• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1580  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Biblia ostrogska – pierwsze pełne wydanie drukowane wszystkich ksiąg Pisma Świętego przetłumaczonego na język cerkiewnosłowiański. Wydrukowana została przez drukarza Iwana Fedorowa w latach 1580–1581. Adresatami tej Biblii byli wyznawcy Kościoła Wschodniego, posługujący się językiem cerkiewnosłowiańskim. Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki swobodom zapewnionym prawosławiu na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej. Język staro-cerkiewno-słowiański, język s-c-s, język scs, język starobułgarski (scs. Ѩзыкъ словѣньскъ, Językŭ slověnĭskŭ) – najstarszy literacki język słowiański, formujący się od połowy IX wieku i oparty głównie na słowiańskich gwarach Sołunia (dzisiejsze Saloniki). Język s-c-s stał się podstawą literacką języków: bułgarskiego, rosyjskiego, serbsko-chorwackiego w różnych redakcjach. Najbliżej spokrewniony jest ze współczesnym językiem bułgarskim i macedońskim, jakkolwiek literackie postaci tych języków oparte są na innych dialektach i cechują się innymi zasadami gramatycznymi, wynikającymi z przynależności do bałkańskiej ligi językowej.
  Zmarli[ | edytuj kod]
 • 18 styczniaAntonio Scandelli, kompozytor pochodzący z Włoch (ur. 1517)
 • 31 styczniaHenryk I Kardynał, król Portugalii (ur. 1512)
 • styczeń – Wojciech Staroźrebski Sobiejuski, kanonik płocki i włocławski, archidiakon dobrzyński i krakowski (ur. ok. 1517)
 • 10 czerwcaLuís de Camões, renesansowy poeta, prekursor baroku, wedle tradycji największy pisarz w literaturze portugalskiej (ur. ok. 1524)
 • 1 kwietniaAlonso Mudarra, hiszpański kompozytor i wirtuoz vihueli okresu renesansu (ur. 1510)
 • 11 lipcaHeinrich Paxmann, niemiecki lekarz, etnolog i uczony (ur. 1531)
 • 1 sierpniaEverard Mercurian, był czwartym generałem zakonu jezuitów (ur. 1514)
 • 7 sierpniaMustafa Lala Pasza, był wodzem i politykiem w Imperium Osmańskim (ur. 1500)
 • 19 sierpniaAndrea Palladio, włoski architekt i teoretyk architektury (ur. 1508)
 • 28 sierpniaAntonín Brus z Mohelnice, czeski duchowny Kościoła katolickiego (ur. 1518)
 • 30 sierpniaEmanuel Filibert, książę Sabaudii (ur. 1528)
 • 16 wrześniaAmelia pomorska, księżniczka pomorska, córka Filipa I z dynastii Gryfitów (ur. 1547)
 • 8 październikaHieronymus Wolf, niemiecki humanista i filolog (ur. 1516)
 • 26 październikaAnna Habsburg, królowa Hiszpanii i Portugalii (ur. 1549)
 • 26 listopadaHieronim Bużeński, żupnik krakowski, podskarbi wielki koronny (ur. ok. 1513)
 • 1 grudniaGiovanni Girolamo Morone, włoski duchowny, kardynał (ur. 1509)
 • Data dzienna nieznana:
 • Urszulka (prawdopodobnie), ukochana córka polskiego poety Jana Kochanowskiego (ur. 1575 lub 1576)
 • Barbara Kmita, właścicielka klucza sobieńskiego Leska, Olszanicy, Ustianowej (ur. ?)
 • Bernal Díaz del Castillo, podróżnik i konkwistador (ur. ok. 1494)
 • Jan Hajko, dworzanin, królewski, pisarz wielkoksiążęcy, marszałek hospodarski (ur. ok. 1510)
 • Raphael Holinshed, angielski kronikarz (ur. ?)
