• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1580  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Biblia ostrogska – pierwsze pełne wydanie drukowane wszystkich ksiąg Pisma Świętego przetłumaczonego na język cerkiewnosłowiański. Wydrukowana została przez drukarza Iwana Fedorowa w latach 1580–1581. Adresatami tej Biblii byli wyznawcy Kościoła Wschodniego, posługujący się językiem cerkiewnosłowiańskim. Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki swobodom zapewnionym prawosławiu na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej. Język staro-cerkiewno-słowiański, język s-c-s, język scs, język starobułgarski (scs. Ѩзыкъ словѣньскъ, Językŭ slověnĭskŭ) – najstarszy literacki język słowiański, formujący się od połowy IX wieku i oparty głównie na słowiańskich gwarach Sołunia (dzisiejsze Saloniki). Język s-c-s stał się podstawą literacką języków: bułgarskiego, rosyjskiego, serbsko-chorwackiego w różnych redakcjach. Najbliżej spokrewniony jest ze współczesnym językiem bułgarskim i macedońskim, jakkolwiek literackie postaci tych języków oparte są na innych dialektach i cechują się innymi zasadami gramatycznymi, wynikającymi z przynależności do bałkańskiej ligi językowej.
  Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]
 • 6 kwietnia – miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 5,7-5,8 stopnia w skali Richtera z epicentrum pod dnem kanału La Manche, jedno z największych w historii Anglii, północnej Francji i Flandrii.
 • 28 kwietniaMustafa Lala Pasza został wielkim wezyrem tureckim.
 • 15 czerwcaKról Hiszpanii Filip II Habsburg skazał na banicję stadhoudera Niderlandów Wilhelma I Orańskiego i wyznaczył nagrodę za jego głowę.
 • 25 czerwca – w Dreźnie została wydana Księga zgody, zbiór ksiąg symbolicznych kościoła luterańskiego.
 • 25 sierpnia – miała miejsce bitwa nad Alcântarą, w której Hiszpanie pokonali Portugalczyków w wojnie o sukcesję portugalską.
 • 5 wrześniawojna polsko-rosyjska: wojska polsko-węgierskie zdobyły Wielkie Łuki. W trakcie rabowania palącej się twierdzy doszło do eksplozji prochowni, w wyniku której zginęło 200 Polaków i Węgrów oraz większość załogi moskiewskiej.
 • 26 wrześniaZłota Łania, flagowy okręt Francisa Drake’a, zawinęła do portu Plymouth, kończąc podróż dookoła świata.
 • 5 października – wojna polsko-rosyjska: wojsko polskie rozpoczęło oblężenie Zawołocza.
 • 26 listopadahugenoci zawarli pokój z katolikami we Francji.
 • We Francji ukazało się pierwsze wydanie Prób Michaela de Montaigne.
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • 6 styczniaJohn Smith (żołnierz), angielski żołnierz, kolonizator, gubernator Wirginii, badacz wybrzeży Ameryki Północnej (zm. 1631)
 • 16 lutegoGiovanni Battista Deti, włoski kardynał (zm. 1630)
 • 6 marcaKarol I Gonzaga, książę Nevers i Rethel (zm. 1637)
 • 31 marcaBogusław XIV, książę na Darłowie (zm. 1637)
 • 18 kwietnia
 • Thomas Middleton, angielski dramaturg epoki Jakuba I (zm. 1627)
 • Pedro Orrente, hiszpański malarz doby baroku (zm. 1645)
 • 9 czerwcaDaniel Heinsius, holenderski poeta, filolog i historiograf pochodzenia flamandzkiego (zm. 1655)
 • 12 czerwcaAdriaen van Stalbemt, flamandzki malarz (zm. 1662)
 • 14 czerwcaElżbieta Magdalena pomorska, księżniczka pomorska, księżna kurlandzka, córka Ernesta Ludwika z dynastii Gryfitów (zm. 1649)
 • 25 czerwcaPiotr Klawer, hiszpański jezuita, misjonarz, święty katolicki (zm. 1654)
 • 5 lipcaCarlo Contarini, doża wenecki od 1655 roku (zm. 1656)
 • 6 lipcaJohann Stobäus, muzyk i kompozytor królewiecki (zm. 1646)
 • 24 sierpniaConstantin Ferber III, burmistrz i burgrabia królewski w Gdańsku (zm. 1654)
 • 14 wrześniaFrancisco de Quevedo y Villegas, hiszpański poeta barokowy, polityk, patriota (zm. 1645)
 • 20 październikaPiotr Krüger, gdański astronom, matematyk i odkrywca (zm. 1639)
 • 30 październikaDirk Hartog, holenderski kupiec, żeglarz i odkrywca (zm. 1621)
 • Data dzienna nieznana:
 • Osias Beert, flamandzki malarz martwych natur (zm. 1624)
