• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1418

  Przeczytaj także...
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.
  Jan Falkenberg (ur. 1385 w Gdańsku, zm. 1435 w Legnicy) – dominikanin. Ukończył studia w Wiedniu z tytułem magistra teologii. 1408 - kaznodzieja w Pradze. 1411 - inkwizytor w Magdeburgu. Zasłynął jako autor w dwóch tematach: wielka schizma zachodnia oraz polemika pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim.

  Rok 1418 / MCDXVIII

  stulecia: XIV wiek ~ XV wiek ~ XVI wiek
  lata: 1408 « 1413 « 1414 « 1415 « 1416 « 1417 « 1418 » 1419 » 1420 » 1421 » 1422 » 1423 » 1428

  Wydarzenia w Polsce[]

 • Marzec – do soboru dotarły listy o zakończeniu chrystianizacji Żmudzi oraz list Grzegorza Camblaka, metropolity kijowskiego o możliwości unii z kościołem wschodnim w obrębie państwa Jagiełły.
 • Kwiecień – podczas polsko-krzyżackich rozmów w Brześciu przedłużono rozejm brodnicki.
 • 1 maja – sobór został zamknięty przez papieża Marcina V; delegaci polscy, starający się o potępienie satyry Falkenberga, złożyli na ręce papieża tekst apelacji – ich upór sprawił, że papież, mimo przychylności wobec zakonu krzyżackiego, powołał komisję kardynałów, która 14 maja wydała orzeczenie potępiające satyrę, odkładając wszakże jej rozpatrzenie jako heretyckiej.
 • Czerwiec – do kraju powróciło poselstwo soborowe, zdając sprawozdanie na zjazdach szlachty w Łęczycy i Gnieźnie, które zostało przyjęte nieprzychylnie – opinia szlachecka potępiła sposób prowadzenia spraw soborowych i mierne korzyści, abp Trąba został zmuszony do złożenia przysięgi oczyszczającej z zarzutu zdrady, a w kraju pojawiło się stronnictwo antyluksemburskie proponujące oparcie się na sojuszu z papieżem w sporze z zakonem; jego stronnik Jan Szafraniec został podkanclerzym po śmierci Dunina, jednak tymczasowo i król, i rada podtrzymali dotychczasowy kierunek polityki.
 • 15 czerwca – książę Janusz I Starszy nadał Łomży prawa miejskie oparte na prawie chełmińskim.
 • 18 lipca – wybuch zamieszek we Wrocławiu, tzw. defenestracja wrocławska.
 • Jesienią wielki mistrz zaproponował oddanie sporu pod arbitraż papieża, jednak strona polska na spotkaniu pod Wieloną nie wyraziła na to zgody.
 • Wydarzenia na świecie[]

 • 22 kwietnia – zakończył się sobór w Konstancji.
 • 29 majaBurgundczycy opanowali Paryż i dokonali rzezi Armaniaków.
 • Zmarli[]

 • 13 wrześniaBeatrice di Lascaris, żona księcia Mediolanu Filippo Marii Viscontiego, wcześniej żona kondotiera Facino Cane

 • Janusz I Starszy (warszawski) (ur. ok. 1346, zm. 8 grudnia 1429) – od 1373/1374 r. książę warszawski, od 1381 r. w wyniku podziału książę na Warszawie, Nurze, Łomży, Liwie, Ciechanowie, Wyszogrodzie i Zakroczymiu, lennik Polski, od 1391 na Podlasiu (dożywotnio).Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, (biał. Брэст, Берасьце, Brest, Bieraście; ros. Брест, Берестье, Briest, Bieriestje; jid. בּריסק, hebr. ברסט ליטובסק; ukr. Берестя, Berestia) – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu, siedziba administracyjna obwodu brzeskiego i rejonu brzeskiego. Ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny, port lotniczy; uniwersytet (1995), politechnika (1989); ośrodek kultury polskiej na Białorusi, polski konsulat generalny; 310,8 tys. mieszk. (1 stycznia 2010).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Podkanclerzy koronny (łac. subcancellarius, vicecancellarius regni Poloniae) – urzędnik centralny w I Rzeczypospolitej, odpowiedzialny za mniejszą kancelarię państwa. Wchodził w skład senatu jako jeden z ministrów.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
  Szlachta – stan społeczny istniejący w Królestwie Polskim, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz na polskich, litewskich i ukrainnych ziemiach w czasie zaborów. Powstała z przekształcenia się stanu rycerskiego w szlachecki.
  13 września jest 256. (w latach przestępnych 257.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 109 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.