 • Piotr Kłoczewski, starosta małogoski, kasztelan zawichojski (ur. ok. 1541)
 • Ruy López, hiszpański ksiądz, jeden z najsilniejszych szachistów XVI wieku (ur. 1530)
 • Zofia ze Sprowy Odrowąż, polska szlachcianka herbu Odrowąż (ur. 1540)
 • Marcin Ossoliński, rotmistrz królewski (ur. ?)
 • Stanisław Pszonka, sędzia lubelski (ur. 1511)
 • Krzysztof Rozdrażewski, dworzanin króla Henryka Walezego, potem Stefana Batorego, rotmistrz wojsk polskich (ur. 1547)
 • Paweł Sapieha, syn Iwana i Hanny z Sanguszków (ur. ok. 1546)
 • Inés Suárez, konkwistadorka, jedna z założycielek Santiago de Chile (ur. 1507)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493 - 1793, Kraków 1948, s. 142.


  Elżbieta Magdalena (ur. p. 14 czerwca 1580, zm. 23 lutego 1649 w Dohlen) – księżniczka pomorska, księżna kurlandzka, córka Ernesta Ludwika z dynastii Gryfitów.Oblężenie Zawołocza było jednym z oblężeń kończącym kampanię 1580 Stefana Batorego i mającym na celu zabezpieczenie Wielkich Łuk. Trwało od 5 października do 23 października, zakończyło się sukcesem wojska polskiego i przyczyniło się do pełnego sukcesu kampanii 1580.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Hajko, znany jako Hajka, Hayka (ur. ok. 1510, zm. ok. 1580) − dworzanin królewski (1546), pisarz wielkoksiążęcy (1554), marszałek hospodarski, koniuszy grodzieński, dzierżawca oszmiański (1555, 1563) i uciański (1558), wilkiejski (1563), krasnosielski (1563), trąbski (1568-1575), kasztelan brzeski (1566-po 1577).
  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.
  Piotr Kłoczewski (Kłoczowski) herbu Rawicz (ur. ok. 1541, zm. 1580) – starosta małogoski, kasztelan zawichojski, budowniczy floty i doradca ds. morskich Zygmunta II Augusta. Pochodził z rodziny wywodzącej się z Kłoczewa w ziemi stężyckiej. W 1580 roku brał udział w oblężeniu Wielkich Łuk.W dniu 30 sierpnia otrzymał rozkaz objęcia komendy nad przekopaniem grobli w celu spuszczenia do rzeki jeziora utrudniającego dostęp do murów. Prace prowadzono nocą, ale nie udało się tego dokonać cicho i obrońcy otworzyli ogień. Jedna z kul śmiertelnie ugodziła Kłoczowskiego. Starostwo małgoskie objęła po nim córka Anna Kłoczewska (Kłoczowska) na mocy przywileju nadanego jeszcze pod Wielkimi Łukami w dniu 18 września 1580 przez króla Stefana Batorego.
  Andrea Palladio (ur. 30 listopada 1508 w Padwie, zm. 19 sierpnia 1580 w Maser) – włoski architekt i teoretyk architektury.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Barbara Kmita z Herburtów ( ur. ?, zm. w 1580) – córka Jana Herburta z Felsztyna i z Dobromila – podkomorzego przemyskiego, z matki Jadwigi (córki Piotra Chwala z Rozlowa –dziedzica na Pełniatyczach), zamężna z Piotrem Kmitą, właścicielka klucza sobieńskiego Leska, Olszanicy, Ustianowej, Smolnika, Tarnawy Niżnej, Tarnawy Wyżnej, Jaworzec nad Wetlinką, villarum hereditarium Ustyanowa, Wankowa, Szerednicza et Ropinka. W 1541 r. Piotr Kmita zapisał żonie Barbarze z Felsztyna 5000 zł na dobrach Sobnia. W 1553 zamek w Sobniu był w posiadaniu Barbary Kmity z Herburtów wdowy po Piotrze Kmicie. Wyszła za mąż za Andrzeja II Górkę, kasztelana międzyrzeckiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.076 sek.