• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1794  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Anna Maria Erraux, (fra.) Anne-Marie Erraux (świeckie Marie-Augustine) (ur. 20 października 1762, zm. 23 października 1794 w Valenciennes) – błogosławiona Kościoła katolickiego, męczennica, ofiara prześladowań antykatolickich okresu francuskiej rewolucji.Św. Benedykta Hyŏng Kyŏng-nyŏn (ko. 현경련 베네딕타) (ur. 1794 w Seulu, zm. 29 grudnia 1839 tamże) – święta Kościoła katolickiego, męczennica.
  Wydarzenia w Polsce[]
 • 7 stycznia – na skutek presji carycy Katarzyny II Rada Nieustająca unieważniła Order Virtuti Militari i zakazała jego noszenia.
 • Marzec – Rada Nieustająca na żądanie ambasadora rosyjskiego nakazała zmniejszenie liczebności armii polskiej o 50%.
 • 1 marca – w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera opery Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego.
 • 6 marcaFilip Nereusz Lichocki został prezydentem Krakowa.
 • 12 marca – gen. Antoni Madaliński nie podporządkował się rozkazom o redukcji oddziałów i wyruszył z Ostrołęki na Kraków, co dało początek powstaniu kościuszkowskiemu.
 • 24 marca – insurekcja kościuszkowska: Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na krakowskim rynku i został naczelnikiem powstania narodowego.
 • 4 kwietnia – insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Racławicami.
 • 7 kwietnia – do Krakowa wprowadzono 12 rosyjskich armat zdobytych w bitwie pod Racławicami.
 • 8 kwietnia – Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich, w nagrodę za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Racławicami.
 • 13 kwietnia – kardynał Laurentius Litta został nuncjuszem apostolskim w Polsce.
 • 17 kwietnia – insurekcja kościuszkowska: wybuch powstania w Warszawie, pod wodzą Jana Kilińskiego.
 • 22 kwietnia:
 • powołano Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego.
 • insurekcja kościuszkowska: rozpoczęła się insurekcja wileńska.
 • 24 kwietnia:
 • insurekcja wileńska: powstała Rada Najwyższa Rządowa Litewska.
 • Michał Wohlman został prezydentem Krakowa.
 • 25 kwietnia – z wyroku powołanego przez Najwyższą Radę Tymczasową Wielkiego Księstwa Litewskiego sądu kryminalnego, został w Wilnie powieszony hetman wielki litewski Szymon Kossakowski.
 • 26 kwietnia – ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wolnej Warszawskiej, oficjalnego organu insurekcji kościuszkowskiej.
 • 27 kwietnia – insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo wojsk litewskich w bitwie pod Niemenczynem.
 • 7 maja:
 • Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki znoszący poddaństwo osobiste chłopów, zakazujący ich rugowania z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny; był to ostatni akt prawny I Rzeczypospolitej.
 • insurekcja kościuszkowska: bitwa pod Polanami.
 • 9 maja – w czasie insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na przywódcach targowicy: Józefie Ankwiczu, Józefie Kazimierzu Kossakowskim, hetmanie Piotrze Ożarowskim, hetmanie Józefie Zabielle.
 • 10 maja – insurekcja kościuszkowska: Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową, która miała pełnić funkcje cywilnej władzy powstania.
 • 13 maja – insurekcja kościuszkowska: przebywające w warownym obozie pod Połańcem wojska powstańcze odparły atak oddziałów rosyjskich gen. mjr. Fiodora Denisowa.
 • 16 maja – insurekcja kościuszkowska: król Prus Fryderyk Wilhelm II ogłosił przystąpienie do walki z powstaniem.
 • 20 maja – wybuchł pożar Mikołowa, największy w historii miasta.
 • 27 maja – insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo Rosjan w bitwie pod Lipniszkami.
 • 31 maja – insurekcja kościuszkowska: w Krakowie został ścięty za zdradę katolicki duchowny Maciej Dziewoński.
 • CzerwiecKurlandia przyłączyła się do insurekcji.
 • 6 czerwca – insurekcja kościuszkowska: klęska wojsk powstańczych pod Szczekocinami.
 • 8 czerwca – insurekcja kościuszkowska: oddziały generała Józefa Zajączka, które miały za zadanie utrzymać obronę na linii Bugu, zostały pobite pod Chełmnem przez wojska rosyjskie.
 • 15 czerwca:
 • insurekcja kościuszkowska: komendant Krakowa Ignacy Wieniawski bez walki poddał miasto Prusom.
 • ponownie Maciej Bajer został prezydentem Krakowa (poprzednio prezydent w 1792).
 • 17 czerwca – insurekcja kościuszkowska: Rada Najwyższa Narodowa powołała Sąd Najwyższy Kryminalny.
 • 26 czerwca – insurekcja kościuszkowska: klęska wojsk powstańczych w bitwie pod Sołami.
 • 28 czerwca:
 • insurekcja kościuszkowska: lud Warszawy wtargnąwszy do więzień, powiesił targowiczan na szubienicach przy ratuszu.
