• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 16 Armia - RFSRR

  Przeczytaj także...
  8 Dywizja Strzelców (RFSRR) - dywizja piechoty Armii Czerwonej okresu wojny polsko-bolszewickiej. Wchodziła w skład 16 Armii Nikołaja Sołłohuba.Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.
  7 Dywizja Strzelców (RFSRR) – dywizja piechoty Armii Czerwonej okresu wojny polsko-bolszewickiej. Wchodziła w skład 12 Armii.
  Flag of the Russian SFSR (1918-1920).svg

  16 Armia RFSRR (16 Armia Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) – jedna z armii radzieckich okresu wojny domowej w Rosji 1917-1921, w tym wojny polsko-bolszewickiej. Sformowana w listopadzie 1918, początkowo jako Armia Zachodnia. Od marca 1919 przemianowana na Armię Białorusko-Litewską, a w czerwcu 1919 na 16 Armię. Wchodziła w skład Frontu Zachodniego, operowała na terenie Litwy i Białorusi. Latem 1919 poniosła duże straty i została odrzucona przez Polaków za Berezynę.

  Zachodnia Dywizja Strzelców Polskich – polska formacja wojskowa, zawiązana w 1917 na terenie Rosji i czynnie wspierająca rewolucję październikową w tym kraju. Została sformowana latem 1918 z inicjatywy Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewicy, przez rozwinięcie istniejącego wcześniej Czerwonego Pułku Rewolucyjnej Warszawy, zatwierdzona na podstawie Dekretu nr 115 Radzieckiej Wojennej Rady Rewolucyjnej z 15 października 1918.Grupa Mozyrska (ros. Мозырская группа) to ugrupowanie osłonowe wojsk Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego podczas wojny bolszewickiej latem roku 1920.

  Jej dowódcami byli m.in. W.P. Głagolew (od lipca 1919) i Nikołaj Sołłohub (po utracie Mińska w sierpniu 1919).

  W czerwcu 1919 liczyła 14.318 bagnetów, 99 szabel, 415 km i 168 dział. Na początku listopada 1919 liczyła już 14.860 bagnetów, 830 szabel, 396 km i 97 dział.

  Podczas ofensywy lipcowej 1920 16 Armia otrzymała rozkaz sforsowania Berezyny z 5 na 6 lipca, a następnie natarcia w kierunku Ihumenia. Z 16 Armią współdziałać miała Grupa Mozyrska. W trakcie drugiej ofensywy Tuchaczewskiego latem 1920 dotarła do Warszawy i szturmowała stolicę. Podczas odwrotu znad Wisły uległa zniszczeniu. Odtworzona we wrześniu 1920 poniosła duże straty podczas operacji polskiej na Białorusi. Po podpisaniu rozejmu między Polską i Rosją Sowiecką skutecznie walczyła z oddziałami gen. Bulaka-Bałachowicza. Rozformowana w maju 1921 r.

  Nikołaj W. Dowoyno-Sołłohub (także Sołłogub, ur. 16 maja 1883, zm. 7 sierpnia 1937) − rosyjski, a później radziecki, wojskowy, komandarm 2 rangi.10 Dywizja Strzelców (RFSRR) – dywizja piechoty Armii Czerwonej okresu wojny polsko-bolszewickiej. Wchodziła w skład 16 Armii Nikołaja Sołłohuba.

  Skład w czerwcu 1919[edytuj kod]

 • Zachodnia Dywizja Strzelców (późniejsza 52 Dywizja Strzelców)
 • 7 Dywizja Strzelców
 • 8 Dywizja Strzelców
 • 2 Dywizja Pograniczna
 • Skład w lipcu 1919[edytuj kod]

 • 8 Dywizja Strzelców
 • 17 Dywizja Strzelców
 • 52 Dywizja Strzelców (dawna Zachodnia Dywizja Strzelców)
 • 2 brygada z 5 Dywizji Strzelców
 • Skład pod koniec sierpnia 1919[edytuj kod]

 • 8 Dywizja Strzelców – 5760 bagnetów, 175 szabel, 102 km, 49 dział
 • 17 Dywizja Strzelców – 4839 bagnetów, 334 szable, 66 km, 30 dział
 • 52 Dywizja Strzelców – 3195 bagnetów, 111 szabel, 76 km, 37 dział
 • Skład 1 listopada 1919[edytuj kod]

 • 8 Dywizja Strzelców
 • 17 Dywizja Strzelców
 • 52 Dywizja Strzelców
 • Skład 4 lipca 1920[edytuj kod]

 • 2 Dywizja Strzelców
 • 8 Dywizja Strzelców
 • 10 Dywizja Strzelców
 • 17 Dywizja Strzelców
 • 27 Dywizja Strzelców
 • Przekształcenia[edytuj kod]

  Zachodnia Armia RadzieckaLitewsko-Białoruska Armia Radziecka16 Armia

  5 Witebska Dywizja Strzelecka, 5 Witebska Dywizja Strzelecka im. Czechosłowackiego Proletariatu odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru (ros.) 5-я стрелковая Витебская Краснознамённая дивизия имени Чехословацкого пролетариата - dywizja piechoty Armii Czerwonej, sformowana w 1918 i w 1942 przeformowana w 44 Gwardyjską Dywizję Strzelecką.Czerwień (biał. Чэрвень - czerwiec) - miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu czerwieńskiego. Do 18 września 1923 nosił nazwę Ihumeń (biał. Ігумен, igumen); 10,1 tys. mieszkańców (2010).

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Grzegorz Łukomski, Bogusław Polak, Mieczysław Wrzosek, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Koszalin 1990. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  27 Omska Dywizja Strzelecka im. "Włoskiego Proletariatu" - jedna z dywizji piechoty w składzie Armii Czerwonej, sformowana 3 listopada 1918, rozformowana 19 września 1941.
  Zachodnia Armia Radziecka – jedna z armii radzieckich okresu wojny domowej w Rosji 1917-1921, w tym wojny polsko-bolszewickiej. Wchodziła w skład Frontu Zachodniego utworzonego 19 lutego 1919. W kwietniu 1919 brała udział w walkach o Wilno. Od maja 1919 jako Armia Litewsko-Białoruska.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  2 Dywizja Strzelców (RFSRR) - dywizja piechoty Armii Czerwonej okresu wojny polsko-bolszewickiej. W lipcu 1920 wchodziła w skład 16 Armii, następnie - w skład 3 Armii.
  Mińsk, dawniej Mińsk Litewski, (biał. Мінск (hist. Менск); ros. Минск; jid. מינסק, Minsk) – stolica Białorusi, nad Świsłoczą; miasto wydzielone i obwodowe; największy ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy kraju. Sekretariat założonej w 1991 Wspólnoty Niepodległych Państw.
  Litewsko-Białoruska Armia Radziecka – jedna z armii radzieckich okresu wojny domowej w Rosji 1917-1921, w tym wojny polsko-bolszewickiej. Wchodziła w skład Frontu Zachodniego utworzonego 19 lutego 1919.
  17 Dywizja Strzelców (17 DS) – dywizja piechoty Armii Czerwonej okresu wojny domowej w Rosji i wojny polsko-bolszewickiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.