• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • - 90 Antiope

  Przeczytaj także...
  Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.Ekliptyka – (z gr. έκλειψις zaćmienie) wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.
  Édouard Albert Roche (ur. 17 października 1820 w Montpellier, zm. 18 kwietnia 1883 tamże) – francuski astronom i matematyk, najbardziej znany ze swych prac dotyczących mechaniki nieba. Od jego nazwiska pochodzą pojęcia granica Roche’a i powierzchnia Roche’a, a także strefa Roche’a.

  (90) Antiopeplanetoida podwójna z pasa głównego.

  Odkrycie[ | edytuj kod]

  Planetoida ta została odkryta 1 października 1866 roku w obserwatorium w Düsseldorfie przez Roberta Luthra. Nazwa planetoidy pochodzi od Antiope, jednej z Amazonek z mitologii greckiej.

  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.Pas planetoid – obszar Układu Słonecznego znajdujący się między orbitami Marsa i Jowisza. Krąży w nim wiele ciał różnej wielkości, nazywanych planetoidami. Pas planetoid nazywany jest też głównym pasem, ponieważ w Układzie Słonecznym istnieją również inne zbiory małych ciał: pas Kuipera, dysk rozproszony i obłok Oorta, oraz wiele mniejszych skupisk, takich jak planetoidy bliskie Ziemi, centaury czy trojańczycy.

  Orbita[ | edytuj kod]

  Orbita (90) Antiope nachylona jest do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 2,22°. Na jeden obieg wokół Słońca ciało to potrzebuje ok. 5 lat i 222 dni, krążąc w średniej odległości 3,16 j.a. od naszej Dziennej Gwiazdy. Średnia prędkość orbitalna tej asteroidy to ok. 16,66 km/s.

  Amazonki (gr. Ἀμαζόνες Amazónes, łac. Amazones ‘Bezpierśne’, gr. ἀμαζών amazṓn ‘ta, która nie ma piersi’) – w mitologii greckiej naród albo plemię wojowniczych kobiet.Absolutna wielkość gwiazdowa – obserwowana wielkość gwiazdowa (a zatem wyrażona w magnitudo), jaką miałby obiekt oglądany z pewnej ustalonej odległości, przy braku pochłaniania światła w przestrzeni międzygwiezdnej. W przypadku obiektów poza Układem Słonecznym przyjęto jako odległość odniesienia 10 parseków.

  Planetoida należy do rodziny planetoidy Themis.

  Właściwości fizyczne[ | edytuj kod]

  (90) Antiope jest planetoidą podwójną, w której układzie znajdują się dwa obiekty o niemal jednakowych rozmiarach. Maksymalne średnice składników to 93 km i 89,4 km.

  Albedo ich jest małe i wynosi 0,06, a jasność absolutna to 8,27 (dla całego układu). Dwa składniki Antiope są ciemne, gdyż zaliczają się do planetoid węglowych typu C. Maksymalna temperatura na powierzchni sięga -29º C. Mała gęstość planetoidy (zaledwie o 25% większa od gęstości wody) może wskazywać na to, że jest ona porowata i może zawierać nawet 30% pustych przestrzeni.

  Planetoida podwójna – ciało niebieskie, składające się z dwóch związanych ze sobą siłami grawitacyjnymi planetoid o porównywalnych rozmiarach. Obiegają one wspólny środek masy układu. Jeśli któryś ze składników układu jest znacznie mniejszy od drugiego, należy określać go raczej mianem księżyca planetoidy.Planetoida klasy C – planetoida, u której można zidentyfikować na podstawie analizy jej widma i albedo skład chemiczny powierzchni. W grupie tej charakterystyczne jest występowanie węgla i związków węgla. Planetoidy te wykazują niskie albedo (około 0,05). Jest to najliczniej reprezentowana grupa planetoid, stanowi ok. 75% populacji wszystkich tych ciał w pasie głównym.

  Podwójność asteroidy[ | edytuj kod]

  Podwójność tej planetoidy została stwierdzona 10 sierpnia 2000 roku przez zespół Williama J. Merline’a. Drugi składnik został prowizorycznie oznaczony jako S/2000 (90) 1.

  Oba składniki rotują wokół wspólnego środka masy, oddalone od siebie o 171 km. Okres obrotu wokół własnych osi, jak i okres obiegu są najprawdopodobniej równe i wynoszą 16,5 godziny – są one zatem odwrócone do siebie zawsze tymi samymi stronami. Kształt składników przypomina kształt przewidywany w teorii Edouarda Roche’a z 1849 roku dotyczącej rotujących obiektów płynnych, okrążających się wzajemnie. Ponieważ jednak Antiope jest ciałem stałym, wyniki obserwacji sugerują, że tworzący ją materiał jest niezwykle słabo powiązany ze sobą. Być może jedna, większa planetoida pod wpływem swojej rotacji rozerwała się na dwie, zbliżone rozmiarami części.

