• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • - 951 Gaspra

  Przeczytaj także...
  Orbita – tor ciała (ciała niebieskiego lub sztucznego satelity) krążącego wokół innego ciała niebieskiego. W Układzie Słonecznym Ziemia, inne planety, planetoidy, komety i mniejsze ciała poruszają się po swoich orbitach wokół Słońca. Z kolei księżyce krążą po orbitach wokół planet macierzystych.Pirokseny – grupa bardzo rozpowszechnionych minerałów skałotwórczych o strukturze wewnętrznej odpowiadającej krzemianom łańcuchowym i ogólnym wzorze:
  Oliwiny – grupa minerałów zaliczana do krzemianów. Mają zazwyczaj barwę zieloną w odcieniach, ale też brązową, czarną a wyjątkowo są białe lub bezbarwne.

  (951) Gaspra – jedna z mniejszych planetoid z pasa głównego.

  Odkrycie[ | edytuj kod]

  Planetoida została odkryta 30 lipca 1916 roku w Obserwatorium Simejiz na górze Koszka, na Krymie przez rosyjskiego astronoma Grigorija Nieujmina. Nazwa obiektu pochodzi od ukraińskiego nadmorskiego uzdrowiska Haspra.

  Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.Ekliptyka – (z gr. έκλειψις zaćmienie) wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.

  Orbita[ | edytuj kod]

  Orbita (951) Gaspry jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 4,1°. Na jeden obieg wokół Słońca ciało to potrzebuje 3 lat i 102 dni, krążąc w średniej odległości 2,21 au od naszej Dziennej Gwiazdy. Średnia prędkość orbitalna tej planetoidy to około 19,88 km/s.

  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.Pas planetoid – obszar Układu Słonecznego znajdujący się między orbitami Marsa i Jowisza. Krąży w nim wiele ciał różnej wielkości, nazywanych planetoidami. Pas planetoid nazywany jest też głównym pasem, ponieważ w Układzie Słonecznym istnieją również inne zbiory małych ciał: pas Kuipera, dysk rozproszony i obłok Oorta, oraz wiele mniejszych skupisk, takich jak planetoidy bliskie Ziemi, centaury czy trojańczycy.

  Gaspra należy do rodziny planetoidy Flora.

  Właściwości fizyczne[ | edytuj kod]

  Gaspra ma bardzo nieregularny kształt, jej rozmiary to 18,2×10,5×8,9 km. Jej albedo wynosi 0,22, a jasność absolutna to 11,46. Średnia temperatura na jej powierzchni sięga około 181 K (maks. +8 °C). Planetoida ta zalicza się do typu S. Na jej powierzchni stwierdzono występowanie krzemianów. Powszechnie występują tu oliwin i piroksen w proporcjach od 1:4 do 1:7. Obiekt ten rotuje w czasie 7 godziny i 5 minut (0,293 dnia), oś obrotu nachylona jest do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 72°.

  Absolutna wielkość gwiazdowa – obserwowana wielkość gwiazdowa (a zatem wyrażona w magnitudo), jaką miałby obiekt oglądany z pewnej ustalonej odległości, przy braku pochłaniania światła w przestrzeni międzygwiezdnej. W przypadku obiektów poza Układem Słonecznym przyjęto jako odległość odniesienia 10 parseków.Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.

  Na powierzchni zalega cienka warstwa regolitu. Można na niej dostrzec wiele małych kraterów – nie zauważono jednak bardzo dużych. Przypuszcza się, że powierzchnia Gaspry jest stosunkowo młoda (20–300 mln lat).

  Badania bezpośrednie[ | edytuj kod]

  29 października 1991 roku sonda kosmiczna Galileo przeleciała w niewielkiej odległości (ok. 1600 km) od Gaspry. Wykonała ona 57 kolorowych zdjęć, tak że dziś znamy około 80% powierzchni tej planetoidy.