 • Gábor Bethlen, książę Siedmiogrodu w latach 16131629 (po wymarciu rodu Batorych), książę opolski (zm. 1629)
 • Filip Clüver, niemiecki geograf okresu odrodzenia, twórca geografii historycznej (zm. 1622)
 • Louis Finson, flamandzki malarz okresu wczesnego baroku (zm. 1617)
 • Jan Jurkowski, poeta, lekarz medycyny (zm. 1639)
 • Zacharias Janssen, holenderski optyk, w roku 1590 skonstruował (wspólnie z ojcem Hansem) z dwóch soczewek mikroskop (zm. 1632)
 • Marek Križ, duchowny katolicki, kanonik strzygomski, święty (zm. 1619)
 • Jozafat Kuncewicz, unicki arcybiskup połocki, bazylianin, święty katolicki (zm. 1623)
 • Giovanni Paolo Maggini, włoski lutnik (zm. 1632)
 • Massasoit, wódz północnoamerykańskiego plemienia Indian Wampanoagów (zm. 1661)
 • Stanisław Bonifacy Mniszech, starosta sanocki, lwowski, poseł (zm. 1644)
 • Szymon Okolski, polski dominikanin, teolog, historyk i heraldyk (zm. 1653)
 • Willem Corneliszoon Schouten, żeglarz holenderski, który poszukiwał przejścia łączącego Atlantyk z Pacyfikiem (zm. 1625)
 • Aleksander Słuszka, starosta rzeczycki, łojowski, mozyrski (zm. 1647)
 • Willebrord Snell, holenderski astronom i matematyk (zm. 1629)
 • Agnieszka Takeya, japońska męczennica, błogosławiona katolicka (zm. 1622)
 • Aert van Antum, holenderski malarz pochodzenia flamandzkiego, marynista (zm. 1620)
 • Hendrik van Steenwijck Młodszy, flamandzki malarz barokowy (zm. 1649)
 • John Webster, angielski dramaturg (zm. 1634)
 • Jan Wejher, wojewoda chełmiński i malborski (zm. 1626)
 • Klara Yamada, japońska męczennica, błogosławiona katolicka (zm. 1622)
 • Elżbieta Magdalena (ur. p. 14 czerwca 1580, zm. 23 lutego 1649 w Dohlen) – księżniczka pomorska, księżna kurlandzka, córka Ernesta Ludwika z dynastii Gryfitów.Oblężenie Zawołocza było jednym z oblężeń kończącym kampanię 1580 Stefana Batorego i mającym na celu zabezpieczenie Wielkich Łuk. Trwało od 5 października do 23 października, zakończyło się sukcesem wojska polskiego i przyczyniło się do pełnego sukcesu kampanii 1580.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Hajko, znany jako Hajka, Hayka (ur. ok. 1510, zm. ok. 1580) − dworzanin królewski (1546), pisarz wielkoksiążęcy (1554), marszałek hospodarski, koniuszy grodzieński, dzierżawca oszmiański (1555, 1563) i uciański (1558), wilkiejski (1563), krasnosielski (1563), trąbski (1568-1575), kasztelan brzeski (1566-po 1577).
  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.
  Piotr Kłoczewski (Kłoczowski) herbu Rawicz (ur. ok. 1541, zm. 1580) – starosta małogoski, kasztelan zawichojski, budowniczy floty i doradca ds. morskich Zygmunta II Augusta. Pochodził z rodziny wywodzącej się z Kłoczewa w ziemi stężyckiej. W 1580 roku brał udział w oblężeniu Wielkich Łuk.W dniu 30 sierpnia otrzymał rozkaz objęcia komendy nad przekopaniem grobli w celu spuszczenia do rzeki jeziora utrudniającego dostęp do murów. Prace prowadzono nocą, ale nie udało się tego dokonać cicho i obrońcy otworzyli ogień. Jedna z kul śmiertelnie ugodziła Kłoczowskiego. Starostwo małgoskie objęła po nim córka Anna Kłoczewska (Kłoczowska) na mocy przywileju nadanego jeszcze pod Wielkimi Łukami w dniu 18 września 1580 przez króla Stefana Batorego.
  Andrea Palladio (ur. 30 listopada 1508 w Padwie, zm. 19 sierpnia 1580 w Maser) – włoski architekt i teoretyk architektury.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Barbara Kmita z Herburtów ( ur. ?, zm. w 1580) – córka Jana Herburta z Felsztyna i z Dobromila – podkomorzego przemyskiego, z matki Jadwigi (córki Piotra Chwala z Rozlowa –dziedzica na Pełniatyczach), zamężna z Piotrem Kmitą, właścicielka klucza sobieńskiego Leska, Olszanicy, Ustianowej, Smolnika, Tarnawy Niżnej, Tarnawy Wyżnej, Jaworzec nad Wetlinką, villarum hereditarium Ustyanowa, Wankowa, Szerednicza et Ropinka. W 1541 r. Piotr Kmita zapisał żonie Barbarze z Felsztyna 5000 zł na dobrach Sobnia. W 1553 zamek w Sobniu był w posiadaniu Barbary Kmity z Herburtów wdowy po Piotrze Kmicie. Wyszła za mąż za Andrzeja II Górkę, kasztelana międzyrzeckiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.124 sek.