• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1283

  Przeczytaj także...
  Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.Zakon kawalerów mieczowych, łac. Fratres militiae Christi de Livonia, niem. Brüder der Ritterschaft Christi (inne nazwy: zakon liwoński, rycerze chrystusowi) – niemiecki zakon rycerski w Inflantach (Łotwa i Estonia), założony w oparciu o regułę templariuszy w Rydze przez biskupa Alberta von Buxhövdena w 1202 r. dla obrony i rozszerzania diecezji.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Rok 1283 / MCCLXXXIII

  stulecia: XII wiek ~ XIII wiek ~ XIV wiek
  lata: 1273 « 1278 « 1279 « 1280 « 1281 « 1282 « 1283 » 1284 » 1285 » 1286 » 1287 » 1288 » 1293

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • miał miejsce najazd litewski na Gostynin.
 • Zwycięstwo Leszka Czarnego nad Litwinami.
 • Koniec podboju Prus przez zakon krzyżacki. Od chwili, kiedy pierwsze oddziały krzyżackie pod wodzą mistrza krajowego Hermanna von Balk przekroczyły zachodnią granicę kraju, minęło pół wieku. Między Wisłą a Niemnem powstało nowe państwo niemieckie. Pragnąc wzmocnić żywioł niemiecki, Krzyżacy sprowadzali i obdarowywali przywilejami ludność z terenów Cesarstwa, przede wszystkim mieszczan i chłopów. Pruscy szlachcice, którzy przyjęli chrzest i nie uczestniczyli w powstaniach, zachowali prawa i stanowili warstwę drobnego rycerstwa. Prześladowane chłopstwo pruskie popadło w niewolę i masowo ginęło. W początkowym okresie zakon wzbraniał mu nawet zawierania małżeństw.
 • Wzmiankowanie wsi Wojski.
 • 2 październikaŻerków otrzymał prawa miejskie.
 • 17 grudnia – wnuczka księcia szczecińskiego, Ludgarda, żona Przemysła II, została z rozkazu męża lub za jego zgodą zamordowana w Poznaniu.
 • 19 grudnia – w kościele franciszkańskim w Kaliszu odbyła się konsekracja Jakuba Świnki na arcybiskupa gnieźnieńskiego.
 • 28 grudnia – książę wielkopolski Przemysł II ufundował w Poznaniu klasztor dominikanek, darując im wsie Piątków, Rudnicę i Zaparcice oraz jezioro Gostynińskie.
 • Pierwsza wzmianka o Ostrzeszowie. Było to miasto królewskie na szlaku handlowym Wrocław–Kalisz–Toruń. Prawa miejskie otrzymał w r. (lokacja miejscowości w latach 1283)
 • Pleszew w województwie wielkopolskim otrzymał prawa miejskie, stając się prawowitym miastem funkcjonującym do dziś.
 • Brandenburczycy niszczą gród Pyrzyce
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 1 czerwca:
 • król Neapolu i Sycylii Karol I i król Aragonii i Walencji Piotr III przybyli z rozmysłem o różnych godzinach na miejsce wyznaczonego pojedynku w Bordeaux, którego stawką miało być panowanie nad Sycylią, po czym obaj ogłosili swoje zwycięstwo.
 • pod naciskiem stanów Albrecht I, współrządzący dotychczas z młodszym bratem Rudolfem, został ogłoszony samodzielnym księciem Austrii.
 • 13 czerwcaLubeka, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Szczecin, Demmin, Anklam, książę Saksonii-Lauenburg Jan I, książęta meklemburscy, książę pomorski Bogusław IV i książę rugijski Wisław II zawarli w Rostocku pokój ziemski skierowany przeciwko Brandenburgii.
 • 8 lipcanieszpory sycylijskie: morska bitwa koło Malty.
 • Anklam przystąpiło do Hanzy.
 • Początek wojen Litwy z właściwymi Krzyżakami. Poprzednio toczyli walki jedynie z zakonem kawalerów mieczowych.
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • Delfina de Signe – francuska tercjarka franciszkańska, błogosławiona katolicka (zm. 1358)
 • Zmarli[ | edytuj kod]

 • 30 listopada – bł. Jan z Vercelli, włoski dominikanin, generał zakonu (ur. ok. 1205)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Grzegorz Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych po współczesność, tom I, Poznań 1998, s. 77.


  Sycylia (wł., łac. Sicilia, w starożytności Trinacria) – największa wyspa na Morzu Śródziemnym (25 710 km²), leżąca na południowy zachód od Półwyspu Apenińskiego, od którego oddziela ją wąska Cieśnina Mesyńska. Zamieszkuje ją około 5 milionów mieszkańców.Rostock – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w północno-wschodnich Niemczech. Miasto to położone jest nad rzeką Warnow, w odległości ok. 12 km od jej ujścia do Zatoki Meklemburskiej na Morzu Bałtyckim. Jest największym miastem zarówno pod względem powierzchni jak i liczby mieszkańców w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W czasach NRD Rostock był stolicą okręgu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).
  Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.
  Ludgarda meklemburska (ur. 1260 lub 1261, zm. między 11 a 13 grudnia 1283) – córka Henryka I Pielgrzyma i Anastazji Barnimówny, żona Przemysła II.
  30 listopada jest 334. (w latach przestępnych 335.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 31 dni.
  Lista władców Aragonii. W latach 926-1134 również władców Nawarry, od 1164 także hrabiów Barcelony, a od 1238 królów Walencji
  Jakub Świnka (Jakob Zwinka) herbu Świnka (ur. ? – zm. 4 marca 1314) – arcybiskup gnieźnieński w latach 1283-1314. Bliski współpracownik Przemysła II Wielkopolskiego i Władysława Łokietka, jeden z wybitniejszych polityków średniowiecznej Polski, zwolennik zjednoczenia państwowego.
  Litwini (lit. lietuviai) – naród bałtycki zamieszkujący głównie Litwę, a również Wlk. Brytanię, USA, Irlandię, Brazylię i inne kraje, posługujący się językiem litewskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.