• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1564

  Przeczytaj także...
  Dwudniowa bitwa pod Gotlandią – starcie między flotą szwedzką a duńsko-lubecką, stoczone 30–31 maja 1564 między wyspami Gotlandia i Olandia, zakończone taktyczną porażką Szwedów, którzy utracili okręt flagowy Mars.Krzysztof Czarniecki herbu Łodzia (ur. 1564, zm. 1636 w Kaliszu), dworzanin królewski, starosta chęciński i żywiecki.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.

  Rok 1564 / MDLXIV

  stulecia: XV wiek ~ XVI wiek ~ XVII wiek
  lata: 1554 « 1559 « 1560 « 1561 « 1562 « 1563 « 1564 » 1565 » 1566 » 1567 » 1568 » 1569 » 1574

  Wydarzenia w Polsce[]

 • 26 styczniawojna litewsko-rosyjska: zwycięstwo wojsk litewskich w bitwie pod Czaśnikami.
 • 12 lutegoZygmunt II August scedował na Koronę Królestwa Polskiego dziedziczne prawo Jagiellonów do władania Wielkim Księstwem Litewskim.
 • 26 października – założono seminarium duchowne w Poznaniu.
 • Spytko Jordan z Zakliczyna ulokował miasto Jordanów.
 • Do Braniewa zostali sprowadzeni jezuici.
 • Bitwa na polach druckich.
 • Na sejmie 1563/1564 wcielono do Korony Polskiej księstwo oświęcimskie i księstwo zatorskie.
 • Wydarzenia na świecie[]

 • 26 stycznia – papież Pius IV zatwierdził dokumenty soboru trydenckiego.
 • 15 marca – wyznający islam cesarz Akbar, pochodzący z dynastii Wielkich Mogołów władca północnych Indii, zniósł w swym państwie podatek pogłówny od innowierców, zwany dżizja.
 • 30 kwietnia – wojna litewsko-rosyjska: na stronę litewsko-polską przeszedł Andrzej (Andriej) Kurbski, dowódca wojskowy i jeden z najbliższych współpracowników cara Iwana IV Groźnego.
 • 30-31 majaDwudniowa bitwa pod Gotlandią, zwycięstwo floty duńsko-lubeckiej nad szwedzką
 • 4 wrześniaI wojna północna: wojska króla szwedzkiego Eryka XIV dokonały masakry 2 tys. mieszkańców Ronneby.
 • Rozpoczęcie ostrej polityki Ivana IV Groźnego wymierzonej przeciwko bojarom.
 • Urodzili się[]

 • 5 lutegoJerzy Gustaw Wittelsbach (Pfalz-Veldenz), hrabia palatyn, książę Palatynatu-Veldenz (zm. 1634)
 • 6 lutegoChristopher Marlowe, angielski dramaturg (zm. 1593)
 • 15 lutegoGalileusz, włoski astronom, fizyk i filozof (zm. 1642)
 • 9 marcaDavid Fabricius, holenderski astronom i teolog, ojciec Johannesa Fabricius również astronoma, z którym prowadził wspólne obserwacje (zm. 1617)
 • 23 kwietniaWilliam Szekspir, dramaturg angielski (zm. 1616)
 • 16 sierpniaFryderyk Boromeusz, kardynał, arcybiskup Mediolanu (zm. 1631)
 • 24 wrześniaWilliam Adams (żeglarz), żeglarz angielski; prawdopodobnie pierwszy Anglik, który dotarł do Japonii (zm. 1620)
 • 22 listopadaHenry Brooke, 11. baron Cobham, angielski arystokrata, najstarszy syn Williama Brooke’a, 10. barona Cobham, i Frances Newton, córki sir Johna Newtona (zm. 1619)
 • 25 grudniaAbraham Bloemaert, malarz i rytownik holenderski (zm. 1651)
 • data dzienna nieznana:
 • Krzysztof Czarniecki, dworzanin królewski, starosta chęciński i żywiecki (zm. 1636)
 • Philip Faber, włoski teolog i filozof (zm. 1630)
 • Jan V z Lanuzy, Najwyższy Sędzia Królestwa Aragonii za panowania Filipa II (zm. 1591)
 • Francesco Zirano, włoski franciszkanin, męczennik, błogosławiony katolicki (zm. 1603)
 • Zmarli[]

