• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1793  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Entrames – stoczona 27 października 1793 bitwa powstańców wandejskich, szuanerii i Wielkiej Armii Katolickiej i Królewskiej z ich rewolucyjnym wrogiem.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Wydarzenia w Polsce[]
 • 23 stycznia
 • doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II. Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski. Austria tym razem nie wzięła w rozbiorze udziału, zadowalając się perspektywą objęcia w posiadanie Bawarii.
 • Prusy dokonały zaboru Gdańska.
 • 27 stycznia – w Kargowej w Wielkopolsce polska kompania piechoty obsadziła ratusz i otworzyła ogień do wkraczającego do miasta batalionu pruskiego przeciwstawiając się zajmowaniu przez Prusaków ziem polskich.
 • 31 styczniaII rozbiór Polski: Prusacy zajęli bez walki Poznań.
 • 25 lutego – bankructwo warszawskiego bankiera Piotra Fergussona Teppera zapoczątkowało kryzys systemu bankowego w Polsce; u jego przyczyn leżały: katastrofalny stan gospodarki po wojnie polsko-rosyjskiej 1792 oraz wprowadzeniem rządów konfederacji targowickiej.
 • 17 marca – II rozbiór Polski: poddano twierdzę Jasna Góra wojskom pruskim.
 • 21 marcaAndrzej Rafałowicz został prezydentem Warszawy.
 • 27 marca – II rozbiór Polski: cesarzowa Katarzyna II przyłączyła do Imperium Rosyjskiego Ukrainę Prawobrzeżną.
 • 30 kwietnia – we Wrocławiu wojsko stłumiło powstanie krawców.
 • 17 czerwca – w Grodnie rozpoczął się ostatni sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 • 22 lipca – II rozbiór Polski: deputacja sejmu grodzieńskiego, obradującego pod lufami armat wojsk rosyjskich podpisała traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²).
 • 17 sierpnia – spłonął zamek Czocha.
 • 15 września – rozwiązanie konfederacji targowickiej na odbywającym się w Grodnie ostatnim sejmie. Zaakceptowano drugi rozbiór Polski.
 • 25 września – II rozbiór Polski: podpisano traktat z Prusami, w którym otrzymały one 58 tys. km². kw. powierzchni Polski.
 • 14 października – sterroryzowany przez rosyjskie wojsko Sejm grodzieński przyjął napisany przez Katarzynę II projekt wieczystego sojuszu polsko-rosyjskiego.
 • 23 października – sejm grodzieński ratyfikował II rozbiór Polski.
 • 23 listopada – zakończenie prac sejmu grodzieńskiego, ostatniego sejmu I Rzeczypospolitej.
 • Wydarzenia na świecie[]

 • 21 stycznia – rewolucja francuska: Ludwik XVI został stracony na gilotynie.
 • 1 lutegoFrancja wypowiedziała wojnę Wielkiej Brytanii i Holandii.
 • 1 marca – Francja dokonała aneksji Belgii.
 • 3 marca – w Bretanii rozpoczęło się powstanie szuanów.
 • 10 marca:
 • rewolucja francuska: powołano Trybunał Rewolucyjny w celu walki z kontrrewolucją.
 • rewolucja francuska: w Wandei wybuchło powstanie przeciw władzom republikańskiej Francji.
 • 18 marca:
 • I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo Austriaków nad wojskami francuskimi w bitwie pod Neerwinden.
 • w okupowanej przez francuskie wojska rewolucyjne Moguncji proklamowano pierwszą na terenie dzisiejszych Niemiec republikę.
 • 25 marca – Anglia i Rosja zawarły sojusz przeciwko Francji.
 • 1 kwietnia – w wyniku erupcji wulkanu Unzen na japońskiej wyspie Kiusiu zginęło od 15 do 53 tys. osób.
 • 4 maja – rewolucja francuska: Konwent Narodowy wprowadził rządowe ceny maksymalne.
