysłowiec
 • 18 kwietnia
 • Joaquim Carvalho, portugalski piłkarz, bramkarz
 • Jan Kaplický, czeski architekt (zm. 2009)
 • 19 kwietnia
 • Joseph Estrada, polityk i aktor filipiński
 • Florian Pełka, polski jezuita
 • Branimir Šćepanović, serbski pisarz
 • Klaus Thunemann, niemiecki fagocista, pedagog
 • 20 kwietnia
 • Krystyna Rodowska, polska poetka, tłumaczka literatury pięknej, krytyk literacki
 • George Takei, amerykański aktor
 • 21 kwietniaJózef Poklewski, polski historyk
 • 22 kwietniaJack Nicholson, amerykański aktor
 • 23 kwietniaFranco Gallo, włoski prawnik, polityk
 • 26 kwietnia
 • Jean-Pierre Beltoise, francuski motocyklista i kierowca rajdowy (zm. 2015)
 • Jan Pietrzak, polski satyryk, aktor i piosenkarz
 • 27 kwietniaSandy Dennis, amerykańska aktorka filmowa i teatralna, nagrodzona Oscarem (zm. 1992)
 • 28 kwietnia
 • Saddam Husajn (arab. صدام حسين عبد المجيد التكريتي), iracki polityk, były dyktator (stracony w 2006)
 • Giacomo Rizzolatti, włoski neurofizjolog
 • 29 kwietniaLluís Martínez Sistach, hiszpański duchowny katolicki, arcybiskup Barcelony, kardynał
 • 3 majaHans Cieslarczyk, niemiecki piłkarz
 • 4 maja
 • Ron Carter, amerykański kontrabasista jazzowy
 • Krzysztof Kalczyński, polski aktor
 • 5 majaTrần Đức Lương, wietnamski polityk, prezydent
 • 6 majaRubin Carter, czarnoskóry bokser wagi średniej, oskarżony o potrójne morderstwo i skazany na karę dożywocia podczas kontrowersyjnego procesu w 1967 roku (zm. 2014)
 • 8 maja
 • Jerzy Hołowiecki, polski lekarz
 • Thomas Pynchon, amerykański pisarz
 • Hanna Rek, polska piosenkarka
 • Štefan Závacký, słowacki taternik, przewodnik tatrzański i ratownik górski
 • 9 majaRafael Moneo, hiszpański architekt
 • 10 majaTamara Press, lekkoatletka radziecka
 • 11 maja
 • Dieter Grimm, niemiecki prawnik
 • Ewa Wawrzoń, polska aktorka
 • Zygmunt Zgraja, polski wirtuoz harmonijki ustnej
 • 12 maja
 • George Carlin, amerykański komik, aktor i laureat nagrody Grammy (zm. 2008)
 • Susan Hampshire, brytyjska aktorka
 • 13 maja
 • Zohra Lampert, amerykańska aktorka
 • Antonio Rada, piłkarz kolumbijski (zm. 2014)
 • Roger Zelazny, amerykański pisarz (zm. 1995)
 • 14 majaVic Flick, angielski gitarzysta
 • 15 maja
 • Madeleine Albright, amerykańska dyplomatka, sprawowała funkcję 64. amerykańskiego sekretarza stanu
 • Manuel Astorga, piłkarz chilijski
 • Trini Lopez, amerykańsko-meksykański piosenkarz i gitarzysta
 • 16 maja
 • Yvonne Craig, amerykańska aktorka i tancerka (zm. 2015)
 • Antonio Rattin, piłkarz argentyński
 • 18 maja
 • Brooks Robinson, amerykański beseballista
 • Jacques Santer, polityk luksemburski, przewodniczący Komisji Europejskiej
 • Barbara Wachowicz, polska pisarka
 • 19 maja
 • Zygmunt Bielawski, polski aktor, dyrektor teatru (zm. 2006)
 • Vittorio Prodi, włoski fizyk, polityk
 • 22 majaHubert Orłowski, polski germanista
 • 24 maja
 • Janusz Małłek, polski historyk
 • Archie Shepp, afroamerykański muzyk
 • 26 majaLivio Trapè, włoski kolarz
 • 27 majaAndriej Bitow, rosyjski pisarz
 • 29 maja
 • Alois Kothgasser, austriacki duchowny katolicki
 • Irmin Schmidt, niemiecki muzyk i kompozytor
 • Alwin Schockemöhle, niemiecki jeździec
