• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1848  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jean-Charles François de Ladoucette, baron Cesarstwa (ur. 3 października 1772 w Nancy, zm. 19 marca 1848 w Paryżu) – francuski szlachcic, działacz gospodarczy i polityczny, publicysta.Gaeta (ant. Caieta) - niewielkie portowe miasto we Włoszech, na wybrzeżu morza Tyrreńskiego, w regionie Lacjum, prowincji Latina. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od "kaiàdas" lub "kaiètas", czyli jaskinia. Mieści się tu baza operacji morskich NATO. Na szycie Monte Orlando znajduje sie mauzoleum rzymskiego senatora, konsula i cenzora Lucjusza Munatiusa Plancusa.
  Wydarzenia w Polsce[]
 • 20 marcapowstanie wielkopolskie: w Poznaniu utworzono Komitet Narodowy Polski z Gustawem Potworowskim na czele.
 • 21 marcaWiosna Ludów: we Lwowie utworzono Komitet Narodowy.
 • 1 kwietnia:
 • otwarto odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej do granicy w Maczkach.
 • Komitet Narodowy Polski w Poznaniu zniósł część obowiązków chłopskich wobec dworów.
 • 6 kwietnia – władze austriackie przyznały pełną autonomię Uniwersytetowi Lwowskiemu i zezwoliły na wykłady w języku polskim.
 • 11 kwietnia – powstanie wielkopolskie: została podpisana ugoda w Jarosławcu między przedstawicielami władz pruskich a Komitetem Narodowym.
 • 14 kwietnia – Wiosna Ludów: powstała Rada Narodowa Lwowska.
 • 17 kwietnia – Wiosna Ludów: pod wpływem wydarzeń Wiosny Ludów rząd austriacki uwłaszczył chłopów w Galicji.
 • 26 kwietnia – Wiosna Ludów: wojska powstańcze w Wielkopolsce odmówiły demobilizacji.
 • 26-27 kwietnia – Wiosna Ludów: zamieszki na ulicach Krakowa. Wojska austriackie zbombardowały Kraków z Wawelu, w wyniku czego zginęły 32 osoby. Kapitulacja miasta.
 • 29 kwietnia:
 • Wiosna Ludów: wojska pruskie rozbiły obóz powstańców wielkopolskich w bitwie pod Książem.
 • Wiosna Ludów: w Krakowie odbyły się manifestacyjne pogrzeby ofiar starć powstańczych z 26 i 27 kwietnia.
 • 30 kwietnia – powstanie wielkopolskie: zwycięstwo polskie w bitwie pod Miłosławiem.
 • 1 maja – powstanie wielkopolskie: bitwa pod Miłosławiem w Poznańskiem.
 • 2 maja – powstanie wielkopolskie: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Sokołowem.
 • 3 maja – proklamowanie w Mosinie Rzeczypospolitej przez Jakuba Krotowskiego-Krauthofera.
 • 8 maja – powstanie wielkopolskie: zwycięstwo powstańców w bitwie o Kcynię.
 • 9 maja – złożenie broni w Bardzie i ostateczny upadek Rzeczypospolitej Mosińskiej.
 • 5 lipca – w Cieszynie ukazało się pierwsze wydanie czasopisma Nowiny dla Ludu Wiejskiego.
 • 10 sierpnia – z dworca kolejowego przy ul. Gajowej w Poznaniu odjechał pierwszy pociąg do Stargardu. Podróż, podczas której pasażerowie pokonali 173,3 km trwała 7 godz. 5 min (średnia prędkość wyniosła 24,5 km/h).
 • 7 październikaJózef Walenty Krzyżanowski został prezydentem Krakowa.
 • 2 listopada – Wiosna Ludów: po zbombardowaniu miasta przez Austriaków nastąpiła kapitulacja Lwowa.
 • 3 listopada – Kraków: ukazał się pierwszy numer dziennika informacyjno-politycznego „Czas”.
 • 5 grudnia – władze pruskie zlikwidowały autonomiczne Wielkie Księstwo Poznańskie.
 • Szydłowiec: założono browar produkcji masowej.
 • Wydarzenia na świecie[]

 • 2-4 stycznia – niepokoje rewolucyjne w Wenecji.
 • 3 styczniaJoseph Jenkins Roberts został pierwszym prezydentem Liberii.
 • 12 stycznia – w Palermo wybuchło powstanie przeciwko królowi Obojga Sycylii Ferdynandowi II.
 • 13 styczniaII wojna Brytyjczyków z Sikhami: bitwa pod Chillianwala.
 • 20 styczniaFryderyk VII został królem Danii.
 • 24 styczniagorączka złota w San Francisco: James W. Marshall znalazł złoto w Sutter's Mill pod Sacramento.
 • 2 lutegowojna amerykańsko-meksykańska zakończyła się podpisaniem traktatu pokojowego w Hidalgo: Meksyk oddał Stanom Zjednoczonym ponad połowę swojego terytorium (Kalifornię i inne rozległe tereny w zachodniej części kontynentu).
