• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żywienie zwierząt gospodarskich

  Przeczytaj także...
  Sole mineralne – nieorganiczne związki chemiczne z grupy soli. Pojęcie to często odnosi się do soli spotykanych w naturze (w organizmach żywych, pożywieniu itp.). Sole mineralne są ważnym składnikiem diety człowieka, spełniają bowiem rolę budulcową oraz regulatorową. Stanowią około 4% organizmu człowieka (przy czym najważniejsze to chlorek sodu, a także sole wapnia i magnezu). Niedostateczna ilość soli mineralnych w diecie może prowadzić do poważnych zaburzeń w organizmie człowieka.Pastwisko – rodzaj użytków zielonych porośniętych głównie wieloletnimi trawami, których wegetacja trwa niezależnie od tego, czy są to tereny uprawowe, czy też nieużytki.
  Biochemia zwierząt - nauka weterynaryjna zajmująca się badaniem wszelkich procesów biochemicznych (czyli z pogranicza biologii i chemii), które zachodzą w organizmach zwierzęcych.

  Żywienie zwierząt gospodarskich – dostarczanie zwierzętom gospodarskim substancji odżywczych (w celu zaspokojenia ich potrzeb żywieniowych), wyselekcjonowanych w oparciu o:

 • wiedzę fizjologiczną i biochemiczną na temat procesów trawienia pasz
 • znajomość przyswajania składników odżywczych
 • skład chemiczny, wartość pokarmową i strawność paszy
 • Racjonalne żywienie zwierząt gospodarskich polega na układaniu dobowych dawek pokarmowych, z zachowaniem norm żywienia w odniesieniu do jednostek pokarmowych, białka, suchej masy, minerałów i witamin. Bierze się pod uwagę: gatunek, rasę, odmianę, wiek, masę ciała, a także wielkość produkcji.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Zwierzęta gospodarskie – zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej lub siły pociągowej. Wykorzystywane są również jako materiał reprodukcyjny.

  Indywidualne żywienie zwierząt pozwala dokładnie kontrolować wykorzystywanie pasz przez jednostkę produkcji. Ma to duże znaczenie w ocenie wyników żywienia. Grupowe żywienie stosuje się zaś przy tuczu zwierząt, których grupa ma zbliżoną masę ciała, wydajność i mało różni się zapotrzebowaniem. Czasami stosuje się także metodę żywienia "do woli" (np. na pastwisku).

  Jednostka produkcji – umowna jednostka miary, charakterystyczna dla danego rodzaju robót, która stanowi wskaźnik niezbędny do określenia ilości wykonywanych robót.Dawka pokarmowa - określona ilość paszy, która jest przeznaczona w ciągu doby dla określonej liczby zwierząt. Do właściwej dawki pokarmowej oraz normowania żywienia jest potrzebna szczegółowa znajomość wartości pokarmowej aktualnie posiadanych przez określonego hodowcę różnych pasz.

  Bibliografia[]

 • Nowa encyklopedia powszechna. Wyd. pierwsze. T. 6. Warszawa: PWN, 1997, s. 1099. ISBN 83-01-11969-1. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego. Mogą być pochodzenia naturalnego lub otrzymywane syntetycznie. Dla człowieka witaminy są egzogenne (ludzki organizm ich nie syntezuje), w związku z czym muszą być dostarczane z pokarmem (najczęściej w postaci prowitamin). Przeciwne działanie do witamin wykazują antywitaminy.
  Fizjologia zwierząt – nauka o czynnościach organizmu zwierzęcego. Zajmuje się stanem organizmu w momencie, kiedy jest on zdrowy (nauka o stanach chorobowych to patologia).
  Rasa – dostatecznie liczna grupa organizmów w obrębie jednego gatunku, zdolna do rozmnażania w warunkach naturalnych, o wspólnym pochodzeniu i wspólnych cechach istotnych dla odróżnienia jej od innych organizmów tego gatunku. Rasa wykształca się samorzutnie lub zostaje wyhodowana przez człowieka w wyniku stosowanych metod hodowlanych.
  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.
  Strawność - różnica między ilością składnika pokarmowego pobranego w paszy a ilością składnika pokarmowego wydalonego w kale
  Składniki odżywcze – substancje chemiczne dostarczane do organizmu przez pokarm, który dostaje się do niego poprzez układ pokarmowy i wydobywane są z niego w procesie trawienia. Elementy produktów spożywczych są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.