 • 30 majaWalter Hurley, amerykański duchowny katolicki
 • 31 majaRobin Ramsay, australijski aktor
 • 1 czerwcaMorgan Freeman, amerykański aktor, reżyser, zdobywca Oscara
 • 2 czerwca
 • Rosalyn Higgins, niemiecka prawniczka
 • Sally Kellerman, amerykańska aktorka
 • 3 czerwca
 • Bogusław Fornalczyk, polski kolarz
 • Jean-Pierre Jaussaud, francuski kierowca wyścigowy
 • Robert Joseph Shaheen, amerykański duchowny katolicki
 • 5 czerwcaHélène Cixous, francuska filozof, pisarka, feministka
 • 7 czerwcaZdzisław Kudła, polski reżyser, scenarzysta, scenograf, twórca filmów animowanych
 • 10 czerwcaLuciana Paluzzi, włoska aktorka
 • 11 czerwca
 • David Mumford, amerykański matematyk
 • Rino Marchesi, włoski piłkarz
 • Robin Warren, australijski lekarz i naukowiec, laureat Nagrody Nobla
 • 12 czerwca
 • Joël de Rosnay, francuski biolog molekularny, informatyk, pisarz
 • Antoni Grabowski, polski rzeźbiarz, pedagog
 • 13 czerwcaErich Ribbeck, niemiecki piłkarz
 • 14 czerwcaJørgen Leth, duński reżyser
 • 15 czerwca
 • Curtis Cokes, amerykański bokser
 • Félix del Blanco Prieto, hiszpański duchowny kstolicki, arcybiskup, nuncjusz apostolski
 • Anna Hazare, indyjski działacz społeczny
 • Waylon Jennings, amerykański piosenkarz muzyki country i gitarzysta (zm. 2002)
 • 16 czerwcaSymeon II, ostatni car Bułgarii
 • 17 czerwcaArthur Schmidt, amerykański montażysta filmowy
 • 18 czerwca
 • Del Harris, amerykański trener koszykówki
 • Jay Rockefeller, amerykański polityk
 • Witalij Żołobow, radziecki pułkownik-inżynier, kosmonauta
 • 19 czerwca
 • Ernesto Contreras, argentyński kolarz
 • André Glucksmann, francuski pisarz i filozof żydowskiego pochodzenia (zm. 2015)
 • 23 czerwca
 • Martti Ahtisaari, fiński polityk, dyplomata ONZ, prezydent Finlandii, laureat Nagrody Nobla
 • Elza Soares, brazylijska piosenkarka
 • 24 czerwcaAnita Desai, indyjska pisarka
 • 25 czerwca
 • Nawwaf al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah, szejk Kuwejtu, następca tronu
 • Ben Fayot, luksemburski polityk
 • Stanisław Majorek, polski trener piłki ręcznej
 • Keizō Obuchi (jap. 小渕 恵三), japoński polityk, premier Japonii (zm. 2000)
 • Gerald Wiesner, kanadyjski duchowny katolicki
 • Baron Wolman, amerykański fotograf
 • 26 czerwca
 • Marian Banasiewicz, polski rzeźbiarz
 • Robert C. Richardson, amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla (zm. 2013)
 • 28 czerwca
 • Romano Sgheiz, włoski wioślarz
 • Jeorjos Zaimis, grecki żeglarz sportowy
 • 30 czerwca
 • Giovanni Battista Morandini, włoski duchowny katolicki
 • Hiltrud Kier, austriacka historyk
 • 1 lipcaKrzysztof Rau, polski reżyser
 • 3 lipcaTom Stoppard, brytyjski dramaturg i scenarzysta
 • 4 lipca
 • Richard Rhodes, amerykański historyk, dziennikarz i publicysta
 • Sonja Haraldsen, żona króla Norwegii Haralda V, królowa Norwegii
 • Bogdan Wojtuś, polski biskup katolicki
 • 6 lipca
 • Władimir Aszkenazy (ros. Владимир Давидович Ашкенази), rosyjski pianista i dyrygent
 • Ned Beatty, amerykański aktor
 • 7 lipca
 • Tung Chee Hwa, szef władz wykonawczych Specjalnego Regionu Administracyjnego ChRL (Hongkong)
 • Héctor González, piłkarz kolumbijski
 • 9 lipcaDavid Hockney, angielski malarz, rysownik, grafik, fotograf oraz scenograf
