• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1568  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Loch Leven (gael. Loch Lìobhann) - jezioro morskie ("loch") na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Przy ujściu Loch Leven łączy się z sąsiednim Loch Linnhe. Nad brzegami Loch Leven położone są m.in. Ballachulish, Glencoe i Kinlochleven. Długość Loch Linnhe wynosi 14 km, szerokość dochodzi do 1.8 km.

  Rok 1568 / MDLXVIII

  stulecia: XV wiek ~ XVI wiek ~ XVII wiek
  lata: 1558 « 1563 « 1564 « 1565 « 1566 « 1567 « 1568 » 1569 » 1570 » 1571 » 1572 » 1573 » 1578

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 24 marcaZygmunt II August powołał w Gdańsku Komisję Morską, zaczątek polskiej admiralicji, zarządzającej flotą kaperską.
 • W Grodnie zebrał się sejm walny Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • 19 sierpnia – wydano wilkierz olsztyński.
 • 28 październikaMrągowo: w wyniku pożaru zniszczona została doszczętnie zabudowa miasta.
 • Założono Toruńskie Gimnazjum Akademickie w Toruniu, jedną najstarszych uczelni w kraju.
 • W Krakowie, w drukarni Macieja Wirzbięty wykonano z pięknymi drzeworytami „Zwierciadło” Mikołaja Reja.
 • zwołanie przez króla na rok następny Sejmu do Lublina
 • Knyszyn, Rajgród otrzymały prawa miejskie.
 • Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.Alojzy Gonzaga, wł. Luigi Gonzaga (ur. 9 marca 1568 w Castiglione delle Stiviere koło Mantui w Lombardii, zm. 21 czerwca 1591 w Rzymie) – jeden z najmłodszych kanonizowanych jezuitów, obok św. Stanisława Kostki i św. Jana Berchmansa, święty Kościoła katolickiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jürgen Pavels także Paulsen (ur. 1568 w Trzebiatowie; zm. 10 sierpnia 1645 w Lubece) – kupiec, członek rady miejskiej i urzędnik skarbowy miasta Lubeka.
  Pisarz polny, łac. notarius campestris – urząd wojskowy w I Rzeczypospolitej. Na Litwie był pisarz polny litewski, a w Koronie pisarz polny koronny.
  Tommaso Campanella, w świadectwie chrztu Giovanni Domenico Campanella (ur. 5 września 1568 w Stignano w Kalabrii, zm. 21 maja 1639 w Paryżu) – włoski filozof, teolog i poeta epoki renesansu.
  Drzeworyt – technika graficzna należąca do druku wypukłego. Drzeworytem nazywa się również odbitkę uzyskaną tą techniką.
  Kupiec – dawna nazwa wędrownego handlarza, który przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami i sprzedawał (ewentualnie kupował) towar. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, który mieli spełniać w określonych przez króla miastach, było prawo składu. W Polsce okresu międzywojennego pojęcie kupca oznaczało podmiot, który we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (art.2§1 Kodeksu handlowego). W roku 1965 zgodnie z art. VI Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny,art.2 KH został uchylony, w związku z czym zniknęło pojęcie kupca z prawa polskiego, a zamiast niego pojawiło się pojęcie jednostka gospodarki uspołecznionej i jednostka gospodarki nieuspołecznionej. W roku 1988 ustawa o działalności gospodarczej wprowadza pojęcie "podmiot gospodarczy", które w 1999 roku zostaje zastąpione pojęciem "przedsiębiorca".
  Katarzyna Månsdotter szw. Karin Månsdotter, fin. Kaarina Maununtytär (ur. 6 listopada 1550, zm. 13 września 1612) – królowa Szwecji, żona władcy Szwecji Eryka XIV, córka landsknechta szwedzkiego Månsa i jego żony Ingrid.
  Generałowie franciszkanów – najwyżsi przełożeni zakonu założonego przez św. Franciszka z Asyżu. Wspólnota, która w ciągu wieków dzieliła się na różne gałęzie, powstała w roku 1209.

  Reklama

  Czas generowania strony: 6.078 sek.