  Lista tworów geologicznych na powietrzni Gaspry[ | edytuj kod]

  Regiony

  Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola H na jeden mol H, 0,0003799 mola O na jeden mol O i 0,0020052 mola O na jeden mol O.Planetoida klasy S – planetoida, u której można zidentyfikować na podstawie analizy jej widma i albedo skład chemiczny powierzchni. W grupie tej charakterystyczne jest występowanie krzemu i krzemianów. Planetoidy te wykazują wyższe albedo (0,15-0,25). Jest to druga pod względem liczebności grupa planetoid, stanowi ok. 17% całej populacji. Skład podobny jest do skalnych meteorytów – chondrytów, które pochodzą najprawdopodobniej od tych planetoid.

  Regiony na powierzchni Gaspry zostały nazwane na cześć astronomów związanych z tą planetoidą.

  Kratery

  Kratery uderzeniowe na powierzchni Gaspry noszą nazwy pochodzące od słynnych miejscowości uzdrowiskowych z różnych części Ziemi. Jeden z nich nazwano Krynica od uzdrowiska w Polsce.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista ponumerowanych planetoid
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • (951) Gaspra w bazie Jet Propulsion Laboratory (ang.)
 • (951) Gaspra w bazie Minor Planet Center (ang.)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Diagram orbity (951) Gaspra w bazie Jet Propulsion Laboratory (ang.)
 • Gaspra (ang.). W: Gazetteer of Planetary Nomenclature [on-line]. IAU, USGS, NASA. [dostęp 2016-03-22].

 • Krym (ukr. Крим, ros. Крым, krymskotatarski Qırım, Къырым, Półwysep Krymski) – półwysep na południu Ukrainy, zwany czasem półwyspem Taurydzkim, a w starożytności Chersonezem Taurydzkim bądź Taurydą, połączony jest z lądem tylko wąskim Przesmykiem Perekopskim, pomiędzy Morzem Czarnym i Azowskim, a od Rosji oddzielony Cieśniną Kerczeńską. Długość linii brzegowej 1000 km, powierzchnia 25 700 km².Sonda kosmiczna – bezzałogowy, prawie zawsze zautomatyzowany statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Regolit – warstwa zwietrzałej skały pokrywająca Ziemię i inne planety skaliste. Regolit powstaje, gdy lita skała zostaje wyeksponowana na powierzchni planety i poddana długotrwałym procesom fizycznym i chemicznym zmieniającym jej strukturę i skład chemiczny. Można powiedzieć, że pojęcie to obejmuje wszystko to, co znajduje się "między świeżą skałą a świeżym powietrzem"; gleba jest więc częścią regolitu.
  Haspra (ukr. Гаспра, Haspra ros. Гаспра,Gaspra tatarski Gaspra) – osiedle typu miejskiego, kurort nad Morzem Czarnym, położony na Ukrainie, w południowej części Autonomicznej Republiki Krymu. Stanowi osiedle typu miejskiego, wchodzące w skład zespołu miejskiego Jałty.
  Rodzina planetoidy Flora – jedna z rodzin planetoid z pasa głównego, w skład której wchodzą obiekty charakteryzujące się podobnymi parametrami orbit i podobną budową co (8) Flora. Większość z nich należy do planetoid typu S.
  Galileo – amerykańska bezzałogowa sonda kosmiczna wystrzelona w 1989 roku przez agencję kosmiczną NASA w celu wykonania badań Jowisza, jego księżyców i pierścieni. W grudniu 1995 r. sonda stała się pierwszym sztucznym satelitą Jowisza oraz wprowadziła w jego atmosferę próbnik z aparaturą pomiarową. Galileo był pierwszą sondą, która zbliżyła się do planetoid. Podczas swej misji Galileo wykonał też obserwacje Wenus, Ziemi, Księżyca i komety Shoemaker-Levy 9.
  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Grigorij Nikołajewicz Nieujmin (ros. Григорий Николаевич Неуймин; ur. 3 stycznia 1886, zm. 17 grudnia 1946) – rosyjski astronom.
  Lista ponumerowanych planetoid – lista planetoid odkrytych i skatalogowanych przez Minor Planet Center, którym nadano kolejne numery katalogowe. Baza danych małych ciał Układu Słonecznego prowadzona jest przez Jet Propulsion Laboratory. Z uwagi na zastosowaną numerację lista obejmuje również wszystkie planety karłowate. Zestawienie to do planetoid zalicza też obiekty transneptunowe, których budowa w większości jest nieznana.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.