 • 11 lipcaBai Xianyong, chiński pisarz
 • 12 lipca
 • Bill Cosby, amerykański aktor
 • Lionel Jospin, francuski polityk socjalistyczny, premier Francji
 • Fritz Kehl, szwajcarski piłkarz
 • 14 lipca
 • Teresa Lipowska, polska aktorka
 • Yoshirō Mori, japoński polityk, premier Japonii
 • 17 lipcaStanisław Tym, polski aktor, satyryk, reżyser
 • 18 lipca
 • Jacek Fedorowicz, polski aktor i satyryk
 • Roald Hoffmann, chemik amerykański, pochodzenia polsko-żydowskiego, laureat Nagrody Nobla
 • Hunter S. Thompson, amerykański autor książek i dziennikarz (zm. 2005)
 • 20 lipca
 • Czesław Deptuła, polski historyk
 • Ken Ogata, japoński aktor (zm. 2008)
 • 21 lipcaZygmunt Andrzej Heinrich, polski taternik, himalaista (zm. 1989)
 • 22 lipcaKarol Daniel Kadłubiec, polski etnograf i historyk sztuki
 • 24 lipcaGeorge Young, amerykański lekkoatleta, długodystansowiec
 • 25 lipca
 • Krystyna Loska, polska spikerka i prezenterka telewizyjna
 • Colin Renfrew, brytyjski archeolog
 • 27 lipca
 • Anna Dawson, brytyjska aktorka komediowa
 • Don Galloway, amerykański aktor (zm. 2009)
 • 28 lipcaFrancis Veber, francuski reżyser
 • 29 lipcaDaniel McFadden, ekonomista amerykański, laureat Nagrody Nobla
 • 31 lipca
 • Olof Johansson, szwedzki polityk
 • Edyta Piecha, piosenkarka rosyjska
 • 2 sierpnia
 • Garth Hudson, kanadyjski muzyk, pianista i saksofonista
 • Jacob Oudkerk, holenderski kolarz
 • 3 sierpnia
 • Steven Berkoff, brytyjski aktor
 • Andrés Gimeno, tenisista hiszpański
 • Małgorzata Prażmowska, polska aktorka
 • 4 sierpniaJohn Tormey, amerykański aktor
 • 5 sierpnia
 • Gordon Johncock, amerykański kierowca wyścigowy
 • Manuel Pinto da Costa, polityk Wysp Świętego Tomasza i Książęca
 • 6 sierpniaCharlie Haden, amerykański kontrabasista (zm. 2014)
 • 8 sierpniaDustin Hoffman, amerykański aktor filmowy
 • 9 sierpniaIrena Kownas, polska aktorka
 • 11 sierpniaDieter Kemper, niemiecki kolarz
 • 14 sierpniaRenzo Piano, włoski architekt, laureat Nagrody Pritzkera
 • 15 sierpnia
 • Edward Frankowski, polski duchowny katolicki
 • Boungnang Vorachith, laotański polityk
 • 16 sierpniaLorraine Gary, brytyjska aktorka
 • 17 sierpnia
 • Andrzej Czechowicz, polski agent
 • Paul Walsh, amerykański duchowny katolicki (zm. 2014)
 • 18 sierpniaEdward Stachura, polski poeta (zm. 1979)
 • 20 sierpniaAndriej Konczałowski, rosyjski reżyser i scenarzysta
 • 21 sierpnia
 • Donald Dewar, szkocki polityk (zm. 2000)
 • Robert Stone, amerykański pisarz (zm. 2015)
 • 22 sierpniaFrancesco Musso, włoski bokser
 • 26 sierpniaStanisław Mossakowski, polski historyk sztuki
 • 27 sierpniaTommy Sands, amerykański aktor i piosenkarz
 • 28 sierpniaTony Marchant, australijski kolarz
 • 30 sierpnia
 • Domenico De Lillo, włoski kolarz
 • Bruce McLaren, nowozelandzki inżynier, kierowca wyścigowy (zm. 1970)
 • 2 września
 • Willi Giesemann, niemiecki piłkarz
 • Monika Taubitz, pochodząca ze Śląska niemiecka poetka i pisarka
 • Peter Ueberroth, amerykański działacz sportowy
 • 4 wrześniaDawn Fraser, australijska pływaczka
 • 5 września
 • William Devane, amerykański aktor
 • Antonio Valentín Angelillo, argentyński piłkarz
 • 6 września
