• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żyły głębokie kończyny dolnej

  Przeczytaj także...
  Żyła biodrowa zewnętrzna (łac. vena iliaca externa) – pień żylny, który rozpoczyna się na przedłużeniu żyły udowej i łącząc się z żyłą biodrową wewnętrzną wytwarza żyłę biodrową wspólną.Żyły głębokie (a. podpowięziowe) kończyny górnej - naczynia żylne tworzące sieć, położoną pod powięziami ramienia i przedramienia, pomiędzy poszczególnymi grupami mięśniowymi. Towarzyszą tętnicom, najczęściej jako dwie oddzielne żyły (z wyjątkiem ż. pachowej i podobojczykowej), kierujące się wzdłuż przeciwległych ścian tętnicy i łączące się między sobą. Topograficznie powielają ściśle schemat przebiegu jednoimiennych tętnic. Są wyposażone w zastawki, w liczbie 8-15 u żył promieniowych i łokciowych, 6-12 dla żył ramiennych; w wypadku żyły pachowej i podobojczykowej - po kilka przy większych dopływach. Wytwarzają liczne zespolenia z żyłami powierzchownymi; krew może swobodnie przemieszczać się między obydwoma układami.
  Żyły (łac. venae) – wszystkie naczynia krwionośne prowadzące krew do serca. Najczęściej jest to krew odtlenowana. Tylko w wypadku żył płucnych i pępowinowych jest to krew natlenowana.
  Żyła podkolanowa

  Żyły głębokie (podpowięziowe) kończyny dolnej – naczynia żylne tworzące sieć, położoną pod powięziami podudzia i uda, pomiędzy poszczególnymi grupami mięśniowymi. Żyły głębokie poniżej żyły podkolanowej występują w liczbie 2 lub 3, towarzyszą jednoimiennym tętnicom i objęte są wspólną pochewką naczyniową. Układ żył głębokich spełnia ważną rolę ponieważ niemal 90% krwi odpływa drogą układu głębokiego. Ważną rolę we wspomaganiu tego procesu ma uciskanie naczyń przez kurczące się mięśnie (tzn. pompa mięśniowa) oraz ruchy w stawach obwodowych, głównie w stawie skokowym (tzn. pompa stawowa).

  Udo – część kończyny dolnej pomiędzy stawem kolanowym a biodrowym, a także człon odnóży stawonogów (np. owadów).Tętnica, naczynie tętnicze (łac. arteria) - makroskopowo widoczne naczynie krwionośne o nieprzepuszczalnej ścianie, które bez względu na fizjologiczny skład krwi, prowadzi krew z serca do narządów ciała. Układ naczyń tętniczych jest połączony z układem naczyń żylnych poprzez sieć naczyń włosowatych.

  Żyły głębokie kończyny dolnej są wyposażone w liczne zastawki.

  Części składowe układu żył głębokich kończyn dolnych[]

  Najbardziej dystalną częścią układu są 2 żyły grzbietowe stopy (vv. dorsales pedis), 2 żyły podeszwowe boczne(vv. plantares laterales), a także 2 żyły podeszwowe przyśrodkowe (vv. plantares mediales), które łączą się w podeszwowy łuk żylny. W obrębie stopy występują również 2 żyły podeszwowe śródstopia (vv. metatarsales plantares).

  Żyły powierzchowne kończyny dolnej – naczynia żylne zbierające krew z struktur powierzchownych kończyny dolnej takich jak skóra, tkanka łączna, podściółka tłuszczowa oraz węzły chłonne powierzchowne i uchodzące do żył głębokich kończyny dolnej.Goleń, podudzie (łac. crus) – odcinek kończyny dolnej człowieka lub tylnej zwierzęcia, między stawem skokowym i kolanem. U ssaków szkielet goleni stanowi kość piszczelowa i kość strzałkowa. Przy zgiętym stawie kolanowym może obracać się w bok bądź do wewnątrz dzięki łąkotkom.

  Żyły stopy tworzą żyły goleni, który jest dystalnym odcinkiem układu żył głębokich kończyn dolnych.

 • żyły piszczelowe przednie (vv. tibiales anteriores)
 • żyły piszczelowe tylne (vv. tibiales posteriores)
 • żyły strzałkowe (vv. fibulares)
 • żyły mięśnia płaszczkowatego
 • żyły mięśni brzuchatych
 • żyły głowy przyśrodkowej
 • żyła międzybrzuścowa
 • Żyły piszczelowe przednie są przedłużeniem żył grzbietowych stopy. Żyły piszczelowe przednie, żyły piszczelowe tylne i żyły strzałkowe łącząc się przez trifurkację tworzą żyłę podkolanową, która w kanale Huntera przechodzi w żyłę udową. Następnie żyła udowa po połączeniu z żyłą głęboką uda przechodzi w żyłę udową wspólną. Na wysokości więzadła pachwinowego przechodzi ona w żyłę biodrową zewnętrzną.

  Więzadło pachwinowe (łac. ligamentum inguinale) stanowi łącznotkankowe pasmo biegnące od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka kości łonowej (guzek łonowy, łac. tuberculum pubicum). Jest ono utworzone poprzez włókna ścięgniste mięśni skośnego zewnętrznego brzucha, skośnego wewnętrznego brzucha oraz mięśnia poprzecznego brzucha. Włókna końca przyśrodkowego więzadła odchodzą od niego rozbieżnie w kierunku grzebienia kości łonowej (łac. pecten osis pubis) tworząc osobne więzadło rozstępowe (łac. ligamentum lacunare). Od dołu do więzadła pachwinowego przyczepiona jest powięź szeroka uda (łac. fascia lata). Więzadło pachwinowe stanowi górne ograniczenie rozstępu wspólnego (łac. lacuna communis) przez który przechodzą z miednicy na kończynę dolną mięśnie (rozstęp mieśniowy, łac. lacuna musulorum) oraz nerwy i naczynia (rozstęp naczyniowy, łac. lacuna vasorum). Więzadło pachwinowe jest niezwykle ważnym elementem powięziowym w chirurgii przepuklin, zarówno w metodach napięciowych jak i beznapięciowych.

  Proksymalny odcinek układu żył głębokich kończyn dolnych:

 • żyła podkolanowa (vena poplitea)
 • żyła udowa (vena femoralis)
 • żyła głęboka uda (vena femoralis profunda)
 • żyła udowa wspólna
 • żyła biodrowa zewnętrzna (vena illiaca interna)
 • Zobacz też[]

 • żyły głębokie kończyny górnej
 • żyły powierzchowne kończyny dolnej
 • Bibliografia[]

 • Susan Standring: Gray's Anatomy. Elsevier, 2005, s. 845,885,931. ISBN 0-443-07168-3.
 • Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. PZWL 1993; t. III: str. 404-415.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.