• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 153P/Ikeya-Zhang

  Przeczytaj także...
  Galaktyka Andromedy (zwana również Messier 31, M31 lub NGC 224, a wcześniej także Wielką Mgławicą w Andromedzie) – galaktyka spiralna, leżąca około 2,52 miliona lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Andromedy.Kometa – małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. Ciepło tej gwiazdy powoduje, że wokół komety powstaje koma, czyli gazowa otoczka. W przestrzeń kosmiczną jądro komety wyrzuca materię, tworzącą dwa warkocze kometarne – gazowy i pyłowy, skierowane pod różnymi kątami do kierunku ruchu komety. Gazowy warkocz komety jest zawsze zwrócony w kierunku przeciwnym do gwiazdy, co spowodowane jest oddziaływaniem wiatru słonecznego, który zawsze jest skierowany od gwiazdy. Pyłowy warkocz składa się z drobin zbyt masywnych, by wiatr słoneczny mógł znacząco zmienić kierunek ich ruchu.
  Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.

  153P/Ikeya-Zhang (chin., jap.: 池谷-張彗星) – kometa długookresowa, która widoczna była gołym okiem w 2002, osiągając maks. 3,5. Była to wówczas najjaśniejsza kometa od 1997 roku.

  Odkrycie i obserwacje komety[ | edytuj kod]

  Kometa ta została odkryta 1 lutego 2002 r. przez Japończyka Kaoru Ikeyę. Dostrzegł on ją w gwiazdozbiorze Wieloryba, kiedy świeciła z jasnością zbliżoną do 9,0 magnitudo i wykształciła komę o średnicy około 2 minut kątowych. Wstępnie nazwano ją C/2002 C1. Po około dwóch godzinach dostrzegł ją kolejny obserwator, Chińczyk Daging Zhang.

  Ekliptyka – (z gr. έκλειψις zaćmienie) wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.Kaoru Ikeya (jap. 池谷薫, Ikeya Kaoru, ur. 30 listopada 1943) – japoński astronom-amator. Jest współodkrywcą komety Ikeya-Seki oraz 153P/Ikeya-Zhang.

  Po analizie materiału z obserwacji z lat wcześniejszych okazało się, iż kometa ta widziana była już przez astronomów chińskich w roku 1661. Otrzymała zatem oficjalne oznaczenie „153P” i jest kometą o najdłuższym okresie orbitalnym wśród komet okresowych, a więc tych, których powrót był obserwowany i udokumentowany.

  Koma – pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania. Termin pochodzi od łacińskiego słowa coma, co znaczy włosy.Kometa długookresowa – kometa obiegająca Słońce w czasie dłuższym niż 200 lat. Znane komety długookresowe to kometa Hyakutake i Kometa Hale-Bopp.

  Orbita komety[ | edytuj kod]

  153P/Ikeya-Zhang porusza się po orbicie w kształcie bardzo wydłużonej elipsy o mimośrodzie 0,990. Peryhelium znajduje się w odległości 0,5071 j.a. od Słońca, aphelium zaś 101,92 j.a. od niego. Okres jej obiegu wokół naszej Dziennej Gwiazdy wynosi 366,51 roku, nachylenie do ekliptyki to 28,12˚.

  Język japoński (jap. 日本語 nihongo lub nippongo) – język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach.Magnituda (łac. magnitudo "wielkość" od magnus) – parametr stosowany w pomiarach wielkości trzęsienia ziemi, wprowadzony w 1935 roku przez Charlesa Richtera wraz z opracowaniem przez niego „skali magnitud”, nazwanej później skalą Richtera.

  Przez peryhelium przeszła 18 marca 2002 r. Najbliżej Ziemi znalazła się 29 kwietnia 2002 roku (60,6 mln km). W nocy z 4/5 kwietnia 2002 r. kometę dojrzeć można było tuż obok Wielkiej Galaktyki w Andromedzie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista komet okresowych
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • 153P/Ikeya-Zhang w bazie Jet Propulsion Laboratory (ang.)
 • 153P/Ikeya-Zhang w bazie Minor Planet Center (ang.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Diagram orbity 153P/Ikeya-Zhang w bazie Jet Propulsion Laboratory (ang.)
 • Gary W. Kronk: 153P/Ikeya-Zhang (ang.). W: Cometography [on-line]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 • Fachgruppe Kometen in der VdS: C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) (niem.)
 • Comet Ikeya-Zhang Photo Photo Gallery (spaceweather.com) (ang.)
 • Gwiazdozbiór (konstelacja) – grupa gwiazd zajmujących określony obszar sfery niebieskiej. Z czasem gwiazdy te połączono w symboliczne kształty i nadano im nazwy pochodzące z mitologii (np. gwiazdozbiór Centaura, Cefeusza itp). Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską.Elipsa – w geometrii ograniczony przypadek krzywej stożkowej, czyli krzywej będącej częścią wspólną powierzchni stożkowej oraz przecinającej ją płaszczyzny. Jest to również miejsce geometryczne wszystkich tych punktów płaszczyzny, dla których suma odległości od dwóch ustalonych punktów jest stałą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Aphelium lub afelium (zlatynizowany wyraz pochodzenia greckiego, od gr. apo: od i helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia tego ciała od Słońca. Aphelium posiadają orbity okołosłoneczne ciał poruszających się po orbitach eliptycznych (nie kołowych), jak planety, planetoidy, czy komety.
  Język chiński (chiń. upr. 汉语, chiń. trad. 漢語, pinyin Hànyǔ; lub chiń. upr./chiń. trad. 中文, pinyin Zhōngwén) – język lub grupa spokrewnionych języków (tzw. makrojęzyk), należących do rodziny chińsko-tybetańskiej.
  Peryhelium, perihelium (zlatynizowany wyraz pochodzenia greckiego, od gr. peri, przy i helios, Słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego obiegającego Słońce, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia obu ciał. Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium. W odniesieniu do orbity okołoziemskiej stosuje się odpowiednio perygeum i apogeum, zaś w ogólnym przypadku, np. orbit wokół gwiazd – perycentrum i apocentrum.
  Lista komet okresowych, czyli posiadających okres obiegu wokół Słońca mniejszy niż 200 lat. Przedstawia ona oznaczenia oficjalne komet (według standardu IAU) oraz nazwiska odkrywców. "P" w nazwie oznacza kometę o okresie do 200 lat (lub z udokumentowaną wcześniejszą obserwacją wskazującą na periodyczność dłuższą nawet niż 200 lat), natomiast "D" informuje o fakcie rozpadu komety, zderzeniu się jej z jakąś planetą, zagubieniu komety lub też jednorazowości jej przejścia w pobliżu naszej Dziennej Gwiazdy (obiekt spoza Układu Słonecznego).
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Gołe oko, oko nieuzbrojone – określenie używane w astronomii dla zaznaczenia, iż jakaś obserwacja jest przeprowadzana bez dodatkowego sprzętu (np. bez teleskopu, lunety itp.). Astronomowie mówią, że np. dana gwiazda jest widoczna „gołym okiem” – można ją dostrzec bez użycia dodatkowych instrumentów, bądź też jest poza możliwością obserwacji „gołym okiem” – nie można jej zobaczyć bez pomocy odpowiedniego sprzętu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.