• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 18 Brygada Zmechanizowana

  Przeczytaj także...
  Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.
  Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.

  18 Białostocka Brygada Zmechanizowana im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (18 BZ) – dawny związek taktyczny Wojska Polskiego.

  Formowanie i zmiany organizacyjne[]

  Na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP z grudnia 1993 w garnizonie Białystok, w koszarach przy ul. Kawaleryjskiej, na bazie 3 Pułku Zmechanizowanego została utworzona 18 Brygada Zmechanizowana. Brygada podporządkowana została dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki.

  Garnizon – to stałe miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie pokoju. Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki, czy osady. Miasto garnizonowe to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.Edward Śmigły-Rydz, także: Edward Rydz, Edward Rydz-Śmigły, pseud. "Śmigły", "Tarłowski", "Adam Zawisza" (ur. 11 marca 1886 w Brzeżanach, zm. 2 grudnia 1941 w Warszawie) – polski wojskowy, polityk, marszałek Polski, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 r., formalnie przez 17 dni "następca prezydenta RP na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju", wolnomularz, członek jednej z lóż wolnomularskich Wielkiej Loży Narodowej Polski.

  31 grudnia 2001, w wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych, 18 BZ została rozformowana, a w jej miejsce utworzona 18 Białostocka Brygada Obrony Terytorialnej. 1 lipca 2004 obowiązki dowódcy brygady objął płk Artur Ryczywolski.

  W wyniku kolejnych przemian organizacyjnych 18 BOT przeformowana została w 18 Batalion Obrony Terytorialnej. 23 kwietnia 2009 jednostkę wizytował minister Obrony Narodowej, Bogdan Klich. W czasie spotkania z żołnierzami minister poinformował, że w lutym tego roku zdecydował o rozformowaniu batalionu, w terminie do 30 czerwca 2009 i utworzeniu pułku rozpoznawczego. 1 lipca 2009 sformowany został 18 Pułk Rozpoznawczy, JW 3519.

  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.Bogdan Adam Klich (ur. 8 maja 1960 w Krakowie) – polski lekarz, polityk, politolog, były poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm IV kadencji, od 2007 do 2011 minister obrony narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska, od 2011 senator VIII kadencji.

  Tradycje[]

  Edward Rydz-Śmigły – patron 18 BBZ

  Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 4 maja 1995 jednostka otrzymała imię patrona Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, nazwę wyróżniającą Białostocka oraz przyjęła dziedzictwo tradycji:

 • 10 Pułku Ułanów Litewskich
 • 18 Dywizji Piechoty zorganizowanej we Francji przez gen. Józefa Hallera
 • 3 Berlińskiego Pułku Zmechanizowanego
 • 6 maja 1995 brygada otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Białystok.

  15 października 2009 weszła w życie decyzja ministra Obrony Narodowej w sprawie zezwolenia 18 Pułkowi Rozpoznawczemu na używanie sztandaru 18 Batalionu Obrony Terytorialnej do 15 sierpnia 2010.

  Pułk (przestarz. i w większości języków "regiment") – jednostka wojskowa w różnych rodzajach wojsk, pełniąca funkcje administracyjne, szkoleniowe i logistyczne (kwatermistrzowskie).Jednostki rozpoznawcze Wojska Polskiego – spis polskich oddziałów i pododdziałów rozpoznawczych: ich organizacja, geneza, podległość i przeformowania; miejsce stacjonowania.

  Dowódcy[]

 • płk dypl. Grzegorz Madej (1993-1996)
 • płk dypl. Grzegorz Buszka (1996-2000)
 • ppłk dypl. Gwidon Karolak (był w 2001)
 • Zobacz też[]

 • Wojska obrony terytorialnej
 • Jednostki rozpoznawcze Wojska Polskiego
 • Oddział rozpoznawczy
 • Przypisy

  1. Krząstek i Żak 1997 ↓, s. 65.
  2. Decyzja Nr 309/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie czasowego używania sztandaru 18. batalionu obrony terytorialnej przez 18. pułk rozpoznawczy (Dz. U. MON Nr 17 z 30 września 2009 r., poz. 195).

  Bibliografia[]

 • Tadeusz Krząstek, Andrzej Żak: Z ziemi włoskiej do Polski. Warszawa: Wydawnictwo Marrow SA, 1997. ISBN 83-907396-5-8.
 • Dziennik Rozkazów Ministra Obrony Narodowej z 1995
 • Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2009
 • Linki zewnętrzne[]

 • 18 pułk rozpoznawczy - strona nieoficjalna [dostęp: 2011-09.04]
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).Wojska obrony terytorialnej – część sił zbrojnych przeznaczona do prowadzenia działań taktycznych na obszarze kraju. Stanowiły je jednostki ogólnego przeznaczenia oraz ochrony i obrony obiektów formowane i wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia walki, wsparcia działań wojsk operacyjnych oraz działań humanitarnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Edward Śmigły-Rydz, także: Edward Rydz, Edward Rydz-Śmigły, pseud. "Śmigły", "Tarłowski", "Adam Zawisza" (ur. 11 marca 1886 w Brzeżanach, zm. 2 grudnia 1941 w Warszawie) – polski wojskowy, polityk, marszałek Polski, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 r., formalnie przez 17 dni "następca prezydenta RP na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju", wolnomularz, członek jednej z lóż wolnomularskich Wielkiej Loży Narodowej Polski.
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
  Rozpoznanie – jest produktem wiedzy dotyczącej działalności i możliwości prowadzenia działań przez aktualnego lub potencjalnego przeciwnika, obszaru prowadzenia działań i warunków hydrometeorologicznych.
  Formowanie – nakazane rozkazem lub zarządzeniem organizacyjnym utworzenie wojskowej jednostki organizacyjnej – zgodnie z ustalonym etatem.
  10 Pułk Ułanów Litewskich (10 p.uł.) – oddział kawalerii Samoobrony Litwy i Białorusi, Wojska Litwy Środkowej i Wojska Polskiego II RP.
  Marszałek – stopień wojskowy; w wielu krajach najwyższy stopień, nadawany dowódcom za wybitne osiągnięcia wojenne. W kilku państwach ustępuje stopniowi generalissimusa.
  1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki (1 DZ) – związek taktyczny Wojska Polskiego bezpośrednio podległy Dowództwu Wojsk Lądowych. Sztab i dowództwo dywizji stacjonował w podwarszawskim Legionowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.