 • 18 lutegoMichał Anioł, włoski artysta (ur. 1475)
 • 27 majaJan Kalwin, twórca kalwinizmu (ur. 1509)
 • 15 październikaAndreas Vesalius, flamandzki uczony, twórca nowożytnej anatomii (ur. 1514)
 • data dzienna nieznana:
 • Mikołaj z Szadka Prokopowicz, polski naukowiec (ur. 1489)

 • Anglicy (ang. English people) – naród germański zamieszkujący głównie Wielką Brytanię, zwłaszcza Anglię (ok. 45 mln), posługujący się językiem angielskim z grupy języków germańskich. Poza Zjednoczonym Królestwem mieszkają głównie w Republice Południowej Afryki, Związku Australijskim, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Anglicy wyznają głównie anglikanizm. Ich kultura zaczęła się kształtować w średniowieczu pod wpływami celtyckimi, romańskimi (gł. francuskimi) oraz skandynawskimi (głównie normańskimi i nordyckimi). Od czasów nowożytnych zaczęła wpływać na kulturę reszty świata. Za pierwszego Anglika uważa się człowieka z Boxgrove, którego szczątki znaleziono w hrabstwie West Sussex.Jan Kalwin, fr. Jean Cauvin albo również Jean Calvin (ur. 10 lipca 1509 w Noyon, zm. 27 maja 1564 w Genewie) – teolog, kaznodzieja, pisarz i organizator życia duchowego w Szwajcarii okresu reformacji. Twórca jednej z doktryn religijnych - ewangelicyzmu reformowanego, przyjętej przez kościoły ewangelicko-reformowane, prezbiteriańskie, a następnie przez część kongregacjonalnych, opierającej się głównie na predestynacji oraz symbolicznej, a nie realnej w odróżnieniu od poglądu powszechnie panującego w Kościele Katolickim, obecności Jezusa Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej. Nazywany "teologiem par excellence"; "Arystotelesem Reformacji"; "Akwinatą Kościoła reformowanego"; "najbardziej chrześcijańskim mężem swej epoki" czy też "drugim patriarchą reformacji".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  W 1169 Andrzej I Bogolubski opanował Kijów uzyskując tym samym tytuł wielkiego księcia. Odmiennie od swoich poprzedników, również ojca, nie przeniósł do tego miasta swej stolicy lecz po złupieniu Kijowa osadzał tam swoich krewnych jako podległych książąt. Centrum swego księstwa pozostawił Włodzimierz, który odtąd stał się stolicą wielkiego księstwa.
  Michelangelo Buonarroti (Michał Anioł, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni; ur. 6 marca 1475 w Caprese, prowincji Toskanii we Włoszech, zm. 18 lutego 1564 w Rzymie) – włoski malarz, rzeźbiarz, poeta i architekt epoki Odrodzenia.
  Johannes Fabricius (ur. 8 stycznia 1587 w Resterhafe, Holandia - zm. ok. 1615 w Marienhafe - miejscowość w dzisiejszej Dolnej Saksonii, Niemcy), najstarszy z synów Davida Fabriciusa.
  Księstwo zatorskie – księstwo ze stolicą w Zatorze, herbem księstwa był orzeł biały na błękitnym polu z literą Z na piersiach.
  Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu – katolickie wyższe seminarium duchowne archidiecezji poznańskiej przygotowujące mężczyzn do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Klerycy są studentami kierunku teologii o specjalności kapłańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Jurysdykcję kanoniczną nad Seminarium sprawuje arcybiskup poznański.
  I wojna północna (1563-1570) zwana też wojną siedmioletnią – konflikt zbrojny pomiędzy Rzecząpospolitą (do 1569 Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim), Szwecją, Carstwem Rosyjskim, Danią i Lubeką o podział Inflant oraz hegemonię na Morzu Bałtyckim, tzw. Dominium Maris Baltici.
  Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.