 • Jerzy Bińczycki, polski aktor (zm. 1998)
 • Janusz Kurczab, polski szermierz, taternik i alpinista (zm. 2015)
 • 7 września
 • Erwin Josef Ender, niemiecki arcybiskup, nuncjusz apostolski w Niemczech
 • Oleg Łobow, rosyjski polityk
 • Edward Rogala, polski generał
 • 10 września:
 • Jared Diamond, amerykański biolog
 • Refa’el Ederi, izraelski polityk
 • 11 września:
 • Robert Crippen, amerykański astronauta
 • Iosif Kobzon, rosyjski piosenkarz i pedagog
 • Paola Ruffo di Calabria, królowa Belgii
 • Tomas Venclova, litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej
 • 13 września
 • Don Bluth, amerykański reżyser
 • Gene Guarilia, amerykański koszykarz
 • 15 września
 • Robert Emerson Lucas, ekonomista amerykański, laureat Nagrody Nobla
 • Józef Puglisi, włoski duchowny katolicki, błogosławiony (zm. 1993)
 • Wiktor Romanow, rosyjski kolarz
 • Fernando de la Rúa, argentyński polityk, prezydent Argentyny
 • 17 września
 • Orlando Cepeda, portorykański baseballista
 • Urszula Mazurek, polska harfistka
 • 18 września
 • Frank Tracy Griswold, amerykański duchowny anglikański, biskup Chicago i prymas Kościóła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych
 • George Martin, hiszpański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 • 20 wrześniaStefan Siczek, polski biskup katolicki (zm. 2012)
 • 22 wrześniaMarian Gołębiewski, polski arcybiskup katolicki
 • 25 wrześniaKyösti Toivonen, fiński polityk
 • 28 wrześniaHeinz Hornig, niemiecki piłkarz
 • 29 wrześniaAntonio Bailetti, włoski kolarz
 • 30 września
 • Jurek Becker, niemiecki pisarz (zm. 1997)
 • Gary Hocking, rodezyjczyk kierowca motocyklowy i wyścigowy (zm. 1962)
 • Wałentyn Sylwestrow, ukraiński kompozytor
 • 1 października
 • Peter Stein, niemiecki reżyser
 • Ryszard Szafirski, polski wspinacz, alpinista i ratownik górski
 • 2 października
 • Krystyna Mrugalska, polska pedagog i działaczka społeczna
 • Daniel Francis Walsh, amerykański duchowny katolicki
 • 4 października
 • Jackie Collins, brytyjska pisarka (zm. 2015)
 • Wojciech Łazarek, polski trener piłkarski
 • Urszula Trawińska-Moroz, polska śpiewaczka operowa (sopran)
 • Franz Vranitzky, austriacki ekonomista i polityk
 • 5 październikaOllan Cassell, amerykański lekkoatleta
 • 6 październikaMario Capecchi, amerykański genetyk pochodzenia włoskiego, laureat Nagrody Nobla
 • 7 październikaMaria Szyszkowska, filozof, polska działaczka polityczna
 • 9 październikaJerzy Maria Nowak,polski dyplomata
 • 10 październikaHenry Mansell, amerykański duchowny katolicki
 • 11 października
 • Bobby Charlton, angielski piłkarz
 • Ron Leibman, amerykański aktor
 • 13 października
 • Sami Frey, francuski komik i aktor
 • Jan Jagielski, polski działacz społeczny
 • 14 październikaBandzragczijn Dzunduj, mongolski biegacz narciarski, olimpijczyk
 • 15 października
 • Marek Kępiński, polski aktor
 • Tatjana Tałyszewa, rosyjska lekkoatletka
 • 16 październikaAlicja Boniuszko, polska tancerka
 • 19 październikaTeresa Ciepły, polska lekkoatletka, trzykrotna medalistka olimpijska, rekordzistka świata i Europy (zm. 2006)
 • 20 październikaWanda Jackson, amerykańska piosenkarka