 • 23 maja – I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo wojsk austriacko-angielsko-hanowerskich w bitwie pod Famars.
 • 31 maja – rewolucja francuska: jakobini obalili żyrondystów.
 • 2 czerwca – rewolucja francuska: tłumy kierowane przez jakobinów zmusiły francuski Konwent Narodowy do aresztowania żyrondystów.
 • 9 czerwcarewolucyjna armia francuska pokonała Austriaków w bitwie pod Arlon i zajęła miasto.
 • 10 czerwca:
 • rewolucja francuska: Konwent Narodowy wydał pierwszy z tzw. „dekretów chłopskich”, na mocy którego chłopi otrzymywali na własność użytkowaną przez siebie ziemię.
 • w Paryżu założono Muzeum Historii Naturalnej.
 • 18 czerwcawojny wandejskie: Wielka Armia Katolicka i Królewska zdobyła Angers otwierając sobie drogę na rewolucyjny Paryż, po czym jednak się rozproszyła, a powstańcy wrócili do swych gospodarstw na żniwa.
 • 24 czerwca – rewolucja francuska: uchwalenie przez Konwent konstytucji jakobinów. Francuzi w referendum większością ponad 99% głosów przyjęli uchwaloną konstytucję. W głosowaniu wzięło udział około 25% obywateli.
 • 13 lipca – rewolucja francuska: został zamordowany Jean Paul Marat, francuski polityk, jeden z przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
 • 17 lipca – rewolucja francuska: skazaną na śmierć przez Trybunał Rewolucyjny zabójczynię Marata Charlotte Corday, dowieziono w wózku dla skazańców na miejsce straceń - Plac Republiki (ob. Place de la Concorde) odzianą w przeznaczoną dla ojcobójców hańbiącą czerwoną szatę. Została zgilotynowana przez Sansona, kata Paryża; odciętą głowę jeden z oprawców spoliczkował. Egzekucję obserwowali Robespierre, Danton i Desmoulins, a po zdarzeniach tych pozostały wiersze i pieśni: André de Chénier ułożył odę ku czci tyranobójczyni, zaś Ladré - autor „Ah! ça ira” - pieśń żałobną czczącą Marata.
 • 23 lipca – wojska pruskie zdobyły po trzymiesięcznym oblężeniu zajmowaną przez Francuzów Moguncję.
 • 27 lipca – rewolucja francuska: Konwent Narodowy powołał Robespierre'a w skład Komitetu Ocalenia Publicznego.
 • 1 sierpnia:
 • we Francji wprowadzono system metryczny.
 • rewolucja francuska: więziona w twierdzy Temple Maria Antonina została przeniesiona do Conciergerie.
 • 8 sierpnia – francuski Konwent Narodowy zakazał działalności wszystkich akademii.
 • 10 sierpnia – w Luwrze władze Republiki Francuskiej otwarły działające do dziś muzeum.
 • 23 sierpnia – rewolucja francuska: Komitet Ocalenia Publicznego we Francji wprowadził obowiązkową służbę wojskową.
 • 8 września – I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo wojsk francuskich w bitwie pod Hondschoote.
 • 7 października - dokonano publicznego zniszczenia ampułki ze świętym olejem, używanego przy koronacji królów Francji przez komisarza Philippe Rühla
 • 17 września – francuski Konwent Narodowy wydał Dekret o podejrzanych.
 • 5 października – Konwent Narodowy wprowadził we Francji nową rachubę dni.
 • 15 października – rewolucja francuska: królowa Francji Maria Antonina, nazywana przez rewolucjonistów „Wdową Capet”, została skazana na karę śmierci.
 • 16 października – rewolucja francuska: na gilotynie stracono królową Marię Antoninę.
 • 27 październikawojny wandejskie: bitwa pod Entrames.
 • 31 października – rewolucja francuska: na Placu Rewolucji w Paryżu ścięto na gilotynie 22 żyrondystów.
 • 3 listopada – rewolucja francuska: na gilotynie zginęła francuska feministka i abolicjonistka Olimpia de Gouges, autorka „Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki”.
