• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1. Kongres Stanów Zjednoczonych

  Przeczytaj także...
  Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa, szef administracji federalnej, naczelny dowódca sił zbrojnych, szef rządu, a także lider swojej partii. Konstytucja nadała mu wiele prerogatyw, co sprawia iż zajmuje on kluczowe miejsce w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.Filadelfia (ang. Philadelphia wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  1. Kongres Stanów Zjednoczonych – pierwsza kadencja amerykańskiej federalnej władzy ustawodawczej trwająca od 4 marca 1789 roku do 3 marca 1791 roku. W skład Kongresu Stanów Zjednoczonych wchodziły dwie izby: Senat Stanów Zjednoczonych oraz Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.

  Termin Przewodniczącego Senatu Stanów Zjednoczonych (ang. Presiding Officer of the United States Senate, lub President of the United States Senate) odnosi się do osoby, która przewodniczy obradom izby wyższej Kongresu Stanów Zjednoczonych.Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych (ang. United States Electoral College) – konstytucyjny organ państwowy, który co cztery lata dokonuje wyboru amerykańskiego prezydenta i wiceprezydenta. Liczba elektorów – (od 1964) 538 – jest równa liczbie kongresmenów po dodaniu (od 1964) trzech przedstawicieli Dystryktu Kolumbii.

  Posiedzenia[]

  Podczas 1. Kongresu Stanów Zjednoczonych miały miejsce trzy posiedzenia.

 • Pierwsze posiedzenie trwało od 4 marca 1789 roku do 29 września 1789 roku i miało miejsce w Nowym Jorku.
 • Drugie posiedzenie trwało od 4 stycznia 1790 roku do 12 sierpnia 1790 roku i miało miejsce w Nowym Jorku.
 • Trzecie posiedzenie trwało od 6 grudnia 1790 roku do 3 marca 1791 roku i miało miejsce w Filadelfii.
 • Senat Stanów Zjednoczonych[]

  Na inauguracyjną sesję w środę 4 marca 1789 roku przybyło zaledwie 8 senatorów i nie uzyskano kworum. Także w kolejnych dniach nie udało się zgromadzić większości. Kworum po raz pierwszy uzyskano w poniedziałek 6 kwietnia 1789 roku. Przewodniczącym pro tempore Senatu wybrano Johna Langdona reprezentującego stan New Hampshire.

  John Langdon (ur. 26 czerwca 1741 roku w Portsmouth w stanie New Hampshire – zm. 18 września 1819 roku w Portsmouth w stanie New Hampshire) – amerykański przedsiębiorca, żołnierz i polityk.Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki jest obierany na cztery lata wraz z prezydentem. Na wiceprezydenta może kandydować osoba, która posiada bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich.

  Pierwsza sesja obu izb odbyła się 6 kwietnia 1789 roku. W jej trakcie otworzono i policzono głosy oddane przez Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych na prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiceprezydent John Adams zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych objął obowiązki przewodniczącego Senatu we wtorek 21 kwietnia.

  Kworum (z łac. quorum [praesentia sufficit] - których [obecność jest wystarczająca]) – minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały.Frederick Augustus Conrad Muhlenberg (ur. 1 stycznia 1750 w Trappe, Pensylwania, zm. 4 czerwca 1801 w Lancaster, Pensylwania) – polityk amerykański z Pensylwanii.

  Z kolei 15 maja zgodnie z trzecim paragrafem pierwszego artykułu Konstytucji Senat zadecydował poprzez losowanie o podziale senatorów na klasy. Senatorami 1. klasy, których kadencja wygasała 3 marca 1791 roku, wylosowano senatorów Carrolla, Daltona, Ellswortha, Elmera, Maclay’a, Reada i Graysona. Senatorami 2. klasy, których kadencja wygasała 3 marca 1793 roku, wylosowano senatorów Bassetta, Butlera, Fewa, Lee, Stronga, Patersona i Wingate’a. Senatorami 3. klasy, których kadencja wygasała 3 marca 1795 roku, wylosowano senatorów Gunna, Henry’ego, Johnsona, Izarda, Langdona i Morrisa.

  Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza. Domeną władzy ustawodawczej jest według nich stanowienie powszechnie obowiązującego prawa.John Adams, Jr. (ur. 30 października 1735 w Braintree, Massachusetts, zm. 4 lipca 1826 w Quincy, Massachusetts) – amerykański politolog, dyplomata i polityk. 1. wiceprezydent USA (1789-1797), a następnie 2. prezydent USA (1797-1801). Ojciec Johna Quincy’ego Adamsa, 6. prezydenta USA (1825-1829).

  Od początku w obradach senatu uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu stanów: Connecticut, Delaware, Georgii, Karoliny Południowej, Marylandu, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Pensylwanii i Wirginii. W czerwcu 1789 roku w skład senatu zostali zaprzysiężeni przedstawiciele stanu Nowy Jork, w styczniu 1790 roku przedstawiciele Karoliny Północnej, a w czerwcu 1790 roku przedstawiciele stanu Rhode Island.

  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. Constitution of the United States of America), najwyższe prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, podstawa systemu prawnego i ustroju politycznego.

  Skład Senatu[]

  Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych[]

  Na inauguracyjną sesję w środę 4 marca 1789 roku przybyło zaledwie 13 członków izby i nie uzyskano kworum. Także w kolejnych dniach nie udało się zgromadzić większości. Kworum po raz pierwszy uzyskano 1 kwietnia 1789 roku. Spikerem Izby Reprezentantów wybrano Fredericka Augustusa Conrada Muhlenberga reprezentującego stan Pensylwania.

  Senat Stanów Zjednoczonych (ang. United States Senate) – ciało ustawodawcze, izba wyższa amerykańskiego Kongresu – dwuizbowego parlamentu federalnego. Senatorowie wybierani są na 6-letnią kadencję. Wybory do Senatu odbywają się co 2 lata, w każdych Amerykanie głosują na 1/3 składu izby. Ponieważ każdy stan ma dwa miejsca w Senacie, zwykle 2/3 stanów bierze udział w wyborach do Senatu w każdym dwuletnim cyklu. Ponadto stosunkowo często odbywają się wybory uzupełniające w poszczególnych stanach, gdy urzędujący senator odejdzie z izby podczas swojej kadencji.Spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych (ang. Speaker of the United States House of Representatives) - przewodniczący Izby Reprezentantów (izby niższej amerykańskiego Kongresu). Ponieważ przewodniczącym Senatu jest z urzędu wiceprezydent, spiker jest najwyżej postawionym członkiem Kongresu.

  Skład Izby Reprezentantów[]

  Bibliografia[]

 • First Congress (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klasy senatorów Stanów Zjednoczonych – podział, przyporządkowanie senatorów Stanów Zjednoczonych. Liczba senatorów przyporządkowanych do klas jest możliwie równa (obecnie dwie klasy liczą 33 senatorów, jedna 34). Genezą powstania klas jest łatwy i prosty sposób określenia kiedy kończy się kadencja danego senatora (kadencja trwa sześć lat, przy czym co dwa lata wymienia się 1/3 składu). Dwoje senatorów z danego stanu jest przyporządkowanych do innych klas.
  Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu - 4.
  Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, ang. United States House of Representatives – organ ustawodawczy, izba niższa Kongresu Stanów Zjednoczonych.
  Przewodniczący pro tempore Senatu Stanów Zjednoczonych (lub prezydent pro tempore) (ang. President pro tempore of the United States Senate) jest jedną z najwyższych funkcji w Kongresie, która ponadto, z racji umiejscowienia na trzecim miejscu w linii sukcesji prezydenckiej, uważana jest za czwartą (po prezydencie, wiceprezydencie i spikerze Izby Reprezentantów) osobę w państwie.
  Kongres Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congress) – dwuizbowy parlament, najwyższy organ przedstawicielski i zasadniczy organ władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.