• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • - 48639 1995 TL8

  Przeczytaj także...
  Dysk rozproszony – region Układu Słonecznego rozciągający się za orbitą Neptuna, sięgający ponad 100 j.a. od Słońca oraz ponad 40° powyżej i poniżej ekliptyki. W obszarze tym krąży wiele małych ciał po orbitach o dużej ekscentryczności i inklinacji. Są to jedne z najdalszych i najzimniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Ich orbity przypuszczalnie są wynikiem grawitacyjnego „rozproszenia” wywołanego przez gazowe olbrzymy. Orbity te wciąż ulegają perturbacjom wywoływanym przez Neptuna.Orbita – tor ciała (ciała niebieskiego lub sztucznego satelity) krążącego wokół innego ciała niebieskiego. W Układzie Słonecznym Ziemia, inne planety, planetoidy, komety i mniejsze ciała poruszają się po swoich orbitach wokół Słońca. Z kolei księżyce krążą po orbitach wokół planet macierzystych.
  Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.

  (48639) 1995 TL8układ podwójny planetoid z grupy obiektów odłączonych.

  Odkrycie i nazwa[]

  Planetoida (48639) 1995 TL8 została odkryta w projekcie Spacewatch przez Ariannę Gleason 15 października 1995. Nazwa obiektu to prowizoryczne oznaczenie. Był to pierwszy obiekt z dysku rozproszonego, choć w momencie odkrycia nie był jeszcze tak sklasyfikowany. Dopiero po odkryciu (15874) 1996 TL66, który uchodzi za protoplastę takich obiektów, zaczęto mówić o nowej klasie wśród obiektów transneptunowych. W miarę dalszych badań orbity sprecyzowano jego przynależność do obiektów odłączonych.

  Ekliptyka – (z gr. έκλειψις zaćmienie) wielkie koło na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi.Obiekty odłączone – planetoidy krążące w zewnętrznych rejonach Układu Słonecznego, które nigdy nie zbliżają się do Słońca na tyle, aby wpływ grawitacyjny planet (w szczególności Neptuna) mógł zaburzyć ich orbitę. Z tego powodu uważa się je za „odłączone” od reszty Układu Słonecznego.

  Orbita[]

  Orbita (48639) 1995 TL8 nachylona jest pod kątem 0,25˚ do ekliptyki, a jej mimośród wynosi 0,234. Ciało to krąży w średniej odległości 52,29 j.a. wokół Słońca, na co potrzebuje ok. 378 lat ziemskich. Peryhelium tego obiektu znajduje się w odległości 40,04 j.a., a aphelium zaś 64,54 j.a. od naszej Dziennej Gwiazdy.

  Spacewatch – projekt badawczy Uniwersytetu Arizony, specjalizujący się w badaniu małych obiektów Układu Słonecznego, w szczególności zaś rozmaitych typów planetoid i komet.Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańskim – jest to odstęp czasu między dwoma położeniami planety w jej ruchu po orbicie wokół macierzystej gwiazdy.

  Właściwości fizyczne[]

  Rozmiary (48639) 1995 TL8 szacuje się na ok. 176 km. Absolutna wielkość gwiazdowa tej planetoidy wynosi 5,4, albedo to wartość ok. 0,37. Jest to bardzo zimne ciało niebieskie, którego temperatura sięga zaledwie ok. 38 K.

  Podwójność planetoidy[]

  9 listopada 2002 roku za pomocą teleskopu Hubble’a odkryto naturalnego satelitę planetoidy (48639) 1995 TL8, który został prowizorycznie oznaczony S/2002 (48639) 1. Obserwację tę potwierdzono 5 października 2005 roku.

  Z uwagi na duże rozmiary w porównaniu do głównej planetoidy układu, księżyc ten należałoby raczej traktować jako drugi składnik planetoidy (48639) 1995 TL8. Ma on rozmiar ok. 80 km, a jego masa stanowi ok. 10% masy głównego składnika. Obydwa ciała dzieli odległość 420 km, a okres orbitalny to ok. 12 godzin.