 • 8 listopada – otwarto muzeum w Luwrze.
 • 28 listopada – I koalicja antyfrancuska: rozpoczęła się bitwa pod Kaiserslautern.
 • 30 listopada – I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo wojsk pruskich nad francuskimi w bitwie pod Kaiserslautern.
 • 8 grudnia – rewolucja francuska: w Paryżu została zgilotynowana Madame du Barry, była metresa króla Ludwika XV.
 • 12 grudniawojny wandejskie: rozpoczęła się bitwa pod Le Mans.
 • 18 grudnia – rewolucja francuska: wojska Republiki zdobyły zbuntowany Tulon.
 • 19 grudnia – rewolucja francuska: Napoleon Bonaparte został mianowany generałem.
 • 22 grudnia:
 • I koalicja antyfrancuska: zwycięstwo francuskiej Armii Mozeli nad wojskami pruskimi w bitwie pod Froeschwiller.
 • za udane oblężenie Tulonu dowodzący artylerią Napoleon Bonaparte został przez władze Republiki awansowany na generała brygady.
 • 23 grudnia – antyrewolucyjna francuska Wielka Armia Katolicka i Królewska poniosła ostateczną klęskę w bitwie pod Savenay.
 • 31 grudnia – rewolucja francuska: zgilotynowano Armanda Louisa de Biron, członka francuskiej Konstytuanty, generała głównodowodzącego Armii Reńskiej. Postawiono go przed Trybunałem Rewolucyjnym za nieobywatelską postawę: poproszony o podanie tożsamości, odpowiedział: „Kapusta Pietruszka Biron - jak sobie życzycie”. Była to aluzja do panującej mody na zastępowanie imion świętych nazwami warzyw albo narzędzi rolniczych.
 • Proklamowanie zniesienia niewolnictwa na San Domingo.
 • Wojciech Chrzanowski (ur. 14 stycznia 1793 w Biskupicach, zm. 26 lutego 1861 w Paryżu) – polski generał i kartograf, twórca pierwszej mapy ziem polskich w skali 1:300 000.Tulon (fr. Toulon lub Toulon-sur-mer, prowans. Tolon) – miasto i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Var.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Maria Antonina Habsburg, właściwie: Maria Antonia Josefa Johanna von Österreich (ur. 2 listopada 1755, w pałacu Hofburg, w Wiedniu, zm. 16 października 1793, w Paryżu) – arcyksiężniczka austriacka, Królowa Francji.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Georges Jacques Danton (ur. 26 października 1759 w Arcis-sur-Aube, zm. 5 kwietnia 1794 w Paryżu) – jeden z organizatorów i przywódców rewolucji francuskiej 1789, w l. 1789-90 adwokat, znakomity mówca, członek Konwentu, od stycznia 1790 członek Komuny Paryskiej, od 1791 działał w klubie kordelierów i stał na ich czele, od stycznia 1791 administrator departamentu paryskiego, od grudnia 1791 zastępca prokuratora Komuny Paryża.
  Oblężenie Tulonu (18 września – 18 grudnia 1793) – jedno z pierwszych zwycięskich dla strony republikańskiej starć z rojalistycznymi buntownikami. Miało miejsce w portowym mieście Tulon, położonym na południu Francji, w okresie rewolucji francuskiej.
  Rewolucja krawców we Wrocławiu − strajk czeladników krawieckich przeciw represjom wymierzonym w członków cechu krawców, a następnie masowe powstanie przeciwko władzom miejskim, 24-30 kwietnia 1793 roku. Stłumione przez wojsko przy użyciu broni.
  Sakra królów Francji – ceremoniał związany z obejmowaniem przez nowego króla korony francuskiej, według praw fundamentalnych monarchii francuskiej nadający mu szczególny status społeczny oraz przywileje o boskim pochodzeniu (umiejętność leczenia chorych na skrofuły).
  Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.11 sek.