 • 16 lutego – odbył się ostatni paryski koncert Fryderyka Chopina.
 • 21 lutego – w Londynie Karol Marks i Fryderyk Engels opublikowali Manifest komunistyczny (pierwszego tłumaczenia na język polski dokonał Witold Piekarski - wyd. w Genewie w 1883 r.).
 • 22 lutegoWiosna Ludów: we Francji wybuchła rewolucja lutowa.
 • 24 lutego – Wiosna Ludów: abdykował król Francji Ludwik Filip; koniec monarchii lipcowej.
 • 25 lutego – we Francji proklamowano II Republikę.
 • 27 lutego – Wiosna Ludów: żądania reform w Badenii.
 • 4 marca:
 • Karol Marks został wydalony z Belgii.
 • król Sardynii Karol Albert ogłosił statut fundamentalny, ustanawiając monarchię konstytucyjną.
 • 10 marcaSenat USA ratyfikował traktat z Guadalupe Hidalgo, kończący wojnę amerykańsko-meksykańską.
 • 11 marca – Wiosna Ludów: początek czeskiego wrzenia rewolucyjnego.
 • 13 marca – Wiosna Ludów: wybuchła rewolucja w Wiedniu. Obalony kanclerz Klemens Lothar von Metternich uciekł z kraju.
 • 15 marca – Wiosna Ludów: na Węgrzech w Peszcie wybuchło powstanie węgierskie. W rocznicę tego wydarzenia Węgry obchodzą święto narodowe.
 • 18/19 marca – Wiosna Ludów: w nocy wybuchły walki uliczne w Berlinie.
 • 18-22 marca – Wiosna Ludów: powstanie w Mediolanie przeciwko Austriakom (wł. Cinque giornate di Milano - tzw. Pięć dni Mediolanu).
 • 20 marca – Wiosna Ludów: król Bawarii, Ludwik I Wittelsbach abdykował na rzecz swego syna Maksymiliana II; w Berlinie tłum uwolnił z więzienia w Moabicie więźniów politycznych, wśród nich skazanego na ścięcie Ludwika Mierosławskiego.
 • 22 marca:
 • w Wenecji ogłoszono powstanie Republiki Świętego Marka.
 • Wiosna Ludów: zakończyło się pięciodniowe zwycięskie powstanie antyaustriackie w Mediolanie.
 • Adam Wilhelm Moltke został pierwszym premierem Danii.
 • 24 marca – wybuchła niemiecko-duńska I wojna o Szlezwik.
 • 25 marcaGerrit Schimmelpenninck został pierwszym premierem Holandii.
 • 29 marca:
 • Wiosna Ludów: mimo kontrakcji ze strony księży zmartwychwstańców, z inicjatywy Adama Mickiewicza zawiązał się w Rzymie Zastęp Polski - rządzona demokratycznymi zasadami formacja wojskowa, znana także jako „Legion Mickiewicza”; tegoż dnia ów poeta i polityk przedstawił deklarację ideową - Skład zasad - gdzie czytamy m.in. „Wszelki z narodu jest obywatelem, wszelki obywatel równy w prawie i przed urzędami" oraz „Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu. Równe we wszystkim prawo”.
 • Gottfried Ludolf Camphausen został premierem Prus.
 • 7 kwietnia – utworzenie parlamentu węgierskiego.
 • 15 kwietnia – 76 niewolników podjęło nieudaną próbę ucieczki szkunerem z Waszyngtonu do Delaware, gdzie zniesiono niewolnictwo.
 • 22 kwietnia – powstał Związek Ślązaków Austriackich.
 • 23 kwietniaI wojna o Szlezwik: zwycięstwo wojsk pruskich nad duńskimi w bitwie pod miastem Szlezwik.
 • 25 kwietnia:
 • Andrew Graham odkrył planetoidę (9) Metis.
 • ogłoszono konstytucję Cesarstwa Austriackiego.
 • 27 kwietniaFrancja zniosła niewolnictwo.
 • 28 kwietnia – Ibrahim Sarim Pasza został wielkim wezyrem tureckim.
 • 29 kwietnia – krytyka papieża Piusa IX wobec Wiosny Ludów.
 • 30 kwietniawojna austriacko-piemoncka: wojska Piemontu pokonały Austriaków w bitwie pod Pastrengo.
 • 6 maja – wojna austriacko-piemoncka: wojska Piemontu pokonały Austriaków w bitwie pod Santa Lucia.
 • 10 maja – pierwsze wejście na Pico de Orizaba 5636 m n.p.m. (amer. żołnierze: F. Maynard i G. Reynolds).
 • 13 maja – po raz pierwszy zaprezentowano publicznie Maamme - hymn Finlandii.
 • 15 maja:
 • drugie powstanie w Wiedniu.
 • podczas rewolucji lutowej, w Paryżu odbyła się demonstracja na rzecz niepodległości Polski (tzw. dzień polski).
