• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żukowo - wieś w powiecie kartuskim

  Przeczytaj także...
  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Województwo gdańskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998, położone w północnej Polsce. W 1999 roku włączone zostało do województwa pomorskiego.

  Żukowo (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Żukòwò) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Żukowo.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.

  Miejscowości nie należy mylić z miastem Żukowo - siedzibą władz gminy.

  Pojezierze Kaszubskie (Pojezierze Kartuskie kaszb. Pòjezerzé Kaszëbsczé, niem. Kaschubische Seenplatte) (314.51) – mezoregion fizycznogeograficzny należący do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie, najwyżej położone ze wszystkich pojezierzy pomorskich. Prawie wszystkie jeziora leżą na wysokości od 149 do 216 m n.p.m. Mezoregion jest zamieszkany w dużej mierze przez Kaszubów, stąd nazwa. Ze względu jednak na to, że Kaszubi zamieszkują również sąsiednie mezoregiony używana jest alternatywna nazwa pojezierze Kartuskie.Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub posługujące się językiem regionalnym, istnieje możliwość wprowadzenia nazewnictwa geograficznego w językach mniejszości.

  Integralne części Żukowa noszą nazwy: Dębniak, Gapi Góra, Lisewo, Lniska, Pstra Suka, Pustki Żukowskie, i Żukowo-Gbury. Do 31 grudnia 2014 r. wyróżniano dodatkowo kolonię Elżbietowo (nie mylić z osiedlem miasta Żukowa o tej samej nazwie).

  Lniska[]

  Przez Lniska przepływają dwie rzeki Radunia oraz jej dopływ Strzelenka. Na Raduni umiejscowiona jest elektrownia wodna.

  Od 1997 roku wzrasta sukcesywnie liczba mieszkańców. Proces ten jest związany z przekształcaniem pól uprawnych w działki budowlane. Panoramiczne położenie miejscowości na skraju wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego jest dodatkowym atutem osiedleńczym dla dotychczasowych mieszkańców Trójmiasta. Obecnie obszar Lnisk dzieli się na dwie części: "stare" Lniska (osada Żukowa-Wsi u ujścia Strzelenki do Raduni) i Lniska-Wybudowanie (w sąsiednim sołectwie Leźno).

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Strzelenka (Strzelniczka) – rzeka na Pojezierzu Kaszubskim, o długości 16,7 kilometra, wypływająca z jeziora Tuchom.

  Przypisy

  1. Główny Urząd Statystyczny: rejestr TERYT. [dostęp 2013-07-25].
  2. Główny Urząd Statystyczny: Rejestr TERYT. [dostęp 2013-07-25].
  3. Uchwała Nr XLIII/485/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 stycznia 2014 r.. [dostęp 2016-03-10].
  4. Uchwała Nr 162/XIII/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r.. [dostęp 2016-03-10].
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Leźno (kaszb. Lézno) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Żukowo. Wieś jest siedzibą sołectwa Leźno w którego skład wchodzą również miejscowości Czaple, Lniska i Wydmuchów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) – region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza, w którym zamieszkują Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący się językiem regionalnym – etnolektem, określanym jako język kaszubski.
  Gmina Żukowo – – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. Gmina w całości znajduje się w aglomeracji gdańskiej. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim.
  Powiat kartuski (kaszb. Kartësczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kartuzy.
  Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.
  Trójmiasto (kasz. Trzëgard) – policentryczny ośrodek metropolitalny, obejmujący trzy połączone miasta: Gdańsk, Gdynię i Sopot. Stanowi także śródmiejski obszar aglomeracji gdańskiej zwanej też trójmiejską. Położony w północnej Polsce, nad Zatoką Gdańską obejmuje obszar o powierzchni 414,38 km². Głównym ośrodkiem miejskim tej jednostki przestrzennej jest Gdańsk, będący także siedzibą władz województwa pomorskiego. Według danych z 31 grudnia 2010 Trójmiasto miało 742,4 tys. mieszkańców.
  Elżbietowo (kaszb. Elżbétowò) – kolonia kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Żukowo. Wieś wchodzi w skład sołectwa Żukowo-Wieś.
  Radunia (kaszb. Reduniô, niem. Radaune) – rzeka, lewy dopływ Motławy. Całkowita długość rzeki wynosi 103,2 km, powierzchnia zlewni 837 km², zaś całkowity spadek 162 m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.