  Rodzina planetoidy Themis – jedna z rodzin planetoid z pasa głównego, w skład której wchodzą planetoidy charakteryzujące się parametrami orbit podobnymi do planetoidy (24) Themis. Wszystkie one krążą po trajektoriach zawierających się w przedziale od 3,08 do 3,24 j.a. od Słońca, ich nachylenie względem ekliptyki mieści się w przedziale od 0º do 3º, a mimośrody od 0,09 do 0,22.Antiopa (także Antiope, gr. Ἀντιόπη Antiópē, łac. Antiope) – w mitologii greckiej królowa Amazonek, walecznych kobiet znad Morza Czarnego. Po porwaniu przez Tezeusza została jego żoną. Przed śmiercią urodziła mu syna Hippolytosa (Hipolit).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista ponumerowanych planetoid
 • lista planetoid z księżycami
 • rodzina planetoidy Themis
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • (90) Antiope w bazie Jet Propulsion Laboratory (ang.)
 • (90) Antiope w bazie Minor Planet Center (ang.)
 • Informacje o układzie planetoidy (90) Antiope
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Diagram orbity (90) Antiope w bazie Jet Propulsion Laboratory (ang.)
 • Binary asteroid revealed as twin rubble piles (ang.). UC Berkeley, 2007-03-29. [dostęp 2016-10-16].

 • Środek masy ciała lub układu ciał – punkt, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej. Pojęcie to jest wykorzystywane także w geometrii.Sternwarte Düsseldorf (również Sternwarte Bilk lub Sternwarte Charlottenruhe) – obserwatorium astronomiczne, które znajdowało się w dzielnicy Düsseldorfu o nazwie Bilk. Było to prywatne obserwatorium założone w 1843 roku przez Johanna Friedricha Benzenberga, profesora fizyki i astronomii w liceum w Düsseldorfie. Benzenberg prowadził tu obserwacje aż do śmierci w 1846 roku. Obserwatorium, zgodnie z jego wolą, przeszło wówczas na własność miasta. W latach 1852–1890 Karl Theodor Robert Luther odkrył tu 24 planetoidy. W 1943 roku obserwatorium zostało zniszczone podczas bombardowania. Nigdy nie zostało odbudowane. W 1952 roku na pamiątkę dawnego obserwatorium obok kościoła Alt St. Martin postawiono pomnik, w którym na cokole znajduje się metalowy model teleskopu używanego w obserwatorium.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Lista ponumerowanych planetoid – lista planetoid odkrytych i skatalogowanych przez Minor Planet Center, którym nadano kolejne numery katalogowe. Baza danych małych ciał Układu Słonecznego prowadzona jest przez Jet Propulsion Laboratory. Z uwagi na zastosowaną numerację lista obejmuje również wszystkie planety karłowate. Zestawienie to do planetoid zalicza też obiekty transneptunowe, których budowa w większości jest nieznana.
  Skala Celsjusza – skala termometryczna (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).
  Granica Roche’a (czasem promień Roche’a) – promień sfery wokół cięższego ciała w układzie dwóch ciał o znacznej różnicy mas, po przekroczeniu którego ciało o mniejszej masie może się rozpaść pod wpływem sił pływowych, gdyż sama siła grawitacji nie jest w stanie utrzymać mniejszego ciała w całości. Granica Roche’a wynosi od 2 do 3 promieni ciała o dużej masie. Promień nie jest jednoznacznie określony dla danego ciała centralnego, zależy też od właściwości satelity.
  Jet Propulsion Laboratory (pl. Laboratorium Napędu Odrzutowego) – jedno z centrów badawczych NASA, znajduje się w miejscowości Pasadena w stanie Kalifornia, ok. 50 km na północ od Los Angeles. JPL jest odpowiedzialny za prowadzenie lotów bezzałogowych dla NASA, jest centrum dowodzenia dla prób przeprowadzanych przez NASA w przestrzeni kosmicznej poza strefą przyciągania Ziemi.
  Rodzina planetoid – grupa planetoid, które cechuje podobieństwo parametrów orbit, po jakich poruszają się wokół Słońca. Charakteryzują się one również podobną budową i składem chemicznym, a co za tym idzie, mają one wspólne pochodzenie. Niewykluczone, że niektóre rodziny powstały w wyniku kolizji planetoid, po czym doszło do rozpadu pierwotnego ciała.
  Karl Theodor Robert Luther (ur. 16 kwietnia 1822 w Świdnicy - zm. 15 stycznia 1900 w Düsseldorfie), niemiecki astronom, odkrył 24 planetoidy. Pracował w Düsseldorf-Bilk Observatory w Düsseldorfie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.