 • 18 maja – we Frankfurcie nad Menem rozpoczęły się obrady pierwszego niemieckiego parlamentu.
 • 19 majawojna amerykańsko-meksykańska: Meksyk ratyfikował Traktat z Guadalupe Hidalgo.
 • 29 maja:
 • powstanie czeskiego Rządu Tymczasowego.
 • USA: Wisconsin jako 30. stan dołączył do Unii.
 • 30 maja – wojna austriacko-piemoncka: zwycięstwo wojsk Piemontu nad Austriakami w bitwie pod Goito.
 • 2-12 czerwca – odbył się Zjazd Słowiański w Pradze.
 • 5 czerwca – nadano konstytucję w Danii.
 • 22 czerwca – w Paryżu rozpoczęło się powstanie robotnicze, tzw. dni czerwcowe.
 • 19-20 lipcaZjazd Kobiet w Seneca Falls przyjął Declaration of Sentiments, domagając się dla kobiet praw wyborczych; początek ruchu feministycznego w USA.
 • 21 lipca – ksiądz Józef Szafranek w niemieckim Zgromadzeniu Narodowym zgłosił 8 postulatów dotyczących ochrony praw Polaków na Górnym Śląsku.
 • 25 lipca – w bitwie pod Custozzą austriackie wojska pokonały siły króla Sardynii.
 • 31 lipcapowstanie węgierskie: klęska wojsk węgierskich dowodzonych przez gen. Józefa Bema w bitwie pod Segesvárem z V Korpusem armii rosyjskiej.
 • 17 sierpnia – zbuntowana Republika Jukatanu została ponownie przyłączona do Meksyku.
 • 22 sierpnia – Stany Zjednoczone anektowały Nowy Meksyk.
 • 7 września – w Cesarstwie Austriackim zniesiono poddaństwo.
 • 12 wrześniaSzwajcaria uchwaliła nowy ustrój; została konfederacją o ustroju republikańskim.
 • 28 października – otwarto pierwszą linię kolejową w Hiszpanii pomiędzy Barceloną a Mataró.
 • 31 październikaWiosna Ludów w Cesarstwie Austriackim: upadło powstanie w Wiedniu.
 • 3 listopada – pod Georgetown w Gujanie Brytyjskiej otwarto pierwszą linię kolejową w Ameryce Południowej.
 • 7 listopadaZachary Taylor wybrany na prezydenta USA.
 • 16 listopada:
 • Londyn: ostatni publiczny koncert Fryderyka Chopina.
 • został odkryty księżyc Saturna Hyperion.
 • 21 listopada – Francja: zgromadzenie konstytucyjne ogłosiło konstytucję II republiki.
 • 24 listopada – Wiosna Ludów: papież Pius IX został zmuszony do opuszczenia Republiki Rzymskiej i udał się na wygnanie do Gaety.
 • 28 listopadaBerno zostało wybrane na stolicę Szwajcarii.
 • 2 grudniacesarz Austrii Ferdynand I Habsburg abdykował. Jego miejsce zajął Franciszek Józef I.
 • 10 grudniaLudwik Napoleon Bonaparte został wybrany na prezydenta Francji.
 • 20 grudnia – Ludwik Napoleon Bonaparte objął urząd prezydenta Francji.
 • Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.Rzeczpospolita Mosińska to proklamowana przez Jakuba Krauthofera-Krotowskiego podczas Wiosny Ludów, w dniu 3 maja 1848 r. niepodległa republika polska. Przetrwała krótko: tylko 5 dni licząc do przegranej w dniu 8 maja przez powstańców bitwy pod Rogalinem lub 6 dni do ostatecznej potyczki pod Trzebawiem w dniu 9 maja, po której to powstańcze siły zbrojne, złożyły broń w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt kapitulacyjny.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Filippo Camassei (ur. 14 września 1848, Rzym - zm. 18 stycznia 1921, tamże) – prezbiter, biskup katolicki, łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał.
  Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa, szef administracji federalnej, naczelny dowódca sił zbrojnych, szef rządu, a także lider swojej partii. Konstytucja nadała mu wiele prerogatyw, co sprawia iż zajmuje on kluczowe miejsce w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.
  3 października jest 276. (w latach przestępnych 277.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 89 dni.
  Wojna amerykańsko-meksykańska – regularna wojna lądowa oraz morska pomiędzy USA i Meksykiem toczona w latach 1846-1848, której teatrem działań były obszary od Kalifornii i Teksasu aż po tereny na południe od meksykańskiej metropolii, oraz wybrzeża obu oceanów. Bezpośrednią przyczyną wojny było przyłączenie w 1845 r. zbuntowanej meksykańskiej prowincji – Teksasu jako 28. stanu USA, prowincji, która od dziesięciu lat funkcjonowała już jako niezależne państwo. Efektem wojny była utrata przez Meksyk połowy swojego terytorium oraz ustalenie granic na kontynencie.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Od roku 1830 zamieszkały we Francji.
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.106 sek.