1580

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rok 1580 / MDLXXX

Elżbieta Magdalena (ur. p. 14 czerwca 1580, zm. 23 lutego 1649 w Dohlen) – księżniczka pomorska, księżna kurlandzka, córka Ernesta Ludwika z dynastii Gryfitów.Oblężenie Zawołocza było jednym z oblężeń kończącym kampanię 1580 Stefana Batorego i mającym na celu zabezpieczenie Wielkich Łuk. Trwało od 5 października do 23 października, zakończyło się sukcesem wojska polskiego i przyczyniło się do pełnego sukcesu kampanii 1580.

stulecia: XV wiek ~ XVI wiek ~ XVII wiek
lata: 1570 « 1575 « 1576 « 1577 « 1578 « 1579 « 1580 » 1581 » 1582 » 1583 » 1584 » 1585 » 1590

Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 4 stycznia – w Warszawie zakończył obrady sejm zwyczajny.
 • 5 styczniakról Stefan Batory zunifikował systemy monetarne Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • 29 maja – za zasługi w obronie wiary katolickiej i jako zachęta do dalszych działań, szczególnie przeciwko Turkom i Tatarom, papież Grzegorz XIII nadał królowi Stefanowi Batoremu tytuł Fidei Defensor (Obrońca Wiary).
 • 12 lipca – opublikowano przetłumaczoną na język staro-cerkiewno-słowiański Biblię ostrogską, pierwsze wydanie Biblii w języku słowiańskim.
 • 7 sierpnia - wojska Stefana Batorego zdobyły moskiewski zamek Wieliż
 • 16 sierpnia - wojska Stefana Batorego zdobyły moskiewski zamek Uświat
 • 1-5 wrześniawojna polsko-rosyjska: oblężenie Wielkich Łuk.
 • 20 września – wojna polsko-rosyjska: polska jazda pod dowództwem księcia Janusza Zbaraskiego rozbiła kawalerię rosyjską w bitwie pod Toropcem.
 • 30 września - wojska Stefana Batorego zajęły Newel
 • 5 października - rozpoczęcie oblężenia zamku Zawołocze
 • 12 października - wojska Stefana Batorego zajęły moskiewski zamek Ozieryszcze
 • 23 października - wojska Stefana Batorego pod dowództwem Stefana Zamoyskiego zdobyły moskiewski zamek Zawołocze
 • 8 grudniaLipsk otrzymał prawa miejskie.
 • Założenie miasta Zamościa.
 • Powstał Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Aracot) - najwyższy organ samorządu żydowskiego w Polsce.
 • Pierwsze krakowskie wydanie dzieła „Melodiæ ná pſalterz polski, przez Mikoláiá Gomólke vczynioné”.
 • Jan Hajko, znany jako Hajka, Hayka (ur. ok. 1510, zm. ok. 1580) − dworzanin królewski (1546), pisarz wielkoksiążęcy (1554), marszałek hospodarski, koniuszy grodzieński, dzierżawca oszmiański (1555, 1563) i uciański (1558), wilkiejski (1563), krasnosielski (1563), trąbski (1568-1575), kasztelan brzeski (1566-po 1577).Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Piotr Kłoczewski (Kłoczowski) herbu Rawicz (ur. ok. 1541, zm. 1580) – starosta małogoski, kasztelan zawichojski, budowniczy floty i doradca ds. morskich Zygmunta II Augusta. Pochodził z rodziny wywodzącej się z Kłoczewa w ziemi stężyckiej. W 1580 roku brał udział w oblężeniu Wielkich Łuk.W dniu 30 sierpnia otrzymał rozkaz objęcia komendy nad przekopaniem grobli w celu spuszczenia do rzeki jeziora utrudniającego dostęp do murów. Prace prowadzono nocą, ale nie udało się tego dokonać cicho i obrońcy otworzyli ogień. Jedna z kul śmiertelnie ugodziła Kłoczowskiego. Starostwo małgoskie objęła po nim córka Anna Kłoczewska (Kłoczowska) na mocy przywileju nadanego jeszcze pod Wielkimi Łukami w dniu 18 września 1580 przez króla Stefana Batorego.
  Andrea Palladio (ur. 30 listopada 1508 w Padwie, zm. 19 sierpnia 1580 w Maser) – włoski architekt i teoretyk architektury.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Jan Jakub Wejher herbu Skarzyna (Spotykana pisownia nazwiska: Wejher, Waier, Weier, Weyher.), wojewoda chełmiński i malborski, starosta człuchowski w latach 1616-1626. Urodzony w 1580 roku, z ojca Ernesta i matki Anny Ludwiki z Mortęskich (córki Elżbiety Kostczanki i Melchiora Mortęskego), zmarł 14 stycznia 1626 roku, niemal w przeddzień najazdu Szwedów na Pomorze Gdańskie.
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Barbara Kmita z Herburtów ( ur. ?, zm. w 1580) – córka Jana Herburta z Felsztyna i z Dobromila – podkomorzego przemyskiego, z matki Jadwigi (córki Piotra Chwala z Rozlowa –dziedzica na Pełniatyczach), zamężna z Piotrem Kmitą, właścicielka klucza sobieńskiego Leska, Olszanicy, Ustianowej, Smolnika, Tarnawy Niżnej, Tarnawy Wyżnej, Jaworzec nad Wetlinką, villarum hereditarium Ustyanowa, Wankowa, Szerednicza et Ropinka. W 1541 r. Piotr Kmita zapisał żonie Barbarze z Felsztyna 5000 zł na dobrach Sobnia. W 1553 zamek w Sobniu był w posiadaniu Barbary Kmity z Herburtów wdowy po Piotrze Kmicie. Wyszła za mąż za Andrzeja II Górkę, kasztelana międzyrzeckiego.
  14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.

  Reklama