  Naturalny satelita (księżyc) – ciało niebieskie pochodzenia naturalnego, obiegające planetę, planetę karłowatą lub planetoidę. Słowo „Księżyc” pisane wielką literą oznacza naturalnego satelitę Ziemi.Absolutna wielkość gwiazdowa – obserwowana wielkość gwiazdowa (a zatem wyrażona w magnitudo), jaką miałby obiekt oglądany z pewnej ustalonej odległości, przy braku pochłaniania światła w przestrzeni międzygwiezdnej. W przypadku obiektów poza Układem Słonecznym przyjęto jako odległość odniesienia 10 parseków.

  Zobacz też[]

 • lista planetoid
 • lista planetoid z księżycami
 • lista obiektów transneptunowych
 • Bibliografia[]

 • (48639) 1995 TL8 w bazie JPL
 • Wm. Robert Johnston: (48639) 1995 TL8 (ang.). W: Johnston's Archive [on-line]. 2014-09-21. [dostęp 2016-07-22].
 • Linki zewnętrzne[]

 • Diagram orbity (48639) 1995 TL8
 • (48639) 1995 TL8 w bazie Minor Planet Center (ang.)
 • Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola H na jeden mol H, 0,0003799 mola O na jeden mol O i 0,0020052 mola O na jeden mol O.Oto lista (niepełna) planetoid zwanych transneptunami (skrót ang. TNO – trans-Neptunian object) i ich księżyców w kolejności odkrywania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Planetoida podwójna – ciało niebieskie, składające się z dwóch związanych ze sobą siłami grawitacyjnymi planetoid o porównywalnych rozmiarach. Obiegają one wspólny środek masy układu. Jeśli któryś ze składników układu jest znacznie mniejszy od drugiego, należy określać go raczej mianem księżyca planetoidy.
  Aphelium lub afelium (zlatynizowany wyraz pochodzenia greckiego, od gr. apo: od i helios: słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego krążącego wokół Słońca, znajdujący się w miejscu największego oddalenia tego ciała od Słońca. Aphelium posiadają orbity okołosłoneczne ciał poruszających się po orbitach eliptycznych (nie kołowych), jak planety, planetoidy, czy komety.
  Księżyce planetoid lub moonletki (ang. moonlets) – ciała o rozmiarach do kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, w przypadku planetoid z pasa głównego, po nawet kilkaset w przypadku obiektów transneptunowych, obiegające centralną planetoidę, tak jak ma to miejsce w przypadku satelitów planet.
  Kosmiczny Teleskop Hubble’a (ang. Hubble Space Telescope, HST) – teleskop kosmiczny poruszający się po orbicie okołoziemskiej, nazwany na cześć amerykańskiego astronoma Edwina Hubble’a. 24 kwietnia 1990 roku został wyniesiony na orbitę przez prom kosmiczny Discovery podczas misji STS-31.
  Peryhelium, perihelium (zlatynizowany wyraz pochodzenia greckiego, od gr. peri, przy i helios, Słońce) – punkt na orbicie ciała niebieskiego obiegającego Słońce, znajdujący się w miejscu największego zbliżenia obu ciał. Przeciwieństwem peryhelium jest aphelium. W odniesieniu do orbity okołoziemskiej stosuje się odpowiednio perygeum i apogeum, zaś w ogólnym przypadku, np. orbit wokół gwiazd – perycentrum i apocentrum.
  Słońce (łac. Sol, Helius, gr. Ἥλιος Hḗlios) – gwiazda centralna Układu Słonecznego, wokół której krąży Ziemia, inne planety tego układu, planety karłowate oraz małe ciała Układu Słonecznego. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.
  Lista ponumerowanych planetoid – lista planetoid odkrytych i skatalogowanych przez Minor Planet Center, którym nadano kolejne numery katalogowe. Baza danych małych ciał Układu Słonecznego prowadzona jest przez Jet Propulsion Laboratory. Z uwagi na zastosowaną numerację lista obejmuje również wszystkie planety karłowate. Zestawienie to do planetoid zalicza też obiekty transneptunowe, których budowa w większości jest nieznana.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.