 • w Lipawie ogłoszono akt powstania Księstwa Kurlandzkiego.
 • Lipiec – insurekcja kościuszkowska: rozpoczęło się oblężenie Warszawy przez wojska pruskie i rosyjskie.
 • 1 lipca – w Warszawie ukazał się pierwszy polski dziennik informacyjny Gazeta Rządowa.
 • 9 lipca – insurekcja kościuszkowska: rozpoczęła się bitwa pod Gołkowem.
 • 10 lipca – insurekcja kościuszkowska: stoczono bitwy pod Błoniem, Kolnem, Rajgrodem i Raszynem.
 • 13 lipca – insurekcja kościuszkowska: wojska rosyjsko-pruskie rozpoczęły oblężenie Warszawy.
 • 19 lipca – insurekcja kościuszkowska: Rosjanie rozpoczęli szturm na Wilno.
 • 29 lipca – insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Sałatami.
 • 1 sierpnia – insurekcja kościuszkowska: rozpoczęła się bitwa pod Słonimem.
 • 11 sierpnia – insurekcja kościuszkowska: Wilno poddało się.
 • 12 sierpnia – insurekcja kościuszkowska: wojska rosyjskie wkroczyły do Wilna.
 • 16 sierpnia – w Warszawie, w czasie insurekcji kościuszkowskiej, wprowadzono do obiegu pierwsze polskie banknoty.
 • 20 sierpnia – insurekcja kościuszkowska: wybuchło powstanie wielkopolskie.
 • 23 sierpnia – insurekcja kościuszkowska: powołano Sąd Kryminalny Wojskowy.
 • 4 września – insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo Rosjan w bitwie pod Lubaniem.
 • 6 września – insurekcja kościuszkowska: zakończyło się oblężenie Warszawy.
 • 17 września – insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo Rosjan w bitwie pod Krupczycami.
 • 18 września – insurekcja kościuszkowska: Rada Najwyższa Narodowa postanowiła zamienić pospolite ruszenie włościan na pobór: 1 rekruta z 10 domów i konia jezdnego z 50 domów.
 • 19 września – insurekcja kościuszkowska: klęska dywizji Karola Sierakowskiego w bitwie pod Terespolem.
 • 25 września – insurekcja kościuszkowska: gen. Jan Henryk Dąbrowski wkroczył do Gniezna.
 • 28 września – insurekcja kościuszkowska: rozpoczęła się bitwa pod Łabiszynem.
 • 29 września – insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo Polaków w bitwie pod Łabiszynem.
 • 2 października – insurekcja kościuszkowska: Jan Henryk Dąbrowski pokonał Prusaków w bitwie pod Bydgoszczą.
 • 10 października – klęska wojsk powstańczych pod Maciejowicami. Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli.
 • 12 październikaTomasz Wawrzecki został mianowany Naczelnikiem Państwa jako następca Tadeusza Kościuszki.
 • 16 października – Tomasz Wawrzecki został zaprzysiężony jako najwyższy naczelnik insurekcji kościuszkowskiej.
 • 26 października – insurekcja kościuszkowska: doszło do bitwy pod Kobyłką, w czasie ofensywy Suworowa na Warszawę.
 • 4 listopada – wkroczenie wojsk Suworowa i Fersena do Warszawy. Szturm na Pragę i rzeź ludności.
 • 5 listopada – kapitulacja wojsk broniących Warszawę.
 • 9 listopada – wojska rosyjskie wkroczyły do Warszawy.
 • 16 listopada – pod Radoszycami skapitulował ostatni oddział powstańczy insurekcji kościuszkowskiej. Koniec insurekcji.
 • 6 grudniaHugo Kołłątaj został aresztowany przez Austriaków w Radymnie.
 • Wydarzenia na świecie[]

 • 21 styczniarewolucja francuska: rozpoczęła się brutalna pacyfikacja powstania w departamencie Wandea w zachodniej Francji.
 • 4 lutegorewolucyjny Konwent Narodowy zniósł dekretem niewolnictwo we Francji i jej koloniach.
 • 11 lutego – pierwsza sesja Senatu Stanów Zjednoczonych otwarta dla publiczności.
 • 15 lutego – przyjęto obecny wzór flagi Francji.
 • 26 lutego – spłonął zamek Christiansborg w Kopenhadze; siedziba duńskich królów.
 • 4 marca – została uchwalona 11. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, dotycząca prawa występowania z powództwem wobec indywidualnych stanów.
 • 7 marca – rewolucja francuska: poeta André de Chénier został aresztowany przez agentów Komitetu Ocalenia Publicznego.
 • 14 marcaEli Whitney opatentował odziarniarkę.
 • 24 marca – rewolucja francuska: Jacques-René Hébert, dziennikarz i przywódca hebertystów, został wraz ze swymi stronnikami ścięty na gilotynie.
 • 27 marcaKongres Stanów Zjednoczonych przyjął uchwałę o budowie sześciu okrętów, mających być trzonem tworzonej marynarki wojennej.
