• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1266

  Przeczytaj także...
  Sułtanat mameluków – państwo istniejące w Egipcie i Lewancie w latach 1250–1517, ze stolicą w Kairze, rządzone przez sułtanów wywodzących się z korpusu mameluków. Jan I Askańczyk (ur. 1213, zm. 10 września 1266) – margrabia brandenburski, założyciel Landsberga (Gorzowa), syn Albrechta II, brat m.in. Ottona III, założyciel starszej linii askańskiej, zwanej joannicką.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Rok 1266 / MCCLXVI

  stulecia: XII wiek ~ XIII wiek ~ XIV wiek
  lata: 1256 « 1261 « 1262 « 1263 « 1264 « 1265 « 1266 » 1267 » 1268 » 1269 » 1270 » 1271 » 1276

  Wydarzenia w Polsce[ | edytuj kod]

 • 11 stycznia – zmarł książę gdański Świętopełk. Jego synowie, starszy Mściwój i młodszy Warcisław rozpoczęli walkę o spadek.
 • 23 majaKoszalin został lokowany na prawie lubeckim.
 • 15 sierpnia – książę mazowiecki i czerski Konrad nadał prawa miejskie Ciechanowowi. Miasto lokowane zostało „na tym prawie niemieckim, na którym lokowane jest miasto Środa” (łac. „Ciuitatem ipsam autem locauit eo iure Theutomico, quo Ciuitas Sredensis est locata”), obecnie akt lokacyjny Ciechanowa z 1266 r. jest uważany za XX mistyfikację J. Gaczyńskiego
 • 3 grudnia – zmarł podobno od trucizny Henryk III Biały, książę wrocławski. Osierocił 8-letniego syna Henryka IV Probusa. Właściwe rządy objął brat zmarłego, arcybiskup salzburski Władysław.
 • miał miejsce najazd litewski na Mazowsze i Płock.
 • Brandenburczycy zdobyli Santok.
 • Wydarzenia na świecie[ | edytuj kod]

 • 26 lutego – wojska Manfreda Hohenstaufa, króla Sycylii, i Karola I Andegaweńskiego stoczyły bitwę pod Benewentem zakończoną klęską i śmiercią Manfreda.
 • 23 czerwca – zwycięstwo floty weneckiej nad genueńską w bitwie koło Trapani.
 • 24 sierpniaMamelucy pokonali Ormian w bitwie pod Sarwantikar.
 • Francja: reforma monetarna; jej podstawą były grosze turońskie
 • Urodzili się[ | edytuj kod]

 • Beatrycze Portinari, Włoszka z Florencji, którą Dante Alighieri umieścił w swoim poemacie Boska komedia (zm. 1290)
 • Jan Duns Szkot, szkocki filozof i teolog (zm. 1308)
 • Giotto di Bondone, włoski malarz.
 • Zmarli[ | edytuj kod]

 • 11 styczniaŚwiętopełk, książę gdański
 • 14 kwietniaRoger, arcybiskup Splitu
 • 10 września - Jan I Askańczyk, margrabia Brandenburgii
 • 3 grudniaHenryk III Biały, książę wrocławski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. (patrz: J. Gaczyński, Rocznik ciechanowski, Rola i znaczenie Ciechanowa w dziejach Mazowsza, Ciechanów 1995, s. 56)
  2. Henryk Rutkowski - Rocznik Ciechanowski jako mistyfikacja, Kwartalnik Historyczny, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Rocznik XCVIII ., Nr 4/1991, Tenże, O mistyfikacji ciechanowskiej raz jeszcze, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, t. 39, 2001, s. 139-145, Marek Słoń, Henryk Rutkowski, „Niewiarygodne odkrycie na Mazowszu – średniowieczny (?) Rocznik Ciechanowski”, konferencja „Na manowce i z powrotem. Naukowe mistyfikacje i ich demaskowanie”, Instytut Historii PAN 2007.
  3. Grzegorz Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych po współczesność, tom I, Poznań 1998, s. 77.
  4. J. Spyra, Moneta w dawnym Cieszynie, Cieszyn 2005, s. 10.


  Jan Duns Szkot OFM właściwie Johannes Duns Scotus (ur. 1266 w Duns, zm. 8 listopada 1308 w Kolonii) − szkocki filozof i teolog, franciszkanin, błogosławiony Kościoła katolickiego, nazywany doctor subtilis (doktor subtelny).Sycylia (wł., łac. Sicilia, w starożytności Trinacria) – największa wyspa na Morzu Śródziemnym (25 710 km²), leżąca na południowy zachód od Półwyspu Apenińskiego, od którego oddziela ją wąska Cieśnina Mesyńska. Zamieszkuje ją około 5 milionów mieszkańców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rocznik ciechanowski (zwany także mistyfikacją ciechanowską) – falsyfikat, rzekomy manuskrypt papierowy o wymiarach 31 x 21 cm, przypisywany Stanisławowi z Lipia, „odnaleziony” w 1975 r. przez jego późniejszego wydawcę Jerzego Gaczyńskiego w Archiwum Parafialnym i Dekanalnym parafii św. Józefa przy kościele Narodzenia NMP w Ciechanowie. Rzekomego odkrycia Jerzy Gaczyński – jak sam twierdził – miał dokonać podczas kwerendy archiwalnej, dzięki informacji uzyskanej od ówczesnego proboszcza ks. prałata Stanisława Tenderendy. Dokument miał mieścić się na składce obejmującej 6 kart, z których pierwsza i ostatnia miały pierwotnie spełniać prawdopodobnie rolę kart ochronnych, jednak na ostatniej recto zawierać się miały końcowe partie tekstu. Rękopis miał stanowić wszywkę w księdze kościelnej zatytułowanej Liber Ecclesiae Praeposituralis Ciechanoviensis oprawionej prawdopodobnie w 1821 r. i zawierającej różne akta kościelne.
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Beatrycze Portinari, wł. Beatrice Portinari, zwana Bice (ur. w 1266, zm. w 1290) – Włoszka z Florencji, którą według wielu badaczy Dante Alighieri umieścił w swoim poemacie Boska Komedia, powierzając jej rolę przewodniczki po niebiańskiej krainie oraz opisał jako swoją ukochaną w Vita nuova. W utworach Dantego Beatrycze pełni rolę ideału kobiety oraz symbolu teologii i mądrości
  10 września jest 253. (w latach przestępnych 254.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 112 dni.
  Giotto di Bondone, właściwie Angiolo di Bondone, zdrobniale Angiolotto (ur. ok. 1266, zm. 8 stycznia 1337 we Florencji) − malarz i architekt włoski, tercjarz franciszkański.
  Boska Komedia (wł. La Divina Commedia) – poemat napisany przez włoskiego pisarza Dante Alighieriego, w latach 1308-1321. Boska Komedia jest syntezą średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej, teologicznej oraz panoramą świata. Jako arcydzieło literatury włoskiej, należy do klasyki światowej i wywarła znaczny wpływ na kulturę europejską.
  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.968 sek.