 • 21 październikaJoseph Latino, amerykański duchowny katolicki
 • 23 październikaJean-Pierre Cot, francuski polityk
 • 25 październikaJozef Jankech, słowacki trener piłkarski
 • 28 października
 • Graham Bond, angielski muzyk, saksofonista, organista i wokalista, prekursor jazz-rocka (zm. 1974)
 • Lenny Wilkens, amerykański koszykarz
 • 29 października
 • Bierta Kołokolcewa, rosyjka łyżwiarka szybka
 • Alan Peacock, angielski piłkarz
 • 30 października
 • John Dunne, amerykański duchowny katolicki
 • Claude Lelouch, francuski reżyser
 • 2 listopadaBarbara Borys-Damięcka, polska reżyser teatralna i telewizyjna
 • 3 listopadaKonstantyn Ciciszwili, polski scenarzysta, reżyser teatralny i filmowy pochodzenia żydowsko-gruzińskiego
 • 5 listopadaHarris Yulin, amerykański aktor
 • 6 listopada
 • Wadim Bakatin, rosyjski polityk, szef KGB
 • Joe Warfield, amerykański aktor i reżyser teatralny
 • 8 listopada
 • Peter Brabrook, angielski piłkarz
 • Jan Kociniak, polski aktor (zm. 2007)
 • 9 listopadaMaciej Prus, polski reżyser i aktor teatralny
 • 11 listopadaGerman (Timofiejew), rosyjski duchowny katolicki
 • 12 listopadaRichard Truly, amerykański astronauta
 • 13 listopada
 • Adam Holender, polski operator filmowy
 • Stanisław Oślizło, polski piłkarz
 • 15 listopada
 • Carl Bertelsen, piłkarz duński
 • Yaphet Kotto, amerykański aktor
 • 16 listopadaKrystyna Starczewska, polska polonistka, filozof, etyk i pedagog
 • 21 listopada
 • Bernard Bot, holenderski polityk
 • Marlo Thomas, amerykańska aktorka
 • 22 listopada
 • Edward Hulewicz, polski piosenkarz
 • Nikołaj Kapustin, ukraiński kompozytor i pianista
 • 23 listopada
 • Karl Mildenberger, niemiecki bokser
 • Karol Modzelewski, polski historyk, działacz polityczny
 • 26 listopada
 • Boris Jegorow (ros. Борис Борисович Егоров), kosmonauta radziecki (zm. 1994)
 • Léo Lacroix, francuski narciarz
 • Andrzej Zieliński, polski polityk, minister kultury
 • 28 listopadaStanisław Mańkowski, polski inżynier
 • 30 listopada
 • Jesús del Muro, meksykański piłkarz
 • Frank Ifield, brytyjski piosenkarz
 • Ridley Scott, brytyjski reżyser
 • Dragoslav Šekularac, serbski piłkarz, trener
 • 1 grudnia
 • Saeeduzzaman Siddiqui, pakistański prawnik
 • Vaira Vīķe-Freiberga, łotewska polityk, prezydent Łotwy
 • 2 grudniaBrian Lumley, pisarz angielski
 • 4 grudnia
 • Lois Jackman, australijska lekkoatletka
 • William Lombardy, amerykański szachista
 • Donnelly Rhodes, kanadyjski aktor
 • 5 grudniaGuy Thomazeau, francuski duchowny katolicki
 • 7 grudnia
 • Thad Cochran, amerykański polityk
 • Kenneth Colley, brytyjski aktor
 • Paweł Trybalski, polski malarz
 • 10 grudniaKarel von Schwarzenberg, działacz ruchu obrony praw człowieka, minister spraw zagranicznych Czech
 • 12 grudnia
 • Michael Jeffery, australijski działacz państwowy
 • Joop van Oosterom, holenderski szachista
 • 15 grudniaRoman Lentner, polski piłkarz
 • 18 grudniaJanusz Onyszkiewicz, polski polityk, matematyk, alpinista i speleolog, minister obrony narodowej w latach 1997–2000
 • 19 grudnia
 • Barry Mazur, amerykański matematyk
 • Albert Moses, brytyjski aktor, reżyser i producent telewizyjny
 • 21 grudnia
 • Jane Fonda, amerykańska aktorka
 • Dawid Lewi, izraelski polityk