 • 5 kwietnia – zgilotynowany z wyroku jakobińskiego Trybunału Rewolucyjnego został Georges Danton, były przywódca kordelierów, autor powiedzenia „Rewolucja, jak Saturn, pożera swe dzieci”.
 • 12 kwietnia – rewolucja francuska: w Paryżu został zgilotynowany konstytucyjny arcybiskup miasta Jean-Baptiste Gobel.
 • 1 majaI koalicja antyfrancuska: zwycięstwo wojsk francuskich nad hiszpańsko-portugalskimi w bitwie pod Boulou.
 • 7 maja – we Francji wprowadzono Kult Istoty Najwyższej, formalną religię państwową.
 • 8 maja – rewolucja francuska: francuski fizyk i chemik Antoine Lavoisier został zgilotynowany z racji pełnienia funkcji poborcy podatkowego.
 • 10 maja – rewolucja francuska: księżniczka Elżbieta Burbon została ścięta na gilotynie.
 • 18 maja – I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo wojsk francuskich w bitwie pod Tourcoing.
 • 22 maja – I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo wojsk austriacko-brytyjsko-hanowerskich nad francuskimi w bitwie pod Tournay.
 • 1 czerwca – I koalicja antyfrancuska: floty brytyjska i francuska stoczyły drugą bitwę pod Ushant.
 • 2 czerwca – armia francuska, jako pierwsza, wykorzystała aerostat do obserwacji pola walki (bitwa pod Maubeuge).
 • 4 czerwca – wojska brytyjskie zdobyły Port-au-Prince na Haiti.
 • 8 czerwca – w rewolucyjnej Francji odbyły się pierwsze i jedyne obchody Święta Istoty Najwyższej.
 • 10 czerwca – rewolucja francuska: Francuski Konwent Narodowy uchwalił tzw. Prawo prairiala, co zapoczątkowało okres wielkiego terroru.
 • 12 czerwca – rewolucja francuska: armia francuskich rewolucjonistów pod wodzą Jean-Baptiste Jourdana zajęła Charleroi.
 • 16 czerwca – I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo Austriaków i Holendrów w pierwszej bitwie pod Fleurus.
 • 26 czerwca – I koalicja antyfrancuska: wojska rewolucyjnej Francji pokonały Austriaków w drugiej bitwie pod Fleurus.
 • 30 czerwca – w Paryżu została zgilotynowana polska księżna Rozalia Lubomirska.
 • 13 lipca – I koalicja antyfrancuska: Francuzi pokonali wojska koalicji pod Tripstadt.
 • 17 lipca – w Paryżu zgilotynowano 16 karmelitanek z Compiègne.
 • 27 lipca – w wyniku przewrotu (zwanego przewrotem 9 thermidora) aresztowano Maksymiliana Robespierre’a.
 • 28 lipca – zgilotynowano Robespierre’a i jego współpracowników.
 • 20 sierpnia – wojska amerykańskie pokonały Indian Miami w bitwie pod Fallen Timbers.
 • 2 października – rewolucja francuska: armia francuska rozbiła Austriaków w bitwie pod Aldenhoven.
 • 10 października – w Paryżu założono Conservatoire National des Arts et Métiers, najstarsze na świecie, muzeum typu technicznego.
 • 19 listopadaUSA i Wielka Brytania podpisały tzw. traktat Jaya.
 • Maria Klotylda od św. Franciszka Borgiasza Paillot, (fra.) Marie-Clotilde-Angèle de Saint-François Borgia (ur. 25 listopada 1739, zm. 23 października 1794 w Valenciennes) – błogosławiona Kościoła katolickiego, męczennica, ofiara prześladowań antykatolickich okresu francuskiej rewolucji.Maria Natalia od św. Ludwika Vanot, (fra.) Marie-Natalie-Joseph de Saint-Louis (ur. 12 czerwca 1728, zm. 17 października 1794 w Valenciennes) – błogosławiona Kościoła katolickiego, męczennica, ofiara prześladowań antykatolickich okresu francuskiej rewolucji.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Uniwersał połaniecki (właściwie Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych) – akt prawny wydany przez Tadeusza Kościuszkę 7 maja 1794. w okolicach miasta Połaniec. Formalnie był wydany w imieniu rządu krajowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w oparciu o art. IV Konstytucji Trzeciego Maja.
  Cornelius Vanderbilt (ur. 27 maja 1794, zm. 4 stycznia 1877), amerykański przedsiębiorca, który swoją potęgę i bogactwo zbudował na transporcie morskim i kolejowym. Głowa sławnej rodziny Vanderbiltów. W późniejszym okresie swego życia był znany jako komodor Vanderbilt.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Gazeta Rządowa – dziennik polski wydawany w okresie insurekcji kościuszkowskiej, oficjalny organ prasowy Wydziału Instrukcji Rady Najwyższej Narodowej. Redaktorem naczelnym był Franciszek Ksawery Dmochowski.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Bitwa pod Fleurus – starcie zbrojne, które miało miejsce 26 czerwca 1794 roku podczas wojny Francji z pierwszą koalicją.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.079 sek.