• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1. List do Tymoteusza

  Przeczytaj także...
  Tymoteusz Apostoł, gr. Τιμόθεος, cs. Apostoł Timofiej) – uczeń Pawła Apostoła, pierwszy biskup Efezu, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.
  Egzegeza (stgr. ἐξήγησις eksegesis – wyjaśnienie, wyprowadzenie) – badanie i krytyczna interpretacja tekstów, zwłaszcza świętych i utworów hagiograficznych (opowiadających o żywotach świętych). Egzegeza jest sztuką rozumienia i wykładnia ukrytych w utworach prawd, alegorii, symbolicznych kodów sensów teologicznych; poznawania warstwy metaforycznej.

  Pierwszy List do Tymoteusza (1 Tm lub 1 Tym) – jeden z listów przypisywanych apostołowi Pawłowi z Tarsu, znajdujący się w Nowym Testamencie. Zaliczany jest do jednych z tzw. trzech listów pasterskich. Wysłany został z Macedonii do Tymoteusza z Efezu między pierwszym a drugim uwięzieniem (tj. między 63 a po 67 r. n.e.). Badacze (głównie egzegeci niekatoliccy) uważają jednak, że nie tylko autorem listu nie jest Paweł z Tarsu, ale także sam list powstał później (autorstwo listów Pawła do Tymoteusza kwestionują także najstarsi pisarze chrześcijańscy).

  Macedonia (maced. Македонија, alb. Maqedonia), Republika Macedonii (maced. Република Македонија, alb. Republika e Maqedonisë), na forum międzynarodowym państwo określane jest tymczasową nazwą Była Jugosłowiańska Republika Macedonii – BJRM, (ang. Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM, mac. Поранешна Југословенска Република Македонија – ПЈРМ, transliteracja Poranešna Jugoslovenska Republika Makedonija – PJRM, alb. Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë – IRJM) – państwo powstałe po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, leżące na Półwyspie Bałkańskim i zajmujące ok. 38% regionu historycznego i geograficznego Macedonia.Efez (gr. Ἔφεσος Ephesos) – w starożytności jedno z 12 miast jońskich w Azji Mniejszej. Leżało przy ujściu rzeki Kaystros (tur. Küçük Menderes – Mały Meander) do Morza Egejskiego na terenie obecnej Turcji. Jeszcze przed przybyciem kolonistów greckich osiedlały się na tym terenie ludy Karów i Lelegianów. Zamieszkiwali oni zbocza wzgórza Ayasuluk.

  Powodem napisania listu była szczególna troska apostoła Pawła o Kościół w Efezie. Treścią listu są pouczenia o charakterze praktycznym, pouczającym oraz dogmatycznym. Księga składa się z 6 rozdziałów.

  Struktura treści listu[]

 • Adres (1Tm 1,1-2)
 • Troska o czystość nauki (1Tm 1,3-11)
 • Dziękczynienie za łaskę nawrócenia (1Tm 1,12-17)
 • Ponowienie nakazu (1Tm 1,18-20)
 • Zalecanie wspólnych modłów dla wszystkich (1Tm 2,1-7)
 • Zachowanie się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy (1Tm 2,8-15)
 • Przymioty duchownych (1Tm 3,1-13)
 • Uzasadnienie nakazów – tajemnica Kościoła i Chrystusa (1Tm 3,14-16)
 • Przestroga przed błędnymi naukami (1Tm 4,1-11)
 • Jak zachować powagę pasterską? (1Tm 4,12-16)
 • Zalecenia ogólne (1Tm 5,1-2)
 • Sprawa wdów (1Tm 5,3-16)
 • Prezbiterzy (1Tm 5,17-20)
 • Różne zalecenia (1Tm 5,21-25)
 • Niewolnicy i panowie (1Tm 6,1-2)
 • Wady błędnowierców (1Tm 6,3-10)
 • Zachęta do wiernej służby (1Tm 6,11-16)
 • O właściwym użyciu bogactwa (1Tm 6,17-19)
 • Zakończenie (1Tm 6,20-21)
 • Zobacz też[]

 • Warianty tekstowe 1. Listu do Tymoteusza
 • „Bóg objawiony w ciele” (1 Tm 3,16)
 • Bibliografia[]

  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1980, s. 1346.

  „Bóg objawiony w ciele” (gr. θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί) – wariant tekstowy występujący w 1 Tm 3,16, w późnych greckich rękopisach Nowego Testamentu. Prawdopodobnie powstał w III wieku przez przypadek, motywowany potrzebami ortografii, bądź miał na celu podkreślenie boskości Chrystusa. W XVI wieku wszedł do Textus receptus i był obecny w niemal wszystkich wydaniach Nowego Testamentu przez kilka kolejnych wieków. Od wieku XVIII wariant ten stał się przedmiotem batalii dogmatycznej. Krytycy tekstu kwestionowali jego autentyczność narażając się na zarzut antytrynitaryzmu. Ostatecznie jednak od końca XIX wieku uznaje się za autentyczny wariant „który został objawiony w ciele” (ὅς ἐφανερώθη ἐν σαρκί) wspierany przez wcześniejsze rękopisy oraz przekłady. Obrona wariantu uznawanego za potwierdzający boskość Chrystusa jest jednak nadal prowadzona przez zwolenników odrzuconego Textus receptus.Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, Szaweł, Saul, Szaul, heb. שאול התרסי Szaul ha-Tarsi (ur. ok. 5-10 w Tarsie w Cylicji, zm. 64-67 w Rzymie) – Żyd z Tarsu, święty chrześcijański, zwany Apostołem Narodów. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego.

  Linki zewnętrzne[]

 • Biblia Tysiąclecia – 1 List do Tymoteusza
 • Biblia Warszawska – 1 List do Tymoteusza (audio) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.