 • 22 grudniaGiuseppe Nazzaro, włoski arcybiskup, Kustosz Ziemi Świętej, wikariusz apostolski Aleppo (zm. 2015)
 • 23 grudnia
 • Maja Komorowska, polska aktorka
 • Timothy McDonnell, amerykański duchowny katolicki
 • 24 grudnia
 • Hansruedi Führer, piłkarz szwajcarski
 • Kazimierz Górny (biskup), polski biskup katolicki
 • 25 grudniaMaung Aye, birmański wojskowy i polityk
 • 26 grudnia
 • John Horton Conway, angielski matematyk
 • Gnassingbé Eyadéma, polityk Togo, prezydent tego państwa (zm. 2005)
 • Teresa Kubiak, polska śpiewaczka
 • 28 grudniaRatan Tata, indyjski biznesmen, prezes Tata Motors
 • 29 grudnia
 • Maumun ̓Abdul Gajum, maledwiski polityk, prezydent Malediwów
 • Anna Jekiełek, polska scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz
 • 30 grudniaGordon Banks, angielski piłkarz
 • 31 grudnia
 • Avram Hershko, izraelski biolog, laureat Nagrody Nobla
 • Anthony Hopkins, brytyjski aktor
 • Racławice – wieś w Polsce położona jest na lekko pofałdowanej Wyżynie Miechowskiej w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie RacławiceBank krwi – instytucja, której zadaniem jest: zbieranie, przechowywanie lub przetwarzanie krwi, w taki sposób by mogła być użyta do transfuzji i do innych celów. Krew jest przechowywana w specjalnych szafach chłodniczych. Krew pełna oraz koncentrat krwinek czerwonych może być przechowywany w temperaturze od +2 °C do +6 °C. Temperatura przechowywania świeżo mrożonego osocza powinna wynosić poniżej -18 °C (zalecana -30 °C).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rudi Altig (ur. 18 marca 1937 w Mannheim) - niemiecki kolarz torowy i szosowy reprezentujący RFN, trzykrotny medalista torowych i dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata.
  Zwariowane melodie (oryginalny tytuł angielski: Looney Tunes lub Merrie Melodies, 1929-1969) – seria krótkich, animowanych filmów, produkowana przez wytwórnię Warner Bros. Kreskówki te opowiadają o przygodach królika Bugsa, kaczora Daffy’ego, kota Sylwestra, ptaszka Tweety’ego, myśliwego Elmera, Diabła Tasmańskiego Taza, Kojota i Strusia Pędziwiatra, Pirata Sama, Babci i innych postaci.
  Henry Joseph Mansell (ur. 10 października 1937 w Nowym Jorku) – amerykański duchowny katolicki, arcybiskup metropolita Hartford w latach 2003-2013.
  Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy (NSPP) – polska partia polityczna grupująca lewicowych socjalistów, działająca od 1922 do 1937. Do 1924 nosiła nazwę Partia Niezależnych Socjalistów.
  Trockizm – nazwa koncepcji ideologiczno-politycznej głoszonej przez Lwa Trockiego, powstała w ZSRR w toku sporu o taktykę partii bolszewickiej i światowego ruchu komunistycznego po śmierci Włodzimierza Lenina.
  Giewont – masyw górski w Tatrach Zachodnich o wysokości 1894 m n.p.m. i długości 2,7 km. Jego główny wierzchołek, Wielki Giewont, jest najwyższym szczytem w Tatrach Zachodnich położonym w całości na terenie Polski.
  Paul Henry Walsh (ur. 17 sierpnia 1937 w Brooklynie, Nowy Jork; zm. 18 października 2014) – amerykański duchowny katolicki, biskup pomocniczy Rockville Centre w latach 